Реферат: Видавництво "Мистецтво"

МіністерствоОсіти України

Українська Академія Друкарства

 

 

 

 

Реферат на тему:

Видавництво”Мистецтво”

Виконав:

Cт.гр.К-ххххх

ХХХХХХХХХХ

Перевірила:

Cт.викладач:

Львів хххх

<img src="/cache/referats/10268/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026">


            ас— найвимогливіший вчитель, найсуворіший суддя. Випробування ним — іспит на зрілість, справжнювірність. Аксіоматичне твердження “велике бачиться на відстані” — якнайдоречніше воцінці творчого шляху видавництва “Мистецтво”, якому виповнилося шістдесят шість років.

І лютого 1932 року в тодішній столиці УкраїниХаркові почало функціонуватинове спеціалізоване видавництво. З того часу книговидавничасправа здійснила величезний якісний поступ вперед, а в “Мистецтві” побачили світ десятки тисяч назв загальнимтиражем у сотні мільйонів примірників. Здебільшого це література з питань естетикитеатру, кіно, образотворчого мистецтва, історії такультурології, етнографіїта народознавства,  художні тафотоальбоми, тематичні комплекти аркушевоїпродукції,  календарі, видання малихформ.

Багато поколінь виховувалося йвиховується на “мистецькій”літературі. Не буде перебільшенням, якщо скажемо, щокниги й альбоми “Мистецтва” зберігаються не тільки у фондах державних бібліотек усіх рівнів, а йє окрасою книгозбірні майже кожної української родини, як у Вітчизні, такі за її межами.

Новий період у розвитку видавництварозпочався з дня проголошення незалежності України. “Мистецтво” активно долучилося до процесу відродженнянаціональної культури, прагнучи повернути широкомузагалові твори українського мистецтва і культурології, які тривалий час з ідеологічних міркувань не публікувалися, а також познайомити читацьку аудиторію зіменами, штучно вилученими з мистецького процесу, в усій повноті представити українську класичнуспадщину, яка раніше теж поставала збідненою і зазнавала цензурних спотворень, познайомити широкі кола із здобуткамимитців української діаспори, заповнити прогалини в освоєннінашим читачем най- вартісніших творів світової культури.

Своєріднийновий погляд на історіюкультури українського народуу видавництві “Мистецтво” почався з виходу альбому         “З українські старовини” (1991 рік).Видання стало найкращим подарунком у рік проголошення незалежності України.

Незважаючина економічні негаразди, “Мистецтво” продовжує зберігати свою самобутність. Тільки за останні, чи не найскладніші, кілька років тут було видруковано такі унікальні видання, як “Ксенія Колотило” (Австрія), “Антоні Міро” (Іспанія), “Михайло Коргу “(США), “Художники Львова”, “Українське народнемалярство XIIІ — XX ст.”, “Світ очима народнихмитців”, “Скарби нашої пам'яті” (про комплекс музеїв у Переяславі-Хмельницькому), “Марія Приймаченко”, “Леонардо да Вінчі”,“Скульптор Лео Мол”, “Життя і творчість (Канада), “Український авангард 1910-1930 рр.”, “Іван Марчур”, “СкарбиКиєво-Печерської лаври”, “Українці в Аргентині” (1-й та 2 випуски), фотоальбом “Київ”, “История измоей жизни” Жана Маре.

У 1993 році було започатковано серію “Українська та світова культура”, в якійпобачили світ багатоілюстрованікниги “Мазепа”, “Запорожці”, “Життя Тараса Шевченка” П. Зайцева,“Світло укра-їнського бароко” А. Макарова, “Коротка історія культури” (у 2-хт.) Дж. Ліндсея, “Студії з української етнографії та антропології” Хв. Вовка,“Мудрість віків” (у 2-х т.) II. Чубинського, “Легенди і міфи Стародавньої Греції” М. Куна. Майже всівони стали надбанням бібліотечних фондів Ук­раїни. Протягом 1993-1996 років на замовлення Міністерствакультури України бібліотечну серію було поповнено вищевказаними виданнямизагальним тиражем майже 55000 примірників.

У 1997 році побачила світ унікальнабагатоілюстрована книга Аркадія Жуковського “ПетроМогила й питання єдности церков”. Це перше масове науково-популярне видання промитрополита Петра Мо­гилу, видатного церковного діяча, творця першої в усій СхіднійЄвропі вищої школи — Києво-Могилянської академії, мецената української культури, письменника,будівничого храмів. Варто було б Міністер­ству культури, попри всі фінансовіпроблеми, подбати про те, щоб ця книга також поповнила бібліотеки України і стала доступною чита­чам, оскільки цевидання є унікальним і навряд чи подібне зможе побачити світ у найближчі 10 років.

Не менш унікальним є виданнянаукових розвідок відомого мис­тецтвознавця і художника Михайла Фіголя“Мистецтво стародавнього Галича”, присвячене 1100-літтю заснування міста. Ця книга — перше у вітчизняній мистецтвознавчійлітературі видання, в якому зібрано й охарактеризовано знахідки кількохпоколінь дослідників галицької історії і культури — пам'ятки архітектури, іконопис, книжкова мініатюра, нумізматика,твори прикладного та ювелірного мистецтва тощо.

Видавництво “Мистецтво” маєтакож цілий ряд інших цінних ви­дань, які обов'язково повинна мати в своїхфондах кожна бібліотека. Зокрема, своєрідну антологію “Українська графіка XI — початку XX ст.”. У виданні простежуються шляхирозвитку української графіки — унікальногоявища вітчизняного мистецтва. Або “Таємниці українського рукомесла”, де Петро Ганжа, відомий майстер народної творчості,знайомить читачів з розвитком та сучасним станом українських народ­нихпромислів. А хіба не зацікавить бібліотеки глибоке дослідження Кіма Василенка“Лексика українського народно-сценічного танцю”, де автор зібрав,систематизував, уніфікував і запропонував читачеві, на­самперед студентаммистецьких вузів, учням культурно-освітніх закладів, які спеціалізуються натеоретичному і практичному вивченніхореографії, зокрема народно-сценічної, понад тисячу танцювальних рухів? І цейперелік можна було 6 продовжувати.

Найнагальнішим своїм завданням колектив видавництва “Мис­тецтво”вважає і надалі випускати унікальнумистецьку літературу, що має загальнодержавне значення й прилучає читачів доневичерп­них джерел вітчизняної та світової культури. Видавництво з надієюторує свою творчу стежину в майбутнє, аби прийдешні покоління могли щиросердноповторити сентенцію “велике бачиться на відстані”...

еще рефераты
Еще работы по литературе, лингвистике