Реферат: Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу Підсилювач НЧ К2УС372quo

--PAGE_BREAK--                                                                       (4)

де <img width=«31» height=«25» src=«ref-1_1206479048-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">- мінімальна ширина резистора обумовлена можливостями товстоплівкої технології (<img width=«31» height=«25» src=«ref-1_1206479048-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">=0,8 мм).

Ширина резистора з умов забезпечення заданої потужності
<img width=«125» height=«71» src=«ref-1_1206479300-614.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">                                                                              (5)
де <img width=«27» height=«28» src=«ref-1_1206479914-120.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">- коефіцієнт запасу потужності, що враховує підгонку резистора.

4. Довжина резистора
<img width=«139» height=«32» src=«ref-1_1206480034-320.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">                                                                           (6)
Розрахункові значення <img width=«35» height=«28» src=«ref-1_1206478328-140.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069"> і <img width=«32» height=«28» src=«ref-1_1206480494-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">коригують. За довжину lширину bрезистора приймають значення, найближчі до розрахункового вбік зменшення опору резистора<img width=«20» height=«25» src=«ref-1_1206480626-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071">i кратні кроку або половині кроку координатної сітки з урахуванням масштабу креслення топології. По відкоректованому значенню довжини резитора l у залежності від ширини b із графіків коригування довжин резисторів для урахування розтікання паст (додаток А) знаходять виправлене значення довжини резистора <img width=«31» height=«28» src=«ref-1_1206480730-131.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072"> з урахуванням розтікання паст.

Для резисторів, що мають <img width=«52» height=«28» src=«ref-1_1206480861-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">, розрахунок починають із визначення довжини за аналогією з приведеними формулами:
<img width=«149» height=«33» src=«ref-1_1206481098-560.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">                                                                         (7)

<img width=«132» height=«60» src=«ref-1_1206481658-511.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">.                                                                            (8)

Приймаючи <img width=«27» height=«25» src=«ref-1_1206482169-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">=0,8 мм
<img width=«85» height=«57» src=«ref-1_1206482290-363.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">.                                                                                   (9)
Для резисторів, що мають <img width=«52» height=«28» src=«ref-1_1206480861-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">:
<img width=«281» height=«56» src=«ref-1_1206482890-1243.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079"> <img width=«280» height=«56» src=«ref-1_1206484133-1235.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">

<img width=«273» height=«56» src=«ref-1_1206485368-1131.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081"> <img width=«276» height=«56» src=«ref-1_1206486499-1187.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">

<img width=«260» height=«56» src=«ref-1_1206487686-1147.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083"> <img width=«263» height=«56» src=«ref-1_1206488833-1130.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">

<img width=«263» height=«56» src=«ref-1_1206489963-1161.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">
Приймаємо довжину всіх резисторів як <img width=«35» height=«25» src=«ref-1_1206491124-134.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">=0,8 мм.

Тоді ширина резисторів:
<img width=«161» height=«51» src=«ref-1_1206491258-679.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087"> <img width=«159» height=«51» src=«ref-1_1206491937-658.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">

<img width=«185» height=«51» src=«ref-1_1206492595-755.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089"> <img width=«157» height=«51» src=«ref-1_1206493350-661.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">

<img width=«165» height=«51» src=«ref-1_1206494011-728.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091"> <img width=«152» height=«51» src=«ref-1_1206494739-645.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">

<img width=«167» height=«51» src=«ref-1_1206495384-730.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">
Для резисторів, що мають <img width=«52» height=«28» src=«ref-1_1206496114-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">:
<img width=«219» height=«56» src=«ref-1_1206496351-971.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095"> <img width=«251» height=«59» src=«ref-1_1206497322-1130.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096"> <img width=«251» height=«56» src=«ref-1_1206498452-1145.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097"> <img width=«243» height=«59» src=«ref-1_1206499597-1126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098"> <img width=«232» height=«56» src=«ref-1_1206500723-1074.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">
Приймаємо ширину всіх резисторів як <img width=«31» height=«25» src=«ref-1_1206479048-126.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">=0,8 мм.

Тоді довжина резисторів:
<img width=«175» height=«33» src=«ref-1_1206501923-590.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">    <img width=«209» height=«36» src=«ref-1_1206502513-678.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">

<img width=«180» height=«33» src=«ref-1_1206503191-596.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103"> <img width=«200» height=«36» src=«ref-1_1206503787-655.coolpic» v:shapes="_x0000_i1104">         

<img width=«175» height=«33» src=«ref-1_1206504442-584.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">
Також розрахунки проводились за допомогою програми. Результат та текст програми наведені у додатку А.

4. Довжина резистора з урахуванням перекриття
<img width=«113» height=«28» src=«ref-1_1206505026-321.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">,                                                                               (10)
де <img width=«13» height=«16» src=«ref-1_1206505347-85.coolpic» v:shapes="_x0000_i1107">  — мінімальний розмір перекриття, обумовлений за даними конструктивно-технологічних обмежень технології; звичайно значення <img width=«13» height=«16» src=«ref-1_1206505347-85.coolpic» v:shapes="_x0000_i1108"> беруть таке, що дорівнює ширині провідника (<img width=«81» height=«23» src=«ref-1_1206505517-318.coolpic» v:shapes="_x0000_i1109">).

За допомогою графіків коригування довжин резисторів для урахування розтікання паст (додаток А) знаходимо виправлене значення довжини резистора <img width=«39» height=«29» src=«ref-1_1206505835-151.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">:
<img width=«111» height=«33» src=«ref-1_1206505986-425.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">               <img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206506411-424.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">               <img width=«129» height=«35» src=«ref-1_1206506835-390.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">

<img width=«123» height=«35» src=«ref-1_1206507225-406.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">     <img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206507631-428.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">              <img width=«117» height=«33» src=«ref-1_1206508059-436.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116">

<img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206508495-425.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">               <img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206508920-426.coolpic» v:shapes="_x0000_i1118">               <img width=«135» height=«35» src=«ref-1_1206509346-462.coolpic» v:shapes="_x0000_i1119">

<img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206509808-429.coolpic» v:shapes="_x0000_i1120">               <img width=«113» height=«33» src=«ref-1_1206510237-426.coolpic» v:shapes="_x0000_i1121">               <img width=«119» height=«33» src=«ref-1_1206510663-442.coolpic» v:shapes="_x0000_i1122">
Довжина резистора з урахуванням перекриття:
<img width=«109» height=«33» src=«ref-1_1206511105-366.coolpic» v:shapes="_x0000_i1123">                <img width=«111» height=«33» src=«ref-1_1206511471-367.coolpic» v:shapes="_x0000_i1124">               <img width=«132» height=«35» src=«ref-1_1206511838-410.coolpic» v:shapes="_x0000_i1125">

<img width=«123» height=«35» src=«ref-1_1206512248-407.coolpic» v:shapes="_x0000_i1126">     <img width=«112» height=«33» src=«ref-1_1206512655-367.coolpic» v:shapes="_x0000_i1127">              <img width=«116» height=«33» src=«ref-1_1206513022-377.coolpic» v:shapes="_x0000_i1128">

<img width=«111» height=«33» src=«ref-1_1206513399-370.coolpic» v:shapes="_x0000_i1129">               <img width=«111» height=«33» src=«ref-1_1206513769-373.coolpic» v:shapes="_x0000_i1130">               <img width=«132» height=«35» src=«ref-1_1206514142-415.coolpic» v:shapes="_x0000_i1131">

<img width=«112» height=«33» src=«ref-1_1206514557-372.coolpic» v:shapes="_x0000_i1132">               <img width=«112» height=«33» src=«ref-1_1206514929-371.coolpic» v:shapes="_x0000_i1133">               <img width=«117» height=«33» src=«ref-1_1206515300-379.coolpic» v:shapes="_x0000_i1134">
5. Площа резистора
<img width=«85» height=«25» src=«ref-1_1206515679-196.coolpic» v:shapes="_x0000_i1135">                                                                                      (11)
Оптимальне число паст визначають з умови, коли площа, що займається всіма резисторами на платі, буде мінімальною. Якщо виявиться, що при збільшенні числа паст виграш у площі незначний або розміри плати достатні, то доцільно зупинитися на меншому числі паст, При цьому похибка виготовлення резисторів буде тим меншою, чим менше форма резистора відрізняється від квадрата.
<img width=«168» height=«28» src=«ref-1_1206515875-528.coolpic» v:shapes="_x0000_i1136"> <img width=«177» height=«28» src=«ref-1_1206516403-650.coolpic» v:shapes="_x0000_i1137">

<img width=«184» height=«29» src=«ref-1_1206517053-639.coolpic» v:shapes="_x0000_i1138"> <img width=«179» height=«28» src=«ref-1_1206517692-644.coolpic» v:shapes="_x0000_i1139">

<img width=«173» height=«28» src=«ref-1_1206518336-572.coolpic» v:shapes="_x0000_i1140"> <img width=«183» height=«29» src=«ref-1_1206518908-599.coolpic» v:shapes="_x0000_i1141">

<img width=«179» height=«28» src=«ref-1_1206519507-611.coolpic» v:shapes="_x0000_i1142"> <img width=«181» height=«28» src=«ref-1_1206520118-653.coolpic» v:shapes="_x0000_i1143">

<img width=«172» height=«28» src=«ref-1_1206520771-572.coolpic» v:shapes="_x0000_i1144"> <img width=«195» height=«29» src=«ref-1_1206521343-630.coolpic» v:shapes="_x0000_i1145">

<img width=«179» height=«28» src=«ref-1_1206521973-643.coolpic» v:shapes="_x0000_i1146"> <img width=«177» height=«28» src=«ref-1_1206522616-582.coolpic» v:shapes="_x0000_i1147">
Розрахунки проведенні і занесені до таблиці 4.
Таблиця 4 Розраховані розміри резисторів

1 група

<img width=«43» height=«23» src=«ref-1_1206523198-203.coolpic» v:shapes="_x0000_i1148">

<img width=«45» height=«23» src=«ref-1_1206523401-208.coolpic» v:shapes="_x0000_i1149">

<img width=«32» height=«35» src=«ref-1_1206523609-144.coolpic» v:shapes="_x0000_i1150">

<img width=«41» height=«52» src=«ref-1_1206523753-268.coolpic» v:shapes="_x0000_i1151">

<img width=«40» height=«52» src=«ref-1_1206524021-264.coolpic» v:shapes="_x0000_i1152">

<img width=«53» height=«27» src=«ref-1_1206524285-230.coolpic» v:shapes="_x0000_i1153">

R3

0,8

1,8

0,45

1,2

1,6

2,16

R9

0,8

0,8

1

0,8

1,2

0,96

R13,15

0,8

3,2

0,25

0,8

1,2

3,84

2 група

 
R2,6

1,2

0,8

1,6

1,2

1,6

1,28

R4

0,8

2,9

0,28

0,8

1,2

3,48

R7

0,8

0,8

0,96

0,8

1,2

0,96

R10,12

1,0

0,8

1,3

1,1

1,5

1,2

R11

0,8

0,8

1

0,8

1,2

0,96

R14

0,8

1,6

0,5

0,8

1,2

1,92

3 група

R1

0,8

1,1

0,75

0,8

1,2

1,32

R5

0,8

1,6

0,5

0,8

1,2

1,92

R8

0,8

0,8

1

0,8

1,2

0,96

--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по коммуникациям