Реферат: Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

Пояснювальна записка.

Навчальна програма для гуртка англійської мови «Нappy English»


Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання.

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність «застиглої» системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Пріоритетними є творчі завдання, які вони виконують в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат. Граючи, діти легко засвоюють складні поняття, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття. Якщо для досягнення успіху в грі дитині потрібно зробити якусь мовне дію, то воно освоюється майже без зусиль.

Раннє навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володіння нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал. Існує прислів'я: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».

Пріоритетним є виховний і розвиваючий аспект навчання предмету. Іноземна мова вводить дітей у світ іншої культури, орієнтує їх на формування навички та вміння самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння, читання та письма, формує такі якості особистості, як ініціативність, вміння працювати в колективі, вміння захищати свою точку зору і стійкий інтерес до вивчення предмета.

Розвиваючий аспект навчання передбачає розвиток мовних і розумових здібностей дітей. Вивчення іноземної мови на ранніх етапах сприяє формуванню комунікативної властивості особистості, уваги і запам'ятовування, лінгвістичної спостережливості, самостійності, планування мови, самоконтролю.

Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

Особливістю даної програми є широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

При складанні даної програми були враховані вікові особливості учнів, а також як збільшення зайнятості дітей у вільний час, розвиток особистості, рання професійна орієнтація.

Я пропоную залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер.

Форми роботи гуртка:

— Лекції та бесіди;

— Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);

— Конкурси;

— Вікторини ;

— Урочні заняття,

— Контрольні заняття.

Мета гуртка англійської мови “ Happy English”:

Практична:

оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні;

уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;

уміння виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди;

оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

Освітня:

формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;

формування особистості через залучення до культури і побуту іншого народу, через виховання доброзичливого, поважного ставлення до всіх людей, незалежно від мови, якою вони говорять, через вироблення норм поведінки в суспільстві;

формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур.

Виховна:

виховання культури спілкування;

розширення світогляду;

виховання естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;

виховання толерантного ставлення до інших культур,

розвиток позитивних якостей;

розвиток творчого рівня вихованців, артистизму.

Програма складається з 5 розділів:

Я і моя сім’я.

Мир навколо нас.

Мій дім-моя фортеця.

Про смаки не сперечаються.

Будь щасливим та здоровим!

Програма розрахована на один рік навчання, складається з початкового та основного рівнів. Об’єм програми — 4 години на тиждень, 144 години на рік. Рівень володіння англійською мовою наприкінці навчання в гуртку відповідає рівню Elementary згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Програма відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов.

Програма є додатком до базового компоненту освіти, вона поглиблює та систематизує країнознавчі, граматичні, фонетичні та лінгвістичні знання.

Навчально-тематичний план (4 години на тиждень, 144 години на рік). Початковий рівень 1й рік навчання

Назва розділу Кількість годин всього Теоретичні години Практичні години
1 My family and me. (Моя сім’я і я) 38 18 20
2 Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас) 40 17 23
3 My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця) 24 11 13
4 Tastes differ (Про смаки не сперечаються) 22 11 11
5 Be happy, be healthy! (Будь щасливим, будь здоровим!) 20 10 10
Разом 144 67 77

Зміст програми.

Розділ I (38 годин)

My family and me. (Моя сім’я і я)

Давайте знайомитися. Мої улюблені іграшки. Моє сімейне дерево. Пригоди в країні Граматика9Present Indefinite Tense). Мати, тато і я –спортивна сім’я. Риси характеру: який я? Вивчення віршів, пісень, приказок.

Розділ II ( 40 годин)

Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас)

Знайомимось з тваринами. Дикі та домашні тварини. Пригоди в зоопарку. Знайомимося з птахами. Кольори веселки. Пригоди в країні Минулих справ (Past Simple Tense). Пори року. Веселі свята. Похід до магазину модного одягу! Зовнішність людини. Вивчення віршів та приказок, прослуховування пісень.

Розділ III (24 години)

My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця)

Подорож до країни постійних та регулярних дій. На шляху до Великого Знавця країни Граматики. В гостях у Великого Знавця Граматики. Ласкаво просимо в наш дім! Цей дивакуватий Інфінітив! Чи можна запитати? ( конструкція питальних речень).

Розділ IV (22 години)

Tastes differ (Про смаки не сперечаються)

Пригоди в країні майбутніх дій (Future Indefinite Tense). Повторення вивченого. Негативні речення. Про дивний-предивний займенник. Пригоди в далекому майбутньому. «Їстівне-неїстівне». Фрукти, овочі – на ваш смак! Складання рецептів. Вивчення віршів та пісень.

Розділ V (20 годин)

Be happy, be healthy! (Будь щасливим, будь здоровим!)

Спасайся! Дієслова Have i Has! Підступний план Indefinite. «Юні кухарі» — культура харчування, столові прибори, складання рецептів, ігри. Опис зовнішності. Риси характеру. Звіт про цікаво проведений час у гуртку англійської мови. Підсумки, завдання на літо.

Прогнозовані результати:

Вихованці повинні знати:

Щоденні формули: ввічливості, привітання, звертання, вітання, запрошення, згоди, відмови, співчуття, компліменти, прохання та ін.

Необхідний лексичний та граматичний матеріал для повноцінного спілкування англійською.

Вихованці повинні уміти:

Використовувати щоденні формули спілкування.

Ставити елементарні запитання, відповідати на запитання опонента, вести коротку бесіду ( використовувати діалогічну та монологічну мову), розуміти та передавати інформацію.

Розуміти опонента, сприймати та розуміти пісенний, поетичний, драматичний матеріал.

Грати в лексичні ігри, декламувати вірші англійською, робити проектні роботи.

Навчально — тематичний план (4 години на тиждень, 144 години на рік). Основний рівень

Назва розділу Кількість годин всього Теоретичні години Практичні години
1 Be happy, be healthy! (Будь здоровим та щасливим) 34 16 18
2 My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця) 26 10 16
3 My family and me 10 4 6
4 Tastes differ (Про смаки не сперечаються) 16 6 10
5 Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас) 26 10 16
6 The country of the mists (країна туманів) 22 10 12
7 Famous people of Great Britain 10 4 6
Разом 144 60 84

Зміст програми.

Розділ I. Be happy, be healthy! (Будь здоровим та щасливим) (34 години)

Вступна бесіда, знайомство. Проектна робота «My working day». Повторення часів групи Indefinite. Риси характеру. Вивчення прислів’я та приказок. Прослуховування пісень, вивчення віршів. Числівник, читання та вимова дат. Конструкція типу «Used to», ing-ова форма глаголу. Показники часів дієслова. Проектна робота «What do you want to be?». Оборот: There is, There are. Розмовні формули мовного етикету. Частини тіла, рухи та емоції. Повторення вигуків. Зовнішність людини. Активізація назв видів спорту, спортивного приладдя, дій.

Розділ II. My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця) (26 годин)

Аудіювання текстів. Пісні та загадки англійською. Порядок слів у реченні. Речення: оповідне, негативне, стверджувальне, запитально-негативне. Переклад казки на вибір. Драматизація казки на вибір вихованців. Робота зі словником. Бесіда «Моє рідне місто». Проектна робота «The map of my town». Рекомендації щодо оволодіння англійською граматикою. Складання розповіді « Моя подорож до…». Проектна робота «Дім, в якому я живу». Проектна робота «My native land».

Розділ III. My family and me ( Я та моя сім’я) (10 годин)

Розповідь про себе та про свою сім’ю. Група часів Continious. Дієслово To have. Повторення займенників, прийменників. Проект «Моє сімейне дерево». Батько, мати, я – спортивна сім'я.

Розділ IV. Tastes differ (Про смаки не сперечаються) (16 годин)

Гра «Їстівне-неїстівне». Активізація лексичних одиниць по темі «Фрукти та овочі». Вивчення віршів, приказок, прослуховування пісень та міні-текстів. Повторення назв предметів кухонного вжитку, продуктів харчування. Основні ознаки та функції герундія. Проект «Кулінарне диво».читання казки англійською мовою. Група часів Perfect. Правила поведінки за столом. Рольові ігри «У відділі продуктів».

Розділ V. Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас) (26 годин)

Світ тварин. Дикі та свійські тварини. Проектна робота «Екскурсія до зоопарку». Повторення звуків, звукосполучень, фонетичні ігри. Вивчення віршів, прислів’їв, прослуховування текстів, пісень. Проектна робота «The world about us». Повторення лексичних одиниць на тему «Кольори веселки», «Пори року», «Свята Великобританії». Проектна робота: «метеоролігчний прогноз. Погода на наступний тиждень».

Розділ IV. The country of the mists (Країна туманів) (22 години)

Лондон- столиця Великобританії. Присвійний відмінок іменника. Однина та множина іменника. Свята та традиції Великобританії. Вивчення віршів, прослуховування пісень, аудіо текстів. Твої закордонні друзі. Написання листа закордонному другу. Модальні дієслова, дієслово To be. Міста Великобританії. Ступені порівняння прикметників. Проектна робота: «Екскурсія по Британії».Спорт Великобританії. Різновиди запитань.

Розділ VII. Famous people of Great Britain (Видатні люди Великобританії) (10 годин)

Знайомство з письменниками Британії. Видатні люди Великобританії (Король Артур, Маргарет Тетчер, Уїнстон Черчілль та ін.). вивчення віршів, приказок, прослуховування пісень, текстів. Проектна робота «чого я навчився за рік у гуртку англійської мови?». Підсумкове заняття.

Прогнозовані результати

Вихованці повинні знати:

Щоденні формули: ввічливості, привітання, звертання, вітання, запрошення, згоди, відмови, співчуття, компліменти, прохання та ін.

2. Необхідний лексичний та граматичний матеріал для повноцінного спілкування англійською.

Знати відомих людей Великобританії, культуру та традиції англійців.

Вихованці повинні уміти:

Використовувати щоденні формули спілкування.

Ставити запитання, відповідати на запитання опонента, вести бесіду ( використовувати діалогічну та монологічну мову), розуміти та передавати інформацію.

Розуміти на слух матеріал аудіювання, сприймати та розуміти пісенний, поетичний, драматичний матеріал.

Грати в лексичні ігри, декламувати вірші англійською, робит проектні роботи.


Література

1. Е.І.Пассов. Вчитель іноземної мови: майстерність і особа. М.: Просвіта, 1993.

2. Приблизні авторські програми по іноземних мовах //Англійська мова та література № 26,2008

3. Приблизні авторські програми по іноземних мовах //Англійська мова та література № 19-21,2009

4. Англо-російський і російсько-англійський словник для школяра. Фонетика: Граматика: Лексика до розмовних тем. /Сост. А.А.Кадук.- К.: А.С.К., 2001.

5. Англо-російський і російсько-англійський словник для школярів. Редактор Пронюшкин А.В. Київ, фірма «Логос», 1997.

6. Сучасний англо-російський та російсько-англійський словник 50000 слів + граматика/ укладач Т.А. Сиротина – Донецьк: ООО ПКФ «БАО», 2003.-992 с.

7. 1.Г.Д.Томахин. По країнах мови, що вивчається: Англійська мова: Довідкові матеріали.- М.: освіта, 1993.

8. Англійська мова: фонетика і граматика в таблицях: навчальний посібник / Під ред… А.В. Климишина.- Харків: Ранок, 1998.-128 с.

9. Англійська мова. Повний курс в одному томі: Російська версія. — 6 видання.- Харків: Каравела, 2005.- 688 с.

10. Англійська крок за кроком: Курс для початківців. В 2 т. Т.1, Т.2 – М.: ООО «Росмен- видат».-2000.- 558 с.

11. The first Aid in Modern English Phonetics — Фонетична будова англійської мови: Методичні вказівки для студентів педагогічних університетів / Упорядники: О.А. Габріеля, Л. Г. Максименко, А. С. Чужик.- Луганськ: Альма-матер, 2003.-62 с.

12. Вікна в англомовний світ ( історія, географія, соціальні аспекти, мовна ситуація).- К.: ООО «ІП «Логос», 2004.- 544 с.

13. Англійська мова. Довідник для школяра.- М 31 Донецьк: ООО ПКФ «БАО», 2003.-448 с.

еще рефераты
Еще работы по педагогике