Реферат: Зовнішньоторговельний контракт по експорту пива

--PAGE_BREAK--Утім, ПБК «Радомишль» зберігає і випуск ячмінного пива з однойменною назвою. Але, як відзначає Павло Роднін, поки ТМ «Радомишль» продовжує позиціонуватися як регіональна і не націлена на загальнонаціональний ринок. «У сформованій ситуації виробники, що орієнтуються на регіони, незважаючи на тверду конкуренцію на національному ринку, можуть розраховувати на своїх споживачів, оскільки більш ретельно вивчають локальну аудиторію і можуть оперативно реагувати на зміну її переваг. Така ситуація буде спостерігатися доти, доки вітчизняний пивний ринок зберігає досить непогані темпи росту — 10-15% на рік — і великим компаніям немає необхідності воювати за вузькі цільові аудиторії. Але коли ринок вступить у період стагнації і ростиме лише на 2-3% щорічно, як це відбувається в усім світі, лідери напевно більш щільно займуться провінцією», — переконаний він [8]. Пиво «Пшеничне Еталон» позиціонується як загальнонаціональний бренд. Поки його основним ринком збуту є український роздріб. Але вже незабаром планується налагодити експорт пива в Англію, Німеччину і Росію. Зараз компанія веде переговори про постачання перших партій з великими експортерами з цих країн. За попередньою інформацією, у Німеччину буде поставлятися близько 5 тис. гектолітрів, у Великобританію — 3 тис. гектолітрів на рік. Перші поставки в Росію складуть 2 тис. гектолітрів протягом одного-двох місяців і надалі коригуватимуться залежно від вимог роздрібу.
Українське пиво користується дедалі більшим попитом у близькому зарубіжжі. На рис. 1.2. відображена структура зовнішньоторговельної торгівлі пивом для України.
<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«33875.files/image001.jpg» o:><img width=«510» height=«225» src=«dopb158801.zip» v:shapes="_x0000_i1025">
Рис. 1.2. Структура зовнішньоторговельної торгівлі пивом для України
У вересні експорт пива, за даними Держкомстату, збільшився на 49,7% порівняно з вереснем минулого року — з 11,07 до 16,57 млн л. А сумарно за 9 місяців нинішнього року експорт хмільного напою зріс на 27,9% — до 169,2 млн л. Головним зовнішнім споживачем українського пива залишається Росія (79,2%) [7].
Водночас якщо торік збільшення експорту пива супроводжувалося бурхливим зростанням імпорту, то нині зарубіжного пива в Україні стає менше. Імпорт пива у вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 46,8%. А всього за 9 місяців іноземного пива в Україну ввезли на 12% менше — 34,49 млн л проти торішніх 38,7 млн л. При цьому практично єдиним імпортером напою є та сама Росія, на частку якої припадають 95,6% пивного імпорту.
Такі тенденції пояснюються здебільшого різницею в ціні між українською і російською продукцією. Так, українське пиво, яке постачається на експорт, позиціюється в середньому і низькому цінових сегментах. Це підтверджують фінансові показники — виторг експортерів пива у вересні зріс лише на 11% [6].
Водночас в Україну ввозиться переважно пиво преміум-класу (від 5 грн за пляшку) — вітчизняні пивовари до останнього часу на цей сегмент практично не працювали. Однак найближчим часом імпорт російського пива в Україну може суттєво зрости. Цього року в Росії було ухвалено закони, які обмежують рекламу пива й розповсюдження напою. Такі дії, на думку експертів галузі, можуть стати поштовхом для експансії російських виробників пива в країни близького зарубіжжя, зокрема в Україну.
Проте для успішної конкуренції з українськими пивними гігантами російським компаніям доведеться робити ставку саме на елітний сегмент. Для цього росіянам насамперед доведеться потурбуватися про розвиток культури споживання пива, зокрема про організацію спеціальних пивних барів і ресторанів, про що, власне, вже заявили деякі компанії.

