Реферат: Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА

ФІЛІЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра журналістики

РЕФЕРАТ

Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

студентки І курсу

спеціальність журналістика

заочна форма навчання

Іотової Іванни Андріївни

Науковий керівник –

доцент Шевченко Т.М.

Одеса – 2007


Історія розвитку та фонди

Інформаційні ресурси бібліотеки поєднують у собі фонди двох колишніх спеціалізованих бібліотек – Центральної освітянської та Наукової бібліотеки Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

Центральну освітянську бібліотеку було засновано у 1993 р. як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання (наказ Міністерства освіти України №128 від 07.05.1993р.). Книгозбірня успадкувала 80 тис. примірних видань з фонду педагогічної бібліотеки Київського міського будинку вчителя, яку було засновано в 1923р. при Київському будинку працівників народної освіти, реорганізованого в 1934р. у Будинок учителя. Палітра книжкових видань, які знаходилися у фонді цієї книгозбірні складалися з подарованої або придбаної за державні кошти педагогічної, історичної, філософської та художньої літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. За шість років своєї діяльності книгозбірня започаткувала формування національного галузевого книгосховища (на 01.01.2000р. її фонд становив близько 150 тис. примірників, з них 40% складала фахова література, фонд періодичних видань України та країн СНД нараховував 560 назв). Є фонд кінодокументів із 509 кінофільмів, 550 кінофрагментів освітньо-виховної тематики. Бібліотека розбудовувалася в скрутний для молодої держави час, отож загальні економічні проблеми відбивалися й на діяльності установи.

Але не зважаючи на брак державного фінансування, ЦОБ щорічно безкоштовно отримувала до 5 тис. примірників книг з усіх регіонів України і до 300 назв фахових періодичних видань України й країн СНД, які здебільшого були відсутні в книгозбірнях м. Києва. Це стало можливим завдяки активній співпраці дирекції та колективу бібліотеки з освітянськими установами, видавництвами, громадськими та благодійними організаціями та ін. За ці роки до бібліотеки надійшли: енциклопедична (в тому числі й славнозвісна «Британіка» — найбільш фундаментальна енциклопедія у світі), довідкова література, галузеві словники, нормативні та законодавчі документи з питань освіти, збірники наукових праць з актуальних проблем розвитку педагогіки, тези та матеріали конференцій, книги з педагогіки, психології, історії шкільництва в України, зібрання творів видатних педагогів від середньовіччя до сучасності; нові національні шкільні підручники, зокрема й для шкіл національних меншин; підручники й посібники для ПТУ, вузів; література, що вийшла за програмою «Трансформація гуманітарної освіти» Міжнародного фонду «Відродження»; нові навчальні програми, сучасні розробки з історії України; методики викладання предметів; нові програмові твори української та світової літератури.

У фонді широко представлені видання з літературознавства, мовознавства, філософії, історії, релігієзнавства тощо. Надзвичайно важливим було налагодження творчих зв’язків о освітянськими видавництвами України, інституціями, які досліджують проблеми освіти, науки, культури, вищими навчальними закладами України, обласними інститутами підвищення кваліфікації вчителів України, АПН України, Національною академією наук України та ін.

ЦОБ допомагали Міжнародний фонд «Відродження», Міжнародний освітній фонд Ярослава Мудрого, Всеукраїнське педагогічне товариство, Творча спілка вчителів України, Київська міська рада профспілок освіти і науки. Українсько-американський доброчинний фонд «Сейбр-Світло» та інші державні й громадські організації України та діаспори – Шкільна рада Америки, Шкільна рада Австралії, вітчизняні та іноземні діячі освіти, науки і культури. Завдяки цим зв’язкам бібліотека одержала сотні унікальних праць, художніх творів, фахових, довідково-енциклопедичних видань тощо. З 1998 року, завдяки допомозі Державної науково-педагогічної бібліотеки Російської Федерації ім. К. Ушинського, до ЦОБ почала надходити педагогічна література з близького зарубіжжя, передусім з Росії. Серед книг – навчально-методичні посібники, література про проблемно-модульне та розвиваюче навчання, ігрові методи, книги з педагогіки співробітництва, інноваційних методів навчання, також представлено видання з теорії особистості, праці західноєвропейських та американських психологів тощо. Найкращі твори світової літератури – від класичної до сучасної, від дитячої до поезії у кишенькових форматах, що вийшли в серії «Бібліотека тисячоліття», — подаровані ЦОБ Британською Радою в Україні. Вони видані англійською мовою в Англії на без кислотному папері. Всього 250 томів цієї серії отримала бібліотека до 2001року. Чимало книг подаровано бібліотеці також вченими, педагогами, відомими українськими письменниками.

