Реферат: Розробка системи стратегічного управління на державному підприємстві на прикладі КП Здолбун

--PAGE_BREAK--Розділ 2

.
ДОСЛІДЖЕННЯ стратегічного управління КП «Здолбунівкомуненергія»


2.1Організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження
Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» розташоване у м. Здолбунові Рівненської області по вул. Шкільній 40А. Окрім адміністративної будівлі в структурі підприємства є 7 котелень та ряд допоміжних споруд.

Станом на 01.01.08 р. в структурі КП «Здолбунівкомуненергія» 6 котелень, які знаходяться за адресами:

-                     котельня по вул. Шкільній, 40б;

-                     котельня по вул. Фабричній, 1;

-                     котельня по вул. Заводській, 2;

-                     котельня по вул. Шкільній, 40;

-                     котельня по вул. 8-го Березня, 40;

-                     котельня по вул. Данила Галицького,16 (котельня д\с «Садочок»)

-                     котельня по вул. Заводській, 11 (котельня АТП).

Всі котельні підприємства КП «Здолбунівкомуенергія» для зручності в плані зручності управління виробничими процесами об’єднані в 4 дільниці:

-                     дільниця №1 – котельні по вул. Шкільна, 40А та 8 – го Березня, 40;

-                     дільниця №2 – котельня по вул. Фабрична, 1;

-                     дільниця № 3 – котельня по вул. Заводська, 2;

-                     дільниця №4 – котельні по вул. Шкільній, 40 та Данила Галицького,16.

Зокрема котельню по вул. Данила Галицького, 16 було прийнято на баланс в жовтні 2006 року, а на початку 2007 року котельню АТП по вул. Заводська, 11.

Більшість котелень підприємства обладнанні котлами марки ТВГ 8М. На різних котельнях їх різна кількість, виходячи з технічно і економічно обґрунтованої потреби. Приміром, на котельні за адресою Шкільна, 40 А працює 3 котли цієї марки. Котел марки ТВГ (теплофікаційний водогрійний газовий) належить до неуніфіційованих стальних водогрійних котлів. Має тепловиробництво близько 10 МВт (8,3 Гкал). Котел зварений, секційний, призначений для спалювання лише газу та отримання води не вище 150°С. Основні технічні дані котла ТВГ наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1

Основні технічні характеристики котла ТВГ

Показник

ТВГ 8М

Тепловиробництво, МВт(Гкал\год)

10 (8,3)

Площа поверхні нагріву, м2

282

Температура вихідних газів, °С

180

КПД котла

91,5

Температура води °С

гарячої150

зворотньої

70

Габарит, мм

4900

довжина

4900

ширина

3840

висота

4650На інших же котельнях встановлені котли типу НІІСТУ – 105. Їх використання покликане їм призначення – опалення невеликих будівель або груп будівель. Приміром, котли такої марки стоять на котельні, що забезпечує тепловою енергією Будинок – інтернат для людей похилого віку.

Котли типу НІІСТУ – секційні, з внутрішньою топкою верхнього горіння для відводу димових газів. Площа поверхні нагріву змінюється в залежності від кількості середніх від 0,54 до <metricconverter productid=«0,99 м2» w:st=«on»>0,99 м2. основні технічні характеристики котлів на ведені в таблиці 2.2.


Таблиця 2.2

Основні технічні характеристики котла НІІСТУ

Показник

ТВГ 8М

Тепловиробництво, МВт

5,8 — 11,6

Площа поверхні нагріву, м2

0,54 — 0,99

Температура вихідних газів, °С

325 — 350

КПД котла

65 — 70

Габарит, ммдовжина

180 — 490

ширина

350

висота

815Більшість зазначених котельних установок давно вичерпали свій ресурсний і технічний потенціал. Відповідно, їхній ККД є надто низьким для подальшого економічно – ефективного використання та експлуатації. За таких умов саме цей факт і є однією з головних причин зростаючої собівартості продукції підприємства, а також понаднормових витрат матеріальних, паливних та інших ресурсів.
2.2 Управління трудовими ресурсами на підприємстві
Управлінням та роботою з трудовими ресурсами на КП «Здолбунівкомуненергія» займається відділ кадрів. Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється наказом директора КП «Здолбунівкомуенергія».

Всі положення стосовно порядку прийняття і звільнення, працівників, робочого часу та часу відпочинку, основних обов’язків працівників, заохочень, відпусток, стягнень за порушення трудової дисципліни зазначені в «Колективному договорі» та в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку».

У відповідності з «Галузевою угодою між Міністерством з питань житлово-комунального господарства та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості побутового обслуговування населення на 2007 – 2009 роки», а також «Колективним договором» на КП «Здолбунівкомуненергія» кожні 5 років робиться атестація робочих місць. Відповідно до її результатів визначається рішення щодо додаткової відпустки, а також надбавки за шкідливі умови праці.

Станом на 01.01.08 року згідно штатного розпису на КП «Здолбунівкомуненергія» є 25 чоловік адміністративного персоналу та 75 основного, технічного та іншого.