2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди 2.1. Законодавча база
Закон України «Про виробництво та обіг пива в Україні»  визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки у зазначеній галузі на території України. Він також спрямований на забезпечення високої якості та безпеки пива для людини та її здоров'я. Пиво — тонізуючий пінний напій, насичений діоксидом вуглецю, одержаний шляхом зброджування охмеленого сусла пивними дріжджами без добавлення спирту етилового, який відноситься відповідно до Міжнародного класифікатора товарів та послуг до окремої групи напоїв під назвою «Безалкогольні напої та пиво».
Промислове виробництво пива — організаційні та технологічні прийоми приготування пива пивоварними підприємствами незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання з метою його продажу і одержання прибутку.
Обіг пива — закупівля, в тому числі імпорт, а також поставка, в тому числі експорт, транспортування, зберігання, оптова та роздрібна торгівля пивом.
Оптова торгівля пивом — діяльність із придбання пива для наступної його реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування, іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
Роздрібна торгівля пивом — діяльність з продажу пива безпосередньо кінцевим споживачам цього напою для їх особистого некомерційного використання, у тому числі на розлив у підприємствах громадського харчування, незалежно від форми розрахунків.
Якість пива — сукупність властивостей пива, що визначають його здатність забезпечувати потреби людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку для її здоров'я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строку придатності до споживання та відповідають вимогам державних та міжнародних стандартів, технічних умов, санітарних норм та інших нормативних документів.
Ідентифікація пива — визначення відповідності показників якості пива показникам, встановленим у нормативній та технічній документації виробника пива чи наведеним в інформації про цей напій, а також визначення відповідності пива і узвичаєній загальній назві з метою його сертифікації.
Сертифікація пива -процедура документального посвідчення якості пива і відповідності його державним та міжнародним стандартам спеціально уповноваженим на те, згідно з чинним законодавством, органом шляхом надання пиву сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката.
Суб'єкти господарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємства незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання, їх об'єднання (резиденти та нерезиденти), установи, організації та їх об'єднання, громадяни-підприємці, які здійснюють діяльність у сфері промислового виробництва та обігу пива в Україні.
Відносини, пов'язані з виробництвом та обігом пива в Україні, регулюються Конституцією України, цим Законом, законами України «Про підприємництво», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», «Про захист економічної конкуренції», «Про стандартизацію», «Про підтвердження відповідності» та іншими, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закон України «Про виробництво та обіг пива в Україні»  регулює відносини між суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання та державою, що виникають в результаті діяльності у галузі виробництва та обігу пива з метою стимулювання державою цієї галузі.
Завданнями Закону України «Про виробництво та обіг пива в Україні»  є:
·        визначення напрямів стимулювання промислового виробництва та обігу вітчизняного пива;
·        забезпечення населення України якісним пивом у належних обсягах;
·        забезпечення функціонування пивоварної галузі на засадах поєднання вільної конкуренції та державної підтримки;
·        запровадження економічних механізмів підтримки та розвитку пивоварної галузі;
·        забезпечення рівних умов вітчизняним та іноземним суб'єктам господарювання у здійсненні діяльності із промислового виробництва та обігу пива;
·        підвищення ефективності торговельних операцій із пивом.
Основними засадами державної політики у галузі виробництва та обігу пива є:
·        підтримка галузі виробництва та обігу пива в Україні та його конкурентоспроможності;
·        гарантування суб'єктам господарювання у галузі виробництва та обігу пива вільного вибору напрямів реалізації власної продукції та визначення цін на неї;
·        сприяння збільшенню обсягів виробництва пива, в тому числі через розширення високоякісної сировинної бази;
·        створення економічних механізмів для підвищення ефективності промислового виробництва пива;
·        формування стабільної законодавчої та нормативно-правової бази для забезпечення передбачуваних умов розвитку галузі виробництва та обігу пива;
·        невтручання держави у підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання у сфері виробництва та обігу пива, крім випадків, передбачених законами України;
·        координація дій органів виконавчої влади при розробленні і реалізації політики по забезпеченню належної якості та безпеки пива і сировини для галузі виробництва та обігу пива;
·        державний контроль і нагляд за промисловим виробництвом, транспортуванням, зберіганням та реалізацією пива;
·        контроль за якістю та безпекою пива;
·        запобігання реалізації продукції пивоварної галузі, небезпечної для життя, здоров'я громадян і навколишнього природного середовища;
·        забезпечення охорони комерційної таємниці технологій виробництва пива;
·        створення умов для участі вітчизняних пивоварних підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.
