Реферат: Скарбниця знань. Iсторiя i сучасний стан Бiблiотеки-фiлiї №4 м.Умань

Міністерство освіти та науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дисципліна «Історія бібліотечної справи»

Контрольна робота на тему:

Скарбниця знань

I стор i я i сучасний стан Б i бл i отеки-ф i л i ї №4 м.Умань

Рівне-2011

Зміст

1. З чого почалася бібліотека в Умані

2. Загальна характеристика Уманської бібліотеки-філії №4

3. Пріоритетні напрямки роботи бібліотеки

Список використаних джерел

1.З чого почалася бібліотека в Умані?

Мій рідний край, моя земля, Уманщина – це чарівний, неповторний край з буйними лісами, квітучими полями, таємними стежинами, овіяний історичною славою боротьби нашого народу за право вільно жити на споконвічній землі своїх пращурів. Розташований він у мальовничому місці Придніпровської височини, а її територією протікають річки Синиця та оспівана в піснях Ятрань з притоками Уманка і Ревуха, які належать до басейну Південного Бугу.

Розумом, працею й талантами місцевих жителів творилася славна історія міста, його економічний потенціал, все те прекрасне і величне в ньому, чим по праву ми сьогодні пишаємось.

Наприкінці ХІХ століття в невеликому літературному гуртку ліберальної інтелігенції визріла ідея створення в Умані громадської бібліотеки-читальні. Серед небагатьох її ініціаторів були місцевий нотаріус 3.І.Краковецький та лікар Ю.Л.Крамаренко,

В серпні 1895 року були зібрані пожертвування, вироблений статут бібліотеки і подано прохання Київському губернатору про те, щоб дали дозвіл на відкриття бібліотеки. Але лише в травні 1897 року дозвіл був отриманий.

Довго не могли знайти приміщення для бібліотеки і лише в кінці серпня 1897 року бібліотеку змогли відкрити.

У приміщенні готелю “Європа” з листопада 1897 р. діє бібліотека.

Для бібліотеки виписували 7 назв газет і стільки ж журналів. Вхід в бібліотеку коштував 3копійки. Через рік кошторис бібліотеки складав 729 карбованців.

В уманському краєзнавчому музеї є дані про те, що на початку ХХ століття в Умані, крім громадських бібліотек, були ще польська і єврейська бібліотеки на жаль більше ніяких відомостей немає (Джерело: Гершенгоф. Календарь справочник 1914г. г.Умань)

Завдяки впливу першої російської революції 1905 – 1907 рр. діяльність бібліотеки пожвавлюється, на той час бібліотека обслуговує 585 читачів. Навколо неї об'єднується найбільш активна частина інтелігенції Умані на чолі з членом окружного суду С.Г. Штольпом. Згодом місце Штольпа зайняла О.О.Ісаєва (Крамаренко). До приїзду в Умань вона жила в Москві і працювала в редакції «Русских ведомостей». Олександра Олександрівна поставила роботу бібліотеки на такий рівень, якому могли б позаздрити міста більш багатші за наше.

Бібліотека мала хороший актив. Особливо помітний слід з її історії залишив міський лікар Юрій Львович Крамаренко, який був відповідальним членом бібліотеки з дня її заснування до 1909 року. Він постійно допомагав працівникам цього закладу в розповсюдженні знань серед населення через книгу і шляхом організації лекцій. Але царська охранка заборонила таку діяльність, і Юрій Львович був звільнений від своїх обов’язків у бібліотеці. За доносами реакціонерів в 1914 році бібліотеку закрили і лише навесні 1917 року відкрили знову. Росло число читачів, бібліотека збільшує свої фонди.

І напередодні Великої Вітчизняної війни цінних видань уже нараховувалось близько 60 тисяч примірників.

Окупувавши місто в 1941 році гітлерівці майже повністю знищили фонди уманських книгозбірень. 16 підвід книг вивезені в дендрологічний парк «Софіївка» і там спалені. Залишилися лише ті видання, які зуміли заховати врятувати і зберегти істинні патріоти, серед них була і лаборантка учительського інституту, яка під час війни виконувала обов'язки завідуючої бібліотекою Людмила Славиковська, розстрілянафашистами. Щоб зберегти літературу працівники переклеювали палітурки на цінні книги з тих видань, що були дозволені «новим» режимом і ховали в підвали, де зберігались архіви.

В перші дні визволення Умані незначні залишки книг були знайдені в сараї на старому базарі. В липні 1944 року бібліотека відновила свою роботу в 4-х кімнатах міського музею.

За рік роботи фонд її зріс з 20 тисяч до 23479 примірників. Був відкритий читальний зал, який систематично одержував 14 назв журналів та 11 назв газет, тут же була відкрита і дитяча бібліотека. Уже в 1948 році бібліотека нараховує 25 тисяч книг, обслуговує на абонементі 2320 читачів, 802 читача відвідують читальний зал. В цей час відкриваються пересувки на підприємствах, з 16 пересувок 5 функціонували в селах району, починають роботу інші бібліотеки міста, загалом діяло п'ять бібліотек, фонд яких налічував понад 36 тисяч книг.

2. Загальна характеристика Уманської бібліотеки-філії №4

«Бібліотеки — це скарбниці всіх багатств людського духу» Т.Лейбніц

Уманська бібліотека-філія №4 — це авторитетний центр з інноваційними бібліотечними технологіями, нетрадиційними формами обслуговування різноманітними інформаційними послугами.

Книгозбірня ціленаправлено виконує комунікативні, інформаційні, просвітницькі, соціокультурні функції, намагаючись відповідати своїй високій місії служити суспільству, прагнучи задовольнити духовні та освітні потреби жителів міста, спрямувати свою діяльність на розширення репертуару сервісних послуг, поліпшення обслуговування своїх користувачів, зміцнення ділових та творчих взаємозв'язків з місцевою владою, громадськими, навчальними і культурними закладами.

Бібліотека виступає гарантом збереження розвитку культурної спадщини, дозволяє кожному, хто дружить з книгою, пізнати мудрість вікової історії, наповнити серця та душі світлим і добрим почуттям причетності до істинних цінностей світової культури.

Заснована бібліотека у 1971 році. В бібліотеці працював читальний зал і абонемент. Найінтенсивніший період розвитку бібліотеки припадає на 70- 90-ті роки. В 1976 році міські бібліотеки були об’єднані в уманську централізовану систему бібліотек. ЦБС об’єднала 10 бібліотек в тому числі 3 бібліотеки для дітей.

Централізація бібліотек дала позитивні наслідки в роботі: планомірне комплектування фонду, розширення інформаційної та індивідуальної роботи. Активно поповнюється фонд художньою та галузевою літературою, учбовими посібниками, періодичними виданнями, аудіо матеріалами. Фонд багатий на рідкісні видання: «Собрания починений юриста К.А.Неволика»(1857), «Большая энциклопедия»(1902), «Энциклопедический словар Брокгауза и Эфрона»(1908), «Энциклопедический словар братьев Гранат» (1900) та ін..

В квітні 1981 року великою подією стало отримання нового приміщення для бібліотеки в новому дев’ятиповерховому будинку майже в центрі міста по вулиці Парижської Комуни 5, де і в даний час доброзичливо приймають своїх читачів працівники бібліотеки.

Загальна площа бібліотеки становить 388 метрів квадратних.

Для покращення обслуговування читачів юнацького віку було створено юнацький відділ, який став центром сприяння соціалізації молоді.

Вечір «Шана Кобзареві »(до 175р.з дня народження Т.Г.Шевченка)

Вікторина «У світі професій» (1990р.)

В бібліотеці обслуговування читачів проводять:

— абонемент;

— читальна зала;

— юнацький абонемент.

