Реферат: Тест по маркетингу

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Тест №1

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>?

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Чи існують фірми-виробники, які пропонують продукцію виключно для організацій-споживачів і ніколи не вступають у прямий контакт з кінцевими споживачами:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а) ні;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)так?

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Принцип 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>акселерації / <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>втягування ринком<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> означає, що незначні зміни в кінцевому попиті на товари з високим ступенем переробки можуть призвести до значних змін у попиті організацій-споживачів.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Інколи вважають, що попит на 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТПП / <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТКС<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> характеризується низькою ціновою еластичністю; попит на <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТПП / <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТКС<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> є похідним від попиту на <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТПП <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ ТКС.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>4.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Промислові підприємства / Підприємства-посередники/ Підприємства гуртової торгівлі/ Підприємства роздрібної торгівлі/ Урядові організації/

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Неприбуткові організації  - <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>це музеї, деякі навчальні заклади, громадські організації, які діють у сфері суспільних цінностей, зайняті просуванням певної ідеї до споживача, і не намагаються отримати фінансовий зиск.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>5.Критерієм класифікації ТПП є:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а) роль, яку відіграє товар у виробничому процесі;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б) місце, яке товар займає у виробничих витратах фірми;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>6<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Напівфабрикати та деталі споживаються у процесі виробництва і:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а) завжди органічно входять до складу ГП;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б) не завжди входять до складу ГВ.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>7.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Вузли та агрегати<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>с/г продукцію та природну сировину<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> бажано закуповувати безпосередньо у виробника, а <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>вузли та агрегатів<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> / <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>с/г продукцію та природну сировину<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>- через посередника.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>8. ПП повинно враховувати специфіку:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в) замовників, які створюють кінцевий попит на фініші ланцюга;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>9.Незалежні взаємозв’язки “постачальник-покупець” мають місце:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в) на ринках з великою кількістю постачальників і покупців; найдоцільнішою стратегією закупівлі у даному випадку є стратегія конкуренційного придбання;

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>11.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman'; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Метод “Value-in-use” (VIU), або метод оцінки “вартості у використанні” товару

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>  / Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) /<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman'; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Метод співвідношення витрат, або метод “Cost-Ratio” (CR)<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>  дає змогу відповісти на такі запитання:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>чи пропорційна ціна ефекту від використання товару; чи потребує споживач усіх додаткових особливостей цього товару порівняно з аналогічними; чи є будь-який кращий виріб, який виконує аналогічні функції в період використання; чи можуть окремі компоненти товару вироблятись з меншими витратами; чи можна знайти на ринку стандартні вироби для аналогічного використання; чи має товар відповідне технічне оснащення; яка загальна вартість виробу з урахуванням витрат живої праці, матеріалів, сировини, накладних витрат і прибутку; чи можливо одержати дешевий товар у іншого надійного постачальника; чи купує хтось досліджуваний товар дешевше?

 

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>12<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.Цінності, на які орієнтуються організації-споживачі у своїй діяльності:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)стимули досягнення; орієнтація на правила; здатність до іновацій; працездатність; організаційні підходи до ступеня диверсифікації;

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)ступінь намагання досягнути вершини, стати неперевершеним; ступінь дотримання всіх правил та інструкцій; ступінь іноваційної активності організації; ступінь інтенсивності роботи працівників організації; орієнтація на один вид діяльності чи на диверсифікацію;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)теоретичні; політичні; економічні; соціальні; естетичні; релігійні;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)економічні; політико-правові; технологічні; організаційні; інвестиційні

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>13.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> У процесі прийняття рішення про придбання ТПП радники<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>у КЦ виконують таку роль:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)вони певним чином впливають на прийняття рішень про купівлю; вони найчастіше допомагають визначити, до яких постачальників звернутись, пропонують інформацію, що може вплинути на вибір;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>14<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Служба маркетингу / Технічний відділ  / Виробничий відділ / Головний менеджер

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> буде відігравати істотну роль у придбанні нового обладнання, матеріалів, компонентів, розробці специфікацій, визначенні вимог щодо виготовлення товару або аналізі потенційних постачальників

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>15.Влада статусу має ряд відмінностей від  влади винагороди та влади примусу:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)основний вид діяльності — переконання, а не винагорода чи повноваження;

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>17.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: underline;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Витрати переходу

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>- <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>це одноразові витрати на реальну або психологічну переорієнтацію, яка вимагається від покупця при переході від товару відомого виробника до товару фірми-початківця.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>18.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>:

<span style=«font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Ситуація 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>чистої конкуренції / олігополії / монополістичної конкуренції<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>монополії <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>спостерігається у такій фазі ЖЦ, як “виведення ТПП на ринок”, а також у тих секторах економіки, які зароджуються і характеризуються технологічними проривами.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>19. Ключові критерії вибору товару, за якими виконується мікросегментація на ринку ТПП, такі:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)ключові критерії вибору товару; поведінкова сегментація; ситуаційні фактори; особистісні якості покупців

<span style=«font-style: italic; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>22<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.Основними елементами планування стратегій ПП є:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)ринки;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)СГП;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)географічні регіони;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)функції управління;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>д)Ваш варіант відповіді.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>23.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> СГП, які мають незначні частки ринку у зрілих / стагнуючих галузях,  називаються:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)”собаками”;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>24. Стратегія вертикальної інтеграції передбачає:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)контроль або приєднання підприємств-постачальників сировини, матеріалів, НФ та збутових фірм;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>25. Контроль, який передбачає оцінку рентабельності діяльності ПП в розподілі по товарах, територіях, сегментах ринку, торговельних каналах та обсягах замовлень, це – контроль:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)за прибутковістю;

 

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Тест №2

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1.До організацій-споживачів, які купують товари та послуги для подальшого виробництва, використання у межах організації чи перепродажу іншим споживачам, належать:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а) виробники;

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2.Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Якщо попит на кінцевий товар зменшується, падає попит і на відповідні 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТПП /<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ТКС<span style=«font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3. Застосування  “стратегії втягування ринком” означає, що:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)підприємства-виробники намагаються зробити свій внесок у розвиток кінцевого і проміжного попиту;

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>4. Товари, потрібні державним організаціям:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)товари, які спеціально виготовляються для урядових споживачів;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>5<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Обмеженням у закупівлі для неприбуткових організацій є:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)попит;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)обмеження у постачанні сировини;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)обмеження фінансових ресурсів;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)Ваш варіант відповіді.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>6.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Категорія ТПП “Напівфабрикати та деталі”<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> включає:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>д)матеріальні компоненти;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>8.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Споживач готовий заплатити вищу ціну за обладнання, яке має 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>вищий <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>нижчий<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>термін окупності і <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>вищу <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ нижчу<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> продуктивність, ніж конкуруюче з ним обладнання.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>9.<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Залежні взаємозв’язки “постачальник-покупець” мають місце:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)за умови ринкової домінації одного підприємства над іншим;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б) коли у стосунках між постачальником і покупцем переважає домінуюча стратегія закупівлі, яка виникає в ситуації, коли одна зі сторін домінує над іншою (стратегія домінації);

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в) на ринках з великою кількістю постачальників і покупців; найдоцільнішою стратегією закупівлі у даному випадку є стратегія конкуренційного придбання;

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)на ринках з незначною кількістю як постачальників, такі покупців, і одна сторона залежить від іншої; тут має місце стратегія кооперації, коли обидві сторони готові налагодити тривалі стосунки, вільний обмін інформацією тощо;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>д)Ваш варіант відповіді .

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>10. Купівельний центр — це:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)працівники організації-покупця, що беруть участь у прийнятті рішення про придбання товару, визначають загальні потреби і завдання купівлі та розподіляють ризик з прийняття цих рішень.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>?

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>?

<span style=«font-size: 8pt; color: #ff0000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>12<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.Критерії організаційного клімату організації-споживача:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)стимули досягнення; орієнтація на правила; здатність до іновацій; працездатність; організаційні підходи до ступеня диверсифікації;

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)ступінь намагання досягнути вершини, стати неперевершеним; ступінь дотримання всіх правил та інструкцій; ступінь іноваційної активності організації; ступінь інтенсивності роботи працівників організації; орієнтація на один вид діяльності чи на диверсифікацію;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)теоретичні; політичні; економічні; соціальні; естетичні; релігійні;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)економічні; політико-правові; технологічні; організаційні; інвестиційні.

