Реферат: Karakterer Essay Research Paper KaraktererJeg har valgt

Karakterer Essay, Research Paper

Karakterer

Jeg har valgt? skrive denne stilen som en artikkel.

Hurra, jeg fikk karakteren M+.

Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til? si?

? nei, jeg fikk en NG, til neste pr?ve m? jeg skjerpe meg.

Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste ?rene. Enkelte mener de er helt n?dvendige for skolegangen, mens andre mener de ?delegger de unge. Karakterene hjelper til med? opprettholde den h?ye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere p? rangstigen over skolebarn i verden.

Karakterene kan v?re med p?? hjelpe elevene og l?rerne til? se hvor hver enkelt av elevene st?r i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan l?rerne st?te p? vanskeligheter n?r de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de m? legge stor vekt p? hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene. Uten karakterer i skoleverket vil det ogs? kunne bli vanskeligere? vurdere elevene rettferdig.

Karakterene er ogs? med p?? motivere elevene og gi dem noe? se fram til gjennom et langt skole?r. Karakterene hjelper til slik at elevene st?r p? hele ?ret og ikke gj?r det d?rligere mot slutten. Men har man f?rst f?tt et par d?rlige karakterer, kan de ha motsatt virkning. Foreldrene m? ha forst?else for barna deres, og ikke forvente toppkarakter hver gang. Hvis man skulle f? en d?rlig karakter, b?r de oppmuntre og ikke kjefte.

Med karakterene blir de unge blir p?lagt et voldsomt forventningspress, b?de overfor seg selv og foreldrene. Mange av elevene opplever karakterene som en stressfaktor, mister nattes?vnen og m?ter tr?tte opp p? skolen. F?r en pr?ve kan mange av elevene v?re s? nerv?se at de rett og slett skulker. Hvis elevene f?r en d?rlig karakter kan de bli veldig skuffet og miste lysten p? videre skolegang.

Jeg husker selv en gang vi fikk en uventet leksepr?ve i samfunnsfag. Jeg hadde ikke lest og fikk en d?rlig karakter. Det f?ltes ut som om verden skulle g? under. Jeg hatet alt som hadde med skolen? gj?re og jeg hadde kun lyst til? slutte p? skolen.

I fag som gym, musikk og heimkunnskap kan det ofte v?re vanskelig? gi karakterer. Elevene har som regel ikke s? mange pr?ver i disse fagene, og det er vanskelig? gi karakterer p? kroppsarbeid. En l?sning p? problemet kan v?re? avskaffe karakterene i disse fagene og heller vurdere elevene med ?deltatt? eller ?ikke deltatt?

N?r man snakker om karakterer, kan man ikke glemme l?rerne. Det er de som skal bestemme karakterene og det er ikke alltid like lett. Det er sv?rt vanskelig? v?re helt rettferdig, og hvor strenge l?rerne er varierer mye fra skole til skole.

Jeg tror at om prestasjonene til elevene fortsatt skal bli vurdert ved hjelp av karakterer, b?r det lages et nytt system som er mer rettferdig og likt over hele landet.

еще рефераты
Еще работы по на английском языке