Реферат: Архіватори

ЗАНЯТТЯ № 30
ЛЕКЦІЯ
КУРС 1
ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ АРХІВАТОРІВ
Викладач: Єреміца В.Д.
При експлуатації комп'ютера з різних причин можливе пошкодження або втрата інформації на магнітних дисках.
Це може відбутися внаслідок як фізичного пошкодження дисків, так і пошкодження інформації вірусом. І тому для зменшення втрат в таких випадках, потрібно мати архівні копії файлів.
Для отримання копій файлів, використовують команди копіювання MS DOS. Але в цьому випадку копії будуть займати багато місця, що змушує мати велику кількість дискет. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально розроблені програми. В чому ж полягає ефект таких програм:
1. Заархівовані архіватором програми займають в середньому від 20 до 90% свого початкового обсягу,що дозволяє на тій же кількості носіїв зберігати більшу кількість інформації.
2. Архіватор об'єднує групу програм під одним іменем, що дозволяє запобігати втраті деяких файлів.
3. Можливе поновлення в архіві тільки нових версій файлів.
4. Архіватор зберігає в архіві імена каталогів та файлів.
5. Надає можливість написання коментарів до архіву.
6. Користувач створює архівні файли.
Одна з перших програм, яка була розроблена в 1985р фірмою SYSTEM ENHANCEMENT ASSOCIATOS (SEA), отримала назву - ARG. Вона створювала файли з розширенням ARG. Літом 1986р фірма PKWARE створила пакет з архіватора PKARC та розархіватора PKXARS.m програми працювали швидше. В 1988р з'явилась нова програма LZHARC.COM, створена Аруасі Йошизакі, і яка забезпечувала високу щільність стиску, але працювала повільніше. В 1990р була розроблена програма ARJ Роберта Янга, яка пропонувала 5 методів архівації,! великий' допоміжний сервіс. Ви познайомитесь з роботою програм PKZIP.PKUNZIP та ARJ.

Програми PKZIP ТА PKUNZIP
З дозволу фірми (PKWARE Inc) дані програми можуть вільно використовуватись, копіюватись та розповсюджуватись всіма бажаючими. Економія пам'яті для збереження копії при використанні цих програм складає приблизно 60-70% для текстових файлів та 20-30% для файлів, що виконуються. Програма PKZIP дозволяє створити архівний файл, добавляти туди нові файли, знищувати файли з архіву, переглянути файли, що містяться в архіві. Програма PKUNZIP дозволяє витягувати файли з архіву та перглядати файли, що містяться в архіві. Програми PKZIP та PKUNZIP використовують розширення імені *.zlp. При виконанні програми без параметрів видаються відомості про параметри відповідної програми. Разом з вказаними програмами використовуються програма ZIP2EXE, яка дозволяє з архівного файлу створити файл з розширенням *.ехе, який при виконанні проводить автоматичну розархівацію.

ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ - АРХІВАТОРІВ
1. Архівація всіх файлів поточного каталогу: PKZIP ім'я архівного файлу.
2. Архівація вказаних файлів: PKZIP ім'я архівного файлу, Імена файлів.
Імена файлів розділяються пропуском. В іменах дозволяється використовувати символи ''*'' та "Р".
3. Повна розархівація файлів в поточному каталозі: PKUNZIP - ім'я архівного файлу.
4. Повна розархівація у вказаний каталог: • PKUNZIP ім'я архівного файлу, Ім'я каталогу.
5. Перегляд вмістимого архівного файлу: PKUNZIP-VN Ім'я архівного файлу.
7. Часткова розархівація архівного файлу: PKUNZIP ім'я архівного файлу, Імена файлів.

ПРОГРАМА PKZIP
Повний формат команди архівації має вигляд:
PKZIP режим , ім'я архівного файлу [імена файлів]
ім'я архівного файлу - задає ім'я файлу, що обробляється. Цей файл може не існувати, в цьому випадку він автоматично створюється. Якщо розширення не вказано.то автоматично задається *.zip.
Імена файлів - задаються імена, що заносяться в архів, знищуються в архіві і т.д. Якщо імена не задані.то для режиму -v визначаються всі файли, а для всіх інших режимів.крім режиму -d, означає всі файли із поточного каталогу.

ПРИКЛАД:
pkzip prof -s parol *. - помістити в архівний файл prof всі файли. без розширення з поточного каталогу та задати пароль parol.
Якщо програма не знаходить файлів, які потрібно помістити в архів, то на екран видається повідомлення: PRZIP:
nothing to do (PKZIP: немає роботи)
Якщо програма не знаходить імені архівного файлу то видається повідомлення:
PKZIP:can't flnd: (РК21Р:відсутній файл<ім'я файлу>)
Якщо не вистачає місця на диску, то на екран видається повідомлення:
PKZIP:disk full
(PKZIP:He вистачає місця на диску)

ПРОГРАМА PKUNZIP
Програма призначена для витягнення файлів з архіву. Формат команди слідуючий:
PKZIP режим ім'я архівного файлу Імена файлів
Правила написання параметру "режим", "Імені архівного файлу" такі ж, як і для програми PKZIP;
імена файлів - вказуються імена, які потрібно витягнути з архіву і помістити на диску. В імені файлу дозволяється використовувати символи “*” та "і".
Режими роботи програми PKUNZIP слідуючі:
* х - витягнення файлів з архіву (повна розархівація), цей режим виконується, якщо не задано ніякого режиму;
* о - заміна Існуючого файлу на диску:
* v - перегляд списку файлів в архіві;
* t - перевірка цілосності архіву;
* n - файли з архіву витягаються з більш новою версією, або якщо на диску їх немає;
* d - відновлення каталогів при розархівації із архіву;
* с - вивід вмістимого файлу із архіву на екран;
* р - вивід вмістимого файлу Із архіву на принтер;
* s - задання паролю при витягненні файлу із архіву.
Режим -v відповідає режиму -v програми PKZIP. Отже перегляд списку файлів можливо виконувати з допомогою програми PKZIP та PKUNZIP.
При виводі на екран вмістимого файлу із архіву надаються слідуючі можливості:
1) призупинення виводу Інформації натиском комбінації клавіш [Ctrl-S], повторний натиск продовжує вивід Інформації;
2) завершити вивід на екран можливо, якщо натиснути комбінацію клавіш [Ctrl-C];
3) в режимі -с може задаватись допоміжний параметр М, який робить паузу після заповнення екрану. В цьому випадку в останній стрічці екрану виводиться слово "More" і яка частинна файлу у відсотках) вже виведена на екран. Тоді дoзвoляєтьcя використовувати слідуючі клавіші:
[Space Bar]- вивести наступний екран;
[Enter] - вивести наступний рядок файлу:
[Esc] - завершити вивід даного файлу;
[Ctrl-C] - завершити вивід всіх файлів на екран.
Режим -d використовується в тому випадку, якщо в програмі PKZIP використовувались режими -s та -р.

