Реферат: Електровимірювальна апаратура

Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

„Лисичанський нафтохімічний технікум”

ЖУРНАЛ

Лабораторні роботи

( звіти )

5.05130103.ЕОЕ.096.00.00.ЛР

Перевірив викладач

_______ З. І. Вахрамєєва

Виконав студент

_________ Д. I. Левченко

Лисичанськ

2009

ЗМІСТ

Лабораторна робота № 1 „Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою”

Лабораторна робота № 2 „Дослідження схем з’єднання резисторів”

Лабораторна робота № 3 „Перевірка амперметра і вольтметра”

Лабораторна робота № 4 „ Паралельне з’єднання індуктивної котушки і конденсатора. Компенсація потужності”

Лабораторна робота № 5 „Дослідження трифазного кола при з’єднанні споживача зіркою”

Лабораторна робота № 6 „Дослідження режимів однофазного трансформатора”

Лабораторна робота № 7 „Зняття робочих характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором”

Лабораторна робота № 8 „Збірка і перевірка роботи схем релейно-контакторного управління трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором”

Лабораторна робота №9 „Визначення втрат напруги і потужності у проводах ЛЕП”

Лабораторна робота № 10 „Дослідження роботи однонапівперіодного і двохнапівперіодного однофазного випрямлячів”

Лабораторна робота № 1

Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збіркисхем і правилами користування електровимірювальною апаратурою”

Мета роботи: ознайомитися з правилами техніки безпеки, правилами збіркисхем і правилами користування електровимірювальноюапаратурою

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Ознайомитися з правилами техніки безпеки

Ознайомитися з правилами збірки схем

Ознайомитися з правилами користування вимірювальної апаратури:

Оглянути зовнішній вигляд пристрою

Визначити призначення пристрою

Ознайомитися з інструкцією; технічною характеристикою пристрою; правилами користування;

Визначити діапазон вимірювання, ціну поділки

4. Здати усний залік по правилам ТБ

Лабораторна робота № 2

„Дослідження схем з’єднання резисторів ”

Мета роботи: 1) навчитися складати послідовне, паралельне та мішане кола;

2) вивчити співвідношення між струмами і напругами при послі-

довному, паралельному і мішаному зєднаннях резисторів;

3)визначити опір електричного кола

Прилади і обладнання: міліамперметр А (- 50 мА), міліамперметр А (- 300 мА), амперметр А (- 1 А), вольтметр V1 (-50 В), вольтметр V2 (-15 В), резистори R2, R3, R4, R5, з’єднувальні проводи

Таблиця 2.1 Технічні характеристики приладів

Найменування приладу, його шифр

Система приладу

Клас точності

Діапазон вимірювання

Рід

струму


І. Дослідження послідовного з’єднання резисторів

/>

Рис.2.1 – Схема послідовного з’єднання резисторів

Таблиця 2.2 Результати дослідження послідовного з’єднання резисторів

досліду

Експериментальні дані

Результати обчислень


Uзаг,

В

U2,

В

U3,

В

U4,

В

U5,

В

Iзаг,

А

U/заг,

В

R2,

Ом

R3,

Ом

R4,

Ом

R5,

Ом

Rзаг,

Ом

R/заг,

Ом

1

10

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Вт

--PAGE_BREAK--

6

7

8

9

10

1


Мідні


2


3


4


сталеві

5


6


Обчислюємо втрати напруги ∆U', ∆U", втрати потужності ∆P, ККД η за формулами

/>

/>

/>

/>

Лабораторна робота № 10

«Дослідження роботи однонапівперіодного і двохнапівперіодногооднофазного випрямлячів»

Мета роботи: вивчити роботу випрямлячів; виявити вплив згладжу вальногофільтру на випрямлену напругу

Прилади і матеріали: генератор низької частоти ГНЧШ, осцилограф ОМШ-2-76, лабораторний макет випрямлячів, вольтметр і амперметр магнітоелектричної системи, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 10.1 Технічні характеристики приладів

Найменування приладу, його шифр

Система приладу

Клас точності

Діапазон вимірювання

Рід

струму
/>

Рис. 10.1 – Схема лабораторної установки для дослідження випрямлячів

Таблиця 10.2 Результати дослідження випрямлячів без фільтру

Тип

випрямляча

Параметр

випрямляча

Дані спостереження

Однонапівперіодний

без фільтру

Напруга U, В
Струм І, mAДвохнапівперіодний

без фільтру

Напруга U, В
Струм І, mAТаблиця 10.3 Результати дослідження випрямлячів з фільтром

Тип

випрямляча

Параметр

випрямляча

Дані спостереження

Однонапівперіодний

з фільтром

Напруга U, В
Струм І, mAДвохнапівперіодний

з фільтром

Напруга U, В
Струм І, mA
еще рефераты
Еще работы по коммуникациям