Наукова бібліотека Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України була заснована 1891р. Харківським товариством грамотності. До 1917 року книжковий фонд бібліотеки складав лише 8 645 примірників. Після 1917р. до неї приєднано значні педагогічні міські бібліотеки — земств, округів, окружних курсів. В 1919 р. книгозбірню перетворено в Центральну бібліотеку народної освіти м. Харкова. Протягом 1920-1921 рр. вона переходить до Губнаросвіти і стає Центральною педагогічною бібліотекою Харківського відділу. У ці роки установа перебувала у дуже скрутному фінансовому становищі. Хоча з 1922р. книгозбірня стала відділом Харківської центрально-наукової бібліотеки, проте її матеріальне становище не покращилося. У 1926р. бібліотека стає підрозділом новоствореного Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП). Уже тоді визначилися такі основні її завдання: утворення книжкової бази для наукових робітників і педагогів м. Харкова, як безпосередньо, так і тих, що перебувають в інших місцевостях УСРР; ведення наукової бібліографії у своїй галузі, організація спільного каталогу за матеріалами харківських наукових бібліотек та ін.

У 1930 р. у Києві відкрився філіал УНДІПу, а 1936 р., після перенесення столиці України до Києва (1934), Харківський інститут педагогіки припинив своє існування, фонди бібліотеки було перевезено до Київського інституту педагогіки.

До 1941 р. фонд бібліотеки збільшився до 70 тис. примірників, були створені алфавітний та систематичний каталоги, видано 10 випусків бібліографічних бюлетенів «Педагогічна і методична література».

У роки Великої Вітчизняної війни фонди книгозбірні переховувалися у Харкові й Києві і завдяки зусиллям працівників бібліотеки були збережені. У післявоєнний період разом з Інститутом поновила діяльність і бібліотека, до якої почала систематично надходити література з питань педагогіки, школознавства, методики викладання окремих предметів, історії, філософії, соціології та ін. Гордістю книгозбірні є раритетні видання другої половини ХІХ-початку ХХ ст.: енциклопедії, словники, колекції видань з питань педагогіки та освіти, дореволюційні підручники для гімназій, ліцеїв, унікальні за своєю значущістю дореволюційні періодичні видання, зокрема: «Вестник воспитания» (1840-1917), «Вільна українська школа» (1917, 1920), «Дошкольное воспитание» (1914-1917), «Дитячий рух» (1925-1934), «Журнал Министерства просвещения» (1835-1916), «Коммунистическое просвещение» (1920-1936), «Літературно-науковий вісник» (1904-1907), «На путях к новой школе» (1922-1934), «Педагогический сборник», «Русская школа», «Світло» (1910-1914), «Українська школа» (1925, 1931), «Украинская хата», «Шлях освіти» (1922-1930) та інші вітчизняні й зарубіжні часописи. Бібліотека видавала щорічний інформаційний покажчик «Наукові праці співробітників Інституту педагогіки», систематично проводила бібліотечно-інформаційне обслуговування науковців Інституту та користувачів-освітян з інших установ.

ДНПБ України продовжуватиме традиції колишньої Центральної освітянської бібліотеки щодо культурно-просвітницької роботи, організації мистецьких і творчих вечорів, виставок тощо. Попереду – цікава і різноаспектна робота, головна мета якої створення центру, який буде помічником кожного освітянина у світі інформації.

Бібліотека надає послуги

² Надання документів користувачам бібліотеки у читальних залах, на абонементі та за міжбібліотечним абонементом;

² Кваліфіковану допомогу чергового бібліографа;

² Надання платних послуг у медіа центрі бібліотеки;

² Інформаційне обслуговування по телефону;

² Бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових конференцій, семінарів, педагогічних рад;

² Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок з актуальних проблем педагогіки, освіти, психології;

² Методична та консультативна допомога освітянським бібліотекам України;

² Поповнення фондів освітянських бібліотек з обмінно-резервного фонду ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського;

² Експонування в приміщеннях ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського книжкової продукції вітчизняних видавництв;

² Нічний абонемент;

² Робота в Інтернеті;

² Користування електронною поштою;

² Оренда комп’ютера користувачем (погодинно);

² Друк на принтері;

² Комп’ютерний набір працівником ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського;

² Сканування;

² Тиражування матеріалів бібліотеки на електронних носіях інформації;

² Ксерокопіювання;

² Підготовка і видання бібліографічних покажчиків на замовлення користувачів;

² Індексування документів за УДК та ББК;

² Електронна доставка документів;

² Оренда приміщень.

Ресурси

Ресурсний інформаційно-освітній центр відкритий 17 вересня 2007 року на базі Медіа центру Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського за сприяння Британської Ради в Україні згідно Угоди про співробітництво між Академією педагогічних наук України та Британською Радою.

