Реферат: Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

--PAGE_BREAK--Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO.
Таблиця 5
Питома вага видів комерційних послуг у загальній торгівлі комерційними послугами регіонів у 2003 р. ( %)
Регіони
 Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
 Інші комерційні послуги
Експорт
Імпорт
Експорт
Імпорт
Експорт
 Імпорт
Північна Америка
16,7
27,2
28,7
26,2
54,6
46,6
Латинська Америка
 19,9
 29,0
54,6
26,8
25,5
44,1
Західна Європа
 21,3
 22,3
28,6
29,7
50,1
48,1
ЄС-15
 21,0
 21,7
27,5
29,4
51,5
48,9
Африка
 25,3
 38,5
49,3
21,3
25,4
40,1
Азія
 28,6
 34,1
 24,3
 25,1
 47,1
 40,8
Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO.
В ЄС-15 можна простежити відмінності у міжнародній торговій спеціалізації при наданні комерційних послуг. Чітко вимальовується група країн, в яких за останнє десятиліття відбулося суттєве збільшення вже до цього високих часток експорту й імпорту комп’ютерних, інформаційних, телекомунікаційних, інжинірингових, маркетингових послуг у їхній загальній структурі міжнародної торгівлі послугами. До цих країн відносяться Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Австрія. В останні роки лідируючі позиції в ЄС за цими показниками зайняла Ірландія. З середини 90-х рр. ХХ ст. зростають частки експорту й імпорту цих послуг у Португалії та Іспанії в межах їхньої структури міжнародної торгівлі послугами. Збільшується питома вага експорту й імпорту фінансових і страхових послуг у Бельгії та Люксембурзі, Німеччині, Ірландії тощо.
У Франції, Італії та Греції за останнє десятиліття зросла частка міжнародної торгівлі туристичними послугами при одночасному скороченні питомої ваги або при майже незмінних показниках у сфері фінансових, страхових, комп’ютерних, інформаційних послуг. У багатьох нових країнах ЄС суттєво змінились орієнтири: відбулося карколомне заміщення транспортних послуг туристичними внаслідок підвищення рівня життя населення, з одного боку, та зростання атрактивності країн для нерезидентів і збільшення доходів від іноземних інвестицій, – з іншого. Структурні зрушення, що відбуваються в країнах Центральної та Східної Європи, супроводжуються зростанням частки в їхній структурі міжнародної торгівлі фінансових, маркетингових, технічних, телекомунікаційних та інформаційних послуг.
Контроверсійні тенденції спостерігаються в країнах СНД. Коли в Казахстані та Азербайджані зростає частка імпорту технічних, інформаційних, телекомунікаційних, маркетингових послуг, що відображає певною мірою прагнення проводити структурні зрушення в економіці, зокрема промислового виробництва, то в Росії та Білорусі в основі імпорту послуг лежать туристичні послуги. Ці дві країни значно випереджають країни Європи і знаходяться в першій десятці країн, що розвиваються, та нових індустріальних країн за цим показником.

Таблиця 6
Структура експорту комерційних послуг за країнами (%).
Країни
 Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
Фінансові та страхові послуги
Комп’ютерні, інформаційні, телекомунікаційні та інші комерційні послуги
  експорт
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
Австрія*
6,4
17,5
59,0
33,0
2,9
6,5
31,7
43,1
Бельгія і Люксембург*
 27,5
 20,8
 14,0
15,5
18,2
27,8
40,3
35,9
Німеччина*
29,2
24,9
28,3
19,9
1,0
 9,3
41,5
 45,9
Ірландія*
31,1
5,3
44,4
10,2

