Реферат: Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації

Доповідь з теми:

«Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації»

Проблема, над якою я працюю, — «Моделювання гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації».

Тому беру я ігри різні рольові,

І мовні фізкультхвилинки.

Вірші і жарти теж доречні,

Аудіювання на учнівські плечі.

Працюють учні групами і в парах,

Будують діалоги, вчать цитати,

Знайомляться з прислів’ями до теми,

Для того, щоб англійську мову гарну мати.

Задіюю я різні види пам’яті,

І механічну, слухову і зорову.

Багато я використовую наочності:

Таблиці, схеми, приклад наяву.

Я – вчитель англійської мови і, незважаючи на всі труднощі, захоплююся своєю роботою.

З досвіду роботи учителя англійської мови

Ефективність уроку іноземної мови зумовлюється багатьма факторами. Це — оптимальна структура уроку, застосування різних методів і прийомів учителем для спонукання учня до різних видів мовленнєвої діяльності, використання додаткової літератури для підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови та підтримання його на високому рівні.

Наша науково-методична кафедра вчителів іноземних мов працює над проблемою «Через багатогранну палітру мовознавчого мосту до самореалізації власного бачення сучасного світу. (Формування практичних здібностей та навичок учнів шляхом інноваційних технологій)».

Дотримуючись цього напрямку працюю і я. На кожному своєму уроці намагаюся використовувати завдання, які вміщені в підручнику з найбільшою ефективністю, створити на уроках найсприятливіші умови для спілкування учнів іноземною мовою.

Проблема, над якою я працюю «Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації», є продовженням моєї попередньої теми.

Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити. Її феномен полягає в тому, що будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости у навчання, у творчість, у модель людських взаємин.

Рольова гра придатна для будь-якої роботи з мовою: у ході рольової гри застосовуються граматичні структури, інтонаційні моделі, лексичний матеріал.

Велика роль приділяється рольовій грі в оволодінні непідготовленим мовленням, бо завдяки їй учні мають можливість спілкуватися у комунікативних ситуаціях.

У структурі рольової гри визначено такі компоненти: роль, ситуація, рольові дії.

Перший компонент – роль. Роль – це та маска, за якою учень працює і потрапляє у запропоновані обставини. Перевтілення у різні образи дає змогу школярам висловити комунікативні наміри та настрої відповідно до мети спілкування.

Другий компонент рольової гри – ситуація, яка використовується із метою організації спілкування.

Третій компонент – рольові дії, які виконують діти, граючи визначену нами роль. Рольові дії тісно пов’язані з роллю і становлять частину рольової гри.

Серед використаних мовленнєвих ситуацій розпізнають:

а) реальні ситуації, які виникають самі;

б) навчально-мовленнєві ситуації, які створюються штучно.

Я вважаю, що рольові ігри сприяють пізнанню психологічних процесів та почуттів усіх учасників гри, а також створюють сприятливі умови для обговорення та розв’язання учнями певної проблеми.

Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення із певної теми, а й невимушено долучаються до бесіди, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію.

Для невимушеності у спілкуванні учні отримують формули спілкування (agreement, disagreement).

Agreement

Yes, of course.

Naturally.

Certainly.

Surely.

Exactly.

Uncertainty

I am not sure.

As far as I know.

If I am not mistaken.

Maybe.

It seems to me...

Suggesting

What about...?

How about...?

It's time...

Expressing surprise

Really?

Why?

Words fail me!

How can you?

Intention

Let's talk about...

I'm going to...

Thanks

Thank you!

Thanks!

I can't wait.

Thanks a lot!

Thank you very much!

Thank you in advance.

Disagreement

No, it is not.

I disagree.

No, I don't.

No, I can't

Nothing of the kind.

Satisfaction

Well done!

Wonderful!

Good for you.

That's all right.

That's great!

Command

Go and...

Stop talking!

Make sure...

Reasoning

The reason is that...

As a matter of fact...

Nevertheless...

Regret

It's a pity!

I feel sorry for you.

Advice

You should...

I advise you to…

Additional Information

By the way...

Moreover…

It should be mentioned...


Отже, щоб урок був ефективним слід поєднувати реальні та уявні ситуації, які моделювали б дійсність. У таких умовах вивчення мови носить природний характер, а школярі, не усвідомлюючи цього, охоче беруть участь у спілкуванні, виявляють ініціативу, стають учасниками цікавих і важливих подій.

Готуючись на кожний урок, намагаюся реально відібрати реальні та уявні ситуації для мотивації дій учнів, щоб досягти мети уроку.

Перш за все використовую реальні ситуації, які постійно й непередбачено виникають у ході уроку.

Наприклад:

— Учень спізнився на урок, або досить часто спізнюється.

— Черговий забув про свої обов’язки і не витер дошку.

— Раптові зміни в погоді.

— У когось із однокласників день народження і потрібно його привітати.

Поряд з непередбачуваними реальними ситуаціями, організовую навчальні ситуації і заздалегідь включаю їх у план уроку.

Прикладом таких ситуацій можуть бути різні шкільні події, які відбуваються або відбулися, знаменні дати школи, міста, країни, різні повідомлення преси, радіо та телебачення.

Наприклад, знаючи про те, що відбувся вечір, присвячений Дню Святого Валентина, пропоную учням поділитися враженням про нього. Для цього учні можуть скористатися моїми правильними й неправильними твердженнями:

T: As far as I know the party didn’t start in time?

P: Oh, no. The party began in time.

1. You enjoy every minute of it.

2. It was so boring that left it soon.

3. Your classmates were responsible for the programme.

Така запланована бесіда, викликана реальною подією у школі, безперечно, викличе в учнів інтерес до теми спілкування і бажання спілкуватися.

Найбільше вдалими є ті ситуації, які торкаються особистих почуттів та переживань учнів. Реальні ситуації планую заздалегідь, наприклад ті, які стосуються таких подій як зустрічі з випускниками школи, учнями з інших шкіл.

Щодо уявних ситуацій, то вони плануються, передбачаються, їх зміст визначається уявою і фантазією вчителя та його вихованців.

Так, при вивченні теми «Travelling» можна запропонувати учням такі ситуації:

1. Уявіть, що ви в поїзді. Поряд з вами інші пасажири, розпочніть з ними розмову, щоб скоротати час.

2. Ви зустріли свого товариша. Поділіться з ним враженням про свою подорож.

У старшій школі використовую бесіди й дискусії з таких актуальних проблем: «Моє майбутнє», «Життя моїх ровесників за кордоном», «Проблеми екології навколишнього середовища», «Мій відпочинок і навчання» тощо.

Обговорення усіх цих питань набуває реального змісту, тому що старшокласники відчувають потребу в самостійному виділенні назрілих проблем у їхньому житті та житті всієї країни.

Важливу роль у створенні ситуацій для моделювання дійсності відіграють рольові ігри. Ефективність рольової гри як методичного прийому навчання підвищується, якщо правильно визначено тривалість мовленнєвого спілкування учасників.

За даними досліджень, тривалість оптимальної працездатності у спілкуванні п’ятикласників – п’ять хвилин, семикласників – до десяти хвилин, а дев’ятикласників – до п’ятнадцяти хвилин. Тому на кожен етап гри намагаюся встановити ліміт часу й домагаюся, щоб кожен етап йому відповідав.

Щодо учнів п’ятих класів, то їхні вікові особливості дозволяють використовувати різні варіанти рольової гри. В сюжетних рольових іграх із предметом я використовую фотоальбом, книги, журнали, ілюстрації, предмети побутового призначення, ляльку з набором одягу, іграшки.

П’ятикласники охоче сприймають навчальну ігрову ситуацію, нереальний, казковий чи фантастичний сюжет. Це дозволяє застосовувати на уроках сюжетні рольові ігри казкового змісту, так і рольові ігри на теми реального життя. Наприклад, коли діти вчаться описувати зовнішність людей, я завжди використовую гру «Друг заблукав».

T: You are in London with your friend. Suddenly you see that you friend is no longer with you. He has lost his way. You come to a policeman and tell him about it. The policeman asks you to describe your friend. Do it for him.

Можлива й така ситуація:

T: Ваш клас поїхав на екскурсію і зустрів групу одноліток з Лондона.

1. Ви познайомилися.

/About myself 5, 10/

2. Розповіли й дізналися про місця, де живете.

/Where I live 6, 10/

3. Вели розмову про захоплення, життя молоді, плани на майбутнє.

/Hobby. Life of youth. Plans for the future 8, 9, 11/

4. Розповіли про традиції своїх сімей і дізналися про традиції британців.

/National traditions 7, 8, 9/

Дуже люблять учні, особливо середніх класів перевтілюватися в книжкових персонажів або казкових героїв.

“The Adventures of Tom Sawyer”

/Home reading 7/

Старанно й творчо учні готують свої доповіді для «виступу на телебаченні».

/Science in Ukraine 8, 10, 