Користувачам надається доступ близько 1 тис. повнотекстових статей з британських та міжнародних періодичних журналів і газет та понад 8,5 тис. книг (з них: електронних книг з питань інноваційних технологій у бізнесі, маркетингу, економіці, медицині, науці, обчислювальній техніці, інженерії, соціології та 1,2 тис. Оксфордських книг з питань філософії, релігії, економіки, фінансів, політичної науки).

Також центр пропонує електронні програми для вивчення англійської мови, які розраховані на користувачів різного віку (від учнів середньої школи до дорослих).

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського має універсальний книжковий фонд, що налічує більше півмільйона примірників, 50% якого складають фахові видання, а саме:

— фахові періодичні видання ХІХ-ХХ ст. та сучасні (щорічна передплата – 300 назв вітчизняних та зарубіжних газет і журналів);

— дисертації;

— автореферати дисертацій педагогіко-психологічної тематики;

— зібрання праць вітчизняних та зарубіжних педагогів (ХІХ-ХХ ст.);

— монографії, матеріали досліджень з педагогіко-психологічних питань, програми та методики викладання предметів, підручники і посібники для середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації;

— література з питань мовознавства і літературознавства, історії і філософії, вітчизняна та зарубіжна художня література (в т.ч. й твори за програмами навчальних закладів);

— література іноземними мовами з питань педагогіки і психології, художні твори мовою оригіналу;

— література з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства;

— документи на електронних носіях (словники, періодичні видання тощо);

— аудіовізуальні документи освітньо-виховної тематики;

Загальна характеристика фондів

Всього станом на 01.01.2007 р. – 528144

За видами видань: — книги – 384539;

— брошури – 9862;

— дисертації – 1952;

— автореферати дисертацій – 14789

— періодичні видання – 116030;

— аудіовізуальні та електронні документи – 12;

— наочні посібники – 10;

За змістом: — психолого-педагогічної тематики – 209510.

За мовами: — вітчизняні документи – 527287;

— документи іноземними мовами – 33436;

Поповнення фондів новими виданнями у 2006 р.:

всього – 5293;

вітчизняні книги (головний корпус) – 3055;

книги іноземними мовами – 857;

вітчизняні книги (Ф.1) – 1381;

Відділи:

— відділ наукового комплектування фондів (завідувач відділу – Плужнікова Н.С.);

— відділ наукового опрацювання і каталогізації документів (завідувач відділу – Лобановська І.Г.);

— відділ наукової організації та зберігання фондів (завідувач відділу – Мацібора Н.Г.);

— відділ науково-документного забезпечення (завідувач відділу – Ворон Л.М.);

— відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності (завідувач відділу – Палащина Н.А.);

— відділ наукового та прикладного бібліотекознавства (завідувач відділу – Хемчян І.І.);

— відділ наукової бібліографії (завідувач відділу – Пономаренко Л.О.);

— відділ науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій (завідувач відділу – Вараксіна Н.В.);

— відділ наукової реферативно-аналітичної інформації (завідувач відділу – Коваленко І.Й.);

— відділ науково-аналітичної обробки і пощирення інформації в сфері освіти (завідувач відділу – Виговська О.І.);

— відділ наукового формування фондів іноземною мовою.

Читальні зали:

— загальні читальні зали;

— дисертаційний читальний зал;

— читальний зал Фонду В.О. Сухомлинського;

— читальний зал літератури іноземними мовами;

— читальний зал підручника;

— кабінет бібліотекознавства;

— персональний абонемент;

— міжбібліотечний абонемент;

— зал каталогів і картотек;

Спеціальні фонди:

— фонд підручника;

— фонд В.О.Сухомлинського;

— фонд «Бібліотека тисячоліття» (англійською мовою);

Система каталогів і картотек ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського:

— Генеральний абетковий каталог (ГАК) – службовий;

— Центральний абетковий каталог (ЦАК);

— Абетковий каталог філії №1 (АКф1)

— Центральний систематичний каталог (ЦСК);

— Систематичний каталог філії №1 (СКф1);

— Систематична картотека статей із періодичних видань (СКС);

— Систематична картотека статей філії №1 (СКСф1);

— Систематична картотека статей із збірників (СКСЗ);

— Абетковий каталог дисертацій (АКдис);

— Абетковий каталог авторефератів дисертацій (АКавт);

— Систематичний каталог авторефератів дисертацій (СКавт);

— Абетковий каталог періодичних видань (АКП);

— Абетковий каталог документів відділу наукового і прикладного бібліотекознавства;

— Систематична картотека статей з бібліотекознавства і бібліографознавства;

— Абетковий каталог документів іноземними мовами (АКін);

— Систематичний каталог документів іноземними мовами (СКін);

— Систематична картотека статей іноземними мовами (Скін);

— Абетковий каталог документів читального залу Фонду В.О. Сухомлинського;

— Систематична картотека статей читального залу Фонду В.О. Сухомлинського;

— Тематична картотека статей.

еще рефераты
Еще работы по культуре и искусству