Завжди готові допомогти читачам в пошуку інформації завідуюча бібліотеки Козаченко Олена Олексіївна., та бібліотекарі читальної зали Райчинець Наталя Романівна та Печена Валентина Іванівна, бібліотекар абонементу Яковенко Алла Миколаївна та юнацького абонементу Олейніченко Наталя Олександрівна.

Щорічно послугами бібліотеки користуються 38 000 читачів. Видається близько 85 000 документів. Книжковий фонд бібліотеки нараховує 30 тисяч примірників. Це література з різних галузей знань: науково-природнича, медична, технічна, сільськогосподарська, література з питань мистецтва та спорту, краєзнавча та інша. Читачі мають змогу користуватися енциклопедичними виданнями, довідковою літературою, періодичною пресою. Бібліотека виписує щорічно 25 назв журналів та 10 назв газет, які користуються популярністю у відвідувачів. До послуг читачів в бібліотеці працює ксерокс і є вільний доступ до різноманітної інформації через мережу інтернет.

3. Пріоритетні напрямки діяльності бібліотеки

Серед пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки є:

— виховання української душі, духовно-моральних цінностей;

— розповсюдження економічних, екологічних та правових знань;

— приділення значної уваги роботи з молоддю, а саме:

-залучення юнацтва до національної та світової культури;

-робота на допомогу учбовому процесу;

-популяризація краєзнавчої літератури;

-робота з творчо обдарованою молоддю;

-організація дозвіллю юнаків та дівчат.

— пропаганда здорового способу життя;

— популяризація творів друку місцевих авторів, організація виставок, презентацій та зустрічей з авторами;

— сприяння організації дозвілля змістового дозвілля читачів поважного віку, ветеранів війни та праці, інвалідів.

Бібліотечне обслуговування читачів здійснюється засобами індивідуальної та масової роботи, враховуючи інтереси користувачів, освіту, професійну підготовку, вік тощо.

Вивчення історії рідного краю, ознайомлення з літературою Уманщини, культурних цінностей, фольклорних скарбів, залучення молоді до читання творів авторів рідного краю є одним із найголовніших завдань, що стоять перед бібліотекою, як перед освітньо-культурним центром.

Бібліотекарі відкривають невідомі сторінки історії своєї малої Батьківщини, пропонуючи кращі мистецькі та літературні твори земляків через прем’єри, презентації нових книг, огляди, літературні портрети, вікторини, брейн-ринги, літературні ігри тощо.

Активно використовуються різні форми наочної пропаганди: постійно діючі виставки «Умань – перлина Шевченкового краю», «Заповідні куточки Уманської землі»…

Серед різноманітних шляхів популяризації творчості місцевих письменників особливе місце посідають вечори-зустрічі з письменниками, презентації нових книг, авторські вечори, що створюють умови для безпосереднього спілкування з читачами і тим самим залучають молодь до читання. Відомо, що із силою художнього слова ніщо не може порівнятися за впливом на духовне життя людини, тому літературне краєзнавство є важливою ділянкою роботи бібліотеки.

Нещодавно в приміщенні читальної зали відбулася зустріч для молоді з членами Уманського літературного клубу. Кожен учасник клубу – це окрема історія сходження до певного успіху. Учасники зустрічі познайомились з поетичною творчістю Софії Кримовської, полум’яною авторкою багатьох віршів про кохання, яка плідно працює у царині Слова Світланою Васильченко. Родзинкою зустрічі стали пісні під гітару у виконанні Сергія Цюрка, Володимира Торчинського та Юлії Кучерявої.

Такою відбулася зустріч, присвячена презентації книги нашої місцевої авторки жінки — лікаря, жінки – матері та жінки – поетеси Ніни Степанівни Михайлової «А журавлі літа носять», що побачила світ у черкаському видавництві «Відлуння — Плюс».

