Реферат: Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

Розвиток мови

Тема : Знайомство з приміщеннями дитячого садку, їх призначенням і назвами

Д/г: «Що робили не скажемо…»

Мета : Ознайомити дітей з приміщеннями дитячого садку, провести екскурсію і розповісти дітям про призначення кімнат (клас, ігрова, їдальня, музичний зал, кабінет логопеда…). Розповісти дітям, як потрібно вести себе у дитячому садку.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, поведінку та дрібну моторику. Збагачувати активний і пасивний словник новими словами. Здійснювати корекцію недоліків мови. Ставити дітей в умови потрібні для спілкування, вчити висловлювати свої думки.

Виховувати любов до дитячого садку, правильну поведінку на занятті, терпіння, посидючість, дисциплінованість.

Інд. робота: Сашко Р., Ілля А., Оля М, Микита Д., Тарас П., Сашко Х.

Хід заняття.

І. Нервово-психологічна підготовка.

ІІ. Організаційна частина.

-логопедична хвилинка .(Казочка про язик)

-пальчикова гімнастика .(Капуста)

ІІІ. Головна частина.

1. Вступне слово вчителя про дитячий садок і як потрібно себе тут поводити.

2. Екскурсія по приміщенням дитячого садку і розповідь педагога про їх призначення. (у спальні-спимо, в ігровій-граемо, у їдальні-їмо, у класі-вчимось…)

3. Вивчити віршик: Мы приходим в детский сад-

Там игрушки стоят.

Паровоз, пароход дожидаются ребят.

4.Фіз.- хвилинка.

5. Демонстрація малюнків з зображенням садових приміщень. Діти повинні сказати як називається ця кімната і що в ній роблять діти.

6. Д/г.»Що робили не скажемо…».

— діти за допомогою вчителя імітують як вони: сплять, їдять, співають, сидять на занятті, а один учень відгадує, що показують діти і в якій кімнаті вони знаходяться.

5. Заключна частина.

— підсумкові запитання.

— Дидактично — конструктивна гра:

Побудувати дитячий садок з будівельного матеріалу.(кубиків, цеглинок).

Фему

Тема: Знайомствоз геометричними фігурами і кольором. Співвідношення за кольором і формою.

Д/г: «Знайди таку ж фігуру.»

Мета: Вчити дітей об еднувати тотожні множини за кольором, формою предметів і співвідно сити предмети за формою, кольором. Знайомити дітей з геометричними фігурами і вчити знаходити схожі.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику, зв’язну мову, спостережливість і самостійність. Збагачувати словник новими словами. Активізувати мову і мовну активність. Спонукати до повних відповідей і адекватних запитань.

Виховувати правильну поведінку на занятті, терпіння, посидючість, дисциплінованість.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

І. Нервово-психологічна підготовка.

ІІ. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка .»Казочка про язичок.»

— пальчикова гімнастика .»Капуста.»

ІІІ. Головна частина.

1. знайомство дітей з геометричними фігурами коло, квадрат.

2. Д/г: «Знайди таку ж фігуру.»

— вчитель показує дітям геометричну ф. і просить показати таку ж та назвати її.

— знайомство дітей з кольором: червоний, зелений.

3. Д/г: «Знайди таку ж фігуру.»

— Завдання ускладнюється: групуємо предмети за двома ознаками: червоне коло, зелений квадрат.

Фізхвилинка.

— Закріплення матеріалу: співвідношення і групування предметів за різними ознаками.

4. Заключна частина.

— підведення підсумків заняття.

— оцінювання.

Д/г: «Підбери за формою.»

Д/г: «Підбери за кольором.»

19.09.07.

Розвиток мови

Тема: Іграшки.

Д/г: «Впізнай іграшку на дотик».

Мета: Розглянути декілька іграшок, з’ясувати з чого вони зроблені (дерев’яні, гумові, хутряні та ін.) Визначити зовнішній вигляд іграшки: форму (кругла, квадратна, прямокутна, овальна), колір, якість (м’яка, тверда, гладка), провести бесіду що іграшки треба берегти.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику, зв’язну мову, спостережливість і самостійність. Збагачувати словник новими словами. Активізувати мову і мовну активність. Спонукати до повних відповідей і адекватних запитань.

Виховувати правильну поведінку на занятті, терпіння, посидючість, дисциплінованість.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

І. Нервово-психологічна підготовка.

ІІ. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка .»Казочка про язичок.»

— пальчикова гімнастика .»Паучина»

ІІІ. Головна частина.

1. Читати вірші А. Барто, будь-який вивчити напам’ять.

Уронили мишку на пол

Оторвали мишке лапу

Все равно его не брошу

Потому что он хороший

2. Загадки: Его бьют, а он не плачет,

Упадет – поскачет. (Мяч)

Пляшет крошка, а всего

Одна ножка. (Юла)

3. Д/г: «Впізнай іграшку на дотик»

Дитині пропонують заплющити очі, дослідити іграшку на дотик і назвати її.

4.Фізхвилинка.

— «На галявині…»

5. Складати опис іграшки за схемою:

— Що це?

— Який її зовнішній вигляд(Розмір, колір, форма)

— З чого вона зроблена?

— Як з нею можна гратися?

IV . Заключна частина.

— Підсумкові запитання.

— Завдання у зошитах: розмалювати іграшки.

Фему

Тема: Порівняння предметів за розміром. Співвідношення предметів: більше, менше, однаково

Д/г: « Чого більше, чого менше?»

Мета: Дати поняття дітям більше, менше, порівну. Вчити співвідносити предмети за формою і кольором. Тренувати у порівнюванні множин. Формувати у дітей елементарні математичні уявлення.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику, спостережливість і самостійність. Збагачувати активний словник новими словами і вчити користуватися ними в повсякденному житті.

Виховувати посидючість, спостережливість, уважність, зацікавленість пізнавальною діяльністю.

Обладнання: набір геометричних фігур різного кольору і розміру.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1.Нервово – психологічна підготовка.

2.Організаційна частина.

логопедична хвилинка .» Казочка про язичок.»

— пальчикова гімнастика .» Капуста.»

3. Головна частина.

— знайомити дітей з такими поняттями як: більше, менше, однаково. Формувати з різних предметів множини і постійно ставити запитання: Де більше? Де менше?

Д/г: « Чого більше, чого менше?»

— практичне завдання – більше, менше, однаково

Закріплювати з дітьми матеріал.

Роздати дітям круги жовті і червоні. Учні повинні повторювати за партами те, що вчитель робить на дошці. Розділити круги жовті від червоних, потім порівнювати множини, Яких більше? Яких менше?

Фізхвилинка.

— Тренувати дітей порівнювати предмети

— За розміром. Групувати великі і маленькі.

Д/г:» Знайди великий, знайди маленький?»

Д/г:» Покажи червоний квадрат?», «жовтий круг?»

4. Заключна частина.

— підведення підсумків заняття.

— підсумкові запитання.

Конструювання

Тема: Робота з паличками: «Доріжка».

Д/г: « Покажи такого ж кольору».

Д/г: « Прищепки».

Мета: Розвивати здібності дитини до конструювання. Вчити вибирати деталі з урахуванням їх розміру і кольору, конструктивних властивостей, вибирати вузькі прямокутники та вчити горизонтально розташовувати елементи цільно та на відстані одна від одної. Вчити використовувати набуті навички для розгортання або продовження в сюжетно – рольових іграх.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику рук, уважність та посидючість.

Виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку на занятті, вміння доводити почату справу до кінця.

Обладнання: Вузькі і широкі прямокутники різного розміру.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1. Нервово – психологічна підготовка.

2. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка « Казочка про язичок».

— пальчикова гімнастика «Капуста».

3. Головна частина.

Д/г: « Покажи такого ж кольору».

— діти називають кольори одержаних геометричних фігур та обирають тільки червоні, а інші відкладають у бік. ( гра повторюється з іншим кольором ).

— виконання дефектологом зразка «доріжки» вчитель послідовно ставить прямокутники рівняє їх один за одним.

— виконання завдання «доріжка» дітьми.

— вчитель допомагає тим дітям які відчувають труднощі у виконанні завдання.

Фізхвилинка.

— діти обговорюють свої дії та повторюють назви використаних геометр. Фігур.

4. Заключна частина.

Д/г: « Прищепки».

— діти повинні прищипнути прищепки на геометричні фігури того ж кольору що й фігура.

— підведення підсумків заняття.

24 .09.0 7 .

Розвиток мови

Тема: Овочі. Вчити з дітьми назви овочів, та вчитися впізнавати їх на малюнках.

Д/г: «Великий – маленький.»

Д/г: «Впізнай на смак.»

Мета: Вчити дітей впізнавати і називати овочі. Звернути увагу дітей на признаки овочів такі як колір, смак, форма. Розповісти дітям де і як ростуть овочі, та що з них готують. Вчити впізнавати їх за описом. Тренувати дітей називати одним словом, овочі, декілька предметів.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику та зв’язну мову. Збагачувати активний і пасивний словник новими словами. Здійснювати корекцію недоліків мови. Ставити дітей в умови потреби спілкування, вчити висловлювати свої думки.

Виховувати і прищеплювати інтерес до навчання, зацікавленість до предмета. Правильну поведінку на занятті, терпіння, посидючість, дисциплінованість.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1. Нервово-психологічна підготовка .

2. Організаційна частина.

-логопедична хвилинка.» Казочка про язичок.»

-пальчикова гімнастика .» Капуста.»

3.Головна частина.

-Вступне слово вчителя: демонстрація малюнків та муляжів зображаючих овочі. Казати їх назву, змальовувати зовнішній вигляд (колір, форма, смак.).

Д/г: «Защіпки»

-Закріплювати з дітьми тему, показувати малюнки і ставити запитання: Що це? Де росте? Яке на смак?....

Д/г: «Вгадай на смак.»

Фізхвилинка.

-Діти обводять шаблони з овочами і замальовують їх потрібним кольором. Вчити дітей слововідтворенню за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів. Наприклад: Картопля – картопелька, морква – морквочка...

Д/г: « Назви ласкаво.»

4. Заключна частина.

— підведення підсумків заняття.

— закріплення матеріалу.

— оцінювання.

Фему

Тема: Поняття 1 – багато. Геометричні фігури.Співвідношення за формою і кольором.

Д/г: « Збери за ознаками.»

Мета: Знайомити дітей з поняттям 1 – багато. Вчити відповідати на запитання:»Скільки?» Повторювати геометричні фігури і їх назви. Тренувати дітей у вмінні співвідносити геометричні фігури за формою і кольором.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику, кмітливість і спостережливість. Здійснювати корекцію недоліків мови. Збагачувати активний і пасивний словник новими словами і вчити використовувати їх у власній мові.

Виховувати інтерес і зацікавленість до предмета, прививати посидючість, охайність і терпіння.

Обладнання: лічильні палички, іграшки, геометричні фігури різного кольору.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1. Нервово – психологічна підготовка.

2. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка: «Тягнути губи…»

— пальчикова гімнастика: «На галявині…»

3. Головна частина.

— вчитель знайомить дітей з поняттям 1 – багато за допомогою іграшок і лічильних паличок. ( Діти за партами повторюють те, що вчитель робить на дошці.)

Д/г: « Покажи 1 гриб (їжака, ляльку, літак…)»

— діти виконують завдання по черзі.

Фізхвилинка.

— повторювати з дітьми геометричні фігури і їх назви. ( Вчитель демонструє геометричну фігуру, діти повинні показати таку ж і сказати як вона називається.).

— закріплювати назви кольорів і геометричних фігур, спочатку промовляючи, а потім на д/г.

Д/г: » Збери за ознаками».

3. Заключна частина.

— підведення підсумків заняття.

— підсумкові запитання.

— оцінювання.

Розвиток мови

Тема: Родина. Сім’я. Бесіда «Моя родина».

Д/г: «Дзеркальце».

Мета: Вчити дітей називати правильно своє ім’я та прізвище, знати членів своєї родини, вміти називати їх по імені, та знати ким вони приходяться їм ( мати, тато, бабуся, дідусь, сестра, брат). Вчити дітей, на малюнку родини, розуміти де мама, тато, і т.п.

Корегувати мислення, увагу, пам’ять, зв’язну мову, спостережливість і самостійність. Здійснювати корекцію недоліків мови. Збагачувати активний і пасивний словник новими словами. Ставити дітей в умови потреби спілкування. Спонукати до повних відповідей і адекватних запитань. Прививати зацікавленість до пізнавальної діяльності і до предмета.

Виховувати правильну поведінку на занятті, посидючість дисциплінованість і охайність.

Обладнання: малюнки з зображенням сім’ї, сімейні фото.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1. Нервово – психологічна підготовка.

2. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка « Казочка про язичок».

— пальчикова гімнастика « Сонечко сяє.»

Сонечко сяє сопілочка грає

Річка тече човник пливе

Правим віслом загрібаєм

Лівим віслом загрібаєм

А тепер двома руками

Повернулися до мами

3. Головна частина.

— вступне слово вчителя про ім’я. Потім діти називають своє ім’я та прізвище, як що дитина вагається, вчитель допомагає.

-Д/г: « Дзеркальце».

- розглядаємо фотокартки родини:

Хто на фото зображений? (Вчити дитину називати склад сім’ї, імена братів, сестер, батьків)

Завдання виконує кожна дитина.

Вчити дітей відповідати на запитання: Як звуть твоїх батьків? Сестер? Бабусю і дідуся?

Чим займається твоя мама? Батько? (опис трудових дій).

Фізхвилинка.

— Розглядання сюжетних малюнків: «Моя родина».

Вчити дітей описувати малюнок, на якому зображена родина.

4. Заключна частина.

Опис і розповідь дитини про родину. Називати імена близьких родичів, чим вони займаються.

Конструювання

Тема: Робота з паличками: «Паркан».

Д/г: « Покажи такого ж кольору».

Д/г: « Квітка семицвітка».

Мета: Розвивати здібності дитини до конструювання. Вчити вибирати деталі з урахуванням їх розміру і кольору, конструктивних властивостей, вибирати вузькі прямокутники та вчити горизонтально розташовувати елементи цільно, та на відстані одна від одної. Вчити використовувати набуті навички для розгортання або продовження в сюжетно – рольових іграх.

Корегувати пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику рук, уважність та посидючість.

Виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку на занятті, вміння доводити почату справу до кінця.

Обладнання: Вузькі і широкі прямокутники різного розміру.

Індивідуальна робота:

Хід заняття.

1. Нервово – психологічна підготовка.

2. Організаційна частина.

— логопедична хвилинка « Казочка про язичок».

— пальчикова гімнастика «Капуста».

3. Головна частина.

Д/г: « Покажи такого ж кольору».

— діти називають кольори одержаних геометричних фігур та отбирають тільки червоні, а інші відкладають у бік. ( гра повторюється з іншим кольором ).

— виконання дефектологом зразка «паркана» вчитель послідовно ставить прямокутники рівняє їх один за одним.

— виконання завдання «паркан» дітьми.

— вчитель допомагає тим дітям, які відчувають труднощі у виконанні завдання.

Фізхвилинка.

— діти обговорюють свої дії та повторюють назви використаних геометр. Фігур.

4. Заключна частина.

Д/г: « Квітка семицвітка».

— діти повинні прищипнути прищепки на геометричні фігури того ж кольору що й фігура.

— підведення підсумків заняття.

еще рефераты
Еще работы по педагогике