Реферат: Нові дослідження Волчанського городища

Серед різноманіття старовин Дніпровського лісостепового Лівобережжя значний інтерес дослідників привертаютьпам'ятники cалтовскої археологічної культури. Одним з найцікавіших об'єктів цього культурного кола, являється відкритеще в початку ХХ в. В.А.Бабенко Волчанське городище [Багалей Д.И.,1905.-С.24]. Він же в 1903 р. провів перші невеликі розкопки. Автор відзначав складність оборонної системи городища, що складається з трьох ліній захисту, створених по системі «рів-вал». Дослідник відзначав наявність на вершині внутрішнього валу залишків кам'яної стіни [Бабенко В.А.,1905.-С.363-368].

У перші післявоєнні роки пам'ятник зновпривертає до себе увагу дослідників, більшість зіз яких обмежуються його оглядом і зборомпідйомногоматеріалу. Серед них необхідно згадати В.А.Бабенко і И.И.Ляпушкина, які включили Волчанськоє городище в загальніогляди салтовських пам'ятників [Бабенко В.А.,1947.-С.15; Ляпушкин И.И.,1961.-С.200-201], а також Н.Т. Евстропова, що проводили в околицях Волчанська інтенсивні розвідки [Евстропов Н.Т.,1958.-С.204]. Обстеження городища і збори підйомногопідіймального матеріалу проводили В.К.Михеев і Б.А.Шрамко, які в середині 60-х рр. досліджували залишки чорнометалургічного горна на сусідньому селі [Шрамко Б.А., Міхеєв В.К.,1969.-С.78-81]. Приблизно в цей же час городище було оглянуте С.А.Плетневой, яка дала його якнайповніший опис [Плетнева С.А.,1967.-С.34-35].

Більшість відомостей про Волчанськом пам'ятнику зібранів монографії Г.Е.Афанасьева, що присвячена населенню лісостепової зони басейну Середнього Дону. Автор відносить його до ІІІ типусалтовських городищ (по запропонованій ним класифікації) і вірно відзначає, що всі виводипопередніх дослідників про характервдачу, датуванню і конструкції оборонних зміцнень єлише попередніми, оскількиспеціальні розкопочні роботи на нім не проводилися [Афанасьев Г.Е.,1987.-С.111-112.-Рис.64].

У 1994-1995 рр. Середньовічна експедиція Харківського держпедуніверситета проводила охоронні стаціонарні археологічні дослідження Вoлчанского ранньосредньовічного комплексу, в рамкахяких були проведені розкопки території городища і його зміцнень [Колода В.В., 1995; 1995; 1996]. старовина археологічна городище волчанське

Само городище займаєвисокий 40-45-метровий мис правого берега р. Вовча. Зі сходу і заходу він обмежений глибокими балками. ВУЗЬКИЙ перешийок з'єднує майданчик мису з корінним берегом. Люди і час не пощадили пам'ятник. Багатьох років тут працював завод будматеріалів, що знищив частинумису в процесі виробництва винищити. До моменту дослідження від не раз згадуваних попередниками трьох концентрично розташованихвалів збереглися у відносній цілості лише центральне зміцнення та вали з підлоговогобоку. Дві лінії оборони зруйновано з південної і південно-східної сторін (Рис.1).


Одержані в результатірозкопок матеріали свідчать про відсутність культурного шару в центральній частинігородища. Лише по краях території центрального двору, що захищається, виявлені окремі знахідки, що відносяться до салтово-маяцької культури [Колода В.В., 1994.-С.10-14; 1995.-С.3-6]. Найбільший інтерес представляєсама система оборонних споруд. Дослідження підтвердили наявність навкологородища трьох рубежів. Центральне місце займаєфортеця, кільцева стіна якої мала протяжність 330-350 м. Роботами в розкопках № 2 і 3 була виявлена конструкція її нижньої частини(верхня знищена відкриттям).

Основу кріпосної стіни складали зовнішній і внутрішній багатошарові панцирі із забутовкою простору між ними.

Матеріали, отриманіпри дослідженні західної частиниоборонних ліній, свідчать, що Фундамент внутрішнього панцира покоївся на глиняному фундаменті-«подушці». Вона була споруджена поверх шару похороненого ґрунту. Глибина її залягання складала 0,45 — 0,7 м. Тут в чистому шарі глини знаходилисярвані камені пісковика. Лише одиничнимпоодиноким зіз них була доданаформа паралелепіпеда. Поверх цього шару знаходивсяще один, що складається з шматків чистої крейди. Потужність останнього складала 0,15 м. Крупні шматки крейди цього будівельного горизонту скріпляли крейдяним або вапняним розчином. На користь такого припущеннясвідчить те, що деякі ділянки цього шару були монолітом, хоча зовнів нім чітко простежувалисяокремі шматки. Можливо, що ця крейда для підвищення міцності просочувалася водою і утрамбовувалася. Над ним знаходивсяперебував ще один шар чистої глини /0,1 — 0,2 м/. А вище за нього — чорноземний шар з численнимивкрапленнями крейдяної крихти. Відзначимо, що на захід від описаного внутрішнього панцира глиняна «подушка» дещо продовжуваласяі як би підстилала забутовку. Протеоднак, тут в глину була доданадрібнакрейдяна крихта. Загальнаширина цієї «подушки» складала 3,2 — 4,5 м (Рис.2, а, б).


Зовнішній панцир в розкопці № 2 (Рис.1) фіксувався лінією крупних піщаникових каменів, що покояться, в основному, на шарі хоронитиме грунти. Лише деякі з них лежали на передматерику, зачистці профілю північної брівки виявлено поглиблення від стовпової ямки, заповнене чистим чорноземом. Ймовірно, зовнішній панцир в західній частинікріпосної стіни був плотом з опорними стовпами (типутипа українського «тину»). Для міцності конструкції лозиниобмазували сумішшю глини і крейди. Фрагменти такої обмазки знайдені в забутовці міжпанцирного простору. Нижній край плоту із зовнішнього боку зміцнювався рваними шматками пісковика (Рис.2, а, б).

Міжпанцирний простір був забутовано неоднорідним сипким матеріалом. Здебільшогоце була суміш чорнозему і дрібноїкрейдяної крихти, а по центру забутовки простежуваласялінза чистої крупної крейди із слідами просочення водою, що аналогічно одному з шарів внутрішнього панцира. У засипці зустрічалися окремі шматки рваного пісковика. Загальнаширина кріпосної стіни в західній частинізміцнення дорівнюваларівнялася 7 — 7,5 м [Колода В.В., 1994.-С.6-8.-Табл.VIII-X].

Дослідження в розкопці № 3 (Рис.1) дозволили зробити наступнітакі спостереження. По своїй конструкції кріпосна стіна в північній частинібула багато в чому схожа з раніше описаною. Потужність спорудискладала тут 8 м. З внутрішньої і зовнішньої сторін вона мала панцирі, які служили опорними елементами її конструкції (Рис.3).


Опорою зовнішньому панциру служила «подушка» з материкової глини для укладання якої був заздалегідь знятий шар ґрунту до передматерика. Товщина «подушки» складала 0,1 — 0,5 м при максимальній ширині до 1,8 м. Поверх неї були укладені камені рваного пісковика різної форми і величини. Потужність цього шару — 0,1 — 0,5 м. У розташуванні каменів ніякоїсистеми прослідкуватине вдалося, Зрідка зустрічалися камені, оброблені до форми паралелепіпеда з довжиною грані від 0,3 до 0,7 м. Розчином цього шару, що пов'язує, була вологасуміш глини і крейди. Внутрішня межакам'яної кладки цього панцира була більш-менш рівною лінією, а із зовнішнього боку було виявлено немало каменів, що викотилися або переміщених унаслідокдеструкції культурного шару. Отже, із зовнішнього боку панцир стіни не мав якої-небудь опори. Декілька вище за шар каменів виявлена лінза з суміші крупного і дрібногокрейдяного щебеня. Між цими будівельними горизонтами простежувавсявузький прошарок чорнозем зіз додаваннямдрібноїкрейдяної крихти.

Внутрішній панцир на північній ділянці кріпосної стіни також спиравсяна обширнуглиняну «подушку» шириною до 3 м при товщині 0,1 — 0,15 м, укладену поверх передматерика. Вище за глиняний шар розташовувався ще один, що складався з безсистемно складених на глиняний-крейдяному розчині каменів. Деякі з них були обточені до форми паралелепіпеда. Над каменями знаходивсяшар чистого крупного крейдяного щебеня, просоченого водою і утрамбованого. Потужність цього горизонту складала 0,2 — 0,6 м при ширині 1,2 — 1,3 м. Відзначимо, що з внутрішньої стороникам'яної вимостки буввиступ — контрфорс, який підсилюваввсю конструкцію.

Міжпанцирний простір був засипаний сумішшю чорнозему і дрібноїкрейдяної крихти. Відмітимо, що обидві глиняні «подушки» були значно ширші за кам'яні панцирі. Це створювало своєрідний підстилаючий шар, на який спираласязабутовка [Колода В.В., 1994.-С.10-11.-Табл.ХІІ-ХІІІ].

Верхній край стіни до справжньогомоменту знищений оранкою. Проте, судячи по розтягнутому грунту із забутовки (суміш чорнозему крейдяної крихти і дрібнихкаменів), він знаходивсяневисоко: не вище 3м від нижнього краю «глиняної подушки».

На південь від внутрішнього панцира в північній частинічастці центрального двору виявлені неглибокі рови від фундаменту легких споруд(Рис.3). Їх глибина від денної поверхні складала близько 1 м при ширині 0,25 — 0,3 м. У плані вони нагадували «кліті». По кутахїх розташовувалися базові камені, покликані підсилитизагальнуміцність конструкції цих споруд. Усерединіоднієї з них виявлені залишки господарської ями [Колода В.В., 1994.-С.11-12.-Табл.ХIII-ХV].

Середня оборонна лінія городища вдавала із себе неоднорідний насип валу (пісок, чорнозем і глина), поміщений поверх похороненого ґрунту. Внутрішній схил валу був посилений штучною грядою рваного пісковика (Рис.2, б), що перешкоджало розповзанню насипу. Ніякихзалишків додаткових конструкцій поверх насипу не прослідкувало. Із зовнішнього боку валу розташовувався рів. Зовнішній кутзалягання скатау нього складав 20°, внутрішній, — 45°. Загальнийперепад висоти цієї системи «рів-вал» складав не менше 2,7 м.

Зовнішня лінія оборони Волчанського городища зі сходу, півдня і заходу представлялааналогічну систему «рів-вал», протев СВ частинахзовнішній вал переходив в ескарп (Рис.1). Висота валу в західній частиніцієї захисної лінії складала 1,5 м. Він був насипаний однорідною сумішшю (пісок, чорнозем, глина і дрібніфракції мела) поверх похороненого грунту. У 3 м вниз по схилу розташовувався рів з максимальною глибиною в 2,5 м. Кутизалягання його зовнішнього і внутрішнього скатівскладали 42-43°. Загальнийперепад висоти цієї системи «рів-вал» з урахуванням схилу складає 5,8 м.

З північного боку від фортецігородища також булидві системи «рів-вал» (Рис.1). Внутрішній вал відрізнявся значними розмірами: висота насипу — 3,7 м при ширині підошви 15 м. Він був споруджений в один прийом на краю схилу поблизу природного поглиблення-перемички, яка утворилася в місці з'єднаннядвох ярів, що йшли назустріч один одному. У ранньому середньовіччі перемичка була декілька поглиблена, про що свідчить відсутність передматерикового шару. Про природність цього поглиблення свідчить і відсутність викиду ґрунту, який супроводжував би штучний рів. Загальнийспільний перепад висоти даної оборонної системи складає до теперішнього часу 6,4 м. Але цим не вичерпувалися її оборонні здібності. У верхній частинівалу були зафіксовані сліди існування тут дерев'яної споруди. Про це свідчать залишки трьох стовпових ямок, виявлених у вертикальному розрізі траншеї

На північ від цього великого валу, на відстані 65-66 м досліджена ще одна оборонна лінія. Вона захищала городище з підлоговогобоку, місце її розташування було вибране з урахуваннямзахисних властивостей рельєфу (місце максимальне зближення двох ярів). У насипі валу зафіксовано два горизонти. Нижній шар складався з суміші чорнозему і глини, отриманихпри ритті рову. Решта частининасипу складалася з суміші глини і дрібноїкрейдяної крихти. Ніякихдодаткових конструкцій тут не виявлено. Ширина валу по підошві складала 9 м при висоті 1,5 м., що збереглася, Відмітимо, проте, що вал був набагато вищий. Зараз він розповзся, особливо в південну сторону, на 32 м. Це дає нам підставупіслянескладних розрахунків припустити, що у момент завершення будівництва цей вал мав висоту близько 5 м. З північного боку від нього виявлений рів, споруджений впритул до насипу. Його ширина складала 6 м, а глибина від сучасної поверхні — 1,5 — 1,7 м [Колода В.В., 1994.-С.12-13.-Табл.ХVI-XVII].

Таким чином, Волчанськоє городище є складний багатоступінчатийоборонний комплекс, створений з метою захисту численногонаселення ремісничий-сільськогосподарської округи під час військовоїзагрози.

Оборонний, а не жилою, характергородища підтверджується не тількивідсутністю культурного шару на його центральному дворі, але і в просторі між рубежами захисту. Крім того, на південній ділянці городища, між середнім і зовнішнім валами (розкопка № 4) досліджено 9 господарських спорудзавглибшки 2 м і більш і площеюдо 16 м2 кожне [Колода В.В., 1994.-С.с.6-9.-Табл.Х-ХХІІІ]. У переважній більшості знахідки в них відсутні. Швидше за все, вони були створені для зберігання продуктових запасів, що призначалися захисникам городища.

Культурно-хронологічна інтерпретація пам'ятника не викликаєсумніву в його приналежності до салтово-маяцької культури. Про це свідчить рядфактів. В околицях городища не виявлено жодного поселення раннього залізного століття, коли могли б бути побудованіаналогічні зміцнення по системі «рів-вал». Археологічний комплекс на східній околиці р. Волчанська (городище і 4 села) дає лише знахідки, що відносяться до лісостепового варіанту культури СВАТАННЯ. У всіх розкопках на самому городищі і в забутовці міжпанцирного простору, в прилеглій до кріпосної стіни зоні виявлені лише фрагменти салтовської і ранньосередньовічної амфорної кераміки середини VIII — середини Х вв. При будівництві ліній зміцнень широко використовувався рваний камінь, щебінь і крейдяна крихта, що простежуєтьсяна більшості салтовських городищ [Афанасьев Г.Е.,1987.-С.91-118].

Спостереження, проведені під час розкопок дають деякі відомості про динаміку створеннягородища. Найбільш могутньою і завершеною представляється північна ділянка оборонної системи: високий підлоговийі великий вали, найміцніша ділянка кріпосної стіни з пристінними прибудовами свідчать про те, що цьому напрямуприділялася найбільша увага Фортифікаторів. Залишки південної стіни досліджені в розкопці № 1 (Рис.1), говорять про її конструктивну слабкість, незавершеність будівництва. Тут практично відсутні кам'яні панцирі, не зустрічаються тесані кам'яні блоки. Судячи по наявних даних, ця ділянка стіни знаходиласяабо у стадії будівництва, або був двома лінією плетеної огорожіз безсистемною забутовкою [Колода В.В., 1994.-С.4-6; 1995.-С.2-3]. Наявність залишків культурного шару і господарських ям на кар'єрних останцях південного схилу говорить про те, що з цього боку до городища примикала житлова зона [Колода В.В., 1994.-С.14-15; 1995.-С.9].

Вищевикладене дозволяє висловити припущенняпро поетапне будівництво городища. На початковому етапі жителяминавколишніх сіл були створені системи «рів-вал», що стали згодом зовнішніми лініями оборони. У східній частиніпівнічних валів були залишені отвори що служили для в'їзду на територію городища. Відповідно були зроблені і перемички в ровах (Рис.1), потім приступили до будівництва фортеці, яка повинна була стати стрижнемвсієї системи оборони. Першочерговим завданнямзадачею був захист найбільш небезпечної підлоговоїділянки. Тому кріпосна стіна в північній частинібула найбільш могутньою і, судячи по її останках, мала найбільш завершений характер. Східна і західна ділянки цієї стіни декілька тонше. Вони, судячи по роботах на західній ділянці, мали лише один кам'яний панцир. Можливо, планувалосяствореннядругого (зовнішнього). Південна ділянка стіни цитаделі залишилася недобудованою. Така картина побічно свідчить про те, що спорудафортецівідноситься до останнього етапу існування комплексу, приблизно до кінця IX — середині Х в. Роботи виявилися незавершеними у зв'язку із зміною загальнійетно-політичній ситуації в регіоні, що пов'язане з вторгненням печенігів в степу Південно-східної Європи і активізацією політики антихазара східних слов'ян.

Додатковим свідоцтвомпізнього існування пам'ятника служить знахідка захисного протикінного чотирьохпроменевого залізного щипа, який знайдений в одній з господарських ям [Колода В.В., 1994.-С.14-15].

У літературі не раз піднімалосяпитання про класифікацію салтовських городищ і витокикріпосного будівництва. Найбільш грунтовна типологія укріпленихпоселень запропонована Г.Е.Афанасьевым [1987.-С.89-128]. Проте, Волчанськоє городище не вписується повністю в запропоновану схему. Отриманіодержані матеріали дозволяють віднести його по рядуознак відразу до двох типів. Використання рельєфу місцевості, наявність двох панцирів стіни із забутовкої — єознаками третього типу; а використання кам'яних блоків пов'язує його з четвертим типом.

На прикладірозкопок одного, навіть цікавого, пам'ятника важко внести що-небудь нове в полеміку про витокибудівельної техніки салтовських городищ [Афанасьев Г.Е.,1987.-С.128-138; Флеров В.С., 1994.-С.116-118]. З свого боку відмітимо, що отриманіматеріали свідчу про безперечний звя’зок будівельних прийомів населення Волчанського городища і районів Прікубанья (Хумарінськая фортеця) і Дагестану (Некрасовськоє і Шовкове городища). Схожість спостерігається в широкому використанні рваного каменя, в застосуваннідвохпанцирній техніці зведеннястін, в характерізабутовки, і в техніки чергування шарів з різного будівельного матеріалу, а також максимальному облікуурахуванні захисних властивостей рельєфу [Афанасьев Г.Е., 1987.-С.130; Биджиев Х.Х., 1983.-С.16-35; Магомедов М.Г., 1983.-С142-144]. Ці дані ще раз підтверджують тісні етнокультурні контакти населення салтовською лісостепу і племен Північного Кавказу и служить вказівкою для пошуку можливого коріння салтовського оборонної архітектури.

Література

Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII — Х вв.//Археологические открытия на новостройках.- 1987. Вып.№ 2.

Бабенко В.А. Волчанское городище. //СХИФО.-1905.-T.16.

Бабенко В.A. Общий обзор археологических исследований памятников салтовской культуры на юге СССР (1897-1947).1947.-Часть 1,-Архив ИА HAH Украины.- № 525.

Багалей Д.И. Объяснительный текст к археологической карте Харьковской губернии.//Труды ХІІ AC.-1905.-T.1.-С.1-92.

Биджиев Х.Х. Хумаринское городище. Черкесск, 1983.

Евстропов Н.Т. Городище и селища возле г.Волчанска.//CA.-1958.№ 4.- С.204-207.

Колода В.В. Отчет об археологических исследованиях средневековой экспедиции Харьковского госпедуниверситета в г.Волчанске в 1994г.-Архив ИА НАН Украины.

Колода В.В. Отчет об археологических исследованиях средневековой экспедиции Харьковского госпедуниверситета в г.Волчанске в 1995г.-Архив ИА НАН Украины.

Колода В.В. Оборонительные укрепления Волчанского городища.// Материалы международной научной конференции, посвященной 600-летию спасению Руси от Тамерлана и 125-летию co дня рождения И.А.Бунина-Елец.1995.-С.38-40.

Колода В.В. Ранньосередньовічні дослідження бiля Boвчaнcькa /попередне пoвiдoмлeння.// Міжнародна археологічна конференція.-Київ, I996.-С.I95-196.

Костюченко И.П. Отчет о разведочных раскопках в окрестностях г.Волчанска Харьковской области в 1951 году.//Архив ИА НАН Украины.- № 1956/16.

Ляпушкин И.И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа.// МИА.-1961.-№ 104.

Магомедов М.Г. Образование хазарского каганата. М., 1983.

Плетнева С.А. От кочевий к городам.// МИА.-1967.-№ 142.

Флеров В.С. Верхне-Ольшанское городище и проблема методики раскопок белокаменных крепостей салтово-маяцкой культуры.//Историко-культурное наследие. Памятники археологии центральной России: охранное изучение и музеефикация. -Материалы научной конференции.-Рязань, 1994.С.116-118.

Шрамко Б.А., Михеев В.К. До питания про виробництво заліза у болгаро-аланських племен салтівської кyльтypи.//BXУ.-1969.-№ 35.-Серія "Історія".-Вип.3.-С.74-81.

еще рефераты
Еще работы по культуре и искусству