Реферат: Маркетингове дослідження діяльності центру зайнятості

--PAGE_BREAK--Контактні аудиторії.Засоби масової інформації; преса, ресурси мережі Інтернет.
Макрофактори, які впливають на центр зайнятості

1.                     Політико-правовий фактор.На діяльність центру зайнятості будуть мати вплив: Конституція України, Закон України «Про зайнятість населення»,Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  Кодекс законів про працю України, Закон України «Про підприємницьку діяльність», Закон України «Про страхування», Податковий кодекс України, Єдина  технологія обслуговування незайнятого населення (ЄТОН) та інші нормативні акти.

2.                     Економічний фактор. Впливає інфляція, рівень доходу громадян, рівень безробіття, темпи економічного росту країни.

3.                     Соціально – культурний фактор.Стан та характер соціокультурних процесів впливає на кількість наявних робочих місць для працевлаштування населення та на рівень свідомості безпосередньо клієнтів центру зайнятості.

4.                     Технологічний фактор.Причиною розвитку нових технологій може стати звільнення працюючого населення або навпаки поява робочих місць пов’язаних з новим видом діяльності. Нові технології також впривають на можливість проінформувати потенційни клієнтів (наприклад мережа Інтернет)

5.                     Демографічний фактор.Демографічні показники населеея (такі як кількість, вік, стать, освіта та ін) напряму пливають на працевлаштування клієнтів.

6.                     Природний фактор.Екологія інколи важлива умова умов праці, і відіграє важливу роль при підборі роботи.5. Оцінка сильних та слабких сторін центру зайнятості,
 можливостей та загроз (SWOT – аналіз)


Сильні сторони

Слабкі сторони

1.    Велика, постійно оновлювана база даних

2.    Зручна адреса у центрі міста

3.    Індивідуальний підхід до кожного клієнта

4.    Результативна рекламна політика

5.     Достовірний моніторинг ринку.

6.    Контроль якості обслуговування.

7.    Висока кваліфікованість персоналу центру зайнятості.

8.    Тісна взаємодія у колективі центру зайнятості.

9.    Наявність всіх необхідних ліцензій.

10.                        Висока фінансова стійкість центру зайнятості.1.     Збої в постачанні необхідних товарів та інформації.

2.     Низький рівень цін на послуги.

3.     Незацікавленість співробітників у розвитку центру зайнятості.

4.     Недостатній контроль за виконанням розпоряджень та наказів.

5.     Низька вмотивованість працівників.

Шанси та перешкоди розвитку центру зайнятості

Можливості (шанси)

Загрози (перешкоди)

1.     Поява нових робочих місць.

2.     Впровадження нової  реклами.

3.     Пропозиції про співпрацю зі сторони вітчизняних і зарубіжних підприємців.

4.     Розвиток ринку товарів та послуг.

5.     Політична стабільність.

6.      Покращення правової освіченості населення.

7.     Покращення рівня життя населення.

8.     Впровадження інновацій, нових технологій управління та обслуговування.

9.     Збільшення чисельності населення.

10.                       Зменшення рівня смертності населення.

1.     Нехтування прцею населенням.

2.     Зниження рівня життя населення.

3.     Ріст інфляції.

4.     Збільшення жорсткості законодавчих норм.

5.     Ріст податків.

6.     Погіршення політичної  ситуації.

7.      Банкротство організацій, що надають робочі місця.

8.     Збільшення корумпованості влади.

9.     Погіршення правової освіченості населення.

10.                       Скорочення національного ринку.

11.                       Кризові явища в економіці країни.    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця відповідностей

Пошукове запитання

Гіпотеза

Джерело інформації

1.                     Чому зменшився приріст клієнтів центру зайнятості?
2.                     Як зменшити кількість скарг?
Чим гірша якість обслуговування, тим менша кількість клієнтів. Чим менший рівень доходів, тим частіше люди відвідують центр зайнятості. Чим більше часу на особистий професійний розвиток приділяє, тим менше він відвідуватиме центр зайнятості. Чим краща якість рекламних кампаній, тим більше це привабить клієнтів.


1.     Чим гірша якість обслуговування, тим більше скарг.

2.     Чим вища рофесійність персоналу, тим менше скарг.

Запитання  в анкеті № 2
Запитання в анкеті №10 
Запитання в анкеті № 5
Запитання в анкеті № 12
Запитання в анкеті № 2
Запитання в анкеті №11
Анкета для клієнтів

Шановний клієнте, просимо Вас прийняти участь в нашому опитуванні. Прийнявши участь в опитуванні, Ви допоможете нам виявити та виправити недоліки у роботі нашого центру зайнятості, зробивши процес пошуку праці в нашому центрі зайнятості швидшим та якіснішим.
1.Як Ви дізнались про центр зайнятості ?

       1. з реклами у місті;
       2. з інтернету;

      3. з рекомендацій знайомих;

       4. інше:______________________________________
2. Як Ви оцінюєте якість обслуговування нашого центру зайнятості?

       1. чудово;

       2. гарно;

       3. непогано;

       4. погано;

       5. жахливо.
3. Чи задоволені Ви своєю роботою?

1.    так, задоволений (перехід до питання 5);

2.    ні, незадоволений.
4. Що саме не влаштовує Вас у вашій роботі?

1.    низька зарплата;

2.    відсутність кар’єрного зросту;

3.    одноманітність та нецікавість робочого процесу;

4.    колектив співробітників;

5.    перевантаженість роботою;

6.    інше: ______________________________________
5. Чи працюєте Ви над особистим професійним розвитком?

       1. так (перехід до питання № 9);

       2. ні.
6. Чому Ви не працюєте над професійним  саморозвитком?

________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Чи вперше Ви звертаєтесь до центру зайнятості?

1. так, вперше (перехід до питання 11);

2. відвідую періодично;

3. відвідую регулярно.
8.Яка причина Ваших відвідин центру зайнятості?

1.    незадоволеність робочим місцем з особистих причин;

2.    незадоволеність робочим місцем як погано підібраним для мене працівником центру зайнятості.
9. Що б Ви хотіли покращити у роботі центру зайнятості?

1.     ввічливість та уважність персоналу;

2.     якість послуг;

3.     я цілком задоволений / задоволена роботою центру;

4.     інше:________________________________________

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по маркетингу