Реферат: Холдингова компанія Блітц-Інформ як система

Гипероглавление:
2. Характеристика адміністративної системи
3. Склад адміністративної системи
4. Характеристика системоутворюючого фактору
5. Характеристика структури адміністративної систем
7. Характеристика функцій системи
8. Характеристики зовнішнього та внутрішнього середовища адміністративної системи
--PAGE_BREAK--2. Характеристика адміністративної системи
1       За ступенем відкритості

§     відкрита 

2       За характером взаємодії елементів

§     ієрархічна

3       За ступенем організованості

§     організована

4       За ступенем складності

§     складна

5       За типом структури

§     ієрархічна

6       За наявністю інформації про її будову

§      «білий ящик»
7       За кількістю функцій

§     поліфункційна

8       За рівновагою

§     рівноважна

9       За метою

§     багатоцільова

10  За ефективністю

§     ефективна

11  За результатом

§     з високим результатом

12  За здатністю до пристосування

§     адаптивна

13  За здатністю до руху (швидкість)

§     динамічна

14  За вектором розвитку

§     висхідного розвитку

15  За етапом розвитку

§     зріла 

16  За траєкторією розвитку

§     нелінійна 

17  За етапом еволюції

§     актуальна 

3. Склад адміністративної системи

Підсистема Агентство підписки та доставки БЛІТЦ-ПРЕСА

         1 елемент: Рекламний агент

Характеристика елементу: даний елемент є поліспоживачем.  

§  За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний

§  За степенем самостійності елемента: програмний;

§  За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

§  За часовою приналежністю – теперішній;

§  За роллю в системі – основний;

§  За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

§  За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

§  За характером сприйняття сигналу – передаючий;

§  За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

         2 елемент: Сортувальник

Характеристика елементу: даний елемент є поліспоживачем. 

§  За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний;

§  За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

§  За часовою приналежністю – теперішній;

§  За роллю в системі – основний;

§  За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

§  За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

§  За характером сприйняття сигналу – передаючий;

§  За числом входів-виходів – з декількома входами і декількома виходами.

3 елемент. Водій

Характеристика елементу: поліефекторний За класифікацією елементів системи, такий елемент, як водій є:

§  За степенем спорідненості з іншими елементами – гетерогенний;

§  За степенем самостійності елемента: програмний;

§  За тривалістю існування даний елемент нашої підсистеми є постійним;

§  За часовою приналежністю – теперішній;

§  За роллю в системі – основний;

§  За активністю в системі даний елемент буде пасивним;

§  За характером дії на систему – визначений чи передбачуваний;

§  За характером сприйняття сигналу – передаючий;

§  За числом входів-виходів – з одним входом без виходу.    продолжение
--PAGE_BREAK--4. Характеристика системоутворюючого фактору

1. Активність:

§  Активний

2. Спосіб проявлення:

§  Відкритий

3. Положення по відношенню до системи:

§  Внутрішній

4. Аспекти системи:

§  Структурно-функціональний

5. Відповідність реальності:

§  Природній

6. Характер дії:

§  Стабілізуючий
5. Характеристика структури адміністративної систем (у відповідності до класифікації структур)

1       За рівнем складності

§     складна

2       За видом зв’язків

§     композиційна

3       За характером зв’язків

§     зі змішаними зв’язками

4       За стійкістю структури

§     детермінована

5       За композицією структури

§     ієрархічна

6       За ступенем відкритості

§     відкрита

7       За ступенем змінності

§     динамічна6. Характеристика адміністративної системи як соціальної організації у відповідності до класифікації соціальних організацій

1.  За формами власності:

§  приватні

2. За розміром:

§  національні

3. за типом влади:

§  демократичні

4. За степенем жорсткості організаційних структур:

§  скалярні (жорсткі)

5. За степенем формалізованості:

§  формальні

6. За призначенням:

§  ділові

7. За числом виконуваних функцій:

§  багатофункціональні
7. Характеристика функцій системи

Зовнішні функції:

Функція №1Виготовлення поліграфічної продукції

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

§     адаптивна

2. За складом функцій:

§     складна

3. За характером прояву:

§     явна

4. За змістом функцій:

§     цільова

5. За характером часової детермінації:

§     постійна

6. За характером дії:

§     безперервна

7. За наслідками для системи:

§     конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

§     розпорядча

Функція №2Надання послуг по доставці

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

§     адаптивна

2. За складом функцій:

§     складна

3. За характером прояву:

§     явна

4. За змістом функцій:

§     діяльнісна

5. За характером часової детермінації:

§     постійна

6. За характером дії:

§     безперервна

7. За наслідками для системи:

§     конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

§     цілепокладання

Функція №3Впровадження новітніх технологій

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

§     адаптивна

2. За складом функцій:

§     складна

3. За характером прояву:

§     латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

§     цільова

5. За характером часової детермінації:

§     тимчасова

6. За характером дії:

§     дискретна

7. За наслідками для системи:

§     конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

§     цілепокладання

Внутрішні функції:

Функція №1Управління персоналом

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

§     адаптивна

2. За складом функцій:

§     складна

3. За характером прояву:

§     латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

§     рольова

5. За характером часової детермінації:

§     постійна

6. За характером дії:

§     безперервна

7. За наслідками для системи:

§     конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

§     контролююча

Функція №2Підтримання трудової дисципліни

1. За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:

§     адаптивна

2. За складом функцій:

§     проста

3. За характером прояву:

§     латентна (прихована)

4. За змістом функцій:

§     цільова

5. За характером часової детермінації:

§     постійна

6. За характером дії:

§     безперервна

7. За наслідками для системи:

§     конструктивна

8. За характером впливу на елементи системи:

§     контролююча
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по маркетингу