Реферат: Теория творчества

‹ЁвҐа вга :

Ћб­®ўл ⥮ਨ вў®азҐбвў .

1. Ђўв®¬ вЁ§ жЁп Ї®ЁбЄ®ў®Ј® Є®­бвагЁа®ў ­Ёп. Џ®¤ ।. Џ®«®ўЁ­-
ЄЁ­  Ђ.€. - Њ.: ђ ¤Ё® Ё бўп§м, 1981.
2. ЂЄ®д ђ. €бЄгббвў® аҐиҐ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬. - Њ.: ЊЁа, 1982.
3. Ђ«мвиг««Ґа ѓ.‘. Ђ«Ј®аЁв¬ Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп. - Њ.: ђ ¤Ё® Ё бўп§м,
1973.
4. Ђ«мвиг««Ґа ѓ.‘. ’ў®азҐбвў® Є Є в®з­ п ­ гЄ : ⥮аЁп аҐиҐ­Ёп
Ё§®ЎаҐв вҐ«мбЄЁе § ¤ з. - Њ.: ‘®ўҐвбЄ®Ґ а ¤Ё®, 1979.
5. Ђ«мвиг««Ґа ѓ.‘. Ћб­®ўл Ё§®ЎаҐв вҐ«мбвў . - Њ.:ђ ¤Ё® Ё бўп§м,
1982.
6. Ђ¬®б®ў €.Њ. Ё ¤а. Њ®¤Ґ«Ёа®ў ­ЁҐ вў®азҐбЄ®© «Ёз­®бвЁ.
7. ЃЁаоЄ®ў Ѓ.‚., ѓг¤зЁ­ €.Ѓ. Њ иЁ­  Ё вў®азҐбвў®. - Њ.: ђ ¤Ё® Ё
бўп§м, 1982.
8. Ѓги ѓ.џ. ЊҐв®¤л вҐе­ЁзҐбЄ®Ј® вў®азҐбвў . - ђЁЈ : ‹ЁҐб¬ ,
1972.
9. Ѓги ѓ.џ. ЊҐв®¤®«®ЈЁзҐбЄЁҐ ®б­®ўл ­ гз­®Ј® ­ Їа ў«Ґ­Ёп Ё§®-
ЎаҐв вҐ«мбвў®¬. - ђЁЈ : ‹ЁҐб¬ , 1974.
10. Ѓги ѓ.џ. ђ®¦¤Ґ­ЁҐ Ё§®ЎаҐв вҐ«мбЄЁе Ё¤Ґ©. - ђЁЈ : ‹ЁҐб¬ ,
1976.
11. Ѓги ѓ.џ. Ђ­ «®ЈЁп Ё вҐе­ЁзҐбЄ®Ґ вў®азҐбвў®. - ђЁЈ : ‹ЁҐб¬ ,
1979.
12. „¦®­б „.Љ. €­¦Ґ­Ґа­®Ґ Ё 室®¦Ґб⢥­­®Ґ Є®­бвагЁа®ў ­ЁҐ.
- Њ.: ЊЁа, 1976.
13. „¦®­б „.Љ. ЊҐв®¤л Їа®ҐЄвЁа®ў ­Ёп. - Њ.: ЊЁа, 1986.
14. „ЁЄб®­. Џа®ҐЄвЁа®ў ­ЁҐ бЁб⥬: Ё§®ЎаҐв вҐ«мбвў®,  ­ «Ё§ Ё
ЇаЁ­пвЁҐ аҐиҐ­Ё©. - Њ.: ЊЁа, 1969.
15. ђ ©­®ў ’.€. ’Ґ®аЁп вў®азҐбвў . - • амЄ®ў, 1914.
16. “Ё«б®­ Ђ., “Ё«б®­ Њ. “Їа ў«Ґ­ЁҐ Ё вў®азҐбвў® ЇаЁ Їа®ҐЄвЁа®-
ў ­ЁЁ бЁб⥬. - Њ.: ‘®ўҐвбЄ®Ґ а ¤Ё®, 1976.
17. ќ­ЈҐ«м¬Ґ©Ґа Џ.Љ. ’Ґ®аЁп вў®азҐбвў . - ‘.ЏҐвҐаЎгаЈ, 1910.

’Ґе­®«®ЈЁп вў®азҐбвў .

18. ?г¬Ё«Ё­ Ђ.’. Џа®Ў«Ґ¬л ⥮ਨ вў®азҐбвў . - Њ.: ђ ¤Ё® Ё
бўп§м, 1989.
19. Џ®­ ¬ аҐў џ.Ђ. ЏбЁе®«®ЈЁп вў®азҐбвў  Ё ЇҐ¤ Ј®ЈЁЄ . - 1976.
20. Џ®ўҐ«Ґ©Є® ђ.Џ. €­¦Ґ­Ґа­®Ґ вў®азҐбвў®. - Њ.: ‡­ ­ЁҐ, 1977.
21. ‹гЄ Ђ.Ќ. Њли«Ґ­ЁҐ Ё вў®азҐбвў®.
22. ђЁЎ® ’. ’ў®азҐбЄ®Ґ ў®®Ўа ¦Ґ­ЁҐ.
23. ‹Ё­¤бҐ© Џ., Ќ®а¬ ­ „. ЏҐаҐа Ў®вЄ  Ё­д®а¬ жЁЁ г 祫®ўҐЄ .
24. ЃЁЎ«Ґа ‚.‘. Њли«Ґ­ЁҐ Є Є вў®азҐбвў®.
25. Џ®бЇҐ«®ў ѓ.‘., Ѓ аЁиЄ®ўҐж, Ќ®ўЁЄ®ў. Џа®Ја ¬¬­®-楫Ґў®Ґ Ї« -
­Ёа®ў ­ЁҐ Ё гЇа ў«Ґ­ЁҐ ᮧ¤ ­ЁҐ¬ Є®¬Ї«ҐЄб®ў ў®Ґ­­®© вҐе­ЁЄЁ.
- Њ.: ... ,1990.
26. Љ«Ёа „¦. ‘Ёб⥬®«®ЈЁп. бва 402-...


18.03.94.

‘Ёб⥬®«®ЈЁп вў®азҐбвў 

1. ЋЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁҐ вў®азҐбвў 

’ў®азҐбвў® - ўЁ¤ ¤Ґп⥫쭮бвЁ, Ї®а®¦¤ ойЁ© ­Ґзв® Є зҐб⢥­­®
­®ў®Ґ, ­ЁЄ®Ј¤  а ­ҐҐ ­Ґ бгйҐбвў®ў ўиҐҐ.
’ў®азҐбвў® - Є Є ᮧЁ¤ вҐ«м­ п ¤Ґп⥫쭮бвм е а ЄвҐаЁ§гҐвбп
­ҐЇ®ўв®аЁ¬®бвмо Ї® е а ЄвҐаг ®бгйҐбвў«Ґ­Ёп б ®¤­®© бв®а®­л Ё Ї®
Ї®«г祭­®¬г १г«мв вг б ¤агЈ®© бв®а®­л. ђҐ§г«мв в вў®азҐбЄ®©
¤Ґп⥫쭮бвЁ ўбҐЈ¤  ®аЁЈЁ­ «Ґ­.
’ў®азҐбвў® - Їа®жҐбб ᮧ¤ ­Ёп ­®ў®Ј®. ’ў®азҐбЄ п ¤Ґп⥫쭮бвм
- Є Є Їа ўЁ«® ¬­®Ј®®Ўа §­ п ¤Ґп⥫쭮бвм. Љ ¦¤л© н«Ґ¬Ґ­в ЁбЄгб-
б⢥­­®© б।л, ®Єаг¦ о饩 祫®ўҐЄ , - १г«мв в вў®азҐбвў . ќв®
 ­ва®Ї®ЈҐ­­ п б। . Љ« бб®®Ўа §гойЁ¬ ЇаЁ§­ Є®¬ вў®азҐбЄ®Ј® е -
а ЄвҐа  ¤Ґп⥫쭮бвЁ пў«пҐвбп ᮧЁ¤ ­ЁҐ ­®ў®Ј®.
’Ґе­ЁзҐбЄ®Ґ вў®азҐбвў®. ‘гйҐбвўгҐв ¤ўҐ д®а¬л Ї®«г祭Ёп вў®а-
зҐбЄ®Ј® १г«мв в  (аҐиҐ­Ёп):
- Ё§®ЎаҐвҐ­ЁҐ;
- а жЁ®­ «Ё§ жЁп.
€§®ЎаҐвҐ­ЁҐ - ­®ў®Ґ, ®Ў« ¤ о饥 бгйҐб⢥­­л¬Ё ®в«ЁзЁп¬Ё вҐе-
­ЁзҐбЄ®Ґ аҐиҐ­ЁҐ § ¤ зЁ ў «оЎ®© ®Ў« б⨠宧п©б⢥­­®© ¤Ґп⥫쭮-
бвЁ, б®жЁ «м­®-Єг«мвга­®Ј® бвந⥫мбвў  Ё«Ё ®Ў®а®­л бва ­л. Љ Є
Їа ўЁ«®, १г«мв в Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп ¤®«¦Ґ­ ¤ ў вм Ї®«®¦ЁвҐ«м­л© нд-
䥪в.
Љ вў®азҐбЄ®© ¬®¦Ґв Ўлвм ®в­ҐбҐ­  «Ёим в Є п ¤Ґп⥫쭮бвм, аҐ-
§г«мв в®¬ Є®в®а®© ¬®¦Ґв Ўлвм ᮧ¤ ­ЁҐ ўҐйҐ©, ®Ў« ¤ ойЁе ўлб®Є®©
®ЎйҐб⢥­­®© §­ зЁ¬®бвмо. ЌҐ ўбҐЈ¤  १г«мв в вў®азҐбЄ®© ¤ҐпвҐ-
«м­®бвЁ б®ўЇ ¤ Ґв б १г«мв в®¬ ҐЈ® Їа ЄвЁзҐбЄ®© ЇаЁ¬Ґ­Ё¬®бвЁ Ё
§­ зЁ¬®бвЁ.

2. Љ вҐЈ®аЁЁ ­®ўЁ§­л.

ђҐ§г«мв в ¤Ґп⥫쭮бвЁ ¬®¦Ґв е а ЄвҐаЁ§®ў вмбп б а §«Ёз­ле
в®зҐЄ §аҐ­Ёп. ђ §«Ёз ов:
- ЇаЁ­жЁЇЁ «м­® ­®ў®Ґ (Є зҐб⢥­­®);
- ­®ў®Ґ ў® ўаҐ¬Ґ­Ё.
ЏаЁ­жЁЇЁ «м­® ­®ў®Ґ - н⮠१г«мв в вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ,
Є®в®ал© б®§¤ Ґвбп Ё«Ё ў®§­ЁЄ Ґв ўЇҐаўлҐ. ’ Є®Ґ ­®ў®Ґ ­Ґ Ё¬ҐҐв
 ­ «®Ј®ў ў ЇаҐ¤л¤г饬.
Ќ®ў®Ґ ў® ўаҐ¬Ґ­Ё - н⮠१г«мв в вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ, б®-
§¤ ­Ёо Ё«Ё ў®§­ЁЄ­®ўҐ­Ёо Є®в®а®Ј® ЇаҐ¤иҐбвў®ў «® бгйҐбвў®ў ­ЁҐ
 ­ «®ЈЁз­®Ј® ЇаҐ¤¬Ґв . Ћб®ЎҐ­­®бвм - ­ «ЁзЁҐ в Є®Ј® Є зҐбвў  г
ЇаҐ¤¬Ґв , ў бЁ«г Є®в®а®Ј® нв®в ЇаҐ¤¬Ґв ЇаҐ¤бв ў«пҐв ҐйҐ ®¤Ё­,
®зҐаҐ¤­®© нЄ§Ґ¬Ї«па Ёб室­®Ј®.

3. Џ®­пвЁҐ ­®ўЁ§­л.

Ќ®ўЁ§­  - нв® Ї®­пвЁҐ, бўп§лў о饥 бгЎкҐЄвЁў­лҐ Ё ®ЎкҐЄвЁў­лҐ
¬®¬Ґ­вл Ё ўла ¦ о饥 ў Є®­Ґз­®¬ бзҐвҐ ®в­®иҐ­ЁҐ 祫®ўҐЄ  (®ЎйҐб-
вў ) Є १г«мв вг (Їа®¤гЄвг ¤Ґп⥫쭮бвЁ).
Џ® ®в­®иҐ­Ёо Є "вў®ажг", ­®ўЁ§­  Є«ЁббЁдЁжЁагҐвбп:
1. €­¤ЁўЁ¤г«м­ п ­®ўЁ§­ . ђҐ§г«мв в ¤Ґп⥫쭮бвЁ "вў®аж " ¤«п
®ЎйҐбвў  ­Ґ пў«пҐвбп ­®ўл¬. ’ Є®Ґ ­®ў®Ґ пў«пҐвбп бгЎкҐЄвЁў­л¬,
Ё­¤ЁўЁ¤г«м­л¬, ЇбЁе®«ЁЈЁзҐбЄЁ ­®ўл¬.
2. ‹®Є «м­®-­®ў п (ЈагЇЇ®ў п) ­®ўЁ§­ . ђҐ§г«мв в вў®азҐбЄ®©
¤Ґп⥫쭮бвЁ пў«пҐвбп ­®ўл¬ ¤«п ЈагЇЇл Ё«Ё Є®««ҐЄвЁў  «о¤Ґ©.
3. ђҐЈЁ®­ «м­®-­®ў®Ґ. Ќ®ўЁ§­  а бЇа®бва ­пҐвбп Ё«Ё ®Ја ­ЁзЁ-
ў Ґвбп а ¬Є ¬Ё ®в¤Ґ«м­®© бва ­л, Ј®бг¤ абвў  Ё«Ё ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®Ј®
ॣЁ®­ .
4. ЋЎкҐЄвЁў­®-­®ў п (ўбҐ¬Ёа­ п) ­®ўЁ§­ . Ќ®ўЁ§­  ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ 
¤«п ўбҐЈ® б®®ЎйҐбвў , 祫®ўҐзҐбвў , ўбҐЈ® ¬Ёа .