23,8
24,5
60,7
Нідерланди*
45,4
32,2
14,6
14,7
0,8
 2,9
39,2
50,5
Фінляндія*
38,4
25,6
25,8
23,9
0,1
 1,1
35,6
49,4
Швеція*
35,8
21,4
21,7
17,5
9,1
 5,3
33,5
55,8
Великобрита-нія*
25,2
14,5
29,0
15,6
16,4
22,6
29,4
47,3
Іспанія
17,2
15,0
67,2
54,8
4,3
4,3
11,3
26,0
Португалія
15,6
19,8
70,4
59,3
0,7
2,1
13,3
18,8
Італія
21,0
14,3
33,9
44,6
5,5
2,9
39,6
38,2
Франція
21,7
22,3
27,0
37,4
14,8
3,3
 36,4
37,0
Греція
 4,9
44,8
39,7
44,5
0,1
1,2
55,2
9,6
Естонія
74,7
44,8
13,7
30,7
0,1
1,4
11,5
23,1
Латвія
94,9
59,6
2,5
14,8
0,0
6,9
2,6
18,6
Угорщина*
1,6
12,9
36,9
43,6
0,2
2,9
61,4
40,7
Польща
57,3
35,8
11,2
36,4
4,0
3,4
27,6
24,4
Україна

70,1

18,7

0,7

10,6
Росія

38,5

28,3

2,0

31,1
Білорусь

58,1

18,0

0,2

23,7
Казахстан

49,8

34,8

1,0

14,5
Азербайджан

50,6

14,7

1,2

33,5
США*
28,1
16,5
37,9
29,2
3,5
7,8
30,5
46,7
Швейцарія
16,3
11,4
40,4
28,1
23,7
35,9
19,6
24,7
Канада*
23,0
17,6
34,7
25,2

10,2
42,3
47,0
Японія*
40,4
34,9
7,9
11,7
-0,4
5,1
52,1
44,8
Китай*
47,1
17,0
30,2
37,5
3,9
1,0
18,7
44,4
Сінгапур*
17,5
38,5
36,1
13,1
0,7
8,7
45,3
39,7
Індонезія
2,8
16,6
86,5
78,5

0,1
10,7
7,8
Малайзія*
31,8
20,6
44,7
43,8
0,1
2,5
23,5
33,1
Індія*
20,8
10,9
33,8
12,5
2,7
1,5
42,7
75,1
Мексика
12,4
8,9
76,5
75,2
4,6
9,2
6,5
6,7
Бразилія*
36,4
19,2
37,3
25,8
3,1
5,1
23,2
49,9
Джерело: World development indicators 2005. – World Bank.
* – країни з відносно високою часткою комп’ютерних, інформаційних, телекомунікаційних, технічних послуг в їхній структурі експорту.
Таблиця 7
Структура імпорту комерційних послуг за країнами ( %)
Країни
 Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
Фінансові та страхові послуги
Комп’ютерні, інформаційні, телекомунікаційні та інші комерційні послуги
  експорт
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
Австрія*
8,4
11,2
54,9
28,5
4,6
6,2
32,1
54,1
Бельгія і Люксембург*
 23,3
 19,5
21,1
24,7
14,7
19,1
40,8
36,7
Німеччина*
20,6
21,5
 46,8
 37,6
 1,0
 3,4
31,6
37,5
Ірландія*
24,3
3,7
22,6
 9,1
 1,9
10,6
51,2
76,6
Нідерланди*
37,7
23,3
 25,4
 22,4
 1,0
 4,5
35,9
49,8
Фінляндія*
26,1
30,2
 37,2
23,8
 1,8
1,0
34,8
45,0
Швеція*
23,2
16,1
37,1
29,0
7,9
3,3
31,7
51,7
Великобрита-нія
33,2
23,7
41,0
40,4
2,4
5,9
23,4
29,9
Іспанія*
30,8
24,5
28,0
18,2
6,3
7,4
34,9
49,9
Португалія
48,4
32,6
23,0
34,8
5,1
4,5
23,5
28,1
Італія*
23,7
21,8
22,1
28,1
10,4
3,5
43,8
46,5
Франція*
29,4
25,9
20,7
28,2
19,2
5,4
30,7
45,0
Греція
34,0
52,0
39,5
22,7
5,4
5,4
21,0
19,9
Естонія
76,3
37,8
15,4
23,6
0,3
1,6
8,0
36,9
Латвія
82,3
32,5
10,9
35,4
4,8
8,2
2,1
23,9
Угорщина*
8,8
17,3
25,9
25,2
1,0
6,0
64,3
51,5
Польща*
52,4
21,8
14,9
26,6
1,0
6,6
31,8
44,9
Україна

