Реферат: Розрахунок номіналів компонентів електронних схем

Національний технічний університет

України “КПІ”

Кафедра Фізичної та біомедичної електроніки

КУРСОВА РОБОТА

з курсу Аналогова схемотехніка

тема Розрахунок номіналів компонентів електронних схем

Зміст

1. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах

1.1 Початкові дані

1.2 Методика розрахунку

1.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів

2. Активні RC–фільтри нижніх частот

2.1 Початкові дані

2.2 Методика розрахунку

2.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів

3. RC–генератори

3.1 Початкові дані

3.2 Методика розрахунку

3.3 Кінцева схема з вказаними номіналами елементів

Висновки

1. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах

1.1 Початкові дані

/>

Рис 1.1 Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах,, включені за схемою: а) з загальним емітером; б) з загальною базою

Табл. 1

№ Варіанту

Схема включення

fH, Гц

fв, кГц

Мн=Мв

RH, кОм

U2m, В

Тип транзистора

1

ЗЕ, ЗБ

100

120

1,1

18

2

МП39

Для даних схем включення і у відповідності з номером варіанта був вибраний транзистор МП39. Це германієвий сплавний транзистор p-n-p типу. Призначений для використання в каскадах підсилення напруги проміжної та низької частоти, імпульсних та інших пристроях радіоелектронної апаратури широкого використання. Випускаються в металоскляному корпусі з гнучкими виводами.

/>

Рис.1.1. Транзистор МП39

В таблиці 2 представлені основні характеристики вибраного транзистора.

Табл. 2. Основні характеристики транзистора МП39

Параметри

Режим вимірювання

Значення параметрів

h21Э

Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц, Θокр=200 С

12

IКБО, мкА

Uкб=5 В, Θокр=200 С

15


Θокр=700 С

≤400

fh21Э, МГц

Uкб=5 В, IЭ=1 мА

0.5

h11Б, Ом

Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц

25

h22Б, мкСм

Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц

3,3

Cк, пФ

Uкб=5 В, f=465 кГц

60

Iк доп, мА

Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц, Θокр=200 С

40

Табл.3. Гранично допустимі експлуатаційні дані транзистора МП39

Параметри

Режим вимірювання

Значення параметрів

UКЭ max, B

RбЭ=200 Ом, Θокр =400 С

15

UКБ max, B

-600 С ≤Θокр≤400 С

10

IК max, мА

-600 С ≤Θокр≤700 С

--PAGE_BREAK--

40

IК нас max, мА

-600 С ≤Θокр≤700 С

150

IЭ нас max, мА

-600 С ≤Θокр≤700 С

150

PК max, мВт

-500 С ≤Θокр≤550 С

150

Θпер max, 0 С

-

85

1.2 Розрахунок параметрів для схеми з ЗЕ

Транзистор обирається з вимоги забезпечення необхідної амплітуди вихідного сигналу />і смуги пропускання />при заданій вихідній напрузі та коефіцієнті частотних спотворень />в області верхніх частот />:

/>

/>

Вибираємо (для p-n-p транзистора живлення набуває від`ємного значення)

Опір резистора RKОЭ, і допустима ємність конденсатора навантаження Cн.доп. обираються з умови

/>

/>

/>

На сімействі вихідних характеристик транзистора побудуємо лінію навантаження по постійному струму і визначимо положення точки спокою (UкэA, IкA, IбA) для режиму класа А. На сімействі вхідних характеристик транзистора по IбA визначається напруга початкового зміщення UбэA.

/>

Рис. 1.2 Сімейство вхідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗЕ (А — обрана робоча точка).

/>

Рис. 1.3 Сімейство вихідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗЕ (А- обрана робоча точка).

При заданих Е1=-10 В маємо UкэA=- 5 В, IкA= 20 мА, IбA= 500 мкА,

IэA= IкA +IбA =20,5 мА, UбэA=-0.27 В.

Опір резисторів забезпечуючих початкове зміщення фіксованим струмом бази:

/>

Емність розподільчих конденсаторів С1, С2

/>

/>

/>

1.3 Розрахунок параметрів для схеми з ЗБ

Транзистор обирається з вимоги забезпечення необхідної амплітуди вихідного сигналу />і смуги пропускання />при заданій вихідній напрузі та коефіцієнті частотних спотворень />в області верхніх частот />:

/>

/>

Вибираємо (для p-n-p транзистора живлення набуває від`ємного значення)

Опір резистора />і допустима ємність конденсатора навантаження />обираються як і в схемі з ЗЕ, тобто

/>

/>

/>

На сімействі вихідних характеристик транзистора побудуємо лінію навантаження по постійному струму і визначимо положення точки спокою (UкбA, IкA, IэA) для режиму класа А. На сімействі вхідних характеристик транзистора по IэA визначається напруга початкового зміщення UэбA.

/>

Рис. 1.2 Сімейство вхідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗБ (В — обрана робоча точка).

/>

Рис. 1.3 Сімейство вихідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗБ (В- обрана робоча точка).

При заданих Е1=-10 В і Е2=-1 В маємо UкбA=0 В, IкA= 20 мА, IэA= 20 мА,

IбA= IкA +IэA =40 мА, UэбA=0.32 В.

Опір резисторів забезпечуючих початкове зміщення фіксованим струмом бази :

/>

Ємність розподільчих конденсаторів С1, С2

/>

/>

2. Активні RC–фільтри нижніх частот

2.1 Початкові дані

Частота зрізу />.

Схеми фільтрів наведені на рис. 2.1

2.2 Методика розрахунку

Параметри компонентів схеми для фільтрів нижніх частот 1–го порядку

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>, обираємо />;

/>, />;

/>


/>


/>/>

Рис. 2.1. Схеми фільтрів нижніх частот: а – першого порядку; б – другого порядку.

/>.

Для фільтрів нижніх частот 2–го порядку

/>, обираємо />;

/>, />;

/>, />;

/>;/>, />.

В якості операційного підсилювача можна взяти модель К140УД6.

2.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів

Схеми фільтрів першого та другого порядків наведені на рис. 2.2.

3. RC–генератори

3.1 Теоретичні відомості

Лінійні електронні осциляторні схеми, які генерують синусоїдальний вихідний сигнал, складаються з підсилювача і частотно-вибіркового елемента — фільтра. Схеми генераторів які використовують RC кола, комбінацію резисторів і конденсаторів, в їх частотно-вибіркових частинах називаються RC генераторами.

3.2 Початкові дані

Частота генерації />, />10

Вихідна напруга />, />2

Схема генератора представлена на рис. 1.

/>/>

Рис. 2.2 Схеми фільтрів нижніх частот с вказаними номіналами елементів:

а – першого порядку; б – другого порядку.

/>

3.3 Методика розрахунку

Генератор з мостом Віна. В схемі (рис. 1) RC–генератора використовується частотно–залежний позитивний зворотній зв'язок (міст Віна) і частотно–незалежний негативний зворотній зв'язок (НЗЗ) за допомогою резисторів />та />. Для зменшення нелінійних спотворень в ланцюгу НЗЗ резистор />шунтується двома зустрічно ввімкненими стабілітронами />, />з напругою стабілізації />. Коли напруга на виході ОП стає більше />стабілітрон (в залежності від полярності />) відкривається та шунтує резистор />, зменшуючи тим самим коефіцієнт підсилення і попереджує досягнення />рівня />. Резистор />дозволяє регулювати амплітуду вихідної напруги />віл />до />.

Вибір та розрахунок допоміжних параметрів.

Приймаємо

/>, />.

Обрана модель операційного підсилювача: К140УД6

Вхідний струм />, />100

Різниця вхідних струмів/>, />/>

Вхідний опір />, />/>

Напруга зміщення нуля />, />/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Коефіцієнт підсилення напруги />/>

Коефіцієнт ослаблення синфазних вхідних напруг />, />70

Частота одиничного підсилення />, />/>

Вихідний опір />, />150

Максимальний вихідний струм />, />25

Максимальна вихідна напруга />, />/>

Максимальна вхідна диференціальна напруга />, />/>

Напруга живлення />, />/>

Струм споживання />, />/>

Вибір стабілітрона:

/>, />,

таку напругу стабілізації має стабілітрон КС133Г.

Розрахунок опорів та ємностей

/>, />;

/>, />.

Резистори />, />обираються у відповідності з умовами

/>;/>,

де />, />– вхідний, вихідний опір ОП.

Обираємо

/>, />.

При таких значеннях опорів вказані вище умови виконуються:

/>;

/>.

3.4 Кінцева схема з вказаними номіналами елементів

Схема представлена на рис. 2.

/>

Рис. 2

Висновки

В даній курсовій роботі проведено розрахунок типових підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах, активних RC–фільтрів нижніх частот та RC–генераторів. Розглянуто і обґрунтовано методику розрахунків.


еще рефераты
Еще работы по коммуникациям