ПРОГРАМА ARJ
Загальний формат команди:
ARJ <режим>[-(КЛЮЧ),-(КЛЮЧ)...] ім'я архівного файлу, імена файлів.
На відміну від програм PKZIP та PKUNZIP, режими вказуються без знаку ''-''.
Ключ - параметр, що задає допоміжні дії. Їх може бути декілька. Перед ключем повинен бути символ "-'' або"/". Для ARJ існують слідуючі режими;
* а - добавити файли в архів;
* с - добавити коментар в архівному файлі;
* о - упорядкувати файли в архіві;
* р - надрукувати вмістимо файлу ^із архіву на принтер;
* г - забрати шлях в імені файлу:
* s - вивести вмістимо файлу Із архіву на екран;
* j - об'єднати два архівні файли;
* w - знайти текстову стрічку в архіві;
* n - перейменувати файли в архіві:
* m - перенести файли в архів:
* d - знищити файли в архіві;
* t - перевірка цілосності архіву;
* e - витягнути файли з архіву;
* u - добавити змінені файли;
* f - оновити файли в архіві;
* v - вивести список повних імен файлів в архіві;
* i - вивести список .файлів в архіві;
* x –розархівувати файли з каталогами.
Значення ключів слідуючі:
- c - не перевіряти тимчасову мітку;
- n - тільки нові файли:
- d - із знищенням (переміщенням);
- z - включити підкаталоги;
- e - виключити шлях в імені файлу;
- u - добавити файли (нові 1 більш нові);
- f - поновити існуючі файли.
Режими v та 1 - вивід списку файлів, в режимі v виводиться повна інформація про файли, а в режимі l -імена файлів виводяться без шляху доступу до них.
Ключ d працює одночасно з режимом d аналогічно режиму т, але перед знищенням файлів буде запит на підтвердження про знищення файлу.
Ключі u та f використовуються з режимами розархівації і виконують функції аналогічні режимам u та f.
Ключ v дозволяє створювати відразу декілька архівних файлів, щоб записати потім на дискету. Біля ключа можливо ставити розмір архівного файлу, наприклад: vSOOOO (Що означає -архівний файл буде мати розміри не більше 50000 байт). Якщо архів має більший розмір, то він створюється під розширенням А01 і т.д. Якщо біля v задати 360-це означає дискета розміром 360'Кбт,1200-1.2 Мбт.
Ключ m дозволяє встановити вид стиску при архіваціі.КомбінаціІ ключа слідуючі: МО - стиск не проходить; МІ - максимальний стиск (швидкість мала); М2 - менший стиск (більша швидкість); МЗ - висока швидкість.але менший стиск; М4 - сама висока швидкість, але самий малий стиск.
Клю.чі je, jel використовуються разом з командами архівації. Ключ je використовується, якщо потрібно підтвердження відповіді на запит про саморозархівацію, ключ jel застосовується, якщо не потрібно підтвердження на саморозархівацію.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Які Ви знаєте програми архіватори?
2. Загальний формат команди архівації в програмі PKZIP.
3. Перерахуйте режими програми PKZIP.
4. Перерахуйте режими програми PKUNZIP.
5. Яка різниця між режимами u та f?
6. Яка інформація видається в режимі -v?
7. Перерахуйте режими програми ARJ.
8. Перерахуйте ключі програми ARJ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Фигурнов В,3. IBM PC для пользователя.- М.: Финансьі й статистика, ЮНИТИ. 1992.- 365 с.
2. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн. .1, Хранение й обработка информации (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа, 199ЇГ. - 191 с.
3. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.2,ПодгОтовка й редактироваеие документов (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 199ЇГ. - 207 с.
4. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.З.Создание й использование баз даньіх (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 160.
5. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.4, Вьічислительньіе й графические возможности (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 207 с.
6. Злектронньіе вьічислительньіе машиньі: В 8 кн. Кн. 1 Введение в ЗВМ: Практ. пособие для вузов ( А.Я. Савельев, Б.А. Сазонов й др. Под редакцией А.Я.Савельева). - М .: Вьісшая школа, 1991. -160 с.
7. Злектронньіе вьічислительньіе машиньі: в 8 кн. Кн. 2. Основьі информатики: Практ. пособие для вузов (А.Я. Савельев,Б.А. Сазонов, З.К.Скуратович, Н.М.Когдов; ПоДред. А.Я. Савельева).-М.: Вьісшая школа, 1991.-159 с.
8. Г.Франкен. MS DOS 5.0... для пользователя. -К: Торгогово-издательское бюро BHV, 1992. - 513 с.
9. Калабин С.И., Голик Л.В.,Пустовит А.В., Козакова Е.В. Справочник пользователя IBM PC. -К: КП "Техинком" МИП "Арфа", ' 1991.-112 с.
10. Поґорельій С.Д., Новиков Б.В. Утилитьі для персональньіх ЗВМ. -К: .Научно-производственное предприятие ИНТЕРЗВМСИСТЕ МА, 1991. - 224 с.
11. Зкслер А. Б. Архиваторьі (Проґраммьі для хранения й обработки информации в сжатом виде). - М: Малое предприятие "Алекс", 1992. - 150 с. 12. Компьютер Пресе. -М: 1994; N 1-5
еще рефераты
Еще работы по информационным технологиям