Реферат: Топологія мережі Internet

Топологія мережі Internet має складнозірчастий вигляд та ієрархічну структуру, в якій взаємодіють робочі станції та сервери. Зв’язок між провайдерами ( забезпечують клієнтам доступ до мережі Internet) здійснюється через космічні супутники, сервери пов’язані між собою різними каналами (телефонні мережі, спеціальні мережі і т.д.).

Обмін інформацією в Internet відбувається через протокол ТСР (протокол, який визначає як відбувається передавання інформації) та ІР(адресний протокол мережного рівня, що визначає куди передається інформація).

Згідно з протоколом ІР, кожному комп’ютеру в мережі Internet присвоюється унікальна ІР-адреса, що складаються з чотирьох байтів, наприклад, 104.17.126.10. Структура ІР-адреси така, що кожний комп’ютер, через який походить пакет, може визначити маршрут відправлення. Домен- це група вузлів, які об’єднані за певною ознакою і якимприсвоєно спільне ім’я. Система доменів утворює ієрархічн, деревоподібну структуру, тобто, кожен домен проміжного рівня містить групу доменів нижчого рівня. Кореневий домен є умовним. На верхньому рівні розташовані домени США та початкові домени різних країн. Послідовність доменів розділяють крапкою. Наприклад, univer.Lviv.ua – кореневий рівень – ua (Україна), проміжковий рівень – Lviv, нижній рівень- univer.Адреса користувача мережі Internet складається з двох чатин: його власного індетифікатора та доменного імені його комп’ютера, які розділяються знаком @. Наприклад, pavlo@letz..lviv.ua, де pavlo- власний індетифікатор користувача, letz.lviv.ua- домене ім’я його комп’ютера.

Кристувач Internet має можливість використовувати:

· Електронну пошту (Е-mail) – обмін електронними листами з іншими користувачами ;

· Групу новин або телеконференцій ( UseNet );

· Пошук та передачу файлів між двома віддаленими комп’ютерами (FTP)$

· Віддалене керування комп’ютером ( TelNetSSH);

· Пошук та передачу текстових файлів за допомогою гіперпосилань ( WWW )

Робота з браузером Microsoft Internet Explorer

Программа-браузер ( від слова browse – переглядати ) Microsoft Internet Explorer входить до складу операційних систем типу Windows і дозволяє працювати з усіма сервісними програмами Internet Explorer здійснюється командами Пуск/Программы/ Internet Explorer або через відповідну піктограмочку з робочого столу.

Інтерфейс вікна містить наткні елементи: заголовок, меню, панелі інструментів, навігатор, службові панелі, статусний рядок ( рис.1.)

Рис.1. Вікно InternetExplorer.

Для виконання основних операцій служить панель інструментів, яка містить кнопки:

Назад – для переходу до попередньо завантаженої сторінки;

Вперед – для переходу до наступної сторінки;

Остановить – для переривання зв’язку з почтовим вузлом і зупинки передавання данних;

Обновить – відновлення інформації у почтовому вікні;

Домой – для переходу до домашньої ( початкової )сторінки;

Поиск – для пошуку ресурсів Internetза введеними словами;

Избранное – для зберігання адрес найпоотрібніших сторінок;

Журнал – для пошуку та вибору сторінок Internet, до яких звертались пд час попередніх сеансів роботи;

Почта – для роботи з електронною поштою та групами новин ( за допомогою відповідного програмного забезпечення);

Печать – для друку вмісту поточного вікна;

Правка редагування текстової сторінки, за допомогою текстових редакторів;

Messenger – виклик програми MNS Messenger Service.

Електронна пошта ( Е- mail )

Для робот из електоронною поштою використовують програми PegasusMail, OutlookExpress, NetscapeMessenger, Eudora, MicrosoftOutlook, TheBat! тощо.

Для створення електронного повідомлення в TheBat! ( український інтерфейс ) потрібно виконати команди Лист/Створити. В далоговомі вікні Редагування листа вводять наступні дані :

· Електронну адресу одержувача повідомлення ( поле Кому );

· Тему повідомлення ( поле Тема );

· Текст повідомлення ( робоче поле вікна ).

Редагування та форматування тексту повідомлення виконують за допомогою піктограм панелей інструментів даного вікна. До повідомлення можна приєднати окремий фай, натиснувши відповідну піктограму на панелі інструментів ( Приєднати файл ) або з меню Утилити/додати файл.

Для відправлення повідомлення слід виконіати команди Лист/Надіслати негайно.

Щоб перевірити «поштову скриньку», слід виконати команди Скринька/Перевірити поштову скриньку. Отримані повідомлення будуть виділеним жирним шрифтом в переліку листів містить заголовок листа, дату і час відправлення, тему листа та ін. Щоб переглянути отриманий лист, достатньо двічі клацнути на його назві. Для створення відповіді на одержаний лист достатньо виконати команди Лист/Відповідь, а для відповіді всім одержувачам цього ж листа – Лист/Відповісти всім.

Пошук та передача інформації у World Wide Web ( WWW )

WWW – інформаційний простір, що містить мільйони взаємозвязаних гіпертекстових електорнних документів, які називають Web-сторінками. Група темаатичнго обєднаних сторінок утворює Web –сайт. Web-сторінка може містити не лише текстову, а й музичну, графічну, відео та звукову інформацію. Особливістю організації Web – сторінки є гіпертекстові посилення. Означає, що з будь-яким фрагментом сторінки можна повязати ще один Web-документ, який, у свою чергу. Також може мати посилання на інші документи. Посилання зображаються у вигляді виділених ( кольором або шрифром) фрагментів тексту. Деколи вони оформлені як кнопки Windows/ Запит на відкриття посилання здійснюють клацанням мишею по потрібному фрагменту.

Для передавання та пошуку інформації у WWW використовують протокол http (hypertexttransferprotocol ), згідно з яким кожній Web – сторінці присвоюють адресу ГКД. Адреса ( індетифікатор ) складається з трьох частин:

· Імені протоколу, двокрапкит і двох знаків «/» http://

· Зазначення доменного імені компютера www.univ.lviv.ua

· Повного шляху до шляху на даному компютері ( при записі шляху використовують знак «/» )http://www.univ.lviv.ua/pol/rozd1/list1.txt.

Рис.1. Сторінка пошукового серверу Google.

Для пошуку потрібних даних використовують спеціальні пошукові сервери. При зверненні до такого сервера у вікні відкривається сторнка, що містить каталоги з різних тем ( музика, математика, новини, і т.д. ). Такий спосіб пошуку називається спрямованим. Крім того, можна виконувати контекстний пошук, вводячі у спеціальне поле запиту ключеві слова або їх комбінацію з використанням логічних операторів «І» (+), «АБО»(,), «НІ»(_), та ін. Найпопулярнішими є пошукові сервери: www.google.com, www.altavista.com, www.yahoo.com, www.meta.com.ua, www.aport.ru, www.el.visti.net, www.rambler.ru, www.list.ru.

Браузер InternetExplorer надає кілька способів вибору Web – сторінок :

· Введення поля адреси URL – адресу

· Вибір URL – адреси з списку, який відкривається клацанням миші на трикутнику в полі адреси ( 15 останніх використаних адрес )

· Копіювати адреси через буфер обміну і винесення її в поле адрес;

· Клацання миші на посилання

Для створення Web – сторінки використовують мову HTML. Команди HTMLможуть бути парні( значенняпочатку та кінця фрагменту )та одноелементні ( визначення дії ). Створення HTML – файлу можливе в будь –якому текстовому редакторі, потрібно лише у полі Тип файла зазначити только текст і надати розширення *.htm або *.html, після чого цей файл можна відкрити браузером. Основні команди ( теги ), що використовуються при створенні Web – сторінки подано в табл. 9.1.

Наведемо приклад створення найпростішої Web – сторінки :

<html>

<head>

<title>Тестова сторінка</title>

<meta http-egiv=»Conyent-Type»content=»text/html;charset=windows-1251»>

</head>

<body bgkolor=»whait»text=»black»>

<h1 align=»centr»>

<b>Привіт!</b>

</h1>

<p.

<img src=»/bullet.gif»width=»15»height=»15»>Цемояпешавеб – сторінка, зякоїя безмежно тішуся: о)<img src=»/bullet.gif» width=»15»height=»15»>

</p>

</body>

</html>

еще рефераты
Еще работы по остальным рефератам