Організація оплати праці на КП «Здолбунівкомуненергія» здійснєтьтся відповідно до Закону України «Про оплату праці», Кодексу Законів України про працю, Галузевої угод та інших нормативно – правових актів України Безпосередньо, нарахування заробітної плати для працівників на КП «Здолбунівкомуненергія» здійснюється у відповідності з мінімальною зарплатою помноженою на відповідні коефіцієнти, які встановлюються Галузевою угодою. Відповідно, впродовж 2005 – 2007 років спостерігалося підвищення середньої заробітної плати на підприємстві та збільшення фонд оплати праці. Ці тенденція відображені на графіках (див. рис. 2.1 і 2.2 відповідно). Такий стан речей свідчить про позитивні прояви – зі збільшенням середньої заробітної платні зростає добробут працівників, а отже і їх зацікавлення у ефективній праці.
<img width=«516» height=«222» src=«ref-1_1329750117-2939.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">

Рис. 2.1 Фонд оплати праці на КП «Здолбунівкомуненергія»


<img width=«516» height=«294» src=«ref-1_1329753056-3366.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">

Рис. 2.2 Середньомісячна зарплата одного працюючого на КП «Здолбунівкомуненергія»
На рис. 2.3 за допомогою діаграм показано динаміку зміни розподілу заробітної плати за групами персоналу. Як приклад, на аналізі даних 2007 року визначено, що найбільший відсоток(46,4%) заробітної плати припадає на працівників, задіяних у основному виробництві, також значний відсоток має загальновиробничий персонал(19,8 %) та адмінперсонал(15,1%). Узагальнено інформацію подано на діаграмі «Розподіл заробітної плати за групами персоналу»(див. рис. 2.3).

Проведений аналіз трудових ресурсів на КП «Здолбунівкомуненергія» свідчить, що впродовж 2005 – 2007 років на підприємстві спостерігалося зниження кількості працівників з 104 до 90 осіб, тобто на 13.5%. Дана тенденція прослідковувалася як стосовно чоловік, так і стосовно жінок. Узагальнено інформація подана в таблиці 2.3.


Таблиця 2.3

Динаміка персоналу за статтю2005

2006

2007

Всього

104

101

90

Жінок

42

47

37

Чоловіків

62

54

53<img width=«352» height=«280» src=«ref-1_1329756422-4217.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">

<img width=«352» height=«280» src=«ref-1_1329760639-4241.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">


<img width=«356» height=«274» src=«ref-1_1329764880-4058.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">

Рис. 2.3 Розподіл заробітної плати за групами персоналу в 2005– 2007 роках.
На підприємстві працює велика кількість пенсіонерів. Узагальнено інформацію подано в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4

Кількість працівників – пенсіонерів

Кількість працівників, які отримують пенсію

2005

2006

2007

Всього

15

16

15

У т. ч.

— за вислугу років111

— за віком

9

9

8

— по інвалідності (ІІІ група інвалідності)

5

6

6Дані про плинність кадрів ілюструє таблиця 2.5. Звільнення працівників за зазначені роки відбувалося лише за власним бажанням (ст. 31 КЗпП України) та за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України). Саме такі тенденційні прояви стосовно плинності кадрів на підприємстві пов’язані з тим, що певна їх кількість приймалася на роботу лише на період опалювального сезону (з 15 жовтня по 15 квітня).


Таблиця 2.6

Плинність кадрів на КП «Здолбунівкомуненергія»2005

2006

2007

Прийнято, осіб.

51

55

39

Звільнено, осіб.

56

58

43

В т.ч. за власним бажанням.

9

18

10

В. т. ч. за угодою сторін

47

40

33Вищевикладена інформація говорить про некомпетентне стратегічне управління трудовими ресурсами пов’язане з високою плинність кадрів, великою кількістю працівників пенсіонерів. Позитивно на мою думку організований розподіл заробітної плати, за даної кількості працюючих. Але даний обсяг працівників можна скоротити на 5 – 10 %, що приведе до економії заробітної плати.
2.3 Організація управління економічною діяльністю підприємства
Основні показники економічної діяльності КП «Здолбунівкомуненергія» узагальнено представлені в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7

Основні показники економічної діяльності КП «Здолбунівкомуненергія».

Показники

Одиниці виміру

2005 рік

2006 рік

2007 рік

1. Обсяг реалізації, (без ПДВ), всього

тис. грн.

2796,0

5871,4

7279,5

В т.ч.

теплопостачання

тис. грн.

2631,1

5627,7

6929,6

ін. види діяльн.

тис. грн.

164,9

243,7

349,9

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції

тис. грн.

3335,7

5275,3

7050,2

3. Результати від реалізації

тис. грн.

— 539,7

+596,1

+220,3

4. Виробленої теплової енергії всього

тис. Гкал

44,41

48,922

41,763

5. Витрати теплової енергії на власні потреби

тис. Гкал

1,019

1,094

0,932

6. Втрати теплової енергії в мережах

тис. Гкал

4,553

5,899

4,248

7.Витрати на виробництво теплової енергії

тис. грн.

3026,10

4968,5

6899,4

в т.ч. матеріальні витрати

тис. грн.

2040,00

3385,0

4734,7

з них:

  — паливо;

тис. грн.

1343,30

2590,0

3915,7

— електроенергія;

тис. грн.

456,40

595,6

641,1

— вода;

тис. грн.

149,40

55,6

48,5

— заробітня плата;

тис. грн.

277,30

838,8

1217,3

-нарахування на з\п;

тис. грн.

98,80

310,0

436,0

-амортизація;

тис. грн.

82,90

122,9

135,8

— внутрішньо будинкове обслуговування;

тис. грн.

29,10

71,9

79,0

— інші витрати

тис. грн.

498,00

311,8

278,2

8.Реалізовано теплової енергії, вього

тис. Гкал

38,905

41,929

36,584

в т.ч.

  — населенню;

тис. Гкал

29,561

31,913

27,231

— ін. споживачам.

тис. Гкал

9,344

10,016

9,353

9. Результат від реалізації теплової

тис. грн.

-395

-181,8

+30,1

10. Рентабельність виробництва теплової енергії

%

-

-3,7%

+0,4Проведений аналіз економічно діяльності підприємства КП «Здолбунівкомунергія» показав, що на протязі аналізованих 3 – х років (2005 – 2007) відбувалося збільшення обсягу реалізації послуг з теплопостачання споживачам у грошовому виразі. Поруч з цим технічне виробництво продукції знизилося на 2,71 тис. Гкал. (2007 рік у порівняні з 2005 роком). Така тенденція пов’язана зі збільшенням відпускної ціни продукції для споживачів і зниженням кількості споживачів (зокрема серед населення у зв’язку з масовим встановлення ним засобів індивідуального опалення). Витрати на виробництво 1 Гкал. теплової енергії в зазначені роки по всіх статтях зростали.

На графіку (див. рис. 2.4) наочно показаного динаміку обсягу реалізації продукції та витрати на її виробництво. Аналіз даного графіка та числових значень з «Господарсько – фінансового звіту підприємства», що щорічно складається на КП «Здолбунівкомуненергія» за рядком «Результат від реалізації продукції» показав збитковість роботи підприємства в 2005 і 2006 роках. В результаті загальний збиток склав 395 тис. грн. та 181,8 тис. грн. відповідно. Лише в 2007 році було досягнуто таких умов господарювання за яких від реалізації вдалося отримати позитивний економічний результат. Він склав 30,1 тис. грн. Відповідно, в 2007 році вперше спостерігалася позитивна рентабельність виробництва на рівні 0,4 %. Слід зазначати, що в 2006 році сума збитків підприємства становила 181,8 тис. грн. Але завдяки отриманій в липні місяці субвенції з державного бюджету на покриття різниці в тарифах на послуги теплопостачання, наді населенню, з а 2001 – 2004 р.р. в розмірі 841,0 тис. грн. та іншим доходам підприємство отримало прибутки в розмірі 596,1 тис. грн. Впродовж аналізованих трьох років спостерігався не 100% розрахунок споживачів за надані послуги, що мало негативний вплив на фінансово – господарську діяльність підприємства в плані недоотримання коштів. Як приклад в 2007 році при нарахованих 6929,6 тис. грн. оплачено було 6759,8 тис.грн. тобто 97,5 %. Зокрема, населення оплатило 92,5 % від нарахованих їм обсягів послуг, бюджетні організації – 101,7%, інші споживачі – 103,1 %, відшкодування пільг – 115,6%, субсидій – 97,0%.


<img width=«520» height=«397» src=«ref-1_1329768938-5641.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">

Рис. 2.4 Динаміка обсягів реалізації та витрат на виробництво продукції
Узагальнено інформацію щодо витрат підприємства подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8

Основні показники витрат за видами на КП «Здолбунівкомуненергія»

Показник

2005

2006

2007

Адміністративні витрати

253,3

386,3

371,9

Витрати на збут

47,2

73,5

150,3

Інші операційні витрати

212,7

279,2

590,2

Фінансові витрати

11,1

21,0

26,6

Інші витрати

12,6

2,3

2.1На основі наведених даних можна зробити висновок, що в цілому впродовж аналізованих трьох років спостерігалося зростання витрат майже по всіх статтях. Це є негативним проявом і за даних обставин підприємству необхідно шукати шляхи для їх зниження. Особливу увагу підприємству слід звернути на факт значного зростання витрат на збут. Відповідно підприємству слід розібратися у причинах такої тенденції та вжити відповідних заходів для її подолання. На основі даних 2005 – 2007 років за допомогою діаграм проілюстровано структуру витрат по статтях.
    продолжение
--PAGE_BREAK--2.4 Особливості управління виробничою діяльністю КП «Здолбунівкомуненергія»
Виходячи із зазначених в таблиці додатку питомих статей витрат фактичні показники собівартості 1 Гкал теплової енергії впродовж 2005 – 2007 років постійно зростали. Це пов’язано зі зростаючою відпускною ціною для підприємства газу, електроенергії, води та інших матеріалів. Відтак динаміку зміни собівартості прослідковано за 2006 – 2007 рік. Дані подано в таблиці 2.9
Таблиця 2.9

Динаміка зміни собівартості теплової енергії на КП «Здолбунівкомуненергія»

Показник

2005

2006

2007

Фактична собівартість 1Гкал з обслуговуванням внутрішньо

будинкових мереж, грн.

118,5

188,59

Фактична собівартість 1Гкал без обслуговуванням внутріш

ньо будинкових мереж, грн.

116,79

186,43

Планова середня собівартість 1 Гкал теплової енергії по підприємству

169,81

183,08Витрати палива в натуральних показниках в 2006 – 2007 роках складали 7159,237 тис. м3 (або 95,9% від нормативних 7456,412 тис. м3 ) та 6135,084 тис. м3 (або 77,0 % від нормативних 7969,590 тис. м3 ) відповідно. Фактичні витрати у вартісних показниках склали 3590,4 тис. грн.(на 14% менше економічно обґрунтованих 2960,3 тис.грн.) у 2006 та 3915,670 тис.грн. (на 27,4 % менше економічно обґрунтованих 5391,720 тис. грн.) у 2007 роках. Дана економія склалася за рахунок зупинок котелень та відхилення фактичної температури повітря від нормативної, в результаті чого населенню було виконано виконано перерахунки.

За аналізовані роки витрати палива по дільницях вцілому були приблизно однаковими. Цю тенденцію ілюструють діаграми Так, в 2007 році 40,2 % всіх витрат палива припадало на дільницю №1, 22,0 % — на дільницю №2, 24,3 % — на дільницю №3, 12% — на дільницю №4, 1,4% — на дільницю №5, 0,2% — на дільницю №6.
<img width=«352» height=«280» src=«ref-1_1329774579-3430.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">

<img width=«352» height=«280» src=«ref-1_1329778009-3418.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">


<img width=«351» height=«266» src=«ref-1_1329781427-3434.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">

Рис. 2.5 Аналіз витрат палива по дільницях в 2005 — 2007 роках
Схожа ситуація стосовно витрат на КП «Здолбунівкомунергія» спостерігалася і по електроенергії. В 2006 році підприємство використало електроенергії на загальну суму 595,6 тис. грн.(або 70,6% від закладених в тарифі 844,2 тис. грн.), а в 2007 році – на загальну суму 641,1 тис. грн. (або, 73,7% від закладених в тарифі 869,5 тис. грн.). Отже впродовж усіх років обладнання котелень працювало не на повну потужність. В 2007 витрати електроенергії по дільницях були наступними: 48,7% — дільниця №1, 18,3% – дільниця №2, 26,4% — дільниця №3, 5,7% — дільниця №4, 0,8% — дільниця №5, 0,1% — дільниця №6.

Вплив вартості водовідведення і водопостачання на собівартість теплової енергії на КП «Здолбунівкомуненергія» впродовж аналізованих років був неоднакових. Так, з березня 2006 року ціна водопостачання і водовідведення була нижчою, ніж закладена у тарифі (0,78333 грн. проти 1,62 грн. за водопостачання і 0,60833 грн. проти 1,30 за водовідведення), а з 15 листопада цього ж року була піднята до 1,025грн\м3 за водопостачання і 0,8167грн\м3. Витрати становили 55, 6 тис. грн… Перевитрати води становили <metricconverter productid=«63898,13 м3» w:st=«on»>63898,13 м3 (тобто 80,59 тис. грн.). Перевитрати розподілені наступним чином6 <metricconverter productid=«4414,66 м3» w:st=«on»>4414,66 м3– дільниця №1, <metricconverter productid=«9993,15 м3» w:st=«on»>9993,15 м3 – дільниця №2, <metricconverter productid=«53339,35 м3» w:st=«on»>53339,35м3 – дільниця №3, 157,06м3 — дільниця №4. Найбільші перевитрати води мали місце на котельні по вул. Заводській, 2, де норма була перевищена на 82,4%(жовтень), 852,0% (листопад), 826,8% (січень), 265,6% (лютий), 988,6% (березень), 1652,8% (квітень). Основною причиною цих перевитрат були застарілі тепломережі і розкрадання населенням води з системи теплопостачання. В результаті проведених робіт в грудні місяці вдалося зменшити перевитрати і вони становили 60,6%.

В 2007 році ціна водопостачання і водовідведення була вищою, ніж закладена в тарифі (1,025 грн. для населення і 4,583 грн. для ІІ групи проти 0,783 грн. за водопостачання і 0,8167 грн. і 5,50 грн. для ІІ групи проти 0,608 грн. за водовідведення). Витрати становили 48,5 тис. грн. і перевищили економічно – обґрунтовані на 40,0%. Перевитрати води становили <metricconverter productid=«16330,58 м3» w:st=«on»>16330,58 м3 (тобто 10,4 тис. грн.). Найбільші перевитрати мали місце, як і в 200 році по котельні на вул. Заводській, 2, де норма була перевищена на 162,3, а також по котельні на Фабричній, 1 – 215,0%. Значна економія у 2007 році спостерігалася по котельні на вул. Шкільній, 40 – 77,6%.

Неоднорідно – пропорційними витрати за 2005 — 2007 роки були по статті матеріальних витрат. Так, в 2006 році витрати по статті матеріали становили 180,6 тис. грн. (на 31% перевищили норму). Із них 13,4 тис. грн… було потрачено на внутрішньо – будинкові роботи, 21,9 тис. грн. – на автотранспорт, 107,5 тис. грн. на поточний ремонт. Розподіл витрат був наступний: 31,97% — дільниця №1, 27,83% — дільниця №2, 35,46 – дільниця №3, 4,74 – дільниця №4. В 2007 ж році витрати по статті матеріали становили 226,7 тис. грн. (на 32 % менше норми). Із них 14,2 тис. грн… була потрачено на матеріали, призначені на внутрішньо — будинкові роботи, 83,3 тис. грн. – на автотранспорт, 68,0 тис. грн. – на поточний ремонт. Розподіл витрат наступний: 42,8% — дільниця №1, 24,3% — дільниця №2, 17,05 – дільниця 33, 16,0 – дільниця №4.

Дана ситуація виробничого становища говорить про нераціональне розподілення витрат на підприємстві. Цей феномен характеризується тим, що у виробництво продукції задіяне устаткування старих часів у яких ККД дуже низький в порівнянні з сучасним обладнанням. Тому, велика кількість коштів задіяна на косметичні ремонти, які не приносять позитивних результатів.


Розділ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ стратегічного управління КП «Здолбунівкомуненергія»
3.1
Корпоратизація підприємства, як шлях стратегічного управління

Комунальна власність є організаційно-правовою формою, засади управління якої є не завжди ефективними в ринкових умовах, а самі підприємства потребують залучення зовнішніх інвестицій. Одним з ефективних механізмів вдосконалення управління КП «Здолбунівкомуненергія» та залучення зовнішніх фінансових ресурсів на цілі капітальних інвестицій є корпоратизація комунальних підприємства – тобто перетворення на господарське товариство. Позитивним проявом за таких умов є те, що управління підприємством, яке має організаційно-правову форму господарського товариства, ґрунтується на загальноприйнятих принципах корпоративного управління, правовий статус майна та структура капіталу якого є прозорими і зрозумілими зовнішнім інвесторам, а сам об’єкт стає привабливим для вкладання інвестицій.

У випадку вибору корпоратизації, як засобу реформування підприємства вона має здійснюватися на наступних засадах:

— визначення чіткої процедури корпоратизації;

— перетворення зазначених КП «Здолбунівкомуненергія» на відкрите, закрите акціонерне товариство, або на товариства з обмеженою відповідальністю;

— особливості формування статутного капіталу (фонду) корпоратизованого підприємства за рахунок комунального майна;

— можливість внесення до статутного капіталу (фонду) корпоратизованого підприємства прав володіння і користування майном, яке не підлягає приватизації;

— обов'язкову незалежну оцінку майна та майнових прав, які вноситимуться до статутного капіталу (фонду) новоствореного корпоратизованого підприємства;

— обов’язкову аудиторську перевірку фінансової звітності комунального підприємства, що підлягає корпоратизації;

— додаткові вимоги щодо порядку використання та вжиття заходів щодо збереження майна, яке не підлягає приватизації, і права володіння та користування яким було внесено до статутного капіталу (фонду) корпоратизованого підприємства.

В межах діючого тепер в Україні законодавства найлегше здійснити на даному етапі здійснити приватизацію КП «Здолбунівкомуненергія». Існує кілька методів її здійснення:

— викуп підприємства товариствами покупців, створеними працівниками підприємства. Такий спосіб приватизації не передбачає конкуренції покупців;

— викуп державного майна підприємства за альтернативним планом

приватизації. Це — спосіб приватизації, за яким власником підприємства (або його частини) стає товариство покупців, створене його працівниками згідно з розробленим власним планом, альтернативним планові, запропонованому комісією з приватизації;

— продаж на аукціоні — спосіб приватизації, коли власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну;

— продаж, за некомерційним конкурсом. У даному випадку власником об'єкта стає покупець, котрий запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов — найвищу ціну;

— продаж за комерційним конкурсом. Тут власником об'єкта стає покупець, який запропонував найвищу ціну;

— продаж з відстрочкою платежу. Власником стає покупець, котрий на конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об'єкт з відстрочкою платежу на три роки за умови попереднього внесення 30% його вартості;

Слід зазначити, що працівники підприємства в разі його приватизації матимуть наступні пільги: а) право на першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на загальну суму виданого працівнику приватизаційного сертифіката; б) право на першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката; в) товариства покупців, створені працівниками підприємств, що приватизуються, мають пріоритетні права на придбання підприємства за конкурсом і в розстрочку платежу.

Виконання широкомасштабної програми корпоратизації дозволить досягнути наступних результатів:

— забезпечить внесення комунального майна та майнових прав до статутного капіталу (фонду) корпоратизованого підприємства КП «Здолбунівкомуненергія» за їх реальною вартістю;

— підвищить ефективність управління комунальним підприємствам та комунальним майном КП «Здолбінівкомуненергія»;

— збільшить приватні інвестиції на КП «Здолбунівкомуненергія».
3.2 Вдосконалення управління трудовими ресурсами на КП «Здолбунівкомуненергія»
Проведений аналіз трудового потенціалу КП «Здолбунівкомуненергія» свідчить про необхідність впровадження новітніх заходів управління працівниками на державному підприємстві. Зокрема, цілком виправданим є застосування методики управління персоналом підприємства на основі стратегії стимулювання. Але ця методика вимагає врахування ряду зовнішніх факторів і чіткого розуміння недоліків. В умовах КП «Здолбунівкомуненергія» такий підхід дав би змогу подолати ряд негативних факторів (плинність кадрів), а також би підняв у працівників рівень трудової дисципліни та вцілому бажання ефективно працювати.

Робота будь-якої організації неминуче пов'язана з необхідністю комплектування штату. Добір нових працівників не тільки забезпечує режим нормального функціонування організації, але і закладає фундамент майбутнього успіху. Від того, наскільки ефективно поставлені робота з добору персоналу, у значній мірі залежить якість людських ресурсів, їхній внесок у досягнення цілей організації і якість виробленої продукції чи наданих послуг.

Пошук і добір персоналу є продовженням кадрової політики, реалізованої підприємством, і одним із ключових елементів системи управління персоналом, тісно ув'язаним практично з всіма основними напрямками роботи в цій сфері. Основну увагу у сфері управління персоналом на сучасному етапі на КП «Здолбунівкомуненергія» необхідно в першу чергу звернути саме на питання добору висококваліфікованого персоналу.

Підприємству слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках роботи з персоналом:

— кадрове планування – втілюючи політику і стратегію організації, визначає якісну і кількісну потребу в персоналі, кадрове планування задає чіткі орієнтири, що стосуються професійної приналежності, кваліфікації і чисельності організації працівників, що вимагається;

— аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання — дозволяють виробити вимоги і критерії, відповідно до яких будуть відбиратися кандидати на конкретні вакантні посади. З іншого боку, оцінка робочих показників нових працівників після деякого періоду їхньої роботи в організації дозволяє визначити ефективність самого процесу добору;

— система стимулювання — дає можливість виробити політику стимулювання праці і набір стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, що відповідають усім необхідним вимогам, а також сприяє утриманню вже найнятих працівників;

— оргкультура — порядки, норми поводження і трудові цінності, які культивуються в організації, враховуються при встановленні критеріїв, використовуваних при пошуку і доборі нових працівників. Укомплектувати організацію працівниками, здатними прийняти діючі в ній норми, цінності, правила, не менш важливо, чим знайти професіоналів, що володіють необхідними знаннями, досвідом, навичками і діловими якостями. Досвід багатьох всесвітньо відомих фірм, що домоглися видатних успіхів у своїй сфері бізнесу, показує, що успіх організації залежить від уміння знайти людей з потрібним складом розуму, з потрібним відношенням до справи, готових з повною віддачею сил працювати для досягнення організаційних цілей;

— система заходів для адаптації нових працівників до роботи в організації і до трудового колективу — є прямим продовженням процесу пошуку і добору кадрів. Важливо не тільки відібрати кращих працівників, але і забезпечити їхнє м'яке входження в організацію і швидкий вихід на необхідний рівень робочих показників:

— навчання — це продовження процесу добору й адаптації нових працівників. Воно направлено як на освоєння новачками необхідних для успішної роботи знань і навичок, так і на передачу їм установок і пріоритетів, що складають ядро організаційної культури.

Однак для того, щоб зв'язок між основними функціональними напрямками процесу управління персоналом і роботою по пошуку і добору персоналу для заповнення вакансій, що маються в організації, не була декларована лише на папері, необхідна визначена структура служби управління персоналом. Чудові результати дає досвід багатьох українських підприємств, коли в єдину службу управління персоналом поєднуються відділ кадрів, відділ праці, відділ навчання і психологічна служба. Ефективність діяльності по пошуку і добору нових працівників підвищується, якщо цей напрямок роботи здійснюється під єдиним керівництвом і координується з іншими сферами діяльності, пов'язаними з управлінням персоналом, починаючи від ведення кадрової документації і закінчуючи питаннями нормування і соціального захисту. Це дозволяє не тільки дотримуватися більш чітких критеріїв і процедур при пошуку і доборі кадрів, але і забезпечує високі результати в професійній і соціальній адаптації нових працівників.

При пошуку і доборі кадрів аналізованому підприємству важливо дотримуватися декількох принципів, що не тільки дозволять вибрати кращих кандидатів на заповнення наявних вакансій, але і будуть сприяти їх більш легкому входженню в організацію і швидкий вихід на рівень робочих показників, що відповідають установленим вимогам.

Пошук і добір кадрів не повинні розглядатися як просте перебування придатного людини для виконання конкретної роботи; пошук і добір повинні бути ув'язані з загальним контекстом програм, реалізованих у сфері управління персоналом, покликаних забезпечити досягнення цілей підприємства й успіх у реалізації стратегії, розробленої керівництвом.

Необхідно приймати в увагу не тільки рівень професійної компетентності кандидатів, але і, те, як нові працівники будуть вписуватися в культурну і соціальну структуру організації. Організація більше втратить, чим придбає, якщо найме на роботу технічно грамотну людину, але не здатного встановлювати гарні взаємини з товаришами по роботі, з клієнтами чи постачальниками що підриває встановлені норми і порядки.

Таким чином вище сформульовано і зазначено основні пропозиції КП «Здолбунівкомуненергія» щодо покращення управління персоналом.
3.3 Реструктуризація виробництва, як шлях стратегічного управління
Як було зазначено в пункті 2.1 даної курсової роботи на підприємстві КП «Здолбунівкомуненергія» здебільшого такі котельні установки, ресурсний потенціал яких давно вичерпаний. Відповідно підприємство у зв’язку з таким станом речей має значні економічні втрати. Враховуючи, закордонний досвід організації надання населенню послуг з теплопостачання та вивчивши недоліки існуючої системи теплопостачання на підприємстві є кілька варіантів підвищення ефективності роботи.

В умовах обслуговування невеликої кількості споживачів доцільно використовувати для покриття заданих теплових навантажень котли типу SEOG-704 фірми Clаyton (Бельгія) паропродуктивністю 10,96 т/год, теплопродуктивністю 6,866 МВт (5,9 Гкал/год). Пара виробляється для потреб опалення житлових та адміністративних будівель, а також на гаряче водопостачання.

 Основним паливом для котельні залишається природний газ. Використання як основного обладнання високоефективних прямоточних парових котлоагрегатів типу SEOG-704 фірми Clayton (Бельгія) з ККД 93%, дозволяє в економічному режимі покривати змінні теплові навантаження споживачів. Котли відповідають вимогам стандартів України і сертифіковані Держнаглядохоронпраці України.

Газовикористовуюче обладнання — котли типу SEOG фірми Clayton з пальниками типу J-4-500 фірми Clayton, допоміжне устаткування (водопідготовка, насоси, теплообмінники) відповідають сучасним досягненням науки і техніки і мають наступні показники:

— коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) котла з економайзером — 94,5%;

— к.к.д. живильних насосів — 89%;

— питома витрата натурального палива на вироблення теплової енергії -133,63 нм3/Гкал;

— споживча потужність струмоприймачів — 413,6 кВт.

Забезпечення економічності роботи котельні в цілому досягається завдяки впровадженню комп'ютерної системи управління котлоагрегатами і допоміжним устаткуванням.

У сантехнічній частині проекту передбачені такі заходи:

— регулювання витрат теплоти термостатами в системі опалення у приміщеннях — зберігає 10 % від загальних витрат теплоти цією системою;

— використання автоматизації роботи системи Т1 зберігає до 15 % енергоресурсів, які споживає система;

— регулювання продуктивності системи Т1 в залежності від технологічного режиму роботи котлів зберігає до 30 % теплоти та енергоресурсів, які споживає система.

Проектом забезпечується автоматичне ведення процесу виробництва теплової енергії, передбачаються заходи з охорони праці, промислової санітарії, які забезпечують нормальні умови для персоналу при експлуатації котельні.

В приміщенні операторської встановлюється комп'ютер, який забезпечує візуалізацію за роботою котлоагрегатів та допоміжного устаткування (включення, виключення котлів, перерозподіл їх завантаження в залежності від технологічного пароспоживання).

Зменшення викидів забруднюючих речовин забезпечується за рахунок таких заходів:

— парові котли оснащені малотоксичними пальниками;

— якість спалювання палива забезпечує високу економічність і зниження витрат палива;

Чисельність персоналу котельні після реконструкції (кількість котлів — 6шт.) — 21 чол., в найбільшу робочу зміну — 13 чол.

В даний час деякі котельні КП «Здолбунівкомуенергія» оснащені котлами типу НІІСТУ, коефіцієнт корисної дії яких не перевищує 40%. При цьому в опалювальний період температура повітря в приміщеннях залишається недостатньо високою. Запропонованим тут можливим проектом пропонується без значної реконструкції приміщення котельні з метою підвищення теплопродуктивності та коефіцієнта корисної дії замінити існуючі котли на сучасні, екологічно чисті, з високим коефіцієнтом корисної дії (близько 87%), замінити технологічне обладнання на більш ефективне та менш енергомістке.

Пропонується монтаж сертифікованих котлів KWM-S, загальною потужністю 1,12 МВт, з новою системою спалювання місцевих довгополум`яних видів палива (вугілля Львівсько-Волинського басейну, торф, дрова), які в значній кількості є на території північних районів Рівненщини.

Система наддуву дає можливість працювати котлу при розрідженні за ним 3,5 Ра. Електронний пульт управління підтримує економічні показники котла незалежно від технічної підготовки операторів. За рахунок зміни частоти та тривалості періодів подачі повітря, в котлі підтримується задана оператором температура. Технологія ступеня автоматизації наближається до аналогічних котлів, що працюють на газу (програмне управління температурою в приміщенні, погодозалежне регулювання температури теплоносія і т.п.). Автоматизація роботи котла зменшує витрати на 30-40% порівняно із звичайною технологією. Зменшується навантаження на операторів (кочегарів), оскільки котел завантажується два рази на добу і після цього він працює на протязі 8-12 годин відповідно до заданого режиму.

Застосування циркуляційних насосів фірми «Grundgfos» скорочує енергоспоживання всієї котельні до 5 кВт. Використання попередньо ізольованих труб знижує втрати в теплотрасах до мінімуму. Рентабельність роботи котельні досягає 35%. Система подачі первинного та вторинного повітря забезпечує повне згоряння палива без шкідливих викидів в атмосферу. Котли мають знак «Екологічно чисті». Як доказ того, що дані котли не забруднюють атмосферу – є так звана «бездимна» робота даних котлів.

Перелік заходів проекту:

1. Вибір обладнання, що відповідає поставленим вимогам. Складання графіка виконання робіт.

2. Комплектація (поставка) обладнання.

3. Монтаж обладнання

4. Проведення пусконалагоджувальних робіт.

5. Включення котельні у роботу.

6. Щомісячний моніторинг ефективності роботи котельної.

Результати проекту:

1. Затрати на виробництво теплової енергії зменшаться у два рази (економія складає 143 тис. грн… щорічно), що значно зміцнить економічне становище підприємства КП «Здолбунівкомуненергія».

2. Буде забезпечений температурний режим будівель споживачів відповідно до санітарних норм.

3. Зменшення шкідливих викидів значно поліпшить екологічний стан району. Зменшиться ризик захворювань населення на респіраторні хвороби та нервові розлади.

4. Тяжкі та шкідливі для здоров`я умови праці операторів (кочегарів) заміняться на сучасні робочі місця операторів котельні.

5. Зменшення потреби в паливі дозволить розвантажити транспортні засоби та магістралі.

6. Враховуючи важливість екологічних проблем (Кіотський протокол продажі квот), проект створює позитивний імідж органів влади, місцевого самоврядування та держави в цілому.

Для реалізації даного проекту відповідно до попередніх розрахунків потрібно 828,3 тис. грн.

Ще один можливий варіант реконструкції підприємства є побудова нових котелень (типу «Сандвіч») безпосередньо на підприємства, а також для забезпечення тепловою енергією великих багатоквартирних житлових будинків. Котельні такого можуть бути побудовані в окремому приміщені, прибудованими, даховими або вбудованими. Нормативний строк будівництва котельні, потужністю в 24 МВт, на базі блоків повної заводської готовності складає 10 — 12 тижнів.

Огороджувальні конструкції (будівля котельної ) збирається на базі стального каркасу, який обшивається всередині оцинкованим стальним листом, зовні ― профільованим стальним листом типу «Raniella» зі спеціальним зовнішнім покриттям полімерними матеріалами або пофарбовані фарбою для зовнішніх поверхонь. Всередині закладаються ізоляційні матеріали, паро бар’єрна і гідро бар’єрна плівки. В результаті, подібного типу конструкція ( типу «Сандвіч» ) має гарні теплогідроізоляційні якості, передбачає широкий вибір кольорової гами, довготривалий строк експлуатації.

В котельних можуть передбачатися необхідні адміністративно-побутові, складські приміщення, майстерні і т. д.

Вибір котлів і іншого основного обладнання відбувається на базі всієї різноманітності обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке пропонується на ринку України, має відповідний сертифікат (дозвіл на використання) і з врахуванням тих чи інших особливостей подальшої експлуатації і з усіх аспектів доцільності використання саме такої марки котлів.

В умовах м. Здолбунова найдоцільніше для обслуговування населення та підприємств найдоцільнішим буде монтаж наступногообладнання для дахових і блочних котелень: :

— котли PROTHERM 50 СОО (котельний газовий навісний модуль з відкритою камерою згорання),

— котли PROTHERM 50 СТО/СТР (котельний газовий напільний модуль з герметичною камерою згорання),

— котли PROTHERM 120 СОО /СОР (котельний газовий напільний модуль з відкритою камерою згорання),

— PROTHERM 120 СОО /СОР (еко версія).

При децентралізації систем опалення можливі випадки, коли за якихось причин немає можливості розмістити автономну котельню на нульовому рівні будинку. Іноді архітектурні особливості будинку не дозволяють споруджувати димохід по всій висоті будинку. У таких ситуаціях ідеальним рішенням є дахові котельні на базі обладнання PROTHERM.

Дахові й блочні котельні мають ряд переваг перед звичайними котельнями:

—        безпека;

—        можливість опалення й контролю кожного окремого під’їзду в будинку;

— відсутність необхідності в установці дорогого високого димаря;

— економія корисної площі на нульовому рівні будинку (або на прилягаючій території);

—        високий ступінь надійності каскадної котельні: у випадку змушеного виводу з експлуатації одного котла продовжують працювати інші котли каскаду.

Інші переваги котельних модулів:

-        завдяки малій вазі відпадає необхідність у посиленні будівельних конструкцій.

-        невеликі габаритні розміри, що дозволяє доставляти котли на дах (або горищне приміщення) через звичайні дверні прорізи.

-        мобільність блочних котелень — кілька котлів 50 СТО підвішуються й обв'язуються усередині пересувного контейнера…

— можливість навісного монтажу Котел 50 СОО складається із двох сертифікованих опалювальних блоків потужністю 24 кВт кожний. Конструкція котла дозволяє включати кожний із двох блоків окремо, тобто використати котел на половину потужності (24 кВт), або використати повну потужність котла (48 кВт).

— автономність. Кожен котел 50 СОО функціонально є автономним. Але конфігурація котлів дозволяє вільно встановити з них котельню потужністю від 50 до 500 кВт. Для цього котли 50 СОО підвішуються на стіні послідовно в ряд і з'єднуються в каскад за допомогою фланців на колекторі опалювальної води й на трубопроводі підведення газу.

-        кожен опалювальний блок має горловину димоходу, які можна з'єднати за котлом й увести в один димар.


    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по менеджменту