Реферат: Цикл-метод обучения. Методика преподавания эстонского языка WinWord на эстонском языке

--PAGE_BREAK--

Kogu tsükkel on planeeritud 4. tunniks.
Õppets
ü
kli kultuuriaspekt
: õpilased õppivad jutustada iseendast – väga vajalik oskus uue kontakti loomiseks.

Õppets
ü
kli
ü
ldarendavaspekt
: õpilased võivad õigesti kirjutamaaadressi ümbrikule.

Hinnang:

1.      Hinnatakse õpilaste aktiivsust tunni käigus.

2.      Hinnatakse koduülesannete täitumise õigust.

3.      Hinnatakse tööpaarides.

4.      Hinnatakse oma kaaslaste tööõpilaste poolt.

5.      Hinnatakse lõpputöökoostamise  ja lisaülesannete täitumise õigust.

 
Tunniplaan


See tund on teine selles õppetsüklis.
Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu välimus.

Eesmärgid:

·       hääldusnormide meeldetuletamine

·       sõnavara  ja keelekonstruktsioonide teemadele omandamine ja esimene kinnistamine

·       kuulamise arendamine

·       monoloogilise kõne arendamine

Grammatika:

·         nimisõnu alaleütleva kändevormid

Õppevahendid:

·         luuletused

·         pidid

·         kaardid väikeste andmebaasidega
Tunnikäik.

1.      Tunni organiseerimine(hääldusharjutus – lisa 4) /5min/

2.      Eelõpitu kordamine(harjutus “Paranda vigu”- lisa 5) /5min/

3.      Uue materialli õpimine:

-          teema “Helista mulle!”  (kettemäng; harjutus “Mul on sõber. Tema telefoninumber on …” – paaritöö; oma kaaslaste hindamine – lisa 2) /7 min/

-          teema “Kui vana ma olen?” (frontaltöö-lisa 6; paaritöö)/ 5min/

-          teema “Minu välimus” (frontaltöö– lisa 7; paaritöö– lisa 1) /13 min/

4.         Ü
ldistav etapp
/5min/

5.        
Kodune
ü
lesanne.
/5min/

6.         Tunni lõpp.

 

Lisa 1

KATRIN

TARTU

NARVA MNT. 35- 11

TEL. 23 73 16 18

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


SIRJE

SILLAMÄE

VIRU 6 — 16

TEL. 23 97 35 17

12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


HEIDI

JÕHVI

MÕISA 5

TEL. 23 32 42 12

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


ERKI

TALLINN

SINIMÄE 6-7

TEL. 26 34 72 11

 11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


MARGUS

KOHTLA — JÄRVE

PARGI 13-24

TEL. 23 34 87 63

 10

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


PEETER

OTEPÄÄ

KESK 4-7

TEL. 25 57 11 14

 12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


ENO

TALLINN

SINIMÄE 6-7

TEL. 26 34 72 11

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


ARGUS

KOHTLA — JÄRVE

PARGI 13-24

TEL. 23 34 87 63

10

JUUKSED

SILMAD

MÄNG


LIISA

SILLAMÄE

VIRU 6 — 16

TEL. 23 97 45 16

12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам