Реферат: Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школі

Зміст

Вступ

Розділ I. Особливості вивчення модуля „Людини і природа” у початковій школі

1.1 Методична система вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання ППЗ на уроках трудового навчання (зокрема модуля «Людина і природа»)

1.3 Опис прикладного програмного забезпечення для використання на уроках трудового навчання (зокрема модуля „Людина і природа”)

Розділ ІІ. Розробки уроків з трудового навчання для модуля „Людина і природа” із використанням комп’ютера

2.1 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за класичною методикою І.Т. Міщенка

2.2 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за методичною системою О.Ф. Ботюка

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Методика викладання трудового навчання в початковій школі передбачає вирішення наступних завдань:

— формування в учнів технічного мислення;

— професійна орієнтація для вибору майбутньої професії;

— формування уявлень учнів про природні процеси і явища;

— формування умінь конструювання, моделювання;

— виховання почуття прекрасного;

— виховання вміння творити прекрасне;

— розвиток практичних умінь;

— виховання акуратності, старанності, педантичності, вміння організовувати свою роботу та ін.

Ці основні завдання потребують від вчителя залучення до своєї роботи різноманітних прийомів, методів, форм і принципів. Тут методологічну базу вчителя трудового навчання в початкових класах можна поділити на класичну і новітню.

До класичної методології належать ті прийоми і засоби, якими вчителі користувалися впродовж багатьох років (від початку створення трудового навчання (виховання) як шкільного курсу).

До новітньої методології можна віднести залучення до педагогічного процесу сучасних інформаційних технологій. Така технологія проведення уроків передбачає поєднання старих (класичних, десятиліттями випробовуваних) засобів з більш сучасними, що порівняно нещодавно ввійшли в суспільну практику.

Завданням нашої курсової роботи є дослідження процесу проведення уроків трудового навчання у початковій школі з використанням новітніх інформаційних технологій, зокрема для створення комп’ютерних дидактичних засобів.

Об’єкт роботи – створення комп’ютерних дидактичних засобів для уроків трудового навчання модуля „Людина і природа”.

Предмет – уроки трудового навчання в початковій школі з використанням нових інформаційних технологій.


Розділ I. Особливості вивчення модуля „Людини і природа” у початковій школі

1.1 Методична система вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі «Технології». У стандарті зазначено: «Вимоги освітньої галузі „Технологія“ конкретизуються у типових програмах з предметів „Художня праця“, „Трудове навчання“. Вони є невід’ємною частиною особистісно орієнтованої моделі освіти, сприяють формуванню активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах краси і доцільності».

Мета і завдання трудового навчання в початкових класів класах реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: людина – природа, людина – людина, людина – знакові системи, людина –техніка, людина – художні образи. Відповідно до зазначених напрямів у програмі виділено п’ять модулів: «Людина і природа», «Я сам та інші люди», «Людина і знаки інформації», «Людина і техніка», «Людина і художнє довкілля». Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв’язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання із іншими навчальними предметами.

Нова програма орієнтує на конструктивно-технологічний підхід до вирішення завдань трудового навчання. Відомості з конструювання і технології виділені у переважній більшості тем кожного розділу програми.

Відповідно до конструктивно-технологічного підходу пріоритетним завданням трудового навчання є розвиток загальнотрудових і конструктивних умінь учнів. Недопустимим є орієнтування школярів на оволодіння лише технологічними знаннями і уміннями. Важливо поєднувати формування загальнотрудових умінь із знаннями про матеріали, техніки їх обробки, а також особисто значущими для учнів результатами трудових дій.

З урахуванням особливостей мікровікового періоду учнів початкових класів та згідно з дидактичним принципом наступності у програмах визначено нові пріоритети. Наприклад, у 3 класі звертається увага на особливості професій (мету, умови) за різними напрямками трудової діяльності. У 4 ж класі в полі зору вчителя мають бути кваліфікаційні якості представників професій, які пов’язані з тим чи іншим напрямом трудової діяльності.

Так як теми з трудового навчання у всіх початкових класах дублюються і відхилення мінімальні, ми пропонуємо загальну систему для 1-4 класів.

Теми запропоновані варіативно. Вчитель вибирає їх з урахуванням наявності обладнання.

Для кращого розуміння місця і важливості досліджуваного нами модуля „Людина і природа” в загальній системі вивчення трудового навчання, ми пропонуємо її (систему) в повному обсязі.

1. Вступ

Тема 1.1.Вступ. Види суспільно корисної праці та їх особливості.

Тема 1.2. Елементи проектної графіки (графічної грамоти).

Визначення розмірів предметів для побудови креслень та ескізів.

Правила нанесення розмірів (виносна і розмірна лінії, діаметр, радіус кола).

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виконання виробів за готовими кресленнями.

2. Зняття розмірів із нескладних предметів і нанесення їх на креслення.

3. Особливості розмічання різних матеріалів за кресленнями. Базова сторона, базова лінія для прямокутних заготовок.

4. Проектування виробів за власним задумом. Розробка креслень. Виготовлення виробів за кресленнями.

Орієнтовні результати праці:

— розгортки об’ємних виробів (на вибір учителя і учнів).

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій «людина – природа».

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері «людина – природа» (овочівник вирощує овочі, щоб отримати урожай і забезпечити людей продуктами харчування; геолог вивчає місцевість, щоб визначити місцезнаходження корисних копалин).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері природи. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій природничої галузі.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери «людина – природа».

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері природи.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами.

Ікебана як мистецтво компонування рослинних форм.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Творення композицій з рослинних форм.

2. Виготовлення об’ємних виробів з природних матеріалів.

3. Робота з насінням квітів та лікарськими рослинами.

Орієнтовні результати праці :

— сюжетні композиції за малюнком або власним задумом;

— колективні композиції об’ємних виробів з рослинних матеріалів;

— естетично оформлені пакети з насінням квітів, лікарськими рослинами або інші роботи на вибір учителя і учнів.

Тема 2.3. Робота з глиною (пластиліном).

Ліплення пластичне і конструктивне.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виготовлення скульптурних мініатюр способом «витягування» з цілісної основи.

2. Конструювання об’ємних виробів способом «примазування».

Орієнтовні результати праці:

— виставка – композиція скульптурних мініатюр за мотивами природи.

Тема 2.4. Узагальнююча практична робота.

Створення колективної композиції – виставки за тематикою розділу.

3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій «людина людина».

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері «людина – людина» (лікар лікує, вчитель навчає, юрист консультує, офіціант обслуговує, культпрацівник організовує відпочинок на дозвіллі).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері «людина – людина». Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій сфери «людина – людина».

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери «людина – людина».

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері «людина – людина».


Тема 3.2. Побутова праця.

Купівля товарів першої необхідності як вид побутової праці. Види магазинів: гастрономи, магазини господарчі, універмаги, універсами, супермаркети тощо. Товари вітчизняного виробництва і доцільність їх придбання.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Використання калькулятора для розрахунків економічної доцільності витрат на придбання товарів першоїнеобхідності.

2. Визначення терміну споживчої придатності харчовихпродуктів.

Орієнтовні результати праці:

— з’ясування асортименту і вартості «споживчого кошика» сім’ї, способів його здешевлення;

— рольова гра «У магазині».

Тема 3.3. Культура зовнішності людини. Робота з різними матеріалами.

Одяг як атрибут професійної діяльності. Особливості вбрання медичних, культосвітніх працівників, представників сфери обслуговування, педагогів, юристів.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виготовлення макетів професійного одягу сфери «людина – людина».

2. Розробка проектних моделей і пошукових макетів професійного одягу.

Орієнтовні результати праці:

— графічні моделі і пошукові макети професійного одягу з паперу, ниток і тканин (на вибір учителя і учнів).

Тема 3.4. Подарунки та сувеніри до свят. Продовження роботи з різними матеріалами.

Вироби зі світловим ефектом. Елементи електротехніки: схема і монтаж електрокола з послідовним з’єднанням деталей.

Способи виконання теми:

1. Графічне зображення схеми електрокола з послідовним з’єднанням деталей (батарейки, лампочки, вимикача).

2. Монтаж простого електрокола з послідовним з’єднанням деталей.

3. Виготовлення електрифікованих виробів з різних матеріалів.

Орієнтовні результати праці:

— «миколайчики» для рідних і близьких;

— ялинкові іграшки, прикраси для новорічного і різдвяного інтер’єрів (за добором учителя і учнів).

Тема 3.5. Узагальнююча практична робота.

Колективне оформлення класної кімнати і виготовлення карнавальних костюмів до Новорічного і Різдвяного свят.

4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій «людина – знакові системи».

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері «людина – знакові системи» (бухгалтер нараховує зарплату, оператор комп’ютерної техніки складає тексти і малюнки, телефоніст набирає коди міст і номери абонентів тощо).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері знакової інформації. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій із знаковою інформацією.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери «людина – знакові системи».

3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у сфері знакової інформації.

Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації. Робота з різними матеріалами.

Історичний розвиток знаків математичної символіки і знаків писемного мовлення (вітчизняних, зарубіжних). Елементи поліграфічного мистецтва. Кольорографія.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Макетування для ігор електронних пристроїв управління, мобільних телефонів, шахових дощок. Позначення умовних знаків на кнопках, клавіатурі, шаховій дошці.

2. Виготовлення макетів книжечок оригінальної форми і їх художнє оформлення різними знаками.

3. Друкування кольорових відбитків у техніці монотипії.

4. Творення кількох кольорових відбитків способом акватипії.

Орієнтовні результати праці:

— макети дистанційнихпультів управління телевізорами, калькуляторів, мобільних телефонів, шахових дощок;

— макети книжечок оригінальної форми;

— відбитки монотипії та акватипії або інші вироби за добором учителя і учнів.

Тема 4.3. Узагальнююча практична робота.

Виготовлення унаочнення з математики, мови, читання з використанням різних інформаційних знаків (засобів візуальної комунікації), елементів поліграфічного мистецтва, кольорографії.

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій «людина техніка».

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері «людина – техніка» (інженер-конструктор спільно з промисловим дизайнером розробляють проект технічної конструкції, токарі виготовляють деталі, слюсарі складають конструкції машин, електрозварювальники зварюють металеві деталі тощо).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері техніки. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій технічної галузі.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери «людина – техніка».

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у технічній галузі.

Тема 5.2. Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами.

Сучасні технологічні, транспортуючі і транспортні технічні конструкції та їх ретроаналоги у вітчизняному машинобудуванні.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Технічне моделювання з різних матеріалів на основі готових креслень.

2. Реконструювання із внесенням змін у ескізи майбутніх

виробів.

3. Проектне моделювання з різних матеріалів за технічними умовами з самостійною розробкою графічних зображень (начерків, ескізів, креслень, технічних рисунків).

Орієнтовні результати праці:

— графічні зображення, технологічні картки;

— моделі технологічних транспортуючих і транспортних засобів з різних матеріалів (на вибір учителя і учнів).

Тема 5.3. Робота з технічним конструктором.

Технічне моделювання з деталей конструктора «Школяр».

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Технічне конструювання за графічними зображеннями і технічними умовами інструкції до конструктора «Школяр».

2. Реконструювання із внесенням змін у графічні зображення і технічні умови інструкції до конструктора «Школяр».

3. Проектне моделювання з розробкою власних графічних зображень, технічних умов та складання пошукових макетів з деталей конструктора «Школяр».

Орієнтовні результати праці:

— технічні моделі з деталей конструктора «Школяр» (за добором учителя і учнів).

Тема 5.4. Робота з будівельним набором та іншими матеріалами.

Макетування будівельних споруд у вітчизняному архітектурному стилі.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Макетування архітектурних форм способом трансформації паперу.

2. Складання макетів споруд із деталей будівельних наборів.

3. Виготовлення архітектурних форм з природних матеріалів (в тому числі способом ліплення).

Орієнтовні результати праці:

— макети будівельних споруд з різних матеріалів і деталей будівельних наборів (за добором учителя і учнів).

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання ППЗ на уроках трудового навчання (зокрема модуля «Людина і природа»)

Не є секретом, що комп’ютер має величезні можливості для залучення у навчально-виховний процес. Його використання в школі ще не набуло остаточної сформованості, слабо розроблені і завдання, які він може вирішити для дидактики. Та, попри все, є надія, що такий потужний засіб знайде застосування у освіті.

На сьогоднішній день ми хочемо сформулювати певні напрацювання у контексті використання комп’ютера для забезпечення принципу наочності у навчанні молодших школярів.

Одним з найважливіших принципів навчання та фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості завжди була наочність. Цей принцип був вперше сформульований Я.А. Коменським, а в подальшому розвинений І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинським та іншими педагогами. Психологічні дослідження з питань використання різноманітних засобів унаочнення навчального матеріалу проводили Л.В. Занков, І.М. Соловйов, Ж.Г. Шиф, Б.І. Пінський, М.П. Феофанов та інші.

Потрібно також зазначити, що наочність є одним з найважливіших елементів будь-якого навчального процесу з будь-якої навчальної дисципліни, і не лише у початковій школі.

Види засвоєння інформації

Ефективність

у %

Читання

На слух

Зорова (візуальна інформація)

Слух та зір

Слух, зір та обговорення

10 %

20 %

30 %

50 %

70 % і більше

Використання наочності набуває особливих функцій на уроках, де основна увага приділяється дитячій творчості. І тут неможливо не відзначити такий навчальний предмет як трудове навчання, де без унаочнення неможливо сформувати достатні навички і вміння у створенні виробів, а також засвоєння програмного матеріалу різноманітного тематичного спрямування:

– „Світ професій „Людина – людина”

– „Людина і знаки інформації”

– „Людина і техніка”

– „Людина і художнє довкілля”

– „Людина і природа” тощо.

Зупинимось зокрема на останньому модулі, в межах якого учні мають ознайомитись із професіями типу: фермер, лісник, садівник, а також навчитись виготовляти аплікації з природних матеріалів, композиції, опрацювати способи ліплення з пластиліну (глини), способи з’єднання природних матеріалів та інше. Навчання в даному випадку, як зазначав Я. А. Коменський, слід починати „не з словесного тлумачення речей, а із звичайного їх спостереження”. Звичайно, на уроках модуля „Людина і природа” неможливо обійтись без природного матеріалу (так званих природних наочних посібників: листя, шишки, гілочки, плоди), але певне місце в унаочненні навчального процесу займають і штучні наочні посібники: карти, схеми, таблиці виготовлення виробів тощо.

Загалом, наочне навчання, як зазначав К. Д. Ушинський – це провідний метод, адже він:

· стимулює елементарні розумові процеси;

· розвиває усне мовлення;

· допомагає краще закріпити матеріал в пам’яті учнів;

· дає можливість вчителю краще вивчити своїх учнів.

Таким чином, наочність у навчанні – це одна із найголовніших умов, які забезпечують успішне формування в учнів усіх форм мислення, слугує для них джерелом отримання об’єктивних наукових знань про навколишню дійсність, розвитку мовлення та самостійного розуміння. В процесі сприймання об’єкту наряді з чуттям беруть участь пам’ять і мислення. Образ об’єкта, що спостерігається, є наочним лише тоді, коли людина (в даному випадку молодший школяр) аналізує і осмислює цей об’єкт, співставляє його з вже набутими знаннями. Наочний образ виникає не сам по собі, а в результаті активної пізнавальної діяльності людини. Ступінь наочності може різною у залежності від індивідуальних особливостей дитини, від рівня розвитку її пізнавальних здібностей, знань тощо.

Вочевидь, що з появою комп’ютера навчання стало більш наочним. Вчитель може використовувати різноманітні нові засоби наочно-демонстраційного методу навчання: на моніторі ПК реальні об’єкти легко замінити на моделі. За допомогою програм комп’ютерної графіки можна створювати плакати, схеми, креслення, малюнки, відео — та аудіо матеріали, слайди та іншу технологічну документацію, що стане безпосередньою допомогою вчителеві на трудовому навчанні. Для реалізації принципу наочності на практиці широкого застосування набули комп’ютерні (інформаційні) технології навчання, що дають можливість вчителю творчо використовувати засоби наочності, щодо поставленої педагогічної мети, особливостей навчального матеріалу і конкретних умов навчання.

У процесі оволодіння матеріалом модуля „Людина і природа” у молодших школярів удосконалюється репродуктивна уява, що проявляється у створенні об’ємних образів реального світу (конструювання, удосконалення, перетворення і т. ін.). Перелічені інтелектуальні операції носять універсальний характер та можуть бути використані в інших формах діяльності. Вдале використання комп’ютерної наочності сприяє створенню просторового сприйняття та узагальненості, розвиває сенсорні якості учнів.

Отже, використання різноманітних комп’ютерних програм у процесі навчання на уроках трудового навчання (зокрема на уроках з модуля „Людина і природа”) в 1-4 класах забезпечить необхідний рівень унаочнення програмового матеріалу, а на цій основі здатне розвивати безліч психічних процесів у дітей, що поступово зумовить покращення і педагогічних якостей та знань.

1.3 Опис прикладного програмного забезпечення для використання на уроках трудового навчання (зокрема модуля „Людина і природа”)

В попередньому розділі роботи були розглянуті, охарактеризовані та сформульовані головні, на наш погляд, форми використання комп’ютера на уроках трудового навчання. І зараз нам залишається лише описати програми, якими може користуватись вчитель початкових класів на уроках модуля „Людина і природа”. Слід зазначити, що вибір програм залежить від наступних характеристик:

· бажання вчителя;

· вирішення конкретних завдань;

· використання на певних частинах уроку;

· використання на певних темах курсу;

· умови, які надає школа (можливості кабінетів, фінансові та інші можливості);

· рівень розвитку учнів;

· дидактичне підґрунтя.

Загалом вчитель початкових класів застосовує у своїй роботі, перш за все, такі програми, які б надали йому можливість використати їх на багатьох предметах (українська мова, читання, математика, образотворче мистецтво, трудове навчання та ін.); розробляючи різноманітні засоби на їх основі:

· засоби наочності;

· перевірки знань, тестування;

· закріплення матеріалу;

· електронні посібники та ін.

Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) – це сукупність програм, засобами яких вчитель вирішує деякі інформаційні завдання, не застосовуючи системи програмування.

ППЗ поділяють:

· програми загального призначення;

· програми спеціального призначення;

· програми професійного рівня.


Прикладне програмне забезпечення
Програми загального призначення Програми спеціального призначення Програми професійного рівня

Для роботи учнів на ПК та, в великій мірі, у роботі вчителя, використовується перший тип ППЗ, тобто програми загального призначення, адже саме вони використовуються більшістю користувачів, тому що не потребують для засвоєння специфічних знань з різноманітних наук.

Програми загального призначення
редактори текстові Лексикон, WD, Word, TEX
графічні Paint, Photoshop, CorelDraw
музичні Composer
Табличні процесори SuperCalc, Excel
Бази даних та СУБД Access, Oracle, Sybase
Пакети анімаційної графіки 3D-Studio, Animator
Комунікаційні програми Outlook Express
Інтегровані пакети Works, Framework
Вузько орієнтовані програми перекладачі Сократ, Stylus, Polyglots
словники Слідопит, Мультиплекс
сканувальні Fine Reader

Текстові редактори – це програми для роботи з символьною інформацією. Існує сотні текстових редакторів, різноманітних як за функціональними можливостями, так і за складністю роботи з ними. За призначенням виділяють наступну класифікацію текстових редакторів.


Текстові редактори
Редактори текстів програм Turbo Basic, Turbo Pascal
Редактори документів Лексикон, Слово і діло, Word, WordPerfect
Видавничі системи PageMaker, Quark Press, Ventura Publisher
Спеціалізовані редактори Chi Writer, TEX

У початковій школі (для використання вчителем та учнями) найкраще підходять редактори документів, орієнтовані на роботу з текстами, що мають структуру документу. Окрім функцій роботи з документами, такі редактори забезпечують роботу із шрифтами, графікою і т. ін. Більшість таких програм поставляються з вмонтованими „коректорами” – програмами, що слугують для виправлення різного роду помилок (наприклад, орфографічних).

Найпоширенішим редактором текстових документів є Word.

За рахунок порівняно простого використання та роботи в ньому, цей редактор можна застосовувати на уроках модуля „Людина і природа”.

Функція редактора Word Спосіб використання
Набір, форматування та друк текстів Роздатковий матеріал; розробка технологічних карт
Вставка таблиць, малюнків Створення наочності, розробка технологічних карт
Вставка звукових та відео файлів Апелювання до різних способів сприймання матеріалу учнями (зорове, слухове)

Графічні редактори – це програми для роботи з графічною інформацією. Вони надають користувачеві умови, що модулюють діяльність художника. За спеціалізацією виділяють графічні редактори загального та спеціального призначення. Перші – створюють та редагують нескладні зображення (прості у виконанні), копіюють і переміщують фрагменти або цілі зображення, зберігають та зчитують графічну інформацію. За допомогою других проектуються складні (в плані побудови графічних відносин) образи, реалізуються найпростіші ефекти. Також графічні редактори спеціального призначення мають більші функціональні можливості.

Графічні редактори
Програми загального призначення Paint, Painter, Paintbrush
Програми спеціального призначення CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator

Звичайно, добре підготовлений вчитель може дозволити собі використання графічних програм спеціального призначення, що дасть змогу йому краще підготувати дидактичні засоби, урізноманітнити їх. Та якщо казати про використання графічних програм учнями, то тут, безперечно, в лідерах графічний редактор Paint.

Саме тому ми будемо робити опис його можливостей в контексті розробки дидактичних засобів для трудового навчання.Функція редактора Paint Спосіб використання
Створення геометричних фігур

Для учнів:

Геометрична пропедевтика, елементи конструювання

Малювання „олівцем”, „пензлем” тощо

Для вчителя:

Створення наочних посібників

Розфарбовування

Для учнів:

Розвиток художніх здібностей

Хотілося б також звернути увагу на програми анімаційної графіки та їх використання в роботі вчителя, зокрема на уроках трудового навчання.

Такі програми створюють вже не статичну „мертву” інформацію, а динамічну „рухливу”, „живу” з застосуванням звуку та текстової інформації.

Одною з програм пакету анімаційної графіки є PowerPoint.

Саме за допомогою презентацій, зроблених у PowerPoint, вчитель може запропонувати учням моделювання природних процесів для кращого розуміння їх протікання та більш продуктивного відтворення на уроках модуля „Людина і природа”.

Допоміжними в роботі вчителя є також програми для сканування, бази даних СУБД, музичні редактори, що теж приймають участь у створенні дидактичних засобів для уроків, допомагають вчителю при вирішенні дидактичних, методичних та організаційних завдань.


Розділ ІІ. Розробки уроків з трудового навчання для модуля „Людина і природа” із використанням комп’ютера

У зв’язку з варіативністю предмету трудового навчання, що склалася на початку ХХІ століття у початковій ланці освіти, а також створенні декількох програм навчання учнів, як от „Програма з трудового навчання молодших школярів”, „Навчальна програма проекту „Художня праця” в початковій школі” та ін., сформувався ряд методик викладання трудового навчання учням 1-4 класів, що різняться, перш за все, підходами до навчального процесу та методикою проведення занять.

Ми запропонуємо розробки уроків двох найпоширеніших методик трудового навчання, а також сформулюємо та визначимо місце комп’ютерних дидактичних засобів на цих уроках.

2.1 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за класичною методикою І.Т. Міщенка

Тема: Прийоми ліплення. Виготовлення листка. Виготовлення фруктів (2 клас).

Мета: ознайомити з прийомами ліплення, найпростішими видами роботи з глиною (пластиліном); розвивати художні здібності учнів. Виготовити листок дерева та фрукт, ягоду (яблуко, вишню) з пластиліну.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Клас оснащено 2-3 комп’ютерами та робочими столами, де учні створюють вироби.

ІІ. Ознайомлення з новим матеріалом.

1. Актуалізація.

Розгляд виробів з пластиліну, малюнків виробів на комп’ютері (див. додаток).

2. Бесіда за темою уроку.

— що таке глина, пластилін;

— використання глини, пластиліну;

— способи роботи з пластиліном.

3. Повідомлення мети уроку.

4. Пояснення створення виробів.

Використання презентацій PowerPoint для демонстрації технологічної карти виробів (листочок, вишенька).

5. Правила техніки безпеки та гігієни праці під час ліплення.

ІІІ. Практична діяльність учнів.

Вмикаємо легку музику чи запис казки.

І V. Перевірка робіт, оцінювання.

V. Домашнє завдання.

2.2 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа ” за методичною системою О.Ф. Ботюка

Тема: „Іграшка-свистулька” (4 клас).

Мета: розширити знання в області декоративно-прикладного мистецтва; ознайомити з професією гончара; ознайомити з новими прийомами ліплення.

Матеріали: глина.

План заняття.

1. Організація.

2. Повідомлення теми заняття.

3. Ознайомлення з професією гончара.

4. Технологічна карта виробу.

5. Правила техніки безпеки.

6. Практична діяльність учнів.

7. Виробнича перерва.

8. Продовження практичної роботи.

9. Оздоблення виробів. Усунення недоліків.

10. Оцінювання. Відбір на виставку.

Хід заняття

1. – Дітки, приготуйте свої робочі місця до заняття. Сядьте тихесенько і слухайте мене уважно.

2. – На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо про дуже цікаву і потрібну професію – професію гончара. А також будемо ліпити іграшку-свистульку із глини.

3. – Гончарство на Україні завжди було престижною і необхідною професією. Жодна хата не обходилась без виробів цих майстрів. Матеріалом для роботи гончарів була глина. А, як вам відомо, раніше у побутових потребах найчастіше використовували саме глиняний посуд.

Хоча і зараз ця професія не є менш цікавою і поширеною. Я думаю, в кожного з вас вдома є глиняна макітра або глиняний горщик. Так що, як бачите, люди цієї професії і досі потрібні.

(Під час розповіді вчитель паралельно демонструє презентацію, зроблену у PowerPoint, у якій використані зразки глиняного посуду, гончарську приладдя і т. ін.)

– І ми сьогодні створимо свою невеличку майстерню. Але будемо виготовляти не посуд, а зліпимо глиняну іграшку-свистульку.

4. – Уважно розгляньте технологічну карту нашого виробу.

(Використовується велика технологічна карта, розроблена і роздрукована за допомогою текстового і графічного редакторів (див. додатки.)

5. Інженер з техніки безпеки повідомляє основні правила безпеки при роботі з глиною.

6. – А тепер, діти, приступайте до роботи.

(Вчитель включає легеньку музику (можна використати музичний редактор), і діти починають самостійну роботу)

7. – А зараз інструктор по спорту проведе виробничу перерву.

(Можна також використати музичний редактор для музичного супроводу)

8. – Молодці, відпочили. А тепер продовжуйте роботу.

9. – Закінчуйте. Попідправляйте свої вироби, якщо є якісь недоліки.

У вас вийшли дуже гарні вироби. Але вони можуть бути ще кращими, якщо їх якось оздобити або розфарбувати. А ось погляньте, як гарно і оригінально оздобили свої вироби діти з інших шкіл.

(Тут можна використати презентацію, в якій поступово виходять малюнки, представлені у додатках)

10. – Всі ви молодці. Зробили дуже гарні вироби.

Давайте відберемо найкращі на виставку.

Висновки

Застосування НІТ у початковій школі, зокрема на уроках трудового навчання покликане покращити навчально-виховний процес з усіх сторін. Дидактичні посібники, що використовуються на уроці та розроблені за допомогою прикладного програмного забезпечення здатні вирішити безліч проблем, а саме:

1. Унаочнення матеріалу.

2. Збільшення кількості матеріалу, що засвоюють учні.

3. Зменшення витрат часу збоку вчителя тощо.

Та все ж таки для кращого застосування комп’ютерних дидактичних та методичних посібників, створення їх, вчитель має мати певні навички роботи з комп’ютерними програмами різних типів.

Отже, використання комп’ютерних дидактичних посібників на уроках трудового навчання (зокрема модулі «Людина і природа») може значно покращити навчальний процес, наприклад у галузі засвоєння матеріалу учнями.

Список використаної літератури

1. Белоусова О.А. Компьютер на уроках технологии // Информатика и образование. – 2004. – № 8. – С. 78-82.

2. Дибкова О.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – К. – 2003. – 340 с.

3. Драчев Л.В. Компьютер в школе. Педагогический аспект // Информатика и образование. – 2004. – № 7. – С. 23-28.

4. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. – М., Просвещение. – 1985.

5. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 1-2 класах: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1990. – 126 с. (БВПК).

6. Мелик-Пашев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., Знание, № 1, 1981.

7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. – К.: Початкова школа. – 2003.

Додатки

Викатуємо глиняну кульку
Сплюскуємо її
Складаємо пополовині
Акуратно формуємо тулуб пташки

Витягуємо чистинку глини і формуємо голову. Потім витягуємо дзьоб. Можна і крильця
еще рефераты
Еще работы по педагогике