Реферат: Насичені одноатомні спирти

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол
CH3OH – молекулярна формула
Н
|
H – C– O – H – структурна ф-ла
|
H СН3 – ОН – скорочена
структурна формула
Метанол
С2Н5ОН – молекулярна формула
Н Н
| |
H– C – С – O – H – структурна ф-ла
| |
H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена
структурна формула

Електронна формула.

Етанол
Н ?- ?+
Н : С : О : Н
Н
Метанол
Н Н ?- ?+
Н : С : С: О : Н
Н Н

Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:

4 3 2 1
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH
Бутанол –1
4 3 1 1
СН3 – СН2 – СН – СН3
|
OH
Бутанол - 2

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3
2- Метилпропанол-1
CH3
1 2 | 3
СН3 – С – СН3
|
OH
2- Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.
Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
1. Повне окиснення (горіння)
2СН3 – ОН + 3О2 ? 2СO2 + 4 H2O ?H=715 кДж/моль
2. Неповне окиснення
O О
|| ||
С2Н5ОН СН3 – С СН3 – С
-Н2О | -Н2О
C
3. Заміщення атома гідрогену
2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na?2CH3–CH2–O Na + H2
4. Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl?CН3 –СН2 –Сl
5. Дегідратація
С2Н5 ОН?(t 2700) CН2 =СН2+Н2O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора.
O O
|| ||
СН3 – С + HO – C2H5 ?(t0,k,t) CH3 – C +H2O
| |
OH C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 – ОН ?(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
1. Суха перегонка деревини
2. З синтез газу
СО +2Н2 ?(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
1. Гідроліз галоген пхідних
СН3 – С2Н2Cl + H2O ?CH3 CH2OH + HCl
2. Відновлення альдинідів
O
||
СН3 – С + H2?CH5CH2OH
|
H
3. Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 ?(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
4. Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
1. Основа алкогольних напоїв
2. Розчинники
3. Органічний синтез і лабораторна практика
4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.
еще рефераты
Еще работы по органической химии