4. ” §л вў®азҐбЄ®Ј® Їа®жҐбб .

џ.Ђ. Џ®­ ¬ аҐў ўл¤Ґ«пҐв зҐвлॠ䠧л:
1) ‘®§­ вҐ«м­ п а Ў®в  (Ї®¤Ј®в®ўЄ ). Ћб®Ў®Ґ ¤Ґп⥫쭮Ґ б®бв®-
п­ЁҐ Є Є ЇаҐ¤Ї®бл«Є  Ё­вгЁвЁў­®Ј® Їа®Ў«ҐбЄ  ­®ў®© Ё¤ҐЁ.
2) ЃҐбᮧ­ вҐ«м­ п а Ў®в . ‘®§аҐў ­ЁҐ, Ё­ЄгЎ жЁп ­ Їа ў«по饩
Ё¤ҐЁ (а Ў®в  ­  га®ў­Ґ Ї®¤б®§­ ­Ёп).
3) ЏҐаҐе®¤ ЎҐбᮧ­ вҐ«м­®Ј® ў ᮧ­ ­ЁҐ. ќв Ї ў¤®е­®ўҐ­Ёп. ‚
१г«мв вҐ ЎҐбᮧ­ вҐ«м­®© а Ў®вл ў бдҐаг ᮧ­ ­Ёп Ї®бвгЇ Ґв
Ё¤Ґп аҐиҐ­Ёп. ЏҐаў®­ з «м­® ў ўЁ¤Ґ ЈЁЇ®вҐ§л, ў ўЁ¤Ґ ЇаЁ­жЁЇ  Ё«Ё
§ ¬лб« .
4) ‘®§­ вҐ«м­ п а Ў®в . ђ §ўЁвЁҐ Ё¤ҐЁ, ®Є®­з вҐ«м­®Ґ ®д®а¬«Ґ-
­ЁҐ Ё¤ҐЁ.
‚ ®б­®ўг ўл¤Ґ«Ґ­Ёп д § Џ®­ ¬ аҐў § Є« ¤лў Ґв:
- ЇҐаҐе®¤ ®в ᮧ­ вҐ«м­®Ј® Ї®ЁбЄ  Є Ё­вгЁвЁў­®¬г аҐиҐ­Ёо;
- нў®«ожЁп Ё­вгЁвЁў­®Ј® аҐиҐ­Ёп ў «®ЈЁзҐбЄЁ § ўҐа襭­®Ґ.
„«п аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ ¬®¦­® ўл¤Ґ«Ёвм б«Ґ¤гойЁҐ д §л:
1. ” §  «®ЈЁзҐбЄ®Ј®  ­ «Ё§ .
2. ” §  Ё­вгЁвЁў­®Ј® аҐиҐ­Ёп.
3. ” §  ўҐаЎ «Ё§ жЁЁ Ё­вгЁвЁў­®Ј® аҐиҐ­Ёп.
4. ” §  д®а¬ «Ё§ жЁЁ ўҐаЎ «Ё§®ў ­­®Ј® аҐиҐ­Ёп.
Ќ  д §Ґ 1 ¤«п аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ ЁбЇ®«м§говбп §­ ­Ёп,
Є®в®ал¬Ё ®Ў« ¤ Ґв ђҐи вҐ«м. ђҐи вҐ«м ¤®«¦Ґ­ Ўлвм Є®¬ЇҐвҐ­в­л¬ Ё
Ё­вҐ««ҐЄвг «м­л¬.
Ќ  д §Ґ 2 ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп Ё­вгЁвЁў­л©, ­Ґ®б®§­ ­­л© бЇ®б®Ў а §аҐ-
襭Ёп Їа®вЁў®аҐзЁп. Ќ  нв®© д §Ґ ®б®§­ ­­л¬ пў«пҐвбп ­Ґ®Ўе®¤Ё¬л©
Ё«Ё ваҐЎгҐ¬л© аҐ§г«мв в.
Ќ  д §Ґ 3 ®б®§­ ­­л¬ пў«пҐвбп ­Ґ в®«мЄ® ваҐЎгҐ¬л© аҐ§г«мв в,
­® Ё Їа®жҐбб Ї®«г祭Ёп нв®Ј® १г«мв в  -  «Ј®аЁв¬ аҐиҐ­Ёп вў®а-
зҐбЄ®© § ¤ зЁ.
Ќ  д §Ґ 4 ®бгйҐбвў«пҐвбп Ї®бв ­®ўЄ  Ё аҐиҐ­ЁҐ, ®ЇвЁ¬Ё§ жЁп аҐ-
§г«мв в  аҐиҐ­Ёп, ЇаҐ¤ ­ЁҐ ­ ©¤Ґ­­®¬г १г«мв вг ®Є®­з вҐ«м­®©,
«®ЈЁзҐбЄЁ § ўҐа襭­®© д®а¬л.

5. Њ­®Ј®га®ў­Ґў®бвм вў®азҐбвў 
(‘ЇҐЄва вў®азҐбЄЁе § ¤ з)

” §л вў®азҐбЄ®Ј® Їа®жҐбб  ®ва ¦ ов бвагЄвга­®-га®ў­Ґўго ЇаЁ-
த㠬Ґе ­Ё§¬  вў®азҐбвў . –Ґ«Ґб®®Ўа §­® Ј®ў®аЁвм ® бЇҐЄваҐ
вў®азҐбЄЁе § ¤ з. „ЁддҐаҐ­жЁ жЁп ў­гваЁ бЇҐЄва  ®бгйҐбвў«пҐвбп ў
§ ўЁбЁ¬®бвЁ ®в га®ў­п (б⥯Ґ­Ё) ᮤҐа¦ йЁебп ў нв®© § ¤ зҐ Їа®-
вЁў®аҐзЁ© ¬Ґ¦¤г вў®а殬 Ё Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁҐ©.
’ў®азҐбЄЁҐ § ¤ зЁ ¬®¦­® а §¤Ґ«Ёвм ­  ¤ў  Є« бб :
’‡1 - § ¤ зЁ, Є®в®алҐ ¬®Јгв Ўлвм аҐиҐ­л Ї®б।бвў®¬ Ї« ­®¬Ґа-
­®Ј® ЁбЇ®«м§®ў ­Ёп ®б®§­ ў Ґ¬ле бЇ®б®Ў®ў, ЇаЁҐ¬®ў.
’‡2 - аҐи овбп ў १г«мв вҐ "а §ўп§лў ­Ёп" Їа®вЁў®аҐзЁ© ­Ґ-
®б®§­ ў Ґ¬ле ў ­ з «Ґ аҐиҐ­Ёп. ЋЎп§ вҐ«м­л¬ ЇаЁ§­ Є®¬ § ¤ з ’‡2
пў«пҐвбп ­ «ЁзЁҐ Ёе Є®¬Ї®­Ґ­в ў ®Ў« бвЁ ­Ґ®б®§­ ў Ґ¬®Ј®. ‘®ў®Єг-
Ї­®бвм ўбҐе нв Ї®ў, ў १г«мв вҐ ॠ«Ё§ жЁЁ Є®в®але Ї®«гз Ґвбп
вў®азҐбЄЁ© १г«мв в, ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп Є Є жЁЄ« вў®азҐбЄ®Ј® Їа®жҐбб 
Ё ¬®¦Ґв а бб¬ ваЁў вмбп Є Є вҐе­®«®ЈЁп ¦Ёў®Ј® вў®азҐбвў . Џ®«­ п
жЁЄ«Ёз­®бвм ўбҐе д § вў®азҐбЄ®Ј® жЁЄ« , ЇаЁбгй  ­ гз­®¬г вў®азҐ-
бвўг, Ё§®ЎаҐв вҐ«мбвўг.

ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і ‹®ЈЁзҐбЄЁ©  ­ «Ё§ і ї
АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДЩ і
і і
 і
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї і
ЪДі €­вгЁвЁў­®Ґ аҐиҐ­ЁҐ ГДДЩ
і АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДЩ
і і
і 
і ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
АДДґ ‚ҐаЎ «Ё§ жЁп аҐиҐ­Ёп іДї
АДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДЩ і
і і
 і
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї і
і ”®а¬ «Ё§ жЁп аҐиҐ­Ёп ГДДЩ
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
1.04.94.
6. ‘вагЄвга­ п б奬  вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ

‘奬  вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ Ї® ђ®бб¬ ­г
1) “ᬮв७ЁҐ Ї®вॡ­®бвЁ Ё«Ё ваг¤­®бвЁ.
2) Ђ­ «Ё§ нв®© Ї®вॡ­®бвЁ Ё«Ё ваг¤­®бвЁ.
3) Џа®б¬®ва ¤®бвгЇ­®© Ё­д®а¬ жЁЁ.
4) ”®а¬г«Ёа®ўЄ  ўбҐе ®ЎкҐЄвЁў­ле аҐиҐ­Ё© (ўл¤ўЁ¦Ґ­ЁҐ Ё¤Ґ© Ё ЈЁ-
Ї®вҐ§).
5) ЉаЁвЁзҐбЄЁ©  ­ «Ё§ ўбҐе д®а¬ аҐиҐ­Ё© (¤«п ®вᥢ  Ё¤Ґ© Ё ЈЁЇ®-
⥧ --> Ї®пў«пҐвбп жЁЄ«).
6) ђ®¦¤Ґ­ЁҐ ­®ў®© Ё¤ҐЁ (ЇҐаҐе®¤ Є Їг­Євг 4).
7) ќЄбЇҐаЁ¬Ґ­вЁа®ў ­ЁҐ ¤«п Ї®¤вўҐа¦¤Ґ­Ёп Їа ўЁ«м­®бвЁ бд®а¬г«Ё-
а®ў ­­®© ­®ў®© Ё¤ҐЁ. Џа®ў®¤Ёвбп ¬лб«Ґ­­л© (¬Ґ­в «м­л©), ¬®¤Ґ-
«м­л© Ё«Ё ­ вга­л© нЄбЇҐаЁ¬Ґ­в.

‘奬  бвагЄвгал вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ Ї® ѓЁЄб®­г
1) Џ®¤Ј®в®ўЄ . ЋбгйҐбвў«пҐвбп ­ Є®Ї«Ґ­ЁҐ §­ ­Ё©, б®ўҐа襭бвў®ў -
­ЁҐ ¬ бвҐабвў , д®а¬г«Ёа®ўЄ  § ¤ зЁ.
2) Љ®­жҐ­ва жЁп гбЁ«Ё©. ђ Ў®в , ­ Їа ў«Ґ­­ п ­  Ї®«г祭ЁҐ аҐиҐ-
­Ёп - ў®«Ґў п Є®­жҐ­ва жЁп гбЁ«Ё©.
3) ЏҐаҐ¤лиЄ . ЏҐаЁ®¤ г¬б⢥­­®Ј® ®в¤ле , ЇаЁ н⮬ вў®аҐж ®вў«Ґ-
Є Ґвбп ®в аҐиҐ­Ёп бд®а¬г«Ёа®ў ­­®© § ¤ зЁ.
4) Ћ§ аҐ­ЁҐ. ‚®§­ЁЄ ов ­®ўлҐ Ё¤ҐЁ, ў®§¬®¦­® ўЁ¤®Ё§¬Ґ­Ґ­ЁҐ бгйҐб-
вўгойЁе Ё¤Ґ©, ®¤­ Є® ў Є ¦¤®¬ б«гз Ґ १г«мв в ¤®«¦Ґ­ Ўлвм
ЁбЄ®¬л¬ аҐиҐ­ЁҐ¬ § ¤ зЁ.
5) „®ўҐ¤Ґ­ЁҐ а Ў®вл ¤® Є®­ж . Ќ  н⮬ нв ЇҐ Їа®Ё§ў®¤Ёвбп ®Ў®ЎйҐ-
­ЁҐ १г«мв в®ў вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ Ё ҐҐ ®жҐ­Є .

‘奬  вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ Ї® ЃҐ«®§Ґа楢г
1) ”®а¬Ёа®ў ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ б ®¤­®ўаҐ¬Ґ­­л¬ ®б¬лб«Ґ­ЁҐ¬
ҐҐ бвагЄвгал бгЎкҐЄв®¬ вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ. ”®а¬г«Ёа®ўЄЁ
(Ї®бв ­®ўЄЁ) вҐе­ЁзҐбЄЁе § ¤ з.
2) ђ®¦¤Ґ­ЁҐ Ё ўл­ иЁў ­ЁҐ ­®ўле вҐе­ЁзҐбЄЁе Ё¤Ґ©, ­®ў®Ј® ЇаЁ­жЁ-
Ї , ­®ў®© ва ­бд®а¬ жЁЁ.
3) ‘®§¤ ­ЁҐ Ё¤Ґ«м­®© ¬®¤Ґ«Ё (ॠ«Ё§ жЁп).
4) Љ®­бвагЁа®ў ­ЁҐ. ђҐ§г«мв вл - нбЄЁ§­л© Ё вҐе­ЁзҐбЄЁ© Їа®ҐЄв,
а Ў®зЁҐ зҐа⥦л, ¬®¤Ґ«м­®-¬ ЄҐв­®Ґ ў®Ї«®йҐ­ЁҐ ॠ«Ё§ жЁЁ.
5) ќв Ї ЇаҐ¤¬Ґв­®Ј® Ё ®в­®бЁвҐ«м­® § ўҐа襭­®Ј® ў®Ї«®йҐ­Ёп Ё¤ҐЁ,
Їа®Ў«Ґ¬л Ё«Ё Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп ў ­®ў®¬ вҐе­ЁзҐбЄ®¬ ®ЎкҐЄвҐ.

ЋЎ®ЎйҐ­­ п ¬®¤Ґ«м бвагЄвгал вў®азҐбЄ®©
¤Ґп⥫쭮бвЁ Ї® ?г¬Ё«Ё­г
1) Ћб®§­ ­ЁҐ, Ї®бв ­®ўЄ  Ё д®а¬г«Ёа®ў ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л.
2) Ќ е®¦¤Ґ­ЁҐ ЇаЁ­жЁЇ  аҐиҐ­Ёп (а §аҐиҐ­Ёп) Їа®Ў«Ґ¬л (бЁ­®­Ё¬л:
­Ґбв ­¤ ав­ п § ¤ з , аҐи ой п ЈЁЇ®вҐ§ , Ё¤Ґп Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп Ё«Ё
§ ¬лб«  Їа®Ё§ўҐ¤Ґ­Ёп ЁбЄгббвў ).
3) ЋЎ®б­®ў ­ЁҐ Ё а §ўЁвЁҐ ­ ©¤Ґ­­®Ј® ЇаЁ­жЁЇ . ’Ґ®аҐвЁзҐбЄ п,
Є®­бвагЄв®абЄ п Ё вҐе­®«®ЈЁзҐбЄ п Їа®а Ў®вЄ  нв®Ј® ЇаЁ­жЁЇ .
…б«Ё ­ гз­®Ґ вў®азҐбвў®, в® Є®­ЄаҐвЁ§ жЁп Ё ¤®Є § вҐ«мбвў®
ЈЁЇ®вҐ§л. …б«Ё вҐе­ЁзҐбЄ®Ґ, в® Є®­бвагЄв®абЄ п Їа®а Ў®вЄ 
Ё¤ҐЁ. „«п е㤮¦Ґб⢥­­®Ј® вў®азҐбвў  - а §ўЁвЁҐ Ё а §а Ў®вЄ 
§ ¬лб«  е㤮¦Ґб⢥­­®Ј® Їа®Ё§ўҐ¤Ґ­Ёп.
ђ §а Ў®вЄ  Ї« ­®ў ўЄ«оз Ґв нЄбЇҐаЁ¬Ґ­в «м­го Їа®ўҐаЄг ЈЁ-
Ї®вҐ§. Џ« ­ Їа ЄвЁзҐбЄ®© ॠ«Ё§ жЁЁ Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп - ॠ«Ё§ жЁо
§ ¬лб« .
4) Џа ЄвЁзҐбЄ п Їа®ўҐаЄ  ЈЁЇ®вҐ§л, ॠ«Ё§ жЁп Ё§®ЎаҐвҐ­Ёп Ё«Ё
§ ¬лб« , ®ЎкҐЄвЁўЁ§ жЁп е㤮¦Ґб⢥­­®Ј® Їа®Ё§ўҐ¤Ґ­Ёп.

7. Џа®Ў«Ґ¬  Є Є д®а¬  вў®азҐбг®Ј® Ї®ЁбЄ 

1-© нв Ї. Џ®бв ­®ўЄ  Їа®Ў«Ґ¬л (®б®§­ ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л).
‡ ўҐа襭ЁҐ вў®азҐбЄ®Ј® Їа®жҐбб  - аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л. Џа®Ў«Ґ¬л
Ї®¤а §¤Ґ«повбп ­  ­ гз­лҐ Ё а Ў®зЁҐ.
Ќ гз­ п Їа®Ў«Ґ¬  - нв® д®а¬  ­ гз­®Ј® ¬ли«Ґ­Ёп. ЏаЁ Ї®бв ­®ў-
ЄҐ  Євг «м­л¬ пў«пҐвбп ҐҐ ®Ў®б­®ў ­ЁҐ. ЏаЁ а §аҐиҐ­ЁЁ Їа®Ў«Ґ¬л
ॠ«Ё§гҐвбп ¤ўҐ ў®§¬®¦­ле бЁвг жЁЁ:
1 - ®Ў®бв७ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л;
2 - а бз«Ґ­Ґ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л ­  Ў®«ҐҐ ¬Ґ«ЄЁҐ Ї®¤Їа®Ў«Ґ¬л.
ђ §аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л ®бгйҐбвў«пҐвбп ў Їа®жҐбᥠ¬ли«Ґ­Ёп. Њли-
«Ґ­ЁҐ - Ј« ў­л© ¬Ґе ­Ё§¬ ў а §аҐиҐ­ЁЁ Їа®вЁў®аҐзЁп ¬Ґ¦¤г Їа®Ў-
«Ґ¬­®© бЁвг жЁҐ© Ё १г«мв в®¬, б«Ґ¤®ў вҐ«м­® ¬ли«Ґ­ЁҐ - нв®
Їа®жҐбб аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ вў®а殬. ‚ Їа®жҐбᥠ¬ли«Ґ­Ёп, аҐиҐ­ЁҐ
Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ (Ё«Ё § ¤ зЁ), Є Є Їа ўЁ«®, ў®§­ЁЄ Ґв ў­Ґ§ Ї-
­® Ё ­Ґ§ ўЁбЁ¬® ®в ЇаҐ¤иҐбвўго饩 ¤Ґп⥫쭮бвЁ Ё«Ё ®Їлв . Џа®Ёб-
室Ёв ®§ аҐ­ЁҐ.
ђҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬ (­Ґбв ­¤ ав­ле § ¤ з) ў «оЎ®© бдҐаҐ ¤Ґп⥫м-
­®бвЁ Ё Ґбвм Їа®жҐбб вў®азҐбвў . <’ў®азҐбвў®, ᮧ¤ ­ЁҐ бгйҐбв-
ўҐ­­® ­®ў®Ј®, ᮧ¤ ­ЁҐ ­®ўле Ї®«Ґ§­ле Є®¬ЎЁ­ жЁ©, аҐиҐ­ЁҐ ­Ґбв -
­¤ ав­ле § ¤ з, а §аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬ - бЁ­®­Ё¬л>.
‚Є«о祭­®Ґ ў а бᬮв७ЁҐ Ї®­пвЁҐ "Їа®Ў«Ґ¬ " ­ ЁЎ®«ҐҐ в®з­®
®ва ¦ Ґв ¬®¬Ґ­вл Ї®§­ ­Ёп, в.Ґ. ЇҐаҐе®¤ ®в ­ҐЁ§ўҐбв­®Ј® Є Ё§ўҐб-
в­®¬г, ®в ­Ґ§­ ­Ёп Є §­ ­Ёо Ё ®Ўа в­®.

ѓЁЇ®вҐ§  Є Є д®а¬  вў®азҐбвў 
‡ а®¦¤Ґ­ЁҐ ЈЁЇ®вҐ§л ­ зЁ­ Ґвбп б Ё¤ҐЁ. €¤Ґп - нв® ®б­®ў­ п
¬лб«м, «Ґ¦ й п ў Ў §ЁбҐ ⥮аҐвЁзҐбЄ®© бЁб⥬л, ҐҐ «®ЈЁзҐбЄ®Ј®
Ї®бв஥­Ёп Ё Ї« ­  дг­ЄжЁ®­Ёа®ў ­Ёп.
€¤Ґп - нв® ¬лб«м, ЇҐаҐе®¤пй п ў ¤Ґ©бвўЁҐ. €¤Ґп ўЄ«оз Ґв д®а-
¬г«Ёа®ўЄг 楫Ё Ё бЇ®б®Ў ҐҐ ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп. €¤Ґп ў®§­ЁЄ Ґв ­  ®б­®ўҐ
бгйҐбвўго饣® Їа®вЁў®аҐзЁп Ё ­ Їа ў«Ґ­  ­  ҐЈ® а §аҐиҐ­ЁҐ. €¤Ґп
¤ Ґв ў®§¬®¦­®бвм ®аЈ ­Ё§®ў вм Їа ЄвЁзҐбЄго ¤Ґп⥫쭮бвм, ᤥ« вм
ҐҐ 楫Ґ­ Їаў«Ґ­­®© Ё бд®а¬Ёа®ў вм Ё¤Ґ «м­л© ®Ўа § Ўг¤го饩 ўҐйЁ,
®ЎкҐЄв , Їа®жҐбб . Ћб­®ў­®Ґ ­ Їа ў«Ґ­ЁҐ Ё¤ҐЁ -  ЄвЁўЁ§ жЁп Ё ®а-
Ј ­Ё§ жЁп §­ ­Ё© ­  ¤®бвЁ¦Ґ­ЁҐ вॡ㥬®Ј® १г«мв в . €¤Ґп - нв®
®б­®ў  ᨭ⥧  §­ ­Ё©. ќв Ї Ї®а®¦¤Ґ­Ёп Ё¤ҐЁ - Єг«м¬Ё­ жЁп ўбҐЈ®
вў®азҐбЄ®Ј® Їа®жҐбб .
ѓЁЇ®вҐ§ . €¤Ґп Ё«Ё ЇаЁ­жЁЇ аҐиҐ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬л, § ¤ зЁ ஦¤ Ґвбп
ў д®а¬Ґ ЈЁЇ®вҐ§. ѓЁЇ®вҐ§  - нв® ®б­®ў­ п д®а¬  вў®азҐбЄ®Ј® ¬ли-
«Ґ­Ёп.

8. ЊҐе ­Ё§¬ вў®азҐбвў 

ЊҐе ­Ё§¬ вў®азҐбвў  ॠ«Ё§гҐвбп зҐаҐ§ дг­ЄжЁо ЈЁЇ®вҐ§л. ‘®-
¤Ґа¦ ­ЁҐ Ё аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л б®бв®Ёв ў ўл¤ўЁ¦Ґ­ЁЁ ЈЁЇ®вҐ§ ® Їгвпе
ҐҐ аҐиҐ­Ёп Ё Їа®ўҐаЄЁ. ѓҐ­Ґа жЁп ЈЁЇ®вҐ§ Ё Ёе ўҐаЁдЁЄ жЁп - 業-
ва «м­л© ¬Ґе ­Ё§¬ вў®азҐбвў . ’Ґ®аЁп ЈЁЇ®вҐ§ 楫ЁЄ®¬ ўЄ«оз Ґвбп
ў ⥮аЁо вў®азҐбвў , пў«пҐвбп 業ва «м­®©, б®бв ў­®© з бвмо Ё
­ §лў Ґвбп бгЎвҐ®аЁп.
ѓЁЇ®вҐ§  - д®а¬  вў®азҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ, д®а¬  вў®азҐбЄ®Ј®
¬ли«Ґ­Ёп. ѓЁЇ®вҐ§  ў ®в«ЁзЁЁ ®в д®а¬ «м­®© «®ЈЁЄЁ пў«пҐвбп Є вҐ-
Ј®аЁҐ© ¤Ё «ҐЄвЁзҐбЄ®© «®ЈЁЄЁ.
ѓЁЇ®вҐ§  - ®б­®ў ­ЁҐ, ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ­ЁҐ. …бвм ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ­ЁҐ ®
⮬, Є Є а §аҐиЁвм Їа®вЁў®аҐзЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л. ѓЁЇ®вҐ§  - Є Є д®а¬ 
вў®азҐбЄ®Ј® Ї®ЁбЄ . ѓЁЇ®вҐ§  ¬®¦Ґв Ўлвм ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ­ЁҐ¬ ® бў®©бв-
ў е Ё бвагЄвгॠ®ЎкҐЄв , «ЁЎ® ® бЇ®б®ЎҐ, Їа®Ја ¬¬Ґ ¤Ґп⥫쭮бвЁ,
­ Їа ў«Ґ­­®¬ ­  а §аҐиҐ­ЁҐ Їа®вЁў®аҐзЁп. ѓЁЇ®вҐ§  ўлбвгЇ Ґв Є Є
д®а¬  а §ўЁвЁп §­ ­Ё©, Є Є д®а¬  вў®азҐбЄ®Ј® Ї®ЁбЄ , Є Є бЇ®б®Ў
а §аҐиҐ­Ёп ў®§­ЁЄ ойЁе Їа®вЁў®аҐзЁ©.
‚ Їа®жҐбᥠЇ®§­ ­Ёп ў ¦­л¬ пў«пҐвбп ¬®¬Ґ­в, Є®Ј¤  ®Ўа йҐ­ЁҐ Є
ЈЁЇ®вҐ§Ґ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё ­ҐЁ§ЎҐ¦­®, в.Ґ. Є®Ј¤  ЎҐ§ ўл¤ўЁ¦Ґ­Ёп ЈЁЇ®-
вҐ§л ¤ «м­Ґ©иҐҐ Ї®§­ ­ЁҐ ­Ґў®§¬®¦­®. ќв® Ё Ґбвм дг­ЄжЁп ЈЁЇ®вҐ-
§л. ’ ЄЁ¬ ¬®¬Ґ­в®¬ пў«пҐвбп Їа®Ў«Ґ¬­ п бЁвг жЁп, ®Ў®бв७ЁҐ Їа®-
Ў«Ґ¬л ¤® ¬ ЄбЁ¬ «м­®Ј® Їа®вЁў®аҐзЁп.


8.04.94.
Џ®­пвЁҐ Ё¤ҐЁ
€¤Ґп - ®б­®ў­ п ¬лб«м, «Ґ¦ й п ў ®б­®ў ­ЁЁ ⥮аҐвЁзҐбЄ®© бЁб-
⥬л. ‚ Ё¤ҐҐ ўла ¦ Ґвбп вў®азҐбЄЁ© е а ЄвҐа ¬ли«Ґ­Ёп.
€¤Ґп - нв® ¬лб«м, ЇҐаҐе®¤пй п ў ¤Ґ©бвўЁҐ.
‘вагЄвга­® Ё¤Ґп ўЄ«оз Ґв:
1) ”®а¬г«Ёа®ўЄг (Ї®бв ­®ўЄг).
2) –Ґ«Ё ЇҐаҐ¤ 祫®ўҐЄ®¬ Ё бЇ®б®Ўл ҐҐ ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп.
3) €¤Ґп - д®а¬  а §аҐиҐ­Ёп Їа®вЁў®аҐзЁп ¬Ґ¦¤г Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг -
жЁҐ© Ё нЄбЇҐа⮬, Є®в®ал© ¤®«¦Ґ­ ҐҐ аҐиЁвм.
Ћб­®ў­ п дг­ЄжЁп Ё¤ҐЁ - ¤®бвЁ¦Ґ­ЁҐ ᨭ⥧  §­ ­Ё©.
ќв Ї ­ е®¦¤Ґ­Ёп ЇаЁ­жЁЇ  Ё«Ё Ё¤ҐЁ аҐиҐ­Ёп пў«пҐвбп ­ Ёўлб襬
ў вў®азҐбЄ®¬ Ї®ЁбЄҐ.

ѓЁЇ®вҐ§ 

ѓЁЇ®вҐ§  (- ®б­®ў ­ЁҐ - ЈаҐз.) - ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ­ЁҐ ® ⮬, Є Є
а §аҐиЁвм Їа®вЁў®аҐзҐЁ Їа®Ў«Ґ¬л. ѓЁЇ®вҐ§  ¬®¦Ґв Ўлвм ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ-
­ЁҐ¬ ® бў®©бвў е, дг­ЄжЁпе ®ЎкҐЄв , д®а¬®© а §ўЁвЁп §­ ­Ё© ® ¬Ё-
ॠЁ Їгвпе ҐЈ® ЇаҐ®Ўа §®ў ­Ёп, д®а¬®© а §аҐиҐ­Ёп ў®§­ЁЄ ойЁе
Їа®вЁў®аҐзЁ©.
ѓЁЇ®вҐ§л ¤Ґ«пвбп ­  ­ гз­лҐ Ё а Ў®зЁҐ.
ђ Ў®з п (нЄбЇҐаЁ¬Ґ­в «м­ п) - бва®Ёвбп Є Є § ўҐ¤®¬® ўаҐ¬Ґ­­®Ґ
ЇаҐ¤Ї®«®¦Ґ­ЁҐ, ўл¤ўЁЈ Ґ¬®Ґ ¤«п ЇаЁ¤ ­Ёп Ёбб«Ґ¤®ў ­Ёо 楫Ґгбв६-
«Ґ­­®Ј® е а ЄвҐа . ђ Ў®з п ЈЁЇ®вҐ§  ў бў®Ґ© ®б­®ўҐ ўлЇ®«­пҐв
б«г¦ҐЎ­го дг­ЄжЁо - ®­  пў«пҐбп б।бвў®¬ ¤«п ®аЁҐ­вЁа®ў ­Ёп ў
Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ.
Ќ гз­ п ЈЁЇ®вҐ§  - ®в«Ёз Ґвбп ®в а Ў®зҐ© ⥬, зв® ЇаҐвҐ­¤гҐв
­  аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л Ё ®Ўкпб­Ґ­ЁҐ а ­ҐҐ ­Ґ®Ўкпб­Ё¬ле пў«Ґ­Ё©, § -
Є®­®ў Ё«Ё бгй­®б⥩. „«п ­ гз­ле ЈЁЇ®вҐ§ е а ЄвҐаҐ­ ўлб®ЄЁ© га®-
ўҐ­м ®Ў®б­®ў ­Ёп. Ћ­  гзЁвлў Ґв гбв ­®ў«Ґ­­лҐ а ­ҐҐ § Є®­л Ё
®ЇЁа Ґвбп ­  Їа®ўҐаҐ­­лҐ д Євл.
ѓЁЇ®вҐ§  пў«пҐвбп ў ¦­л¬ н«Ґ¬Ґ­в®¬ ­ гз­®Ј® §­ ­Ёп, в.Ґ. ®­ 
ўе®¤Ёв ў бЁб⥬㠭 гз­ле §­ ­Ё©, пў«пойЁебп ҐҐ ­Ґ®вꥬ«Ґ¬®© з б-
вмо.
Ќ гз­ п ЈЁЇ®вҐ§  ў ®в«ЁзЁҐ ®в ¤®Ј ¤ЄЁ, Ё¤ҐЁ Ё«Ё ®в а Ў®зҐ©
ЈЁЇ®вҐ§л ⥬, зв® ®ЇЁа Ґвбп ­  д Євл, §­ ­Ёп, ЇаЁ­жЁЇл, § Є®­л,
в.Ґ. 㤮ў«Ґвў®апҐв ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®¬г ЄагЈг вॡ®ў ­Ё©.
ѓЁЇ®вҐ§  ўбҐЈ¤  д®а¬г«ЁагҐвбп ў ўҐа®пв­®бв­®¬ б¬лб«Ґ, в.Ґ.
§­ ­Ёп, ®ЇаҐ¤Ґ«пойЁ© ЈЁЇ®вҐ§г - Ґбвм ўҐа®пв­®бв­лҐ §­ ­Ёп.

Ђ«мвҐа­ вЁў­лҐ ЈЁЇ®вҐ§л (ўҐабЁЁ)
ЏаЁ ўл¤ўЁ¦Ґ­ЁЁ ЈЁЇ®вҐ§, Ї®ЁбЄ Є Є Їа ўЁ«® ўҐ¤Ґвбп Ї® ¬­®ЈЁ¬
­ Їа ў«Ґ­Ёп¬. Ќ  ®б­®ўҐ ®¤­Ёе Ё вҐе ¦Ґ д Єв®ў, Їа ўЁ«, § Є®­®ў Ё
ЇаЁ­жЁЇ®ў, ўл¤ўЁЈ Ґвбп ¬­®¦Ґбвў® Ё¤Ґ© а §аҐиҐ­Ёп Їа®вЁў®аҐзЁп Ё
д®а¬г«ЁагҐвбп б®ў®ЄгЇ­®бвм ЈЁЇ®вҐ§.

.
. ђЁб. 1
.

…б«Ё ўл¤ўЁЈ Ґвбп ап¤ ЈЁЇ®вҐ§, а §«Ёз­л¬ ®Ўа §®¬ ®Ўкпб­пойЁе
®¤­Ё Ё ⥦Ґ д Євл, Ёе ЇаЁ­пв® ­ §лў вм ўҐабЁЁ. ЋЇа®ўҐа¦Ґ­ЁҐ ®¤-
­®© Ё§ ўҐабЁ©, ᮧ¤ Ґв гб«®ўЁп ¤«п Ї®а®¦¤Ґ­Ёп ­®ўле, Ў®«ҐҐ ®Ў®б-
­®ў ­­ле ўҐабЁ©.
Џ®б«Ґ в®Ј®, Є Є ®¤­  Ё§ ЈЁЇ®вҐ§ ­ е®¤Ёв Ї®¤вўҐа¦Ґ­ЁҐ ў Їа Є-
вЁзҐбЄ®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ,   ¤агЈЁҐ ¤®Є § вҐ«м­® ®Їа®ўҐаЈ­гвл, ўл-
¤ўЁ¦Ґ­ЁҐ ўҐабЁ© ЇаҐЄа й Ґвбп, ¤ЁбЄгбЁЁ ўбҐ § Єалў овбп Ё вў®а-
зҐбЄЁ© Ї®ЁбЄ Ї® ¤ ­­®© Їа®Ў«Ґ¬Ґ § ўҐаи Ґвбп.

Џа®ўҐаЄ  ЈЁЇ®вҐ§л
1) ѓЁЇ®вҐ§  ­Ґ ¤®«¦­  Їа®вЁў®аҐзЁвм дг­¤ ¬Ґ­в «м­л¬ ­ гз­л¬
ЇаЁ­жЁЇ ¬ Ё § Є®­ ¬.
2) ЏаЁ д®а¬г«Ёа®ў ­ЁЁ ЈЁЇ®вҐ§л,  ўв®а ®Ўп§ ­ гзЁвлў вм ўбҐ ¤®-
бв®ўҐа­® гбв ­®ў«Ґ­­лҐ ­ гЄ®© д Євл Ё ®Ја ­ЁзҐ­Ёп, бўп§ ­­лҐ б
а бб¬ ваЁў Ґ¬®© Їа®Ў«Ґ¬®©.
3) ѓЁЇ®вҐ§  ¤®«¦­  Ўлвм ЇаЁ­жЁЇЁ «м­® Їа®ўҐа塞®©.
4) ЌҐ¤®бвгЇ­®бвм ЈЁЇ®вҐ§л ¤Ґ©б⢨⥫м­л¬ Їа®ўҐаЄ ¬ ®§­ з Ґв ҐҐ
ॠ«м­го ­ҐЇа®ўҐа塞®бвм.
5) ЌҐЇа®ўҐапҐ¬лҐ ЈЁЇ®вҐ§л ­Ґ ¬®Јгв а бб¬ ваЁў вмбп Є Є ­ гз-
­лҐ. …б«Ё ЈЁЇ®вҐ§  ­ҐЇа®ўҐа塞 п, ®­  ­Ґ ¬®¦Ґв ўлЇ®«­пвм бў®ҐЈ®
­ §­ зҐ­Ёп, бў®Ґ© Ў §®ў®© дг­ЄжЁЁ, б«Ґ¤®ў вҐ«м­® ®­  ­ҐЄ®­бвагЄ-
вЁў­  Ё ¤®«¦­  бࠧ㠮⢥࣠вмбп.
Ќ гз­лҐ §­ ­Ёп, ­ гз­®Ґ вў®азҐбвў® а §ўЁў Ґвбп ­  ®б­®ўҐ Є®­-
бвагЄвЁў­ле ­ гз­ле ЈЁЇ®вҐ§. „¦ Љ®н­ бЄ § «: "ѓЁЇ®вҐ§л ў®§­ЁЄ ов
㠫©, Є®в®алҐ е®впв Ё 㬥ов ¤г¬ вм, ¤г¬ вм - нв® §­ зЁв 㬥вм
аҐи вм Їа®Ў«Ґ¬л,   аҐи вм Їа®Ў«Ґ¬л - §­ зЁв ўл¤ўЁЈ вм ЈЁЇ®вҐ§л".


9. ’ў®азҐбЄ п § ¤ з 

’ў®азҐбЄЁҐ Ё ­Ґвў®азҐбЄЁҐ § ¤ зЁ ў® ¬­®ЈЁе б«гз пе ­ е®¤пвбп
ў ¤г «м­®¬ ®в­®иҐ­ЁЁ. ќв® бўп§ ­® б ⥬, зв® нЄбЇҐав (бгЎкҐЄв)
¬®¦Ґв Ўлвм а §«Ёз­л¬.

.
. ђЁб. 2
.

…б«Ё ¤«п аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ Џ, Џs ЇаЁ§­ Є®ў ¤®бв в®з­®, в® аҐиҐ-
­ЁҐ § ¤ зЁ Џ(x1) Ўг¤Ґв «Ґ¦ вм ў ®Ў« бвЁ, ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®© б®ў®ЄгЇ-
­®бвмо ЇаЁ§­ Є®ў Џs.
…б«Ё Ёб室­ле ЇаЁ§­ Є®ў ­Ґ¤®бв в®з­® ¤«п Ї®«г祭Ёп аҐиҐ­Ёп,
­® Ё§ўҐбв­®, зв® аҐиҐ­ЁҐ бгйҐбвўгҐв, в® в Є®Ґ аҐиҐ­ЁҐ Ўг¤Ґв ЇаЁ-
­ ¤«Ґ¦ вм ®Ў« бвЁ Rx.
…б«Ё в Є®Ґ аҐиҐ­ЁҐ ­Ґ Ї®«г祭®, в® ЇаЁ гб«®ўЁЁ ҐЈ® бгйҐбвў®-
ў ­Ёп ў®§­ЁЄ Ґв ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®бвм а биЁаҐ­Ёп ®Ў« бвЁ ЇаЁ§­ Є®ў Џs ¤®
га®ў­п, Є®Ј¤  аҐиҐ­ЁҐ x1 Ўг¤Ґв § еў влў вмбп ­ҐЄ®в®а®© ®Ў« бвмо
аҐиҐ­Ёп x0. ќв® ¬®¦Ґв Ўлвм ¤®бвЁЈ­гв® в®«мЄ® §  бзҐв а биЁаҐ­Ёп
§­ ­Ё© нЄбЇҐав  S. ‚ н⮬ б«гз Ґ ¬л Ј®ў®аЁ¬, зв® аҐиҐ­ЁҐ § ¤ зЁ
Џ вॡгҐв вў®азҐбЄЁе гбЁ«Ё©. Љ Є нв® ¤®бвЁЈ Ґвбп?
ђҐиҐ­ЁҐ x1 ¬®¦Ґв Ўлвм Ї®«г祭® Їг⥬ бвпЈЁў ­Ёп ®Ў« бвЁ x0
в Є, зв® ­  ­Ґ© ®бв ­Ґвбп ¬Ё­Ё¬г¬ аҐиҐ­Ё©.
„агЈ®© ў аЁ ­в - н⮠㢥«ЁзҐ­ЁҐ зЁб«  нЄбЇҐав®ў, аҐи ойЁе нвг
§ ¤ зг, в.Ґ. ЇҐаҐе®¤ Є Є®«ҐЄвЁў­®¬г вў®азҐбвўг ®в Ё­¤ЁўЁ¤г «м­®-
Ј®.


15.04.94.

‹ЁвҐа вга :
1. Џ®©  „. Љ Є аҐи вм § ¤ зЁ. - 1959.
2. Џ®©  „. Њ вҐ¬ вЁзҐбЄ®Ґ ®вЄалвЁҐ. - 1976.
3. ѓ«гиЄ®ў Ё ¤а. —Ґ«®ўҐЄ Ё ўлзЁб«ЁвҐ«м­ п вҐе­ЁЄ . - ЉЁҐў, 1971.

10. ЋЎйЁҐ ЇаҐ¤бв ў«Ґ­Ёп ® § ¤ з е

Џ®¤ § ¤ зҐ©ЇаЁ­пв® Ї®­Ё¬ вм ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®бвм ᮧ­ вҐ«м­®Ј® Ї®Ёб-
Є , ᮮ⢥вбвўго饣® ( ¤ҐЄў в­®Ј®) бЇ®б®Ў  Ё б।бвў ¤«п ¤®бвЁ-
¦Ґ­Ёп пб­® ўЁ¤Ё¬®©, ­® ­ҐЇ®б।б⢥­­® ­Ґ¤®бвгЇ­®© 楫Ё.

Џ®бв ­®ўЄ  § ¤ зЁ
„«п в®Ј®, зв®Ўл ॠ«Ё§®ў вм Ї®­пвЁҐ "пб­® ўЁ¤Ё¬®© 楫Ё", ­г¦-
­® Їа®Ё§ўҐбвЁ Є®­ЄаҐвЁ§ жЁо § ¤ зЁ, Є®в®аго ЇаЁ­пв® ®ЇаҐ¤Ґ«пвм
Є Є Ї®бв ­®ўЄ  § ¤ зЁ.

–Ґ«м § ¤ зЁ
ЏҐаўл© и Ј ­  ЇгвЁ Є १г«мв вг ЇаЁ ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁЁ § ¤ зЁ - ®Ї-
।Ґ«Ґ­ЁҐ ҐҐ 楫Ё:
- —в® вॡгҐвбп, зв® ­ ¤® ®ЇаҐ¤Ґ«Ёвм?
Ќ® жҐ«м ­Ґў®§¬®¦­® ¤®бвЁзм, Ґб«Ё ­Ґ Ё¬ҐҐвбп Ёб室­®© Ё­д®а¬ жЁЁ,
б«Ґ¤®ў вҐ«м­® б«Ґ¤гойЁ© ў®Їа®б:
- Љ Є®ў  Ёб室­ п Ё­д®а¬ жЁп ¤«п ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп 楫Ё? (—в® ¤ ­®?)
- ЋЇаҐ¤Ґ«Ёвм гб«®ўЁп, ЇаЁ Є®в®але ¬®¦Ґв Ўлвм ¤®бвЁЈ­гв  жҐ«м.
‚ ­Ёе ўЄ«оз овбп ў®§¬®¦­лҐ ¬Ґв®¤л, бЇ®б®Ўл, б।бвў  ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп
楫Ё,   в Є¦Ґ, Ґб«Ё нв® ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®, ­ з «м­лҐ гб«®ўЁп Ё бгйҐбв-
ўгойЁҐ ®Ја ­ЁзҐ­Ёп. ЏҐаҐзЁб«Ґ­­лҐ гб«®ўЁп, бўп§ ­­лҐ ў Ґ¤Ё­го
бЁб⥬г, пў«повбп Ї®бв ­®ўЄ®© § ¤ зЁ.

‚бЇ®¬®Ј вҐ«м­ п § ¤ з 
‚ вҐе б«гз пе, Є®Ј¤  Ї®бв ў«Ґ­­ п § ¤ з  ­ҐЇ®б।б⢥­­® ("ў
«®Ў") ­Ґ аҐи Ґвбп, 楫Ґб®®Ўа §­® ®Ўа вЁвмбп Є ­ҐЄ®в®а®© ўбЇ®¬®-
Ј вҐ«м­®© § ¤ зҐ. Џ®¤ ўбЇ®¬®Ј вҐ«м­®© § ¤ зҐ© Ї®­Ё¬ ов  ­ «®ЈЁз-
­го, Ў«Ё§Єго Є Ёб室­®©, ­® Ў®«ҐҐ «ҐЈЄго § ¤ зг. ЋЎлз­® ЎҐагв
в Єго, Є®в®а п 㦥 Ё¬ҐҐв аҐиҐ­ЁҐ Ё«Ё ҐҐ аҐиҐ­ЁҐ Ў®«ҐҐ ¤®бвгЇ­®,
®ЇЁа пбм ­  १г«мв в Є®в®а®©, ¬®¦­® аҐиЁвм ®б­®ў­го § ¤ зг.
Џ®©  бЄ § «: "‚бЇ®¬®Ј вҐ«м­ п § ¤ з  - нв® б।бвў® ¤«п ¤®б-
вЁ¦Ґ­Ёп Ї®бв ў«Ґ­­®© 楫Ё - аҐиҐ­Ёп ®б­®ў­®© § ¤ зЁ".

ќЄўЁў «Ґ­в­лҐ § ¤ зЁ
„ўҐ § ¤ зЁ ­ §лў овбп нЄўЁў «Ґ­в­л¬Ё, Ґб«Ё аҐиҐ­ЁҐ ®¤­®© Ё§
­Ёе ўл⥪ Ґв Ё§ аҐиҐ­Ёп ¤агЈ®©.
ЏаҐа室 ®в ®¤­®© § ¤ зҐ Є ¤агЈ®©, нЄўЁў «Ґ­в­®© Ёб室­®©, ­ -
§лў Ґвбп ¤ўгбв®а®­­Ґ© ।гЄжЁҐ©.

ЏаЁ¬Ґа:
| x-y = 4 | -x+y =- 4
A | x+y+z= 5 B | 2(x+y)= 36
| x+y-z=31 | 2z=-26

ЇҐаҐе®¤ ®в бЁб⥬л A Є бЁб⥬Ґ B ®бгйҐбвў«пҐвбп б«Ґ¤гойЁ¬ ®Ў-
а §®¬:
-1a=1b
2a+3a=2b
2a-3a=3b,
Ј¤Ґ 1a, 2a, 3a - га ў­Ґ­Ёп бЁб⥬л A,   1b, 2b, 3b - га ў­Ґ-
­Ёп бЁб⥬л B.

Љ« ббЁдЁЄ жЁп § ¤ з
Љ« ббЁдЁЄ жЁп § ¤ з ­Ґ®Ўе®¤Ё¬  ¤«п в®Ј®, зв®Ўл Ё¤Ґ­вЁдЁжЁа®-
ў вм Ї®бв ў«Ґ­­го § ¤ зг.

.
. ђЁб. 3
.

Љ« ббЁдЁЄ жЁ ЇаҐ¤Ї®« Ј Ґв а §ЎЁҐ­ЁҐ § ¤ з в ЄЁ¬ ®Ўа §®¬, зв®
ўл¤Ґ«Ґ­­лҐ Є« бл (вЁЇл) ЇаҐ¤®ЇаҐ¤Ґ«пов ¬Ґв®¤л аҐиҐ­Ёп в Є®© § -
¤ зЁ. Ѓ®«ҐҐ иЁа®Є п Є« ббЁдЁЄ жЁп Їа®ў®¤Ёв а §ЎЁҐ­ЁҐ ­  2 Ў §®-
ўле ўЁ¤  (Џ®© ):
1) § ¤ зЁ ­  ­ е®¦¤Ґ­ЁҐ;
2) § ¤ зЁ ­  ¤®Є § вҐ«мбвў®.

1. ‡ ¤ зЁ ­  ­ е®¦¤Ґ­ЁҐ.
–Ґ«м - ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁҐ (®влбЄ ­ЁҐ, Ї®бв஥­ЁҐ, Ї®«г祭ЁҐ Їа®ўҐ¤Ґ-
­ЁҐ, ®в®¦¤Ґбвў«Ґ­ЁҐ) ­ҐЄ®в®а®Ј® ®ЎкҐЄв  Ё«Ё ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁҐ ­ҐЁ§ўҐб-
в­®Ј® ¤ ­­®© § ¤ зЁ, 㤮ў«Ґвў®апо饣® гб«®ўЁо, бўп§лў о饬㠭Ґ-
Ё§ўҐбв­лҐ б ¤ ­­л¬Ё нв®© § ¤ зЁ.
R=F:{(Z|C) --> (R|I)}.

2. ‡ ¤ зЁ ­  ¤®Є § вҐ«мбвў®.
Љ®­Ґз­®© 楫мо § ¤ з ­  ¤®Є § вҐ«мбвў® пў«пҐвбп гбв ­®ў«Ґ­ЁҐ
Їа ўЁ«м­®бвЁ Ё«Ё «®¦­®бвЁ ­ҐЄ®в®а®Ј® г⢥তҐ­Ёп Ё«Ё ҐЈ® ®Їа®-
ўҐа¦Ґ­ЁҐ.

‘ва®Ј® аҐи Ґ¬лҐ § ¤ зЁ
ЏаЁ ॠ«Ё§ жЁЁ 楫Ё Z ў®§¬®¦­® бва®Ј®Ґ аҐиҐ­ЁҐ § ¤ зЁ. Џ®¤
бва®Ј® аҐи Ґ¬л¬Ё § ¤ з ¬Ё Ї®­Ё¬ ов ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁҐ ®¤­®Ј® Ё§ Ї®¤¬­®-
¦Ґбвў ў д®а¬ «м­®© § ЇЁбЁ.

.
. ђЁб 4.
.

ђҐи Ґ¬ п § ¤ з . ђҐи Ґ¬®© Ё«Ё § ¤ зҐ©, Ё¬Ґо饩 аҐиҐ­ЁҐ ­ §л-
ў ов в Єго § ¤ зг, ¤«п Є®в®а®© н«Ґ¬Ґ­вл бЁбвҐ¬л Є®а⥦Ґ© (1) б®-
ў¬ҐбвЁ¬л.
ЋЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п § ¤ з  - нв® аҐи ой п § ¤ з , ў Є®в®а®© ваЁ н«Ґ-
¬Ґ­в  Є®а⥦  (M, A, P) § ¤ ­л в®з­®.
ЌҐ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п § ¤ з  - нв® § ¤ з , ў Є®в®а®© M, A, P, Ё
¬®¦Ґв Ўлвм з бвЁз­® I, «ЁЎ® Ї®«­®бвмо ­Ґ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­л, «ЁЎ® з бвЁз-
­®.
‚ § ўЁбЁ¬®бвЁ ®в ў®§¬®¦­ле Є®¬ЎЁ­ жЁ© н«Ґ¬Ґ­в®ў Є®а⥦Ґ©, ­Ґ-
®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­лҐ § ¤ зЁ а §«Ёз ов, Є Є Ё­д®а¬ жЁ®­­лҐ.
–Ґ«м Ё­д®а¬ жЁ®­­ле § ¤ з - Ї®«гзЁвм ®вўҐв ­  ў®Їа®б:
- —в® ЁбвЁ­­®?
ЋаЈ ­Ё§ жЁ®­­лҐ § ¤ зЁ. –Ґ«мо ®аЈ ­Ё§ жЁ®­­ле § ¤ з пў«пҐвбп
Ї®«г祭ЁҐ аҐиҐ­Ёп б ®вўҐв®¬ ­  ў®Їа®б - "Љ ЄЁ¬ Ўлвм?".
ЋЇҐа вЁў­лҐ § ¤ зЁ. ђҐиҐ­ЁҐ ®ЇҐа вЁў­®© § ¤ зЁ ¤®«¦­® ®вўҐ-
з вм ­  ў®Їа®б: "Љ Є ¤Ґ©бвў®ў вм?".


Љ« ббЁдЁЄ жЁп § ¤ з Ї® ЇаЁ§­ Єг бўп§­®бвЁ

‡ ¤ зЁ ¬®¦­® а §ЎЁвм ­  Ї®¤§ ¤ зЁ:
1. Љ®­Ј«®¬Ґа в.
2. Ђ¤¤ЁвЁў­л©.
3. ќ¬Ґа¤¦Ґ­в­л©.
4. Њ®­®«Ёв.
„«п § ¤ з ¬®¦­® ўл¤Ґ«Ёвм:
1. ЌҐбўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ (Є®­Ј«®¬Ґа в).
2. ‘« Ў®бўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ.
3. ‘Ё«м­®бўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ (¬®­®«Ёв).

1. ‘Ё«м­®бўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ.
‚л室 ­Ґ бўп§ ­ б® ўе®¤®¬.
.
. ђЁб 5. Љ®­Ј«®¬Ґа в: ЌҐбўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ.
.

2. ‘« Ў®бўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ.
ђ §ЎЁҐ­ЁҐ Ёб室­®©, 楫®бв­®© § ¤ зЁ ­  Ї®¤§ ¤ зЁ ®бгйҐбвў-
«пҐвбп в ЄЁ¬ ®Ўа §®¬, зв® Ё­д®а¬ жЁ®­­л© ®Ў¬Ґ­ ¬Ґ¦¤г Ї®¤§ ¤ з -
¬Ё Ё¬ҐҐв ­Ё§Єго Ё­вҐ­бЁў­®бвм.
Pij --> N ®ЇҐа жЁ©.
IҐ --> ЋЎкҐ¬ Ё­д®а¬ жЁЁ.
Љ®«ЁзҐбвў® ®ЇҐа жЁ© ­  Ё­д®а¬ жЁ®­­л© ®Ў¬Ґ­ ¬­®Ј® ¬Ґ­миҐ зҐ¬
Є®«ЁзҐбвў® ®ЇҐа жЁ©, ЇаЁў®¤пйЁе Є аҐиҐ­Ёо ¤ ­­®© § ¤ зЁ:
I << N
I = N - Ја ­Ёж , Ј¤Ґ Є®­з Ґвбп нв®в Є« бб § ¤ з.
ЏаЁ¬Ґа®¬ б« Ў®§ўп§ ­­®© § ¤ зЁ ¬®¦Ґв б«г¦Ёвм б«®¦Ґ­ЁҐ ¤ўге
¬ ваЁж.

3. ‘Ё«м­®бўп§ ­­лҐ § ¤ зЁ.
‚ н⮬ б«гз Ґ г ­ б Ё¬Ґовбп в ЄЁҐ Ї®¤§ ¤ зЁ, Ё­вҐ­бЁў­®бвм
Ё­д®а¬ жЁ®­­®Ј® ®Ў¬Ґ­  ¬Ґ¦¤г Є®в®ал¬Ё ¬­®Ј® Ў®«миҐ Є®«ЁзҐбвў 
®ЇҐа жЁ©, § ва зЁў Ґ¬ле ­  ўлзЁб«Ґ­ЁҐ १г«мв в®ў § ¤ зЁ.
ЏаЁ¬Ґа®¬ бЁ«м­®бўп§ ­­®© § ¤ зЁ ¬®¦Ґв б«г¦Ёвм г¬­®¦Ґ­ЁҐ ¤ўге
¬ ваЁж.

‡ ¤ з­ п бЁб⥬ 
ЏаҐ¤¬Ґв ¤Ґ©бвўЁп, ЇаҐ®Ўа §гҐ¬л© ў ®ЎкҐЄв Ё«Ё б®ў®ЄгЇ­®бвм
®ЎкҐЄв  ў¬Ґб⥠б вॡ®ў ­ЁҐ¬ ® ЇаҐ¤Ї®«®¦ЁвҐ«м­®¬ б®бв®п­ЁЁ нв®Ј®
®ЎкҐЄв , Ўг¤Ґ¬ а бб¬ ваЁў вм, Є Є ­ҐЄ®в®аго бЁб⥬г, Є®в®аго ®Ї-
।Ґ«пов § ¤ з­®© бЁб⥬®©. ‘«Ґ¤®ў вҐ«м­® § ¤ з­ п бЁб⥬  - нв®
бЁвг жЁп, ®ЇаҐ¤Ґ«пой п ¤Ґ©бвўЁп ­ҐЄ®в®а®© аҐи о饩 бЁб⥬л.


22.04.94.

”®а¬ «Ё§ жЁп ¬®¤Ґ«Ё.
.
.
.
Ђ­ «Ё§ Ё­вҐ««ҐЄвг «м­®© ¤Ґп⥫쭮бвЁ ¬®§Ј , ­ Їа ў«Ґ­­л© ­ 
а бЄалвЁҐ ¬Ґе ­Ё§¬®ў ॠ«Ё§ жЁЁ нвЁе дг­ЄжЁ©, ¤ Ґв ў®§¬®¦­®бвм
бд®а¬Ёа®ў вм ¬лб«Ґ­­го (¬Ґ­в «м­го) ¬®¤Ґ«м вҐе­®«®ЈЁЁ ¦Ёў®Ј®
вў®азҐбвў .
ЊҐ­в «м­®Ґ (¬лб«Ґ­­®Ґ) ¬®¤Ґ«Ёа®ў ­ЁҐ.

ѓЁЇ®вҐвЁзҐбЄ п ¬®¤Ґ«м вҐе­®«®ЈЁЁ ¦Ёў®Ј® вў®азҐбвў .


ЪДДДДДДДДДДДДї
і Џа®Ў«Ґ¬­ п і
і бЁвг жЁп і
АДДВДДВДДВДДДЩ
 
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і ‚®бЇаЁпвЁҐ Ё ®б®§­ ­ЁҐ і
Ъі бгйҐбвў®ў ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬­®© ії
і і бЁвг жЁЁ і і
і АДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДЩ і
і і і і
і  і
і ЪДБДї ЪДБДї ЪДБДї і
ГДґ 1 ГДДДґ 2 ГДДДґ 3 ГДДґ
і АДВДЩ АДДДЩ АДВДЩ і
і і і і
і  і
і ЪДБДї ЪДБДї ЪДБДї і
ГДґ 4 ГДДДґ 5 ГДДДґ 6 ГДДґ
і АДВДЩ АДВДЩ АДВДЩ і
і  і
і  і
і ЪДБДї ЪДБДї ЪДБДї і
ГДґ 7 ГДДДґ 8 ГДДДґ 9 ГДДґ
і АДВДЩ АДВДЩ АДВДЩ і
і і і і і
і іZopt S*і і
і АДДДДВДДДДДДДВДДДДЩ і
і Ъґ 10 Гї і
і АДДДДДДДЩ і
АДДДДДДДДЕДДДДДДДДЩ і
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ


1 - –Ґ«Ґў п ¬®вЁў жЁп, ॠ«Ё§гой п дл­ЄжЁЁ § а®¦¤Ґ­Ёп Ё ᮧаҐ-
ў ­Ёп Ё¤ҐЁ Ё ®¤­®ўаҐ¬Ґ­­® ®ЇаҐ¤Ґ«пҐв вॡ®ў ­Ёп Є १г«мв вг
а §аҐиҐ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ. Џ® «Ґў®¬г Є ­ «г ॠ«Ё§гҐвбп дг-
­ЄжЁп 楫Ґў®© ¬®вЁў жЁЁ, Ї® Їа ў®¬г - ¤Ґп⥫쭮бв­®©. –Ґ­ва «м-
­л© Є ­ « - ®вўҐз Ґв §  ®ЇЁб ­ЁҐ Ё а бЄалвЁҐ Ї®бв ­®ўЄЁ § ¤ зЁ.
2 - Ћб¬лб«Ґ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ.
3 - „Ґп⥫쭮бв­ п ¬®вЁў жЁп § а®¦¤Ґ­Ёп Ё ᮧॢ ­Ёп Ё¤ҐЁ, ®Ї-
।Ґ«пой п, Є Є ¬®¦­® ¤®бвЁЈ­гвм вॡ㥬®Ј® १г«мв в .
4 - Њлб«Ґ­­®Ґ Ё«Ё ¬Ґ­в «м­®Ґ ЈҐ­ҐаЁа®ў ­ЁҐ Ё¤Ґ© Ї® жҐ«п¬ вў®а-
зҐбЄ®© § ¤ зЁ. ѓҐ­Ґа жЁп ¬Ґ­в «м­ле ¬®¤Ґ«Ґ© 楫Ґ©, ­ Їа ў«Ґ­­ п
­  а §аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬­ле бЁвг жЁ©.
5 - Њлб«Ґ­­®Ґ ЈҐ­ҐаЁа®ў ­ЁҐ ¬Ґ­в «м­®© ¬®¤Ґ«Ё вў®азҐбЄ®© § ¤ -
зЁ.
6 - ѓҐ­ҐаЁа®ў ­ЁҐ ¬Ґ­в «м­®© ¬®¤Ґ«Ё, бЇ®б®Ў®ў Ё гб«®ўЁ© ¤®бвЁ-
¦Ґ­Ёп १г«мв в .
7 - Ђ­ «Ё§, ®жҐ­Є , ўлЎ®а ЇаҐ¤Ї®звЁвҐ«м­®Ј® ў аЁ ­в  楫Ґ©.
8 - Ђ­ «Ё§, ®жҐ­Є , ўлЎ®а ЇаҐ¤Ї®звЁвҐ«м­®Ј® ў аЁ ­в  ¬®¤Ґ«Ё
вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ.
9 - Ђ­ «Ё§, ®жҐ­Є , ўлЎ®а ЇаҐ¤Ї®звЁвҐ«м­®Ј® ў аЁ ­в  Ё¤ҐЁ ॠ-
«Ё§ЁжЁЁ 楫Ё.
10 - ЋЇЁб ­ЁҐ Ё Ї®бв ­®ўЄ  вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ.

‡ ¤ з  «Ґў®Ј® Є ­ «  - зҐвЄ п д®а¬г«Ёа®ўЄ  楫Ё. ђ §ўЁвЁҐ жҐ-
«Ё Ё¤Ґв ®в ®б®§­ ­Ёп ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®бвЁ Їа®Ў«Ґ¬л. ” ЄвЁзҐбЄ п Ї®бв -
­®ўЄ  § ¤ зЁ - Є®­Ґж а Ў®вл.
1) ЏпвЁ-га®ў­Ґў п б奬  вҐе­®«®ЈЁЁ ¦Ёў®Ј® вў®азҐбвў .
2) ЏаЁ ᮧ¤ ­ЁЁ Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ Їа®жҐбб Ё¤Ґв Ї® в६ Є ­ -
« ¬.


”®а¬ «Ё§ жЁп ¬®¤Ґ«Ё вҐе­®«®ЈЁЁ ¦Ёў®Ј® вў®азҐбвў 

‘奬 . Њ®¤Ґ«м аҐиҐ­Ёп вҐе­ЁзҐбЄ®© § ¤ зЁ.


/ / / / ‚­Ґи­пп б।  / / / / /
ДДДДДДДДДДВДДДВДДДДДДДДДДДДДДДД
 
ЪДБДДДБДДї
і ЋЎкҐЄв і
АДВДДДВДДЩ
 
ЪДДДВДДДДДБДДДБДДДДДДВДДДї
і Ъґ ќЏ ДДДДД ќЊ Гї і
і іАДДДВДДДВДДДДВДДДЩі і
і і і і і і
і і і і і
і ЪДБДї1 і ЪДБДї2 і ЪДБДї і
Гі P і і іPRі і і 3 іґ
і АДВДЩ і АДВДЩ і АДВДЩ і
і і і і
і ЪДБДї7 і ЪДБДї і ЪДБДї і
і іTP і і іTR і і іTS і і
і АДВДЩ і АДВДЩ і АДВДЩ і
і і і і
і ЪДБДї ЙНПН» ЪДБДї і
Гґ 4 ГДДБ¶ 5 ЗДБДДґ 6 Гґ
і АДВДЩ ИСНСј АДВДЩ і
і АДДДДДД ДДДДДДДЩ і
і АДЕДДДДДДДДДДДДЩ
АДДДДДДДДДДДДДЩ

1 - €б室­®Ґ (­ з «м­®Ґ) б®бв®п­ЁҐ
2 - ђҐ§г«мв в аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ
3 - €б室­®Ґ б®бв®п­ЁҐ аҐи о饩 б।л
4 - ’ў®азҐбЄ п § ¤ з 
5 - Њ®¤Ґ«м
6 - ђҐи вҐ«м
7 - ’Ґе­®«®ЈЁп а §ўЁвЁп § ¤ зЁ

Џа®жҐбб ЇҐаҐе®¤  ®в Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ Є § ¤ зҐ Ё¬ҐҐв ®ЇаҐ-
¤Ґ«Ґ­­го б奬г. Ќ  ®б­®ў ­ЁЁ Ёб室­®© § ¤ зЁ, ¬л ЇҐаҐе®¤Ё¬ Є ҐҐ
Ї®бв ­®ўЄҐ зҐаҐ§ вҐе­®«®ЈЁо а §ўЁвЁп § ¤ зЁ (7). Џ а ««Ґ«м­® б
а §ўЁвЁҐ¬ § ¤ зЁ, а §ўЁў овбп б।бвў , ҐҐ ॠ«Ё§гойЁҐ.
‘Ёб⥬  "‡ ¤ з  - ђҐи вҐ«м".
„ «ҐҐ Їа®вҐЄ Ґв Їа®жҐбб аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ. ‚ Ёв®ЈҐ Ї®«гз Ґ¬ аҐ-
§г«мв в, Є®в®ал© Ї®бвгЇ Ґв Є нЄбЇҐавг.

.
. ђЁб. 6
.
‘а ў­Ёвм б® б奬®© Ђ­ЈҐ«м¬Ґ©Ґа .

Љ®­жҐЇвг «м­ п ¬Ґв ¬®¤Ґ«м вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ

Љ®­жҐЇвг «м­ п - «Ґ¦ й п ў ®б­®ўҐ 祣®-«ЁЎ®.

Њ1 --> Њ2 --> Њ3 --> ... -->ЊЄ

ЊҐв - -  Ўбва ЄжЁп, ®Ў®ЎйҐ­ЁҐ Ё в.¤.

ЪДДДДї
Њ„0 і M0 і
АДВДДБДї
 і
ЪДБДДВДЩ
ЊЃ„1 і M1 і
АДВДДБДї
 і
ЪДБДДВДЩ
Ѓ„2 і M2 і
АДДДДЩ29.04.94.

”®а¬ «Ё§ жЁп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ
­  ¬Ґв ¬®¤Ґм­®¬ га®ў­Ґ

ђҐ «Ё§ жЁп ­  н⮬ га®ў­Ґ ў®§¬®¦­  в®«мЄ® ­  ®б­®ўҐ  Ўбва ЈЁ-
а®ў ­Ёп Ё Є®­ЄаҐвЁ§ жЁЁ.
ЏҐаўл©  бЇҐЄв (§ ЇгбЄ ойЁ© Ё¬Їг«мб). ‚ Є зҐб⢥ ­ҐЈ® ўлЎҐаҐ¬
Їа®Ў«Ґ¬­го (§ ¤ з­го) бЁвг жЁо. …б«Ё в Є п бЁвг жЁп бгйҐбвўгҐв,
в® ®­   Євг «Ё§ЁагҐв Ё Ї®Ўг¦¤ Ґв Є ЈҐ­Ґа жЁЁ 楫Ґўле ¬®вЁў®ў.
„«п д®а¬Ёа®ў ­Ёп 楫Ё ўЄ«оз Ґвбп ¬Ґе ­Ё§¬ 楫Ґў®© ¬®вЁў жЁЁ Ё
ў १г«мв вҐ § ЇгбЄ Ґвбп дг­ЄжЁп 楫Ґд®а¬Ёаго饣® 業ва  Ё д®а-
¬ЁагҐвбп жҐ«м § ¤ зЁ Z ¤«п а §аҐиҐ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ.
–Ґ«м - ®ЎйЁҐ ®ЇЁб ­Ёп в®Ј® १г«мв в , Є Є®в®а®¬г ¬л е®вЁ¬
бв६Ёвмбп, е®вЁ¬ ¤®бвЁзм. …б«Ё Ё§ўҐбв­  жҐ«м Ё Їа®Ў«Ґ¬­ п бЁ-
вг жЁп, в® ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ®ЇаҐ¤Ґ«Ёвм ⥠гб«®ўЁп, ¤«п Є®в®але нв 
Їа®Ў«Ґ¬­ п бЁвг жЁп а §аҐи Ґвбп.

.
. ђЁб. 7
.

‘«Ґ¤го饥, зв® ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® - нв® ®ЇЁб ­ЁҐ гб«®ўЁ© ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп
楫Ё. „®бвЁ¦Ґ­ЁҐ 楫Ё ¬®¦Ґв Ўлвм гбв ­®ў«Ґ­® ­Ґ®¤­®§­ з­®. …б«Ё
¬л ®ЇаҐ¤Ґ«Ё¬ ­ҐЄ®в®аго ®Ў« бвм, ў­гваЁ Є®в®а®© ¬®Јгв бгйҐбвў®-
ў вм аҐиҐ­Ёп Ё«Ё Ї а ¤ЁЈ¬  аҐиҐ­Ёп Ё ЇаҐ¤бв ўЁ¬ жҐ«м Є Є ­ з «®
бЁбвҐ¬л Є®®а¤Ё­ в, б®ўЇ ¤ о饩 б нв «®­­л¬ १г«мв в®¬, в® ў § -
ўЁбЁ¬®бвЁ ®в вॡ®ў ­Ё© Ї®вॡЁвҐ«п १г«мв в®ў, а §«Ёз­л© १г-
«мв в ¬®¦Ґв бзЁв вмбп 㤮ў«Ґвў®аЁвҐ«м­л¬.
‘®ў®ЄгЇ­®бвм вॡ®ў ­Ё©, ЇаҐ¤к塞ле Є ॠ«м­®¬г १г«мв вг
Ї®вॡЁвҐ«Ґ¬ (нЄбЇҐа⮬) ўла ¦ Ґвбп ­ҐЄ®в®ал¬ Ї®Є § вҐ«Ґ¬, Є®в®-
ал© ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп Є Є Y_ ¤ҐЄвў в­®бвЁ ( ).

.
. ђЁб. 8
.

–Ґ«м ¬®¦Ґв Ўлвм ¤®бвЁЈ­гв  ў ⮬ б«гз Ґ, Ґб«Ё 祫®ўҐЄг, аҐи -
о饬㠧 ¤ зг, Ё§ўҐбв­  ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п Ё­д®а¬ жЁп ® Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁ-
вг жЁЁ, ® 楫пе Ё гб«®ўЁпе ҐҐ ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп,   в Є ¦Ґ, Ґб«Ё ®­ ®Ў-
« ¤ Ґв ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­л¬Ё §­ ­Ёп¬Ё ў ®Ў« бвЁ аҐи Ґ¬ле § ¤ з.
€­д®а¬ жЁо, Є®в®а п ­Ґ®Ўе®¤Ё¬  ¤«п а §аҐиҐ­Ёп Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁ-
вг жЁЁ ®Ў®§­ зЁ¬ зҐаҐ§ I.
‘ гзҐвҐ®¬ ®Ў®§­ зҐ­Ё©, д®а¬ «м­го § ¤ зг ¬®¦­® ЇаҐ¤бв ўЁвм
Є Є Є®а⥦:

P=<...> (1)

Џа®Ў«Ґ¬­ п бЁвг жЁп Ї®а®¦¤ Ґв ­ҐЄ®в®аго § ¤ зг P, ®ЇЁб ­ЁҐ
Є®в®а®© ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп Є®а⥦Ґ¬ (1). Џа®ўҐ¤Ґ¬  ­ «Ё§ в®Ј®, зв®
§¤Ґбм Ґбвм.
Џа®Ў«Ґ¬­го бЁвг жЁо ¬л а бб¬ ваЁў «Ё а ­миҐ.
—в® в Є®Ґ 楫м - б¬. Є®­бЇҐЄв Ї® "Њ®¤Ґ«Ёа®ў ­Ёо бЁб⥬" -
"Ђ­ «Ё§ 楫Ё".
“б«®ўЁп, ЇаЁ Є®в®але ¬®¦Ґв Ўлвм аҐиҐ­  § ¤ з  P:
C = (2)
- ђҐиҐ­ЁҐ ¤®ЇгбвЁ¬®, Ґб«Ё Ё§ўҐб⥭ ¬Ґв®¤ аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ. (ЊҐ-
⮤ - нв® ®б­®ў®Ї®« Ј ой п б®ў®ЄгЇ­®бвм Їа ўЁ«, ЇаЁ Їа ўЁ«­®¬
ЁбЇ®«­Ґ­ЁЁ Є®в®але аҐиҐ­ЁҐ § ¤ зЁ ЇаЁў®¤Ёвбп Є 楫Ё).
- Љ®­ЄаҐвЁ§ жЁп ¬Ґв®¤  -  «Ј®аЁв¬ A. (Ђ«Ј®аЁв¬ - нв® «®ЈЁзҐб-
Є п б®ў®ЄгЇ­®бвм ЇаҐ¤ЇЁб ­Ё©, ўлЇ®«­Ґ­ЁҐ Є®в®але ®Ўп§ вҐ«м­®
ЇаЁў®¤Ёв Є аҐиҐ­Ёо § ¤ зЁ).
- „«п Є ¦¤®Ј®  «Ј®аЁв¬  ¤®«¦­  бгйҐбвў®ў вм ¬ иЁ­­ п ॠ«Ё§ -
жЁп - Їа®Ја ¬¬  P.
—ҐаҐ§ I ®Ў®§­ зҐ­  Ё­д®а¬ жЁп, Є®в®а п бд®а¬Ёа®ў ­  Ёб室п
Ё§ Їа®Ў«Ґ¬­®© бЁвг жЁЁ Ё ¤®Ї®«­пҐвбп в®© Ё­д®а¬ жЁҐ©, Є®в®а®©
а бЇ®« Ј Ґв нЄбЇҐав.
I = I

I б®бв®Ёв Ё§ б®ў®ЄгЇ­®бвЁ ¤ ­­ле („ ) (¤ ­­лҐ - нв® Є®­ЄаҐв-
­ п Ё­д®а¬ жЁп ®Ў ®ЎкҐЄвҐ) Ё б®ў®ЄгЇ­®бвЁ д Єв®ў Ё Їа ўЁ« (Kn).
I= (3)
Џа®Ў«Ґ¬­ п бЁвг жЁп ¬®¦Ґв Ўлвм а §аҐиҐ­  Ї®б।бвў®¬ § ¤ зЁ
P , Ґб«Ё ®­  ЇаҐ¤бв ў«пҐвбп д®а¬ «Ё§®ў ­­®© ¬®¤Ґ«мо, ўЄ«оз о饩
Є®а⥦Ё (1), (2) Ё (3).
Y - Ї®Є § вҐ«м  ¤ҐЄў в­®бвЁ.

.
. ђЁб. 9
.

„«п ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­Ёп Y ЁбЇ®«м§гҐвбп 2 ¤агЈЁе Є®¬Ї¤ҐЄб­ле Ї®Є § -
⥫п:
Qw - Є зҐбвў® - б⥯Ґ­м Ў«Ё§®б⨠१г«мв в  ¤Ґ©б⢨⥫쭮Ј® Є
нв «®­­®¬г.
dRq=R (Qw)+-dR(Qw)
Џ® Ї®Є § вҐ«о Є зҐбвў  ®ЇаҐ¤Ґ«пҐ¬ б⥯Ґ­м Ў«Ё§®бвЁ Є १г«м-
в вг.
ќд䥪⨢­®бвм - Є Є ­ҐЄ®в®а п Є®¬Ї«ҐЄб­ п ®жҐ­Є  бг¬ а­ле § -
ва в ­  ¤®бвЁ¦Ґ­ЁҐ १г«мв в  (Ef).

.
. ђЁб. 10
.

‘Ёб⥬  ўла ¦Ґ­Ё© (1) - (4) ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп Є Є Є®­жҐЇвг «м­ п
¬Ґв ў®¤Ґ«м § ¤ зЁ.Ђ­ «Ё§ Є®­жҐЇвг «м­®© ¬Ґв ¬®¤Ґ«Ё
Ё Ї®бв ­®ўЄ  вў®азҐбЄЁе § ¤ з.

Ђ­ «Ё§ ¬®¤Ґ«Ё Ўг¤Ґ¬ Їа®ў®¤Ёвм Ї® б⥯Ґ­Ё ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®бвЁ, в.Ґ.
Ї® б⥯Ґ­Ё Ї®«­®вл ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®бвЁ ҐҐ Є®¬Ї®­Ґ­в®ў.
1.ЋЎй п Ї®бв ­®ўЄ  § ¤ зЁ:
Џгбвм § ¤ ­  § ¤ з :

.
. ђЁб. 11
.

…б«Ё ў нв®© § ¤ зҐ ­ҐЁ§ўҐб⥭ в®«мЄ® Є®­Ґз­л© १г«мв в, в®
¬л ЇЁиҐ¬:
_________________
ЋЇаҐ¤Ґ«Ёвм R=?

’ Є п § ¤ з  ­ §лў Ґвбп агвЁ­­®© Ё«Ё ®ЎлЄ­®ўҐ­­®© § ¤ зҐ©,
¤«п Є®в®а®© ®бгйҐбвў«пҐвбп в®«мЄ® ўлзЁб«ЁвҐ«м­лҐ Ё «®ЈЁзҐбЄЁҐ
Їа®жҐ¤гал, ­ Їа ў«Ґ­­лҐ ­  ­ е®¦¤Ґ­ЁҐ १г«мв в .

2. ‡ ¤ з  га®ў­п Їа®Ја ¬¬л.
Џгбвм § ¤ ­  § ¤ з , ў Є®в®а®©:
C = в.Ґ. Ё§ўҐбв­л ¬Ґв®¤ Ё  «Ј®аЁв¬, § ¤ ­л гб«®ўЁп  ¤ҐЄў в­®бвЁ Ё
ᮮ⢥вбвўгой п Ё­д®а¬ жЁп ® Їа®Ја ¬¬Ґ Ё १г«мв вҐ.
Ip=
Ir=
Њл Ё¬ҐҐ¬ § ¤ зг ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­Ёп Їа®Ја ¬¬л Ё Є®­Ґз­®Ј® १г«мв в .

.
. ђЁб. 12
.
„ ­­ п § ¤ з  - ЇҐаўл© га®ўҐ­м вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ. „«п ᨭ⥧ 
Їа®Ја ¬¬л ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ЁбЇ®«м§®ў вм §­ ­Ёп.

3.‡ ¤ з  га®ў­п  «Ј®аЁв¬ .
Ќ  н⮬ нв ЇҐ б⥯Ґ­м ­Ґ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®бвЁ аҐи Ґ¬®© § ¤ зЁ Ї®ўл-
и Ґвбп ҐйҐ ­  ®¤­г Є®¬Ї®­Ґ­вг:
C =
_____________________________
ЋЇаҐ¤Ґ«Ёвм A=?, P=?, R=?

Џ®бв ­®ўЄ  § ¤ з .

„ ­®:
________

.
. ђЁб 13
.

4. ‡ ¤ з  га®ў­п ¬Ґв®¤ 
‘⥯Ґ­м ­Ґ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®бвЁ Ї®ўли Ґвбп ҐйҐ ­  ®¤­г Є®¬Ї®­Ґ­вг:
C = < - , - , - , Y >
________________________________
ЋЇаҐ¤Ґ«Ёвм M=?, A=?, P=?, R=?

Џ®бв ­®ўЄ  § ¤ зЁ га®ў­п ¬Ґв®¤ :
.
.
.
_________________
Ќ ©вЁ M=?


ЪДДДДДДДї
і Љ’‡ і
АДДДВДДДЩ
ЪДДДДДДДДЩ
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іM=?ГДДДґ’‡MГДДДДґM=M*і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іA=?ГДДДґ’‡AГДДДДґA=A*і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іP=?ГДДДґ’‡PГДДДДґP=P*і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іR=?ГДДДґ’‡RГДДДДґR=R*і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і
АДДДДДДДДї
і

ЪДДДБДДДї
і Љ®­Ґж і
АДДДДДДДЩ
6.05.94.

ЂаеЁвҐЄвга  вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ

ЪДДДДДДДДДДДДї
Ъґ Џа®Ў«Ґ¬­ п Гї
і і бЁвг жЁп і і
і АДДВДДВДДВДДДЩ і
і  і
і ЪДДБДДБДДБДДДї і
АДґ ќЄбЇҐав ГДЩ
АДДВДДДДДВДДДЩ
 
ЪДДДДДДДДБДДДДДБДДДДДДДДДДДї
ЪДґ ’ў®азҐбЄ п § ¤ з  ГДї ”®а¬ «м­ п
і АДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДЩ і Ї®бв ­®ўЄ  § ¤ зЁ
і і
і ЪДДДї ЪДБДї ЪДДДї і
ГДґIm ГДДДДґ M ГДДДДґYm ГДДґ ’ў®азҐбЄ п § ¤ з 
і АДДДЩ АДВДЩ АДДДЩ і га®ў­п ¬Ґв®¤ 
і і
і ЪДДДї ЪДБДї ЪДДДї і
ГДґIa ГДДДДґ A ГДДДДґYa ГДДґ ’ў®азҐбЄ п § ¤ з 
і АДДДЩ АДВДЩ АДДДЩ і га®ў­п  «Ј®аЁв¬ 
і і
і ЪДДДї ЪДБДї ЪДДДї і
ГДґIp ГДДДДґ P ГДДДДґYp ГДДґ ’ў®азҐбЄ п § ¤ з 
і АДДДЩ АДВДЩ АДДДЩ і га®ў­п Їа®Ја ¬¬л
і і
і ЪДДДї ЪДБДї ЪДДДї і
АДґIr ГДДДДґ R ГДДДДґYr ГДДЩ ђгвЁ­­ п § ¤ з 
АДДДЩ АДВДЩ АДДДЩ

ЪДДДДБДДДДї
іђҐ§г«мв ві
АДДДДДДДДДЩ


ЂаеЁвҐЄвга  - ў§Ј«п¤ (ЇаҐ¤бв ў«Ґ­ЁҐ) нЄбЇҐав  ­  ®аЈ ­Ё§ жЁо
вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ, Їа®Ў«Ґ¬­го бЁвг жЁо, гбва®©бвў®.
‘вагЄвга  - ў­гв७­пп ®аЈ ­Ё§ жЁп 祣®-в®.

і ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДДДДДДДї ЪДДБДДї
іM=?ГДДДґ ђҐиҐ­ЁҐ ГДДДДґ ? і
і і і§ ¤ зЁ Pmі іRm=Ymі
АДВДЩ АДДДДДДДДДЩ АДДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 


Im - Ёб室­лҐ ¤ ­­лҐ ¤«п аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ. ‘гйҐбвўгҐв ваЁ га®ў-
­п аҐиҐ­Ёп § ¤ зЁ.
’ў®азҐбЄ п § ¤ з  а б饯«пҐвбп ­  Ї®¤§ ¤ зЁ Ї® ¬Ґв®¤г бва вЁ-
дЁЄ жЁЁ.

’Ґе­®«®ЈЁп аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ
Љ Є аҐи вм § ¤ зг, ­Ґ§ ўЁбЁ¬® ®в га®ў­п? - ќв® Ё Ґбвм вҐе­®-
«®ЈЁп аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ.
’Ґе­®«®ЈЁп аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ ўЄ«оз Ґв 5 нв Ї®ў:
1. ‡ ¤ з  ЈҐ­Ґа жЁЁ аҐиҐ­Ё©. "ѓҐ­Ґа жЁп Ї а ¤ЁЈ¬л аҐиҐ­Ёп"
Џ{R}, Ј¤Ґ Џ - Ї а ¤ЁЈ¬ ,   {R} - бва®Ј®Ґ ¬­®¦Ґбвў® аҐиҐ­Ё© (ў
­Ґ¬ ­Ґ ¤®«¦­® Ўлвм Ї®ўв®апойЁебп аҐиҐ­Ё©);
2. Ђ­ «Ё§, ®жҐ­Є  Ё ®вЎ®а аҐиҐ­Ё© R*, 㤮ў«Ґвў®апойЁе ЄаЁвҐ-
аЁо  ¤ҐЄў в­®бвЁ:
R* - Yr, Ј¤Ґ R* ЇаЁ­ ¤«Ґ¦Ёв Џ{R};
3. “Ї®а冷稢 ­ЁҐ (б®авЁа®ўЄ )  «мвҐа­ вЁў­ле аҐиҐ­Ё© R*;
4. ‚лЎ®а ­ Ё«гз襣® аҐиҐ­Ёп Ё§ Ї а ¤ЁЈ¬л R** ЇаЁ­¤ «Ґ¦Ёв Џ{R};
5. ЋЇвЁ¬Ё§ жЁп १г«мв в  аҐиҐ­Ёп R* § ¤ зЁ T.

ђ бᬮваЁ¬ Є ¦¤л© Ё§ нв Ї®ў Ї®¤а®Ў­®:

1. ѓҐ­Ґа жЁп Ї а ¤ЁЈ¬л аҐиҐ­Ёп.
Љ ¦¤л© Ё§ нв Ї®ў аҐиҐ­Ёп пў«пҐвбп вў®азҐбЄ®© § ¤ зҐ©, в.Ґ. ¬л
а бб¬ ваЁў Ґ¬ § ¤ зг ЈҐ­Ґа жЁЁ Ї а ¤ЁЈ¬л аҐиҐ­Ё©, Ї®н⮬г:
T(G)=< g, Zg, Cg, Ig> |
Ig*(G)= C(G)= |
Yg= |
Љ®­жҐЇвг «м­ п ¬Ґв ¬®¤Ґ«м § ¤ зЁ ЈҐ­Ґа жЁЁ аҐиҐ­Ё©:
- ЂаеЁвҐЄвгаг, 4 Ї®бв ­®ўЄЁ § ¤ зЁ - б¬. ўлиҐ.
Џ®«гзЁ« бм ЇҐаў п ४габЁў­ п 楯®зЄ  Ё ў®§­ЁЄ Ґв ў®Їа®б ¤Ґ-
«Ґ­Ёп ¬Ґв®¤®ў, Ї®а®¦¤ ойЁе аҐиҐ­Ёп ­  д®а¬ «м­лҐ Ё ­Ґд®а¬ «м­лҐ
(нўаЁбвЁзҐбЄЁҐ) ¬Ґв®¤л (б¬. "ЊҐв®¤л вў®азҐбвў "). ќв® 㤮Ў­® ¤Ґ-
« вм ­  Ў«®з­ле  «мвҐа­ вЁў­ле бҐвпе.
Mn - Ё­д®а¬ жЁ®­­ п ¬®¤Ґ«м аҐиҐ­Ёп ­  бҐвЁ (¬ аиагв).
Џ а ¤ЁЈ¬  аҐиҐ­Ёп - нв® в® ¬­®¦Ґбвў® ¬ аиагв®ў, Є®в®а®Ґ 㤮ў-
«Ґвў®апоҐв ЄаЁвҐаЁп¬  ¤ҐЄў в­®бвЁ.

2.Ђ­ «Ё§, ®жҐ­Є , ®вЎ®а аҐиҐ­Ёп.

3.“Ї®а冷稢 ­ЁҐ  «мвҐа­ вЁў­ле аҐиҐ­Ё©.
ќв Ї § Є«оз Ґвбп ў б®авЁа®ўЄҐ (Ї® ў®§а бв ­Ёо Ё«Ё гЎлў ­Ёо
§­ зҐ­Ёп Є«оз ) Ё«Ё ў ¤агЈЁе ¤ЁбжЁЇ«Ё­ е гЇ®а冷稢 ­Ёп. €§ ⥮-
аЁЁ ЇаЁ­пвЁп аҐиҐ­Ё© ўл⥪ ов бў®Ё ¬Ґв®¤л гЇ®а冷稢 ­Ёп  «мвҐа-
­ вЁў.
Џ® ®Є®­з ­ЁЁ нв®Ј® нв Ї  вҐе­®«®ЈЁЁ аҐиҐ­Ёп вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ
¬л Ё¬ҐҐ¬ Ї а ¤ЁЈ¬г, гЇ®а冷祭­го Ї® ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®© ¤ЁбжЁЇ«Ё­Ґ.

4. Ќ  ®б­®ўҐ ба ў­Ґ­Ёп аҐиҐ­Ё© Ё§ гЇ®а冷祭­®© Ї а ¤ЁЈ¬л, ¬л
ўлЎЁа Ґ¬ ­ Ё«гз襥 аҐиҐ­ЁҐ (­ ЇаЁ¬Ґа, ­  ®б­®ўҐ ЎЁ­ а­ле (Ї®Ї а-
­ле) ба ў­Ґ­Ё©).

5. ЊҐв®¤л ЈҐ­Ґа жЁЁ ­®ўле аҐиҐ­Ё© ­  ®б­®ўҐ нў®«ожЁ®­­ле ¬Ґ-
⮤®ў (ЎҐаҐ¬ ўбҐ «гз襥).


ЪДДДДДДДї
і ’ђ’‡ і
АДДДВДДДЩ
ЪДДДДДДДДЩ
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іM=?ГДДДґ’G ГДДДДґ R і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іA=?ГДДДґTO ГДДДДґ R* і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іP=?ГДДДґ’“ ГДДДДґ R* і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐв ЪДБДї ЪДБДДї
іP=?ГДДДґ’‚ ГДДДДґP=P*і
АДВДЩ АДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
і ЪДДДДДДДДДї
 і ЌҐв
ЪДБДїЌҐвЪДДБДДї ЪДБДДї
іR=?ГДДґTOoptГДДДґR=R*і
АДВДЩ АДДДДДЩ АДВДДЩ
„  ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ „ 
АДДДДДДДДї

ЪДДДБДДДї
і Ropt і
АДДДДДДДЩ

ђ бб¬ ваЁў п Ї®«­го  аеЁвҐЄвгаг вў®азҐбЄ®© § ¤ зЁ, бд®а¬г«Ё-
а®ў ­­го ­  ®б­®ўҐ Є®­жҐЇвг «м­®© ¬Ґв ¬®¤Ґ«Ё Ё ЇаҐ¤бв ў«Ґ­­го ў
Є зҐб⢥ Ї®¤§ ¤ з, ®Ўа §®ў ўиЁебп ў १г«мв вҐ бва вЁдЁЄ жЁЁ Ї®
ЄаЁвҐаЁо б⥯Ґ­Ё ­Ґ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®бвЁ Ё Ї® ЄаЁвҐаЁо вҐе­®«®ЈЁЁ аҐиҐ-
­Ёп, ¬л Ї®«гзЁ¬ ­®ўл© १г«мв в  аеЁвҐЄвгал, ў§ Ё¬­®аҐЄгабЁў­л©.
еще рефераты
Еще работы по культуре