Держава підтримує і стимулює розвиток галузі виробництва та обігу пива шляхом:
·        організаційного сприяння матеріально-технічного забезпечення суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива;
·        створення сприятливих умов для діяльності сільськогосподарських товаровиробників та інших суб'єктів господарювання у сфері виробництва якісної сировини для галузі виробництва та обігу пива;
·        стимулювання виробництва якісної сировини для галузі виробництва та обігу пива шляхом надання державних дотацій на вирощування хмелю та елітного насіння ячменю пивоварного;
·        державний контроль і нагляд за виробництвом вирощування хмелю та елітного насіння ячменю пивоварного;
·        забезпечення державної підтримки наукових досліджень по створенню та впровадженню нових технологій вирощування хмелю, ячменю пивоварного, їх переробки та промислового виробництва високоякісного пива.
До органів державного управління у галузі виробництва та обігу пива відносять Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцеві органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах.
Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади зі спеціальним статусом у межах їх компетенції здійснюють державне регулювання виробництва та обігу пива шляхом:
·        створення нормативної бази для регулювання відносин у галузі виробництва та обігу пива;
·        державної реєстрації суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива та ліцензування вперше введених в дію підприємств по промисловому виробництву пива;
·        встановлення державних стандартів і затвердження технічних, санітарних норм та правил у галузі виробництва та обігу пива;
·        встановлення (нормування) показників якості та безпеки пива;
·        сертифікації пива та систем якості виробництва цієї продукції;
·        встановлення порядку ввезення в Україну пива;
·        ліцензування імпорту пива;
·        квотування імпорту пива;
·        забезпечення контролю за додержанням встановленого порядку ввезення в Україну імпортного пива;
·        визначення комплексу заходів по захисту здоров'я та безпеки споживачів пива;
·        здійснення державного нагляду за додержанням державних стандартів, норм і правил;
·        здійснення державного метрологічного нагляду;
·        здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
·        забезпечення державного контролю за додержанням законодавства України про захист прав споживачів,
·        здійснення акредитації органів із сертифікації продовольчої сировини для галузі виробництва та обігу пива та випробувальних лабораторій у державній системі сертифікації, а також атестації (включаючи метрологічну) лабораторій підприємств, установ, організацій та закладів;
·        встановлення відповідальності виробників, продавців (постачальників) пива та сировини для його виробництва за неналежне забезпечення їх якості та безпеки для здоров'я людини під час виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації, а також за реалізацію цієї продукції у разі її невідповідності стандартам, санітарним та фітосанітарним нормам.
Господарська діяльність у галузі виробництва та обігу пива — самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву пива та його реалізації, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти господарювання у галузі виробництва та обігу пива у порядку, встановленому законодавством.
Суб'єкти господарювання мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку підприємницьку діяльність у галузі виробництва та обігу пива, що не суперечить чинному законодавству.
Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива здійснюється на основі таких принципів, як:
·        вільний вибір видів у галузі виробництва та обігу пива діяльності;
·        залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва та обігу пива майна та коштів юридичних осіб і громадян;
·        самостійне формування суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива програми підприємницької діяльності у галузі виробництва та обігу пива та вибір ними постачальників і споживачів пива, встановлення цін відповідно до законодавства;
·        вільний найм працівників для галузі виробництва та обігу пива;
·        залучення і використання для галузі виробництва та обігу пива матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
·        вільне розпорядження прибутком від виробництва і обігу пива, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;
·        самостійне здійснення суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, що є юридичною особою, зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Суб'єкти господарювання у галузі виробництва та обігу пива здійснюють підприємницьку діяльність в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір суб'єкта господарювання. Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва для суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива визначається відповідними законодавчими актами України.
Державна реєстрація суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємців, крім об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться в місцевих державних адміністраціях за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємців, найменування яких суперечать вимогам чинного законодавства у цій сфері.
Відомості про зареєстрованих суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива — підприємців вносяться до Реєстру суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива. Порядок ведення Реєстру суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива визначається Кабінетом Міністрів України. Положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива затверджується Кабінетом Міністрів України.
Реклама суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива власної продукції здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про рекламу».
Господарська діяльність з промислового виробництва пива вперше введених в дію суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива – підприємств – підлягає. Суб'єкти господарювання у галузі виробництва та обігу пива, що здійснюють підприємницьку діяльність у зазначеній галузі, підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних органах Державної податкової служби України за місцезнаходженням цих суб'єктів як платників акцизного збору.
Відносини між суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива, що здійснюють підприємницьку діяльність у зазначеній галузі, та сільськогосподарськими підприємствами, які вирощують ячмінь пивоварний, хміль та іншими суб'єктами господарювання, а також між суб'єктами господарювання в сфері виробництва та обігу пива, що здійснюють підприємницьку діяльність у зазначеній галузі, та покупцям пива здійснюються на основі договорів, які укладаються ними відповідно до вимог господарського та цивільного законодавства.
Державні гарантії діяльності суб'єктів господарювання у галузі виробництва та обігу пива — українських виробників пива, що здійснюють підприємницьку діяльність у зазначеній галузі, передбачають здійснення таких заходів, як:
·        вільне ціноутворення;
·        внутрішнє та зовнішнє інвестування галузі виробництва;
·        пільгове оподаткування;
·        використання різноманітних механізмів пільгового кредитування;
·        митне, тарифне і нетарифне регулювання.
Виробництво пива (пивоварної продукції) пивоварними підприємствами (пивоварами) -діяльність по виготовленню пива суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива — пивоварними підприємствами (пивоварами) будь-якої організаційно-правової форми господарювання та форми власності з комерційною метою. Виробництво пива (пивоварної продукції) з комерційною метою здійснюється пивоварними підприємствами (пивоварами) за умов додержання цими підприємствами вимог щодо технічного устаткування та технологічного процесу виготовлення пива, державних стандартів якості та безпеки пива та вимог та нормативів щодо якості сировини для його виготовлення. Виробництво пива (пивоварної продукції) з комерційною метою в Україні проводиться відповідно до вимог нормативних документів на виробництво пива (пивоварної продукції), які погоджені, затверджені і зареєстровані ї у порядку, встановленому законодавством України. Розробка, узгодження і затвердження нормативної документації на виробництво пива (пивоварної продукції) здійснюється пивоварними підприємствами (пивоварами) у відповідності до законодавства України.
З метою забезпечення якості та безпеки пива (пивоварної продукції) пивоварні підприємства (пивовари) створюють лабораторії хімічного та технологічного контролю за виробництвом пива. Для промислового виробництва пива пивоварні підприємства (пивовари) зобов'язані використовувати сировину та супутні матеріали, які відповідають вимогам державних стандартів України. Пивоварні підприємства (пивовари) зберігають продукцію власного виробництва самостійно або за договором зберігання з власниками товарного складу, з обов'язковим додержанням вимог законодавства та державних стандартів по зберіганню пива. При зберіганні пива пивоварні підприємства (пивовари), або особи, яким пиво передане для зберігання на підставі договору зберігання, зобов'язані дотримуватися технологічних вимог зберігання пива, щоб не допускати погіршення його якості чи втрат.
Захист та охорона авторських прав, прав промислової власності та торгової марки виробника пива здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України, Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, іншими міжнародними договорами у сфері охорони промислової власності та авторських прав, учасниками яких є Україна. Пивоварні підприємства (пивовари) мають право ініціювати контроль на предмет перевірки факту фальсифікації продукції, виробництво якої здійснюється під торговою маркою цього підприємства (пивовара). У цих випадках орган державного контролю зобов'язаний терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника — ініціатора перевірки.
За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник має право звернутися за захистом своїх прав до суду.
Метрологічні центри і територіальні органи Держстандарту України за договорами з пивоварними підприємствами (пивоварами) можуть проводити калібрування і ремонт засобів вимірювальної техніки, метрологічну експертизу документації, акредитацію вимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань та надавати інші метрологічні послуги у галузі виробництва та обігу пива відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність».
Підприємства, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які мають здійснювати або здійснюють виробництво і контроль за виробництвом пива, яке здійснюється з комерційною метою, можуть проводити атестацію засобів та технології виробництва на відповідність встановленим державою вимогам.
Для забезпечення достовірності і відтворюваності результатів випробувань продукції обов'язковій атестації підлягає обладнання, яке застосовується під час випробувань пива з метою його сертифікації.
Атестація проводиться уповноваженим органом із стандартизації згідно із законодавством про атестацію та стандартизацію.
Акредитація лабораторій пивоварних підприємств (пивоварів) проводиться з метою офіційного визнання їх правочинності в проведенні вимірювань хімічних та мікробіологічних властивостей пива.
Лабораторія, що підлягає акредитації, повинна відповідати критеріям акредитації лабораторій, визначеним законодавством, Правилам акредитації на право проведення метрологічних робіт (ПМУ 18-2000).
Строк акредитації таких лабораторій не може перевищувати 5 років.
Акредитовані лабораторії підлягають державному метрологічному нагляду та інспекційному контролю.
Якість, що виробляється пивоварними підприємствами (пивоварами) з комерційною метою, повинна відповідати вимогам Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», національним та міжнародним стандартам ISO серія 9000 за умов сертифікації.
Для організації інформування споживачів (замовників) пива про номенклатуру та якість пива, що виробляється, контролю відповідності технічних умов обов'язковим вимогам державних, а в передбачених законодавством випадках — галузевих стандартів, технічні умови на пиво та зміни до них підлягають державній реєстрації в уповноважених на те органах із стандартизації. Технічні умови та зміни до них, які не пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними.
Перевірки пивоварних підприємств (пивоварів) за додержанням стандартів виробництва, зберігання та реалізації пива здійснюється згідно з чинним законодавством за планами у межах компетенції контролюючого органу. Планові перевірки проводиться не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки проводяться виключно на підставі скарг споживача, письмових звернень органів місцевого самоврядування. Результати перевірки оформляються актом, форма і порядок складання якого визначаються центральним органом виконавчої влади із стандартизації.
Експертне визначення якості пива провадиться стандартними методами уповноваженими органами із стандартизації, випробувальними лабораторіями у порядку та у строки, визначені законодавством.
Пиво не може бути ввезеним, виготовленим, переданим на реалізацію, реалізованим або використаним іншим чином без документального підтвердження його якості та безпеки для життя та здоров'я людини.
Із метою гарантування споживчої якості пива, безпеки його вживання для життя та здоров'я людини, пиво, яке призначене для вживання підлягає обов'язковій сертифікації [1].
Сертифікація пива передбачає його випробування в акредитованих у державній системі сертифікації випробувальних лабораторіях. Сертифікація зареєстрованого в Державному реєстрі пива здійснюється уповноваженими органами з сертифікації. Сертифікація пива, яке вперше вводиться в обіг, або пива, яке вперше ввозиться на митну територію України, здійснюється за наявності висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на саме пиво, або сировину для його виготовлення або матеріали, які використовуються для виготовлення або обігу пива.
Документальним підтвердженням належної якості та безпеки пива є:
·        сертифікат відповідності;
·        внесення запису про пиво до Державного реєстру або наявність висновку про якість пива державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Після проведення сертифікації у разі позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати пивоварну продукцію національним знаком відповідності.
Технологічне обладнання для виробництва пива підлягає обов'язковій сертифікації в уповноважених органах із сертифікації, акредитованих центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації згідно встановленого ним порядку.
2.2 Нормативно правові умови здійснення даного контракту
Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою пива при його виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, торгівлі, використанні, здійсненні експортно-імпортних операцій здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин, їх органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі у межах їхньої компетенції.
Пиво, упаковане для оптового та роздрібного продажу на території України, підлягає маркуванню відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» та чинної нормативної документації…
Забороняється реалізація і використання вітчизняного та ввезеного в Україну імпортного пива без маркування його державною мовою України.
Фасування пива проводиться у передбачені державними та міжнародними стандартами скляну тару, ПЕТФ, металеві бочки та банки.
Працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, для проведення перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання пива вимогам, нормам і правилам щодо його якості та безпеки, встановленим нормативними документами підприємства та підприємці, які приймають участь у виробництві, реалізації, зберіганні, транспортуванні, фасуванні пива, інших видах діяльності, пов'язаних із виробництвом чи обігом пива, зобов'язані надавати зазначеним вище працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, безоплатно необхідні для виконання їхніх функцій нормативні документи та інші відомості, а також зразки (у кількості, визначеній нормативною документацією) використаної продовольчої сировини, супутніх матеріалів і пива, що випускаються;
Перевірка об'єму пива на розлив проводиться за методом перевірки контрольної порції мірною колбою, циліндром (за нижнім краєм меніска), які відповідають вимогам нормативних документів. Мірна колба, циліндр, а також лійка, за допомогою якої проводиться переливання, повинні бути попередньо ополоснутими такою ж рідиною.
Порядок оформлення документів з оптової реалізації та транспортуванню партій пива здійснюється відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженою спільними актами центральних органів виконавчої влади у сфері статистичної діяльності та у сфері транспорту. Господарсько-торговельною діяльністю у галузі виробництва та обігу пива є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу пива, спрямована на реалізацію пива, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує реалізацію пива шляхом надання відповідних послуг. Господарсько-торговельна діяльність, пов'язана із товарним обігом пива на ринку в межах України, є внутрішньою торгівлею пивом. Внутрішня торгівля пивом здійснюється на підставі цього Закону та інших актів законодавства, що регламентують діяльність з питань внутрішньої торгівлі. Торгівля пивом здійснюються підприємствами торгівлі та громадського харчування відповідно до норм державних стандартів та правил, встановлених для зберігання харчових продуктів у межах строку придатності, зазначеного виробником.
Виробники (продавець) пива можуть реалізовувати та використовувати свою пивоварну продукцію лише за наявності документального підтвердження їхньої якості та безпеки, зобов'язані постійно перевіряти його якість та вживати заходів щодо недопущення реалізації непридатної продукції, з вичерпаним строком придатності та за відсутності (наявності нерозбірливого) маркування, відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини.
Реалізація пива фізичними та юридичними особами, що отримали таке право на законних підставах, повинна здійснюватися відповідно до правил торгівлі харчовими продуктами в Україні, які затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Оптова та роздрібна торгівля пива на внутрішньому ринку України може здійснюватись юридичними та фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.
Роздрібна торгівля пивом може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі її виробниками через заклади торгівлі та громадського харчування. Виробники пива, які здійснюють його виробництво з комерційною метою, мають право реалізації власної продукції через систему фірмової торговельної мережі. Господарсько-торговельна діяльність у галузі виробництва та обігу пива може здійснюватися суб'єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива різних формах, зокрема, у формі:
·        матеріально-технічного постачання у галузі виробництва та обігу пива;
·        збуту пива;
·        заготівлі сировини для пива;
·        оптової торгівлі пивом;
·        роздрібної торгівлі пивом;
·        громадського харчування;
·        продажу і передачі в оренду засобів виробництва пива;
·        комерційного посередництва (агентської діяльності) у здійсненні торговельної діяльності у галузі виробництва та обігу пива;
·        іншої допоміжної діяльності по забезпеченню реалізації пива (пов'язаних із пивом послуг) у сфері обігу пива.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Господарсько-торговельна діяльність, пов'язана із товарним обігом пива на зовнішньому ринку, є зовнішньою торгівлею пивом.
Зовнішня торгівля пивом здійснюється на підставі цього Закону та інших актів законодавства, що регламентують діяльність з питань зовнішньої торгівлі. Імпорт пива на митну територію України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності ліцензії на право імпорту підакцизної продукції. Порядок ввезення в Україну пива встановлюється Кабінетом Міністрів України. Іноземні сорти пива допускаються на митну територію України за умови виконання постачальником правил їх реєстрації та сертифікації. Дозволяється імпортування лише тих видів і сортів пива, виробники та торгові марки яких зареєстровані у країні походження. Зазначені види та сорти пива повинні знаходитися в обігу на території країни походження. Дозволяється імпорт тих сортів та видів пива, що відповідають вимогам з якості та безпеки харчових продуктів, встановлених чинним законодавством України.
Дозволяється імпорт пива на митну територію України у тарі та упаковці, що відповідає вимогам екологічної безпеки і технологічної переробки, встановлених органами центральної виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
Контроль за наявністю в контрактах (договорах) іноземних сортів пива, що ввозиться на митну територію України, показників якості та безпеки здійснюється відповідними органами виконавчої влади, які проводять обов'язкову сертифікацію та державну санітарно-гігієнічну експертизу харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.
Ввезення іноземного пива в Україну фізичними особами без комерційної мети здійснюється лише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України. Імпортер іноземного пива, яке призначалося для ввезення в Україну і перебуває під митним контролем, в разі не підтвердження повинне бути вивезене за межі України, якому було відмовлено у ввезенні пива на митну територію України внаслідок неотримання митною службою України документального підтвердженні відповідності щодо якості та безпеки цього пива, зобов'язаний вивезти його з митної території України.
Експорт пива, що виробляється пивоварними підприємствами (пивоварами) України, здійснюється відповідно до законодавства України з додержанням вимог Законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про метрологію і метрологічну діяльність». Комерційне посередництво (агентська діяльність) у галузі виробництва та обігу пива є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання у галузі виробництва та обігу пива при здійсненні ними господарської діяльності у галузі виробництва та обігу пива шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє (наприклад, в питаннях реалізації пива, його рекламування тощо) [2].
Комерційним агентом у галузі виробництва та обігу пива може бути суб'єкт господарювання у галузі виробництва та обігу пива (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво у галузі виробництва та обігу пива. Не є комерційними агентами у галузі виробництва та обігу пива підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто.
Агентські відносини у галузі виробництва та обігу пива виникають у разі:
·        надання суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
·        схвалення суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.
За агентським договором у галузі виробництва та обігу пива одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту господарської діяльності у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.
Агентський договір у галузі виробництва та обігу пива повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом у галузі виробництва та обігу пива посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.
Договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.
Агентський договір у галузі виробництва та обігу пива укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива.
Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива повідомляє суб'єкту господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод у галузі виробництва та обігу пива та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта у галузі виробництва та обігу пива угоду.
Угода, укладена від імені суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.
Суб'єкт господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво у галузі виробництва та обігу пива також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.
У разі монопольних агентських відносин у галузі виробництва та обігу пива комерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, не має права здійснювати комерційне посередництво у галузі виробництва та обігу пива для інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.
Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє.
Якщо агентським договором у галузі виробництва та обігу пива не передбачено інше, комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.
Відповідно до агентського договору у галузі виробництва та обігу пива комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.
Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту у галузі виробництва та обігу пива сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє.
Суб'єкт господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін. Агентська винагорода виплачується комерційному агенту у галузі виробництва та обігу пива після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін. Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода. Умови виплати винагороди комерційному агенту у галузі виробництва та обігу пива за угоди, укладені після закінчення договірних відносин, а також інші умови, що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором.
Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, як при здійсненні комерційним агентом у галузі виробництва та обігу пива своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, так і після припинення агентських відносин з ним.
Сторони агентського договору можуть укласти окрему угоду про захист конфіденційної інформації суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент (договір про нерозголошення). Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, відповідно до закону та договору. Комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, якщо інше не передбачено агентським договором.
Якщо інше не передбачено договором, комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива не гарантує суб'єкту господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва.
У разі порушення агентського договору суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент, останній має право на одержання винагороди у розмірах, передбачених агентським договором, а також на відшкодування збитків, понесених ним внаслідок невиконання або неналежного виконання договору другою стороною.
Агентський договір у галузі виробництва та обігу пива припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє, або відмови комерційного агента господарювання у галузі виробництва та обігу пива від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива або суб'єкта господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого він представляє.
У разі відкликання повноважень комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива суб'єкт господарювання у галузі виробництва та обігу пива, якого представляє комерційний агент у галузі виробництва та обігу пива, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.
У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента у галузі виробництва та обігу пива, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені. Відносини, що виникають при здійсненні комерційного посередництва (агентської діяльності) у галузі виробництва та обігу пива, регулюються цим Законом, Цивільним та Господарським кодексами України.

3. Зовнішньоекономічний контракт Контракт № 211/15
Київ                                                                                        “<metricconverter productid=«1”» w:st=«on»>1” травня 2007
ТОВ “Cніжинка”, надалі “Покупець”, в особі директора Ахметова Рената Івановича, з одного боку, та фірма „Мальвіна”, надалі “ Продавець”, в особі директора  Сагайдачного Петра Григоровича, — з другого боку, уклали цей Контракт у такому:
Предмет контракту
Продавец продав, а Покупець купив  (надалі – товари), перераховані у Додатку №1 до даного Контракту, та який є його невід’ємною частиною, на суму 50440 длр. США на умовах СІР Варшава.
Ціна та загальна сума контракту
Продавець продав, а Покупець купив   
Загальна сума Контракту, яка включає вартість експортного упакування та  маркування, складає 50440 длр. США.
Якість товару
Якість товару підтверджуватись Сертифікатом про якість підприємством-виробником.
Строк та дата поставки
  Поставка товару за даним Контрактом повинна бути здійснена протягом 10 днів з моменту повідомлення Покупця про надходження на рахунок продавця.
  Датою поставки вважається дата прибуття вантажу на умовах СІР Варшава.
При отримані від Покупця письмової заяви про зміни будь-яких позицій у Специфікації до даного Контракту в період дії даної Специфікації, Продавець залишає за собою право перегляду як ціни, так і строків поставки, викликаного внесенням змін з боку Покупця.
Умови платежу
Оплата вартості Товару здійснюється шляхом 100% передоплати вартості товару.
Днем оплати вважати день списання коштів з рахунку Покупця.
Всі витрати, які пов’язані з проведенням взаємних розрахунків та платежів, несе Покупець.
Гарантії
Продавець гарантує, що поставлений за цим Контрактом товар виготовлений згідно із стандартами країни-виробника. У підтвердження цього Продавець надає Покупцю Сертифікат якості виробника.
Строк гарантії становить 7 місяців з дати поставки кожної партії товару.
Покупець зобов’язаний надати Продавцю претензії як щодо якості, так і щодо кількості товару протягом 10 днів з дати поставки товару.
Покупець зобов’язаний скласти та передати Продавцю підтверджений Торговою палатою Рекламаційний акт, із якого будуть виявлені характер дефекту, день його виявлення та причина.
Форс-мажор
Обставини форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус та інші природні лиха, військові дії, ембарго на експорт та імпорт, інші обставини, які не залежать від сторін) спів розмірно відсувають строки поставки, оскільки вони значною мірою впливають на виконання у строк Контракту або його частини.
Продавець протягом доби повідомляє Покупця про початок та закінчення обставин форс-мажору, причому повідомлення про наявність та тривалість обставин форс-мажору повинно бути підтверджено Торговою палатою.
При невиконанні Контракту понад 2 місяців Покупець має право анулювати весь Контракт або його частину.
Арбітраж
Будь-яка суперечка, що виникає за цим договором або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд у арбітражному порядку.
Арбітраж повинен складатися із трьох суддів, мати місце у Стокгольмі (Швеція) (або інша нейтральна держава), мова документів, рішення арбітрів тощо – англійська, регулювання та тлумачення Контракту – за допомогою положень Шведського права.
Інші умови
Всі додатки до даного Контракту є його невід’ємною частиною.
З моменту підписання даного Контракту усі попередні переговори та листування за ним втрачають силу.
Права та обов’язки Сторін за даним контрактом не можуть бути передані будь-якій фізичній чи юридичній особі без письмової згоди обох Сторін.
Контракт набуває сили з дати його підписання.
Відповідальність сторін
Продавець обов’язується поставляти товар згідно Специфікації в обговорені вище строки та гарантує якість, упаковку та дійсність відвантажених документів та необхідних сертифікатів.
Всі обов’язки, які пов’язані з митним оформленням вантажу на території Польщі лягають на Покупця.
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Покупець ТОВ “Сніжинка”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Продавець “ Мальвіна ”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по маркетингу