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>13.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> У процесі прийняття рішення про придбання ТПП прескриптори у КЦ виконують таку роль:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)вони впливають на вибір товарів і послуг та визначають технічні характеристики товарів, що необхідно придбати (науковці, інженери, розробники);

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>14.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Якщо рішення про придбання стосується питань підвищення конкурентоспроможності товару, більшого задоволення попиту (зокрема, питань розробки товару, дизайну або ціноутворення), тоді можна спрогнозувати значну активність 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>служби маркетингу / <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>технічного відділу  / виробничого відділу / головного менеджера.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>15.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman'; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Влада винагороди / Влада примусу /  Влада приваблення / Експертна влада

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ Влада статусу<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> походить з того, що людина займає високий пост і має великі повноваження.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>16.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Маркетингові дослідження

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> – це сфера діяльності, яка передбачає систематичний збір, обробку та аналіз інформації та можливостей, які належать до ПМ.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>17.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Ціни на товари-замінники визначають верхню / 

<span style=«font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>нижню <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>межу цін, яку можуть призначити фірми, що діють на ринку ТПП; чим привабливіший для користувача товар-замінник, тим <span style=«font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ширші <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ обмеженіші можливості цін на ринку товару

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>18.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Базові стратегічні питання, які вирішуються на фрагментарному ринку ТПП:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>г)фаховість щодо вузького цільового сегмента; стратегія охоплення ринку –цільовий маркетинг.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>19. Основні напрямки, за якими виконується мікросегментація на ринку ТПП, такі:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)ключові критерії вибору товару; поведінкова сегментація; ситуаційні фактори; особистісні якості покупців

<span style=«font-style: italic; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>20.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>На ринку 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>продавців<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> /<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>покупців<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>, коли існує значна конкуренція, частка товарів фірми в загальному обсязі продажу їх на ринку <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>пропорційна її маркетинговим зусиллям<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>/ не залежить від її маркетингових зусиль<span style=«font-size: 8pt; text-decoration: line-through;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>22.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>СГП– це самостійні відділення чи підрозділи, які відповідають за асортиментну групу або окремий товар ПП з концентрацією на певному ринку.

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>23.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>СГП, які завоювали незначні частки ринку у галузях, що розвиваються, не дають великих прибутків, потребуютьзначних інвестицій з боку інших СГП, називаються:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)”важкими дітьми”;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>24. Стратегія вдосконалення товару передбачає:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)створення нових  або вдосконалення існуючих товарів на вже охоплених ринках;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>25. Контроль за дотриманням запланованої стратегії підприємства, його місії, цілей та завдань, це – контроль:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>в)стратегічний контроль;

 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Тест №3

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1.Чи існують фірми, які успішно працюють як у сфері промислового маркетингу, так і на ринку товарів кінцевого споживання:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б) так.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Придбання ТПП здійснюється на основі 

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>специфікацій і технічних даних, закладених конструкторами та технологами<span style=«font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> .<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Рішення про придбання характеризуються <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>високим <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ступенем формалізації<span style=«font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>,<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> який не притаманний для споживчих покупок.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>.<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Організації-споживачі

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> нерідко купують товари на конкурсних торгах або торгових переговорах; <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>організації-споживачі <span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>інколи можуть самі виготовляти товари та надавати послуги, якщо умови закупівлі або запропоновані варіанти неприйнятні для них

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>4. Спільні цілі для усіх організацій-споживачів:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)доступність товару; прийнятний рівень ціни; стабільність якості; надійність постачальника; умови постачання;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>5.

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> Обмеженням у закупівлі для урядових організацій є:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)попит;

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>б)обмеження у постачанні сировини;

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>6. Відмінність КВ від матеріальних компонентів полягає у тому, що КВ:

<span style=«font-size: 8pt;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>а)не розрізняються у ГП;

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>7. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

<span style=«font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Основні пункти маркетингової діяльності товарів, які належать до категорії

<span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman';» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> <span style=«font-weight: bold; font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman