Реферат: Компаративний аналіз поетики новели "На острові" М. Коцюбинського та новели "Сама-самісінька" В. Стефаника

Компаративний аналіз поетики новели «На острові» М. Коцюбинського та новели «Сама-самісінька» В. Стефаника

Виконала: студентка IV курсу

Групи ВС-57

Маслова Марина


Порівнюючи новели М.Коцюбинського та В.Стефаника я дійшла висновку, що їх новели «На острові» та «Сама-самісінька» багато в чому схожі.

По-перше, обидві майстерно написані в жанрі соціально-психологічної новели, який був притаманний обом письменникам.

По-друге, Стефаник пише діалектом, посилюючи цим враження авторової безсторонності, так як і у Коцюбинського, який не боїться поєднувати різні стилі української літературної мови, вживати слова-новотвори, оригінальні вирази, конструкції. В обох новелах підсилює поетику загальнонародна мова.

По-третє, обом новелам притаманний глибокий драматизм, хвилюючі образи, хоча й зумовлені різними підходами.

Коцюбинський змальовує трагічний символічний образ агави, приреченої на смерть, яка гине в пору розквіту, так само як і автор, який теж був у розквіті, коли хвороба підтяла його життя.

У новелі «Сама-самісінька» Стефаник, аби досягти найбільшого впливу на читача, примусити його пережити подію так, як переживають її герої, навмисне не розмежовує дійсності від марення баби і подає все в одному плані. Все зливається в одну жахливу дійсність – в страшну картину конання хворої, самотньої жінки.

Але в деяких аспектах поетики, можна побачити багато різних рис.

До прикладу, у М.Коцюбинського природа і людина зливаються у нього в одне ціле, стоять ніби в одному поетично-філософському ряду. Він був оспівувачем природи, тому всі його твори пройняті деякою «зеленістю».

Стефаник, навпаки, звертається до згущених людських трагедій, зображає майже всі сторони життя, найтрагічніші події, відтворюючи найтяжчі муки людини при цьому зберігаючи рівний, зовні спокійний тон розповіді. При цьому, чим чутливіше положення, тим холодніше автор пише. Він ніби відкидає усе несуттєве, випадкове, залишає лише найголовніше, додаючи до нього характерні деталі.

Новела «Сама-самісінька» не обтяжена побутом, зовнішніми умовами. Стефаник, на відміну від Коцюбинського не дає широких деталізованих описів природи, відібравши дві-три найхарактерніших деталей, немовби мимохідь, створює невеличку замальовку. Головна увага зосереджена на відтворенні душевних переживань героїв, викликаних трагічними подіями в їх житті.новела коцюбинський стефаник людський трагедія

Також, М.Коцюбинський в своїй новелі «На острові» не настільки загострює трагічність ситуацій і характерів, як це робить Стефаник в новелі «Сама-самісінька».

Будова обох новел також відрізняється. Якщо «Сама-самісінька» — це своєрідна маленька драма, то «На острові» складається з окремих картин-вражень. Це значно вирізняє поетику обох авторів.

Порівнюючи дві новели «На острові» М.Коцюбинського та «Сама-самісінька» В.Стефаника можна дійти висновку, що поетика обох новел дуже схожа, не зважаючи на деякі деталі, які просто виражають авторську мету.

еще рефераты
Еще работы по литературе: зарубежной