Читачі познайомились з життям та творчістю поетеси, поспілкувались безпосередньо з автором, поринули в її неповторний і особливий світ поетичного слова.

В минулому році відбулася виставка — презентація «Геніальність уманської Русалоньки» (присвячена різноплановому творчому розмаю місцевої поетеси Марини Павленко)

Уманщина здавна була багата своїми талантами. Уманські поети, письменники, краєзнавці – різні за віком та фахом, всіх їх єднає любов і шана до українського слова, своєї Батьківщини, родини, людей – своїх земляків. Кожен по-своєму в своїх творах відкриває душу, кличе за собою в прекрасний світ книги. Поети та краєзнавці пишуть про минуле і сьогодення, не просто слова, а заримовані думки, філософські роздуми, чисті почуття про наболіле і пережите, твори історико-краєзнавчого характеру. Серед них наш земляк історик –краєзнавець Анатолій Гнатович Палій, автор історичної серії «Наші великі предки».

Масова популяризація літератури з освітніми та виховними прийомами, проводиться шляхом: організації днів правової культури, виставок-диспутів, літературних годин, полемічних бесід та інш.

Читачів приваблює до бібліотеки не лише можливість поповнити свої знання і задовольнити різноманітні читацькі уподобання, а й зустрічі з місцевими письменниками, психологами, акторами, цікавими неординарними людьми.

Успішно проводяться в бібліотеці щорічні Шевченківські та Симоненківські читання, День знань, цикли літературних годин…

Як інформаційна установа, бібліотека-філія №4 значну увагу приділяє регулярному інформуванню, видає інформаційно-бібліографічні матеріали.

Працівники бібліотеки створили для читачів хороший орієнтир у книжкових фондах — це довідково-бібліографічний апарат, куди входять:

-алфавітний каталог;

-систематичний каталог;

-систематична картотека статей;

-краєзнавча картотека;

-картотека лауреатів літературних премій.

В 1996 році при юнацькому абонементі було створено клуб «Спілкування». Відвідують клуб молоді люди віком від 14 до 21 року. Засідання клубу «Спілкування» проводяться 1 раз на місяць. Планування роботи клубу здійснюється на основі аналізу, а також бажань і пропозицій його членів.Метою клубу є: самопізнання, самовизначення, спонукання молоді до інтелектуального самовдосконалення.Виходячи із завдань клубу проводяться заходи: Літературно – музичні композиції, Зустрічі із земляками, ліквідаторами чорнобильської трагедії: «Є місце подвигу не тільки в дні війни», Дискусії:«Закон і молодь», Полемічні бесіди :«Наркоманія: стан, проблеми боротьби з нею на сучасному етапі».

З роками зростає творчий потенціал бібліотеки, спостерігається її наближення до реальних потреб молодого читача, бібліотечне обслуговування сприяє їх духовності. Тривають пошуки нових форм і методів роботи з молоддю. Бо хто працює на молодь, працює на майбутнє.

Список використаних джерел

1. Даниленко О. Щоб врятувати найцінніші книги, в Умані їх… замурували: [Бібліотека Уианської аграрної академії 1941р.]// Черкаський край.-2002.-31 січня.-с.6

2.Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область.-К., 1972.

3.О введении всеобщего обучения в Уманском уезде: Доклад управы, школьная сеть, финансовые планы ы предложения.-Умань,1912.-с.77 .

4.Шиян, Л.М.Скарбниця людських знань [Текст]: центральній міській бібліотеці-100 років/ Л.М.Шиян, Т.І.Омельянова, Л.Ф.Заярна, М.В.Міщенко.-Умань, 1997.- 36с.

5. Уманській міській бібліотеці для дорослих 110 років[Текст]/ Уманський міський відділ культури .- Умань, 2007.- 49 с.:ілюстр.

6. stara-uman.org.ua

7. ukrainaincognita.com/pototski/uman-bez-sofiivky

еще рефераты
Еще работы по культуре и искусству