Реферат: Сочетание клавиш

MAKROSLAR YORDAMIDA KIRILLCHA-LOTINCHA TARJIMON YARATISH

MAKROSLAR YORDAMIDA KIRILLCHA-LOTINCHA TARJIMON YARATISH

Buning uchun avval Word programmasida bo'sh sahifa ochib unda quyidagi harflarni yozib chiqamiz.

Ш Ч Ю Я Е Щ

е ц

yes

ўқғҳац оц иц уц яц юц ец ёц

а б в г д е ё ж з и й к л м н о

п р с т у ф х ц ч ш ь ъ э ю я ы

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯЎҚҒҲ

Абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяўқғҳ

Keyin«Сервис» menyusidan«Макросы» bandidan«Начать запись» buyrug'inibosamiz. Ekranda<
yorlig'ipaydobo'ladi.«Правка» menyusidan«Заменить» buyrug'initanlaymizvaquyidagiketma-ketlikdaharflarnialmashtiraboshlaymiz. >

Almashtirishda«Найти» oynasigakirillcha, «Заменить на»oynasigaesalotinchaharflarniyozamizva«Заменить всё» tugmasinibosamiz.

Quyidagiharflaralmashtirilayotganda«Заменить» oynasidagi«Больше»tugmasibosiladiva«учитивать регистр» parametrigabayroqchaqo'yiladi. Shunda «Ш»harfi «SH»emas, balki «Sh»harfiga almashadi va hokazo.

<
>

Ш

Ч

Ю

Я

Е

Щ

Sh

Ch

Yu

Ya

Ye

Sh

Ushbu harflar esa probel bilan yozib almashtiriladi. Chunki «е» harfi so'z boshida kelgandalotinchada«ye» yoziladi.

е

э

o'

q

g'

h

ats

ots

its

uts

yats

yuts

yets

yots

ў

қ

ғ

ҳ

ац

оц

иц

уц

яц

юц

ец

ёц

So'ngra alfavit bo'yicha hamma harflar ketma-ket yoziladi.

a

b

v

g

d

ye

yo

j

z

i

y

k

l

m

n

o

а

б

в

г

д

е

ё

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

ь

ъ

э

ю

я

ы

p

r

s

t

u

f

x

s

ch

sh

`

e

yu

ya

i

Keyin makros yorlig'idan <
«Остановитьзапись»tugmasini bosamiz. >

MAKROSLAR YORDAMIDA LOTINCHAKIRILLCHA TARJIMON YARATISH

Buning uchun avval Word programmasida bo'sh sahifa ochib unda quyidagi harflarni yozib chiqamiz.

ShChYuYaYe

ye s

ўқҳҳацоцицуцяцюцецёц

а б в г д е ё ж з и й к л м н о

п р с т у ф х ц ч ш ь ъ э ю я ы

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯЎҚҒҲ

Абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяўқғҳ

Keyin«Сервис» menyusidan«Макросы» bandidan«Начать запись» buyrug'inibosamiz. Ekranda<
yorlig'ipaydobo'ladi. «Правка» menyusidan«Заменить» buyrug'initanlaymizvaquyidagiketma-ketlikdaharflarnialmashtiraboshlaymiz. >

Almashtirishda«Найти» oynasigakirillcha, «Заменить на» oynasigaesalotinchaharflarniyozamizva«Заменить всё» tugmasinibosamiz.

<
>

Ushbu harflar esa probel bilanyozib almashtiriladi. Chunki «е» va «ц» harflari so'z boshida kelganda lotinchada «ye» va «s» yoziladi.

e

yе

o'

q

g'

h

ў

қ

ғ

ҳ

So'ngra alfavit bo'yicha hamma harflar ketma-ket yoziladi.

a

b

v

g

d

ye

yo

j

z

i

y

k

l

m

n

o

а

б

в

г

д

е

ё

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

<div name="Обычный" align=«left» style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0

еще рефераты
Еще работы по компьютерам и переферийным устройствам