17,9

24,7

20,1

37,3
Росія

11,7

48,6

4,1

35,5
Білорусь

20,9

53,9

0,8

24,4
Казахстан

21,0

16,8

3,3

59,0
Азербайджан

9,4

5,5

1,2

83,9
США*
36,3
28,8
38,9
26,1
4,5
13,5
20,4
31,6
Швейцарія
33,7
25,4
53,0
39,0
1,4
4,9
12,0
30,6
Канада*
21,1
20,3
39,8
26,5

13,6
39,2
39,5
Японія*
30,8
31,0
27,9
26,3
2,1
5,2
39,3
37,5
Китай*
78,9
33,2
11,4
27,7
2,3
8,7
7,4
30,3
Сінгапур*
41,0
45,7
21,0
16,7
9,1
7,4
29,0
30,2
Індонезія
47,4
28,1
14,2
18,0
4,0
1,7
34,5
52,2
Малайзія*
46,9
36,1
26,9
16,4

3,4
26,2
44,0
Індія*
57,5
34,1
6,6
13,2
5,8
3,7
30,1
48,9
Мексика
25,0
10,9
54,9
35,4
6,2
41,1
14,0
12,6
Бразилія*
44,4
24,8
22,4
15,6
2,7
9,0
30,5
50,7
Джерело: World development indicators 2005. – World Bank.
* – країни з відносно високою часткою комп’ютерних, інформаційних, телекомунікаційних, технічних послуг в їхній структурі імпорту.
Щодо України, то згідно з даними Держкомстату України, в 2004 р. її експорт послуг склав понад 5,3 млрд. дол. США, а імпорт – майже 2,06 млрд. дол. США [5]. В табл. 8 подані основні імпортери українських послуг та експортери послуг в Україну. Найбільшим імпортером українських послуг (понад 43,5% всього обсягу) є Росія, тоді як на країни ЄС-25 припадає 28,7% українських послуг. Україна імпортує з країн ЄС-25 43% послуг від її загального обсягу імпорту, з Росії – відповідно 16,5%.
Домінуючі позиції в експорті послуг України за Класифікацією видів економічної діяльності в 2004 р. займали транспортні послуги – 79,4%, що суттєво перевищує світові показники. Наступною групою є послуги в обробній промисловості – 9,39%. На групу “послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм і послуги юридичним особам” припадає 5,42% (табл. 9).
Таблиця 8
Основні імпортери українських послуг та експортери послуг в Україну в 2004 р. Країни – експортери
послуг в Україну
Обсяг,
тис. $ США
Країни – імпортери
українських послуг
Обсяг,
тис.$ США
Всього
2058592,51
Всього
5307916,59
Росія
340283,2
Росія
2309185,2
США
226398,5
Сполучене Королівство
306465,7
Сполучене Королівство
146984
США
242816,8
Німеччина
143812,4
Угорщина
210230,0
Кіпр
111809,2
Швейцарія
198944,4
Швейцарія
77946,83
Кіпр
149776,9
Австрія
68610,97
Німеччина
140869,4
Польща
65434,69
Бельгія
115209,4
Швеція
59864,2
Словаччина
89120,3
Литва
48791,23
Австрія
84661,2
Туреччина
42560,1
Віргінські острови
75030,3
Угорщина
39271,5
Туркменістан
71923,1
Нідерланди
38159,2
Таджикистан
63880,4
Бельгія
22546,71
Греція
63765,5
Білорусь
22041,41
Білорусь
51816,8
Джерело: Держкомстат України. Зовнішня торгівля послугами України. –К., 2005.
У системі транспортних послуг провідну позицію займає трубопровідний транспорт: у 2000 р. – 58,0%, у 2004 р. частка скоротилась до 44,7%. Варто наголосити, що впродовж 2000–2004 рр. питома вага експорту транспортних послуг України в структурі її міжнародної торгівлі послугами скоротилась на 7%. Водночас зросла частка експорту послуг в обробній промисловості більше 3% та експорт в групі “послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам” – майже на 1,7%. В експорті Україною інших видів послуг, зокрема в туристичній, освітній, фінансовій сфері, експорті послуг юридичним особам в галузі НДДКР протягом п’яти років значних зрушень у відносному вимірі не відбулося.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике