Реферат: Статистичне вивчення фінансово-господарських результатів діяльності, продуктивність праці та опл

--PAGE_BREAK--Таблиця 1.1
Актив

1. Майно

1.1. Імобілізовані активи

1.2. Мобільні, оборотні, активи

1.2.1. Запаси і витрати

1.2.2. Дебіторська заборгованість.

1.2.3. Кошти і цінні папери.

Пасив

1. Джерела майна

1.1. Власний капітал

1.2. Позиковий капітал

1.2.1. Довгострокові зобов'язання

1.2.2. короткострокові кредити і позики

1.2.3. Кредиторська заборгованістьЧитання балансу по таких систематизованих групах ведеться з вико-ристанням методів горизонтального і вертикального аналізу.

Горизонтальний, чи динамічний, аналіз цих показників дозволяє установити їхні абсолютні збільшення і темпи росту, що важливо для характеристики фінансового стану підприємства. Так, динаміка вартості майна підприємства дає додаткову до величини фінансових результатів інформацію про міць підприємства. Не менше значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний, структурний, аналіз активу і пасиву балансу.

Фінансовий стан — це сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Основна мета аналізу фінансового стану — це не тільки оцінка поточного стану підприємства, але і відстеження тих чи інших тенденцій у зміні основних фінансових показників, виявлення слабких позицій, проведення цілеспрямованої роботи на поліпшення цих показників.

При статистичному дослідженні застосовуються основні статистичні методи: угруповань, середніх і відносних величин, графічний, індексний, а також метод зіставлення. Головна мета статистичного аналізу фінансового стану — простежити динаміку і структуру змін фінансового стану підприємства за допомогою оцінки зміни основних фінансових показників. При цьому використовуються наступні методи статистичного дослідження:

* побудова динамічних рядів як фактичних показниках, так і в порівнянних (відносних) показниках;

* розрахунок показників динамічних рядів;

* побудова трендових і регресних моделей;

* розрахунок індексів.

Фінансові коефіцієнти являють собою відносні показатели фінансового стану підприємства. Вони розраховуються у виді відносин абсолютних показників фінансового чи стану їхніх лінійних комбінацій. Відповідно до класифікації, відносні показники фінансового стану підрозділяються на коефіцієнти розподілу і коефіцієнти координації.

Коефіцієнти розподілу застосовуються в тих випадках, коли потрібно визначити, яку частину той чи інший абсолютний показник фінансового стану складає від підсумку його групи абсолютних показників.

Коефіцієнти координації використовуються для вираження відносин різних власне кажучи абсолютних показників фінансового стану чи їхніх лінійних комбінацій, що мають різний економічний зміст.

Система відносних фінансових коефіцієнтів по економічному змісті може бути підрозділена на ряд характерних груп:

показники оцінки рентабельності підприємства;

показники оцінки ефективності чи керування прибутковості продукції;

показники оцінки ділової чи активності капиталоотдачи;

показники оцінки ринкової стійкості;

показники оцінки ліквідності активів балансу як основи платоспроможності.


РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. БАБУШКIНА»
2.1 Основні реєстраційні дані підприємства


Таблиця 2.1— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»
Реєстрацiйнi данi

Код ЄДРПОУ:

0001412851

Назва українською мовою:

ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Назва іноземною мовою:

ОАО «ДН. ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМ. БАБУШКИНА»

Місце основної реєстрації в органах податкової служби:

 402 СДПІ ПО РОБОТІ З ВПП У М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК (М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

Дата основної реєстрації в ДПА:

12.08.1999

Номер основної реєстрації в ДПА:

№27

Статус

перебуває на обліку

Стан платника

Дата зміни стану платника

Стан платника

 29.12.2004

ПОРУШЕНО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВI ПРО БАНКРУТСТВО

Дата реєстрації в держадміністрації:

27.09.1996

Орган державної реєстрації:

(4052092)

Статутний фонд (в грн.):

16 883 430,00

Орган управління:

(6024) АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Організаційно-правова форма:

(231) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Тип підприємств:

(190) ЗАВОД

Кількість співробітників:Тип платника податків:

ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності:

(20) КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ

Форма фінансування:

(2) ГОСПРОЗРАХУНОК


Таблиця 2.2 — 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Адреснi данi

Тип адреси

 (0) юридична адреса

Область

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Район

 ДНIПРОПЕТРОВСЬК

Назва населеного пункту

 ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Поштовий індекс

 49019

Назва району міста

 ЛЕНІНСЬКИЙ

Тип вулиці

 ВУЛИЦЯ

Назва вулиці

 УДАРНИКIВ

№ будинку

 54Таблиця 2.3 — 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. БАБУШКIНА»

Засновники

Засновник

Сума внеску в статутний фонд

Вид валюти

Юридична адреса засновника

ФОНД ДЕРЖМАЙНА УКРАЇНИ

 11434050,00

 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

252133 М.КИЇВ вулиця КУТУЗОВА, 18

БОНДАРЕНКО ГРИГОРIЙ ГРИГОРОВИЧ

 1,00

 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

49000 ДНІПРОПЕТРОВСЬК вулиця ПОЛЯ, 2кв. 116Таблиця 2.4 — 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. БАБУШКIНА»

Посада

ПIБ

Iдентифiкацiйний №

 ДИРЕКТОР

 БОНДАРЕНКО ГРИГОРIЙ ГРИГОРОВИЧ

 1595707097

№ телефону

 422879

 Факс

№ телефону

 491232

  ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

 IВАСЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА

 2241616728

№ телефону

 491320

 Факс

№ телефону

 7703337

 


Таблиця 2.5 — 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. БАБУШКIНА». Види діяльності

Код виду діяльностi

Назва виду діяльності

Дата видачі ліцензії

Назва органу, що видав ліцен-зію

Номер ліцензію

Ознака зовнішньоеко-номічної діяльності

 14811

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ І СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

 

 

 

 71130

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

 

 

 Займається зовнішньоекономічною діяльністю

 71250

 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

 

 

 

 71330

 ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

 

 

 

 83200

 ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

 83400

 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА І ІНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

 84500

 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 91610

 ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ І ЗАКЛАДИ ВІДПОЧИНКУ

 

 

 

 

 95130

 КОНСТРУКТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВІДНЕСЕНІ ДО ЧИСЛА НАУКОВИХ УСТАНОВ

 

 

 

 

 95300

 КОНСТРУКТОРСКІ ТА ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНІ

 

 

 

 


2.2 Баланс підприємства за 2004 – 2005 роки та горизонтальний статистичний аналіз динаміки його статей

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці зведення представлені в балансі підприємства. (табл. 2.6).

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під якою мають на увазі його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарських договорів, повертати кредити, робити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої і господарської діяльності в цілому, то можна сказати, що фінансове положення визначається всією сукупністю господарських факторів, є найбільш узагальнюючим показником. Отже, Звіт про фінансові результати і їхнє використання також залучається для аналізу фінансового стану.

В табл.2.7 – 2.12 наведені результати індексного “горизонтального” аналіза показників динаміки змін характерних статей агрегатів балансу підприємства у 2004 – 2005 роках.

В Додатку А наведені первинні статистичні дані декларацій про податок на прибуток підприємства у 2004 – 2005 роках.


Таблиця 2.6— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Баланс пiдприємства на 01-01-2006


 

КОДИ

 

Форма№1 за ДКУД

1801001

 

Дата(рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

 1412851

Територія

 

за СПАТО

 

Форма власності

 

за КФВ

 20

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 602

Галузь

 

за ЗКГНГ

 14811

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД 

 

 

Форма 1 (тис.грн.)

Актив

Код рядка

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного перiоду

1

2

3

4

I.Необоротнi активи

Нематерiальнi активи:

 

 

 

залишкова вартiсть

010

 4788,90

 4548,70

первiсна вартiсть

011

 4795,90

 4796,20

знос

012

 7,00

 247,50

Незавершене будiвництво

020

 4343,70

 4308,30

Основнi засоби:

 

 

 

залишкова вартiсть

030

 42535,30

 40922,30

первiсна вартiсть

031

 87759,20

 88528,30

знос

032

 45223,90

 47606,00

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:

 

 

 

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств

040

 0,00

 0,00

iншi фiнансовi iнвестицiї

045

 351,60

 351,60

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

050

 0,00

 472,60

Вiдстроченi податковi активи

060

 0,00

 0,00

Iншi необоротнi активи

070

 0,00

 0,00

Усього за роздiлом I

080

 52019,50

 50603,50

II. Оборотнi активи

Запаси:

 

 

 

виробничi запаси

100

 1761,10

 5752,60

тварини на вирощуваннi i вiдгодiвлi

110

 0,00

 0,00

незавершене виробництво

120

 1190,30

 4548,70

готова продукцiя

130

 2786,60

 2151,10

товари

140

 11,70

 11,90

Векселi одержанi

150

 0,00

 0,00

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалiзацiйна вартiсть

160

 5327,90

 7307,60

первiсна вартiсть

161

 5327,90

 7307,60

резерв сумнiвних боргiв

162

 0,00

 0,00

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 0,00

 0,00

за виданими авансами

180

 25,20

 180,00

з нарахованих доходiв

190

 0,00

 0,00

iз внутрiшнiх розрахункiв

200

 0,00

 0,00

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

210

 1062,50

 1160,10

Поточнi фiнансовi iнвестицiї

220

 0,00

 0,00

Грошовi кошти та їх еквiваленти:

 

 

 

в нацiональнiй валютi

230

 3,10

 1,10

в iноземнiй валютi

240

 12,60

 1,40

Iншi оборотнi активи

250

 1089,00

 690,10

Усього за роздiлом II

260

 13270,00

 17667,40

III. Витрати майбутнiх перiодiв

270

 7,70

 3,50

Баланс

280

 65297,20

 68274,40

 

 

 

 

БАЛАНС (пасив)

Пасив

Код рядка

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного перiоду

I. Власний капiтал

Статутний капiтал

300

 16883,40

 16883,40

Пайовий капiтал

310

 4548,70

 4548,70

Додатковий вкладений капiтал

320

 41445,50

 44302,60

Iнший додатковий капiтал

330

 0,00

 0,00

Резервний капiтал

340

 1516,90

 1516,90

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

 28383,20

 -29267,70

Неоплачений капiтал

360

 0,00

 0,00

Вилучений капiтал

370

 0,00

 0,00

Усього за роздiлом I

380

 

 

II.Забезпечення наступних витрат i платежiв

Забезпечення виплат персоналу

400

 0,00

 0,00

Iншi забезпечення

410

 0,00

 0,00

Цiльове фiнансування

420

 224,30

 224,30

Усього за роздiлом II

430

 224,30

 224,30

III.Довгостроковi зобов'язання

Довгостроковi кредити банкiв

440

 0,00

 0,00

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

450

 0,00

 0,00

Вiдстроченi податковi зобов'язання

460

 0,00

 2665,70

Iншi довгостроковi зобов'язання

470

 0,00

 0,00

Усього за роздiлом III

480

 0,00

 2665,70

IV. Поточнi зобов'язання

Короткостроковi кредити банкiв

500

 7685,60

 5968,40

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

510

 0,00

 0,00

Векселi виданi

520

 181,60

 1229,80

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

530

 13157,80

 18645,70

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансiв

540

 2335,10

 1345,00

з бюджетом

550

 5357,50

 414,60

з позабюджетних платежiв

560

 501,00

 0,00

зi страхування

570

 279,10

 919,00

з оплати працi

580

 690,30

 2237,90

з учасниками

590

 0,00

 0,00

iз внутрiшнiх розрахункiв

600

 6,20

 4,10

Iншi поточнi зобов'язання

610

 3416,10

 1184,70

Усього за роздiлом IV

620

 33610,30

 31949,20

V. Доходи майбутнiх перiодiв

630

 0,00

 0,00

Баланс

640

 65297,20

 68274,40
    продолжение
--PAGE_BREAK--


Таблиця 2.7— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Характеристика основних засобів станом на 01-01-2006

тис.грн.

Показники

Джерело інформації

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Всього основних засобів

Первісна вартість (ряд.010 ф.10)

Форма 1 рядок 031

87759,20

x

88528,30

X

Залишкова вартість

Форма 1 рядок 030

42535,30

x

40922,30

X

Коефіцієнт зносу

 

 

51,53%

 

53,77%Таблиця 2.8— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Характеристика грошових коштів

тис.грн.

Показники

Джерело інформації

Всього

за звітний період

за попередній звітний період

Відхилення, +/-

1

2

3

4

5

1.Залишок грошових коштів на початок звітного періоду

Форма №1 рядок 230+240 (гр.3)

 15,70

 

 

4. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

Форма №1 рядок 230+240 (гр.4)

 2,50

 15,70

 13,20Таблиця 2.9— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Оцінка капіталу станом на 01-01-2006

тис. грн.

Показники

Джерело інформації

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

зміни

тис. грн.

%

1.Власний капітал -всього

Ф.№1 рядок 380

31462,60

33435,20

1972,60

106,26%

2.Статутний фонд

Ф.№1 рядок 300

16883,40

16883,40

0,00

100,00%

3.Відношення податкової заборгованості до власного капіталу,%

Дані з особового рахунку/Ряд.1

0,05

0,00

x

x

4.Залучені кошти — всього

рядок(5+6+7)

7685,60

8634,10

948,50

112,34%

5.Кредити банків

Ф.№1 рядок 440+500

7685,60

5968,40

-1717,20

77,65%

6.Позикові кошти

Ф.№1 рядок 450+470

0,00

0,00

0,00

0,00%

7.Відстрочені податкові зобов'язання

Ф.№1 рядок 460

0,00

2665,70

2665,70

0,00%

8.Відношення залучених коштів до власного капіталу, %

рядок 4/рядок 1

409,37

387,24

x

x

9.Розрахунки з кредиторами

Ф.№1 рядок 510+ 520+ 530+ 540+ 550+ 560+ 570+ 580

22502,40

24792,00

2289,60

110,17%

10.в т.ч. з бюджетом

Ф.№1 рядок 550+560+570

6137,60

1333,60

-4804,00

21,72%

11.по оплаті праці

Ф.№1 рядок 580

690,30

2237,90

1547,60

324,19%

12.Інші короткострокові пасиви

Ф.№1 рядок 590+600+610

3422,30

1188,80

-2233,50

34,73%Таблиця 2.10— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Зміни майнового стану підприємства станом на 01-01-2006

тис.грн.

Показники

Джерело інформації

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

тис. грн.

% у загальній сумі майна

тис. грн.

% у загальній сумі майна

1

2

3

4

5

6

Всього майна

Форма №1 рядок 280

65297,20

100%

68274,40

100%

в т.ч. мобілізовані активи

Форма №1 рядок 080

52019,50

79,66%

50603,50

74,11%

Мобільні активи

 

 

 

 

 

запаси та затрати

Форма №1 рядок 100+ 110+ 120+ 130+ 140

5749,70

8,80%

8327,10

12,19%

дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти і інші активи

Форма №1 рядок 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+ 240+ 250+ 270

7528,00

11,52%

9343,80

13,68%


Таблиця 2.11— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Характеристика оборотних засобів станом на 01-01-2006

тис.грн.

Показники

Джерело

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

тис. грн.

% в загальній сумі оборотних засобів

тис. грн.

% в загальній сумі оборотних засобів

1

2

3

4

5

6

1.Всього оборотних засобів

Форма №1 рядок 260+270

13277,70

100%

17670,90

100%

2.Запаси і витрати

Форма №1 рядок 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 270

5757,40

43,00%

8330,60

47,00%

3.Розрахунки з дебіторами

Форма №1 рядок 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210

6415,60

48,00%

8647,70

48,00%

4.Грошові кошти і інші активи

Форма №1 рядок 220+ 230+ 240+ 250

1104,70

8,00%

692,60

3,00%

5.Власні оборотні засоби

Форма №1 рядок 380-(080-050)

-20556,90

-154,00%

-16695,70

-94,00%

6.Доля власних оборотних коштів в активах підприємства (нормативне значення 30%)

п.5/рядок 280 Форма №1*100

x

-31,00%

X

-24,00%

7.Доля власних оборотних коштів в товарних запасах (нормативне значення 50%)

п.5/рядок 100+...+140 Форма №1*100

x

-357,00%

X

-200,00%Таблиця 2.12— 0001412851 ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Характеристика дебiторської i кредиторської заборгованостi станом на 01-01-2006

тис. грн.

Показники

Джерело інформації

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Відхилення

(+,-)

%

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість:

Рядок 1+2+3+4+5+6+7

6415,60

8647,70

2232,10

134,00%

1. Векселі одержані:

Рядок 150 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

2. за товари, роботи, послуги

Рядок 160 Форма №1

5327,90

7307,60

1979,70

137,00%

За розрахунками: 3. з бюджетом

 Рядок 170 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

4. за виданими авансами

Рядок 180 Форма №1

25,20

180,00

154,80

714,00%

5. з нарахованих доходів

Рядок 190 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

6. із внутрішніх розрахунків

Рядок 200 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

7. Інша поточна дебіторська заборгованість

Рядок 210 Форма №1

1062,50

1160,10

97,60

109,00%

Зобов'язання:

Рядок 8+...+22

33834,60

34839,20

1004,60

102,00%

8. Забезпечення наступних витрат і платежів

Рядок 430 Форма №1

224,30

224,30

0,00

100,00%

9. Довгострокові зобов'язання

Рядок 480 Форма №1

0,00

2665,70

2665,70

-

Поточні зобов'язання: 10. Короткострокові кредити банків

 Рядок 500 Форма №1

7685,60

5968,40

-1717,20

77,00%

11. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Рядок 510 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

12. Векселі видані

Рядок 520 Форма №1

181,60

1229,80

1048,20

677,00%

13. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Рядок 530 Форма №1

13157,80

18645,70

5487,90

141,00%

Поточні зобов'язання за розрахунками: 14. з одержаних авансів

 Рядок 540 Форма №1

2335,10

1345,00

-990,10

57,00%

15. з бюджетом

Рядок 550 Форма №1

5357,50

414,60

-4942,90

7,00%

16. з позабюджетних платежів

Рядок 560 Форма №1

501,00

0,00

-501,00

0,00%

17. зі страхування

Рядок 570 Форма №1

279,10

919,00

639,90

329,00%

18. з оплати праці

Рядок 580 Форма №1

690,30

2237,90

1547,60

324,00%

19. з учасниками

Рядок 590 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-

20. із внутрішніх розрахунків

Рядок 600 Форма №1

6,20

4,10

-2,10

66,00%

21. Інші поточні зобов'язання

Рядок 610 Форма №1

3416,10

1184,70

-2231,40

34,00%

22. Доходи майбутніх періодів

Рядок 630 Форма №1

0,00

0,00

0,00

-


РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ, ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ. БАБУШКIНА»

На основі даних первинного статистичного дослідження (декларації про формування податку на прибуток за 2004, 2005 роки – Додаток А), составимо:

— статистичну таблицю 3.1 – структура та динаміка валових доходів підприємства за 2004 – 2005 роки;

— статистичну таблицю 3.2 – структура та динаміка валових витрат підприємства за 2004 – 2005 роки;

-         статистичну таблицю 3.3 – динаміка середньої заробітної плати, відносної долі фонду оплати праці в валових витратах підприємства та продуктивність праці за 2004 – 2005 роки;

В статистичних таблицях 3.1 –3.3, згідно з алгоритмами 1 розділу курсової роботи, розраховані показники динаміки основних статей доходів та витрат підприємства (базові показники динаміки відносно рівня 2004 року):

-         абсолютний приріст статті у 2005 році;

-         індекс росту статті в 2005 році;

-         темп росту статті в 2005 році;

-         темп приросту статті в 2005 році;

Абсолютний приріст статей доходів в табл.3.1 розраховується наступним чином:

а) Абсолютний приріст доходів від продажу товарів(послуг) – пункт 1:

<img width=«591» height=«24» src=«ref-1_1316899505-1877.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062">б) Абсолютний приріст доходів від операцій з цінними паперами – пункт 2:

<img width=«540» height=«24» src=«ref-1_1316901382-1755.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">

в) Абсолютний приріст доходів від операцій продажу основних фондів та НМА – пункт 3:

<img width=«547» height=«24» src=«ref-1_1316903137-1748.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">

г) Абсолютний приріст доходів у вигляді безповоротньої фінансової допомоги – пункт 4:

<img width=«555» height=«24» src=«ref-1_1316904885-1774.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">

д) Абсолютний приріст доходів від операцій лізингу (оренди) –

пункт 5:

<img width=«509» height=«24» src=«ref-1_1316906659-1643.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">

е) Абсолютний приріст інших оподатковуємих доходів – пункт 6:

<img width=«563» height=«24» src=«ref-1_1316908302-1890.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">

ж) Абсолютний приріст сукупних доходів підприємства – пункт 7:

<img width=«560» height=«23» src=«ref-1_1316910192-1897.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">

Індекс росту статті доходу в табл.3.1 у 2005 році відносно базового рівня 2004 року розраховуємо як:

а) Індекс росту доходів від продажу товарів(послуг) – пункт 1:

<img width=«328» height=«52» src=«ref-1_1316912089-1770.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069">

б) Індекс росту доходів від операцій з цінними паперами – пункт 2:

<img width=«343» height=«52» src=«ref-1_1316913859-1776.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">

в) Індекс росту доходів від операцій продажу основних фондів та НМА – пункт 3:

<img width=«312» height=«52» src=«ref-1_1316915635-1659.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071">

г) Індекс росту доходів у вигляді безповоротньої фінансової допомоги – пункт 4:

<img width=«323» height=«52» src=«ref-1_1316917294-1715.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072">

д) Індекс росту доходів від операцій лізингу (оренди) – пункт 5:

<img width=«304» height=«52» src=«ref-1_1316919009-1638.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">


е) Індекс росту інших оподатковуємих доходів – пункт 6:

<img width=«319» height=«52» src=«ref-1_1316920647-1807.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">

ж) Індекс росту сукупних доходів підприємства – пункт 7:

<img width=«332» height=«52» src=«ref-1_1316922454-1876.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">

Темп росту статті доходу в табл.3.1 у 2005 році відносно базового рівня 2004 року розраховуємо як:

а) Темп росту доходів від продажу товарів(послуг) – пункт 1:

<img width=«451» height=«52» src=«ref-1_1316924330-2197.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">

б) Темп росту доходів від операцій з цінними паперами – пункт 2:

<img width=«475» height=«52» src=«ref-1_1316926527-2211.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">

в) Темп росту доходів від операцій продажу основних фондів та НМА – пункт 3:

<img width=«436» height=«52» src=«ref-1_1316928738-2087.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">

г) Темп росту доходів у вигляді безповоротньої фінансової допомоги – пункт 4:

<img width=«456» height=«52» src=«ref-1_1316930825-2169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">

д) Темп росту доходів від операцій лізингу (оренди) –

пункт 5:

<img width=«439» height=«52» src=«ref-1_1316932994-2078.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">

е) Темп росту інших оподатковуємих доходів – пункт 6:

<img width=«455» height=«52» src=«ref-1_1316935072-2257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">

ж) Темп росту сукупних доходів підприємства – пункт 7:


<img width=«457» height=«52» src=«ref-1_1316937329-2301.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">

Темп приросту статті доходу в табл.3.1 у 2005 році відносно базового рівня 2004 року розраховуємо як:

а) Темп приросту доходів від продажу товарів(послуг) – пункт 1:

<img width=«561» height=«49» src=«ref-1_1316939630-2410.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083">

б) Темп приросту доходів від операцій з цінними паперами – пункт 2:

<img width=«541» height=«46» src=«ref-1_1316942040-1136.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">

в) Темп приросту доходів від операцій продажу основних фондів та НМА – пункт 3:

<img width=«539» height=«47» src=«ref-1_1316943176-1134.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">

г) Темп приросту доходів у вигляді безповоротньої фінансової допомоги – пункт 4:

<img width=«500» height=«44» src=«ref-1_1316944310-1058.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">

д) Темп приросту доходів від операцій лізингу (оренди) –

пункт 5:

<img width=«571» height=«52» src=«ref-1_1316945368-2430.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087">

е) Темп приросту інших оподатковуємих доходів – пункт 6:

<img width=«517» height=«46» src=«ref-1_1316947798-1114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">

ж) Темп приросту сукупних доходів підприємства – пункт 7:

<img width=«559» height=«48» src=«ref-1_1316948912-1181.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">

Абсолютний приріст статей витрат в табл.3.2 розраховується наступним чином:

а) Абсолютний приріст витрат, пов'язаних з придбанням матерiальних

активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого

використання у власнiй господарськiй дiяльностi – пункт 1:

<img width=«534» height=«19» src=«ref-1_1316950093-749.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">

б) Абсолютний приріст витрат прирiсту (убутку) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення – пункт 2:

<img width=«561» height=«21» src=«ref-1_1316950842-817.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">

в) Абсолютний приріст витрат на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) – пункт 3:

<img width=«547» height=«21» src=«ref-1_1316951659-787.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">

г) Абсолютний приріст витрат сум безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi – пункт 4:

<img width=«549» height=«21» src=«ref-1_1316952446-771.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">

д) Абсолютний приріст витрат по внесеним (нарахованим) податкам, зборам, обов'язковим платежам – пункт 5:

<img width=«506» height=«19» src=«ref-1_1316953217-719.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">

е) Абсолютний приріст витрат на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури – пункт 6:

<img width=«507» height=«20» src=«ref-1_1316953936-746.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">

ж) Абсолютний приріст витрат коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах – пункт 7:

<img width=«559» height=«21» src=«ref-1_1316954682-777.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">

з) Абсолютний приріст витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв – пункт 8:

<img width=«530» height=«21» src=«ref-1_1316955459-774.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">

и) Абсолютний приріст витрат, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi – пункт 9:

<img width=«502» height=«19» src=«ref-1_1316956233-721.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">

к) Абсолютний приріст інших витрат, пов'язаних з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) – пункт 10:

<img width=«506» height=«19» src=«ref-1_1316956954-724.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">

л) Абсолютний приріст витрат на амортизаційні відрахування – пункт 11:

<img width=«534» height=«19» src=«ref-1_1316957678-751.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">

м) Абсолютний приріст загальних валових витрат підприємства – пункт 12:

<img width=«520» height=«18» src=«ref-1_1316958429-739.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">

Індекс росту(падіння) статей витрат в табл.3.2 розраховується наступним чином:

а) Індекс росту витрат, пов'язаних з придбанням матерiальних активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi – пункт 1:

<img width=«375» height=«52» src=«ref-1_1316959168-1869.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">

б) Індекс росту витрат прирiсту (убутку) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення – пункт 2:

<img width=«396» height=«52» src=«ref-1_1316961037-1920.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103">


в) Індекс росту витрат на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) – пункт 3:

<img width=«371» height=«52» src=«ref-1_1316962957-1855.coolpic» v:shapes="_x0000_i1104">

г) Індекс росту витрат сум безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi – пункт 4:

<img width=«363» height=«52» src=«ref-1_1316964812-1781.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">

д) Індекс росту витрат по внесеним (нарахованим) податкам, зборам, обов'язковим платежам – пункт 5:

<img width=«361» height=«52» src=«ref-1_1316966593-1765.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">

е) Індекс росту витрат на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури – пункт 6:

<img width=«359» height=«52» src=«ref-1_1316968358-1752.coolpic» v:shapes="_x0000_i1107">

ж) Індекс росту витрат коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах – пункт 7:

<img width=«384» height=«52» src=«ref-1_1316970110-1840.coolpic» v:shapes="_x0000_i1108">

з) Індекс росту витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв – пункт 8:

<img width=«360» height=«52» src=«ref-1_1316971950-1820.coolpic» v:shapes="_x0000_i1109">


и) Індекс росту витрат, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi – пункт 9:

<img width=«289» height=«40» src=«ref-1_1316973770-717.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">

к) Індекс росту інших витрат, пов'язаних з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) – пункт 10:

<img width=«325» height=«45» src=«ref-1_1316974487-824.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">

л) Індекс росту витрат на амортизаційні відрахування – пункт 11:

<img width=«335» height=«45» src=«ref-1_1316975311-848.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">

м) Індекс росту загальних валових витрат підприємства – пункт 12:

<img width=«323» height=«42» src=«ref-1_1316976159-807.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">

Темп росту(падіння) статей витрат в табл.3.2 розраховується наступним чином:

а) Темп росту витрат, пов'язаних з придбанням матерiальних активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi – пункт 1:

<img width=«418» height=«44» src=«ref-1_1316976966-981.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">

б) Темп росту витрат прирiсту (убутку) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення – пункт 2:

<img width=«455» height=«45» src=«ref-1_1316977947-1018.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">

в) Темп росту витрат на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) – пункт 3:


<img width=«493» height=«52» src=«ref-1_1316978965-2297.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116">

г) Темп росту витрат сум безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi – пункт 4:

<img width=«485» height=«52» src=«ref-1_1316981262-2227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">

д) Темп росту витрат по внесеним (нарахованим) податкам, зборам, обов'язковим платежам – пункт 5:

<img width=«485» height=«52» src=«ref-1_1316983489-2204.coolpic» v:shapes="_x0000_i1118">

е) Темп росту витрат на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури – пункт 6:

<img width=«483» height=«52» src=«ref-1_1316985693-2198.coolpic» v:shapes="_x0000_i1119">

ж) Темп росту витрат коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах – пункт 7:

<img width=«517» height=«52» src=«ref-1_1316987891-2288.coolpic» v:shapes="_x0000_i1120">

з) Темп росту витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв – пункт 8:

<img width=«484» height=«52» src=«ref-1_1316990179-2251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1121">

и) Темп росту витрат, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi – пункт 9:

<img width=«493» height=«52» src=«ref-1_1316992430-2259.coolpic» v:shapes="_x0000_i1122">


к) Темп росту інших витрат, пов'язаних з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) – пункт 10:

<img width=«500» height=«52» src=«ref-1_1316994689-2262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1123">

л) Темп росту витрат на амортизаційні відрахування – пункт 11:

<img width=«507» height=«52» src=«ref-1_1316996951-2304.coolpic» v:shapes="_x0000_i1124">

м) Темп росту загальних валових витрат підприємства – пункт 12:

<img width=«523» height=«52» src=«ref-1_1316999255-2432.coolpic» v:shapes="_x0000_i1125">

Темп приросту(убутку) статей витрат в табл.3.2 розраховується наступним чином:

а) Темп приросту витрат, пов'язаних з придбанням матерiальних ктивiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi – пункт 1:

<img width=«495» height=«40» src=«ref-1_1317001687-1005.coolpic» v:shapes="_x0000_i1126">

б) Темп приросту витрат прирiсту (убутку) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення – пункт 2:

<img width=«524» height=«41» src=«ref-1_1317002692-1061.coolpic» v:shapes="_x0000_i1127">

в) Темп приросту витрат на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) – пункт 3:

<img width=«516» height=«43» src=«ref-1_1317003753-1033.coolpic» v:shapes="_x0000_i1128">


г) Темп приросту витрат сум безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi – пункт 4:

<img width=«474» height=«39» src=«ref-1_1317004786-976.coolpic» v:shapes="_x0000_i1129">

д) Темп приросту витрат по внесеним (нарахованим) податкам, зборам, обов'язковим платежам – пункт 5:

<img width=«492» height=«40» src=«ref-1_1317005762-995.coolpic» v:shapes="_x0000_i1130">

е) Темп приросту витрат на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури – пункт 6:

<img width=«503» height=«41» src=«ref-1_1317006757-1017.coolpic» v:shapes="_x0000_i1131">

ж) Темп приросту витрат коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах – пункт 7:

<img width=«476» height=«39» src=«ref-1_1317007774-986.coolpic» v:shapes="_x0000_i1132">

з) Темп приросту витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв – пункт 8:

<img width=«491» height=«40» src=«ref-1_1317008760-990.coolpic» v:shapes="_x0000_i1133">

и) Темп приросту витрат, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi – пункт 9:

<img width=«467» height=«37» src=«ref-1_1317009750-912.coolpic» v:shapes="_x0000_i1134">

к) Темп приросту інших витрат, пов'язаних з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) – пункт 10:


<img width=«439» height=«35» src=«ref-1_1317010662-890.coolpic» v:shapes="_x0000_i1135">

л) Темп приросту витрат на амортизаційні відрахування – пункт 11:

<img width=«477» height=«37» src=«ref-1_1317011552-946.coolpic» v:shapes="_x0000_i1136">

м) Темп приросту загальних валових витрат підприємства – пункт 12:

<img width=«534» height=«41» src=«ref-1_1317012498-1085.coolpic» v:shapes="_x0000_i1137">

Згідно з розрахунками табл.3.1,3.2 представлені структури статей валових доходів підприємства у 2004 та 2005 роках.

-         абсолютний сукупний дохід підприємства у 2005 році зменшився відносно рівня 2004 року на – 1,838 млн.грн.

-         при цьому абсолютні сукупні витрати підприємства у 2005 році на рахунок суттєвої економії по всіх статтях витрат зменшилися на – 4, 422 млн.грн.

-         абсолютний балансовий прибуток підприємства у 2005 році за рахунок наведених змін у сукупних доходах та витратах підприємства становить:

<img width=«539» height=«24» src=«ref-1_1317013583-1423.coolpic» v:shapes="_x0000_i1138"> у порівнянні з балансовим збитком 2004 року:

<img width=«539» height=«24» src=«ref-1_1317015006-1471.coolpic» v:shapes="_x0000_i1139"> але сума балансового прибутку 2005 року становить менше 10% від суми збитку 2004 року, тому діяльність підприємства в цілому за 2004 – 2005 роки – збиткова.

Як показують результати розрахунків в табл.3.3, побудовані на основі даних табл.3.1, 3.2:

а) Розрахункова кількість працівників на підприємстві може бути оцінена за даними по сплаті комунального податку:

<img width=«486» height=«60» src=«ref-1_1317016477-1301.coolpic» v:shapes="_x0000_i1140">


<img width=«486» height=«60» src=«ref-1_1317017778-1287.coolpic» v:shapes="_x0000_i1141">

б) Середньомісячна заробітна плата 1 робітника (з нарахуваннями у соціальні та пенсійні фонди) розраховується як:

<img width=«553» height=«81» src=«ref-1_1317019065-2660.coolpic» v:shapes="_x0000_i1142">

<img width=«553» height=«81» src=«ref-1_1317021725-2632.coolpic» v:shapes="_x0000_i1143">

в) Середньомісячна заробітна плата 1 робітника (без нарахуваннями у соціальні та пенсійні фонди – 39%=32%(Пенсійний фонд)+2,9%(фонд тимчасової непрацездатності)+2,1%(фонд безробіття)+2%(фонд нещасних випадків)) розраховується як:

<img width=«508» height=«41» src=«ref-1_1317024357-1123.coolpic» v:shapes="_x0000_i1144">

<img width=«494» height=«40» src=«ref-1_1317025480-1093.coolpic» v:shapes="_x0000_i1145">

Таким чином, згідно розрахункам табл.3.3:

-         середній рівень заробітної плати за 2005 рік відносно рівня 2004 року зріс на 68,47 грн, що становить зростання на 11,4%, при цьому кількість працівників підприємства зменшилась з 593 працівників до 480 працівників(розраховано по рівню комунального податку – 1,70 грн./місяць з працюючого), що становить негативний приріст — 19%;

-         в структурі валових витрат підприємства доля фонду заробітної плати є практично стабільною та становить:

а) у 2004 році – 15,29 %;

б) у 2005 році – 15,57 %;

-         зростання середньомісячної заробітної плати у 2002 році відносно

рівня 2001 року на +11,43% відбулося за рахунок 2 факторів:

а) зниження чисельності працівників на –19,05%

б) зниження фонду заробітної плати на –9,8%

-         середній рівень продуктивності праці по валовому доходу за 2005 рік зріс на +5,25% (з рівня 6,14 грн./грн. до рівня 6,46 грн./грн),

в той же час продуктивність праці по чистому прибутку підприємства залишається практично на “нульовому рівні”, оскільки підприємство знаходиться на фінансовому оздоровленні (признане судом банкрутом 29.12.2004 року).
Таблиця 3.1 — Структура та динаміка формування валових доходів підприємства в 2004 -2005 роках

<img width=«509» height=«262» src=«ref-1_1317026573-32915.coolpic» v:shapes="_x0000_i1146"> 


Таблиця 3.2 — Структура та динаміка формування валових витрат підприємства в 2004 -2005 роках

<img width=«534» height=«403» src=«ref-1_1317059488-48100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1147"> 
Таблиця 3.3 — Структура та динаміка продуктивності праці та заробітної плати на підприємстві в 2004-2005 роках

<img width=«565» height=«282» src=«ref-1_1317107588-38344.coolpic» v:shapes="_x0000_i1148">


ВИСНОВКИ

Як показали результати проведеного в курсовій роботі статистичного дослідження окремих характеристик ВАТ«ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»:

-         середній рівень заробітної плати за 2005 рік відносно рівня 2004 року зріс на 68,47 грн, що становить зростання на 11,4%, при цьому кількість працівників підприємства зменшилась з 593 працівників до 480 працівників(розраховано по рівню комунального податку – 1,70 грн./місяць з працюючого), що становить негативний приріст — 19%;

-         в структурі валових витрат підприємства доля фонду заробітної плати є практично стабільною та становить:

а) у 2004 році – 15,29 %;

б) у 2005 році – 15,57 %;

-         зростання середньомісячної заробітної плати у 2002 році відносно рівня 2001 року на +11,43% відбулося за рахунок 2 факторів:

а) зниження чисельності працівників на –19,05%

б) зниження фонду заробітної плати на –9,8%

-         середній рівень продуктивності праці по валовому доходу за 2005 рік зріс на +5,25% (з рівня 6,14 грн./грн. до рівня 6,46 грн./грн), в той же час продуктивність праці по чистому прибутку підприємства залишається практично на “нульовому рівні”, оскільки підприємство знаходиться на фінансовому оздоровленні (признане судом банкрутом 29.12.2004 року).

Статистичний аналіз фінансово-господарських показників діяльності підприємства, яке з 29.12.2004 року знаходиться в стадії фінансового оздоровлення під керівництвом комітету кредиторів (офіційне признання банкрутства заводу), показав:

-         в структурі валових доходів підприємства доля доходів від реалізації продукціх підприємства у 2005 році знизилась до 79% у порівнянні з 91 % у 2004 році, при цьому абсолютні валові доходи підприємства зменшились на 6,06 млн.грн., що становить падіння на -18,26%;

-         одночасно в структурі валових доходів у 2005 році до 10% -долі зросли доходи від неосновної діяльності з цінними паперами та борговими цінними паперами (спекуляція);

-         валюта балансу підприємства у 2005 році становить 68,27 млн.грн. у порівнянні з 65,3 млн.грн. у 2004році, що відповідає рівню приросту у +4,56 %;

-         абсолютний сукупний дохід підприємства у 2005 році зменшився відносно рівня 2004 року на – 1,838 млн.грн.

-         при цьому абсолютні сукупні витрати підприємства у 2005 році за рахунок суттєвої економії по всіх статтях витрат зменшилися на – 4, 422 млн.грн.

-         таким чином, рівень валових доходів у 2005 році зменшився на –5,06% відносно рівня 2004 року, а рівень валових витрат у 2005 році зменшився на – 11,42% відносно рівня 2004 року.

-         абсолютний балансовий прибуток підприємства у 2005 році за рахунок наведених змін у сукупних доходах та витратах підприємства становить:<img width=«539» height=«24» src=«ref-1_1317013583-1423.coolpic» v:shapes="_x0000_i1149"> у порівнянні з балансовим збитком 2004 року:

<img width=«539» height=«24» src=«ref-1_1317015006-1471.coolpic» v:shapes="_x0000_i1150"> але сума балансового прибутку 2005 року становить менше 10% від суми збитку 2004 року, тому діяльність підприємства в цілому за 2004 – 2005 роки – збиткова.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – М.: Финансы и статистика, 1996.

2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.

3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Инфра-М, 1998.

4. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. – К.: Вища школа, 1992.

5. Статистика. За редакцією А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К.: Вища школа, 1993.

6. Статистика рынка товаров и услуг / под ред. И.К. Беляевского – М.: «Финансы и статистика», 1997.

7. Статистика підприємництва / під редакцією П.Г. Вашківа – Київ, ”Слобожанщина”, 1999.

8. Социально-экономическая статистика / под редакцией А.В. Головача – Киев, «Вища школа», 1991.

9. Финансовый менеджмент.- Под ред. Е.С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1993. — 268 с.

10. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Дело, 1992.- 320 с.

11. Шеремет А.Д. и др. Методика финансового анализа предприятия. — М.: Дело, 1992. — 320 с.


Додаток А


    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця А.1 — Декларацiя про прибуток пiдприємстваза 2004 рік
Hазва пiдпpиємства ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Iдентифiкацiйний код з ЄДРПОУ 1412851

Фоpма власностi (КФП)

 (адpеса, телефон платника)

Пiдпоpядкованiсть

Податковий перiод — 2004 рік

Декларація подається до 402 СДПІ ПО РОБОТІ З ВПП У М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКОдниниця вимipу: гpн.

№ п/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

2

3

4

I ЧАСТИНА

1

Доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)

1

 10068500,0

 33221200,0

2

Доходи вiд операцiй з цiнними паперами, валютними цiнностями та борговими зобов'язаннями (Додаток Б, рядок 2.12)

2

 2000,0

 8400,0

3

Доходи вiд операцiй з основними фондами, нематерiальними активами та капiтальний доход, пов'язаний з видобутком корисних копалин (Додаток В, рядок 3.7)

3

 

 815000,0

4

Доходи у виглядi безповоротної фiнансової допомоги та безоплатно наданих товарiв (Додаток Г, рядок 4.8)

4

 120900,0

 640700,0

6

Доходи вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди)

6

 2800,0

 17600,0

8

Iншi види доходiв, що входять до складу об'єкта оподаткування (Додаток Е, ряд. 8.14)

8

 1929700,0

 1929700,0

9

Сукупний валовий дохiд (сума рядкiв з 1 по 8)

9

 12123900,0

 36362600,0

11

Скоригований валовий доход (рядок 9 — рядок 10)

11

 12123900,0

 36632600,0

II ЧАСТИНА

12

Витрати пов'язанi з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) (Додаток Ж)

 

12.1

Витрати, пов'язанi з придбанням матерiальних активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi (сума рядкiв з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)

12

 8800400,0

 27006100,0

12.2

прирiст (убуток) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядкiв з 33.1 по 33.3), та зi знаком плюс, якщо рiзниця має вiд'ємне значення (додаток Ж, сума рядкiв 4, 8, 14)

13

 257000,0

 -755000,0

12.3

Витрати на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) (Додаток Ж, сума рядкiв 15, 16, 17)

14

 1954600,0

 5922100,0

12.6

сума безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi

17

 24800,0

 617800,0

12.8

сума внесених (нарахованих) податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв

19

 18900,0

 650600,0

12.10

витрати на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури

22

 34700,0

 105500,0

12.11

коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах

23

 -237600,0

 -474300,0

12.12

витрати, пов'язанi з полiпшенням основних фондiв

24

 219400,0

 743500,0

12.15

витрати, пов'язанi з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi) (додаток З, сума рядкiв з 29.6 по 29.8)

27

 464900,0

 2119700,0

12.16

іншi витрати, пов'язани з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)

28

 47300,0

 172900,0

16

Загальна сума валових витрат (сума рядкiв з 14 по 31 + рядок 12 + рядок 13, крім рядка 15.1 )

32

 11584200,0

 36108900,0

III ЧАСТИНА

18

Амортизацiйнi вiдрахування (додаток М, рядок 34.16)

34

 628600,0

 2624600,0

IV ЧАСТИНА20

Оподатковуваний прибуток, що пiдлягає оподаткуванню за ставкою 30% до перенесення збиткiв на наступнi податковi квартали

36

 -88900,0

 

25

Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу, перенесенi на наступнi податковi квартали

38

 47744200,0

 47744200,0

27

Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступнi податковi квартали

40

 47833100,0

 47833100,0


    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця А.2 — Витpати, пов'язанi з пiдготовкою, оpганiзацiєю, веденням виpобництва, pеалiзацiєю пpодукцiї (pобiт, послуг) – 2004 (Додаток Ж)
№ п/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

2

3

4

1

Витрати, пов'язані з пpидбанням матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв:

 

1.1

пpидбанням матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв (кpiм тих, що пpидбанi на у неpезидентiв на теpитоpiї офшоpних зон) як за нацiональну, так i за iноземну валюту

1

 7759600,0

 23087500,0

1.4

пеpевищення балансової ваpтостi покупних матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв на складах, незавеpшеному виpобництвi та залишках готової пpодукцiї на початок звiтного кваpталу над їх балансовою ваpтiстю на кiнець того ж кваpталу (убуток)

4

 257000,0

 1631900,0

2

З пpидбанням покупних товаpiв:

 

2.1

пpидбанням товаpiв (кpiм того, що пpидбанi у неpизидентiв на теpитоpiї офшоpних зон) як за нацiональну, так i за iноземну валюту для подальшого їх прожажу

5

 26700,0

 51300,0

3

З наданням послуг, виконанням pобiт:

 

3.1

наданням послуг, виконанням pобiт платнику податку (кpiм тих, що здiйсненi у неpизидентiв на теpитоpiї офшоpних зон), оплачених як в нацiональнiй так i в iноземнiй валютi

9

 1014100,0

 3867300,0

5

З оплатою працi фiзичних осiб (працiвникiв), що перебувають з платником податку у трудових вiдносинах чи працюють за договорами цивiльно-правового характеру

16

 1417100,0

 4280500,0

5.4

Фактично сплачено фізичними особами (працівниками), зазначеними у рядку 16

20

 372900,0

 1858900,0

6

Сума зборів на обов'язкове державне пенсiйне страхування та iншi види загальнообов'язкового (в т. ч. державного) соцiального страхування працiвникiв

21

 537500,0

 1641600,0

8

Iншi витрати

23

 47300,0

 172900,0

8

Всього витрат (сума рядкiв з 1 по 23, крім 15 і 20)

24

 11059300,0

 34733000,0Таблиця А.3 — Витpати, пов'язанi з внесенням(нарахуванням) податкўв, зборів, обов'язкових платежів- 2004 (Додаток Ж-1)

№ п/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

 
Нараховано

Фактично сплачено

Нараховано

Фактично сплачено

 
1

2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

1

Сума внесених (нарахованих) загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів)  1.4

Плата (податок) за землю, крім плати за землю, що не використовується в господарській діяльності платника податку

19.4

 

 

 329900,0

 343700,01.5

Рентні платежі

19.5

 

 

 

 1.6

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

19.6

 7500,0

 7400,0

 29400,0

 29300,01.8

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

19.8

 5100,0

 5700,0

 22800,0

 27000,01.9

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19.9

 

 1100,0

 6500,0

 6500,02

Сума внесених (нарахованих) місцевих податків, зборів (обов'язкових платежів)  2.1

Податок з реклами

19.14

 

 

 

 2.2

Комунальний податок

19.15

 6300,0

 5900,0

 24200,0

 29700,03

Всього витрат (сума рядків з 19.1 по 19.24)

19.25

 18900,0

 20100,0

 412800,0

 436200,0

Таблиця А.4 — Витрати по оперцiях з борговими зобов'язаннями та валютними цiнностями –2004 (Додаток З)

№ п/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

2

3

4

2

Витрати, пов'язанi з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської дiяльностi:

 

2.2

По iнших пiдприємствах, крiм неприбуткових установ i органiзацiй

29.7

 464900,0

 2119700,0

6

Всього витрат (сума рядкiв з 29.1 по 29.12 )

29.13

 464900,0

 2119700,0

    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця А.5 — Розрахунок амортизацiйних вiдрахуваннь-2004 (Додаток М)
№ п/п

Показники

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

Балансова вартість груп основних фондів

 

 

група 1

34.1

 35521100,0

 34746700,0

 

 

 

група 2

34.2

 471400,0

 353300,0

 

 

 

група 3

34.3

 4132300,0

 3154100,0

 

 

4.

Сума амортизаційних відрахувань за основним фондами, нематеріальними активами та від вартості фактично проведених поліпшень об'єктів оперативного лізингу 

 

група 1

34.11

 

 

 443900,0

 1845700,0

 

група 2

34.12

 

 

 29500,0

 132400,0

 

група 3

34.13

 

 

 154900,0

 645100,0

4.4

Нематеріальні активи

34.14

 

 

 300,0

 1400,0

6.

Загальна сума амортизацiйних вiдрахувань

34.16

 

 

 628600,0

 2624600,0

Додаток Б
Таблиця Б.1— Декларацiя про прибуток пiдприємства за 2005 рік

Hазва пiдпpиємства ВАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА»

Iдентифiкацiйний код з ЄДРПОУ 1412851

Фоpма власностi (КФП)

 (адpеса, телефон платника)

Пiдпоpядкованiсть

Податковий перiод — 2005 рік 

Декларація подається до 402 СДПІ ПО РОБОТІ З ВПП У М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Одниниця вимipу: гpн.

№ п/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

2

3

4

I ЧАСТИНА

1

Доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)

1

 3105400,0

 27153400,0

2

Доходи вiд операцiй з цiнними паперами, валютними цiнностями та борговими зобов'язаннями (Додаток Б, рядок 2.12)

2

 1329200,0

 2306800,0

3

Доходи вiд операцiй з основними фондами, нематерiальними активами та капiтальний доход, пов'язаний з видобутком корисних копалин (Додаток В, рядок 3.7)

3

 

 117600,0

4

Доходи у виглядi безповоротної фiнансової допомоги та безоплатно наданих товарiв (Додаток Г, рядок 4.8)

4

 932500,0

 1668200,0

6

Доходи вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди)

6

 18600,0

 49400,0

8

Iншi види доходiв, що входять до складу об'єкта оподаткування (Додаток Е, ряд. 8.14)

8

 20800,0

 3228500,0

9

Сукупний валовий дохiд (сума рядкiв з 1 по 8)

9

 5406500,0

 34523900,0

11

Скоригований валовий доход (рядок 9 — рядок 10)

11

 5406500,0

 34523900,0

II ЧАСТИНА

12

Витрати пов'язанi з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) (Додаток Ж)

 

12.1

Витрати, пов'язанi з придбанням матерiальних активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi (сума рядкiв з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)

12

 2030600,0

 21095400,0

12.2

прирiст (убуток) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядкiв з 33.1 по 33.3), та зi знаком плюс, якщо рiзниця має вiд'ємне значення (додаток Ж, сума рядкiв 4, 8, 14)

13

 1662700,0

 4476000,0

12.3

Витрати на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) (Додаток Ж, сума рядкiв 15, 16, 17)

14

 1061700,0

 5341800,0

12.6

сума безнадiйної заборгованостi у частинi, що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi

17

 52700,0

 156300,0

12.8

сума внесених (нарахованих) податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв

19

 11800,0

 520400,0

12.10

витрати на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури

22

 8600,0

 42800,0

12.11

коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах

23

 

 -47700,0

12.12

витрати, пов'язанi з полiпшенням основних фондiв

24

 41400,0

 349500,0

12.15

витрати, пов'язанi з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi) (додаток З, сума рядкiв з 29.6 по 29.8)

27

 57800,0

 512600,0

12.16

іншi витрати, пов'язани з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)

28

 27900,0

 158500,0

13

Витрати по операцiях з борговими зобов'язаннями та валютними цiнностями (рядок 29.13 додатку З — рядок 27 декларацiї)

29

 587400,0

 1572500,0

14

Витрати по операцiях з основними фондами та нематерiальними активами (додаток I, рядок 30.8)

30

 

 216100,0

16

Загальна сума валових витрат (сума рядкiв з 14 по 31 + рядок 12 + рядок 13, крім рядка 15.1 )

32

 5542600,0

 34394200,0

III ЧАСТИНА

18

Амортизацiйнi вiдрахування (додаток М, рядок 34.16)

34

 511500,0

 2133400,0

IV ЧАСТИНА20

Оподатковуваний прибуток, що пiдлягає оподаткуванню за ставкою 30% до перенесення збиткiв на наступнi податковi квартали

36

 -647600,0

 2155300,0

23

Оподаткований прибуток за вирахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок впровадження понижуючого коефiцiєнта 0,8 до норм амортизації(рядок 36 — 36.1)

36.3

 -647600,0

 2155300,0

25

Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу, перенесенi на наступнi податковi квартали

38

 40545400,0

 40545400,0

27

Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступнi податковi квартали

40

 40080300,0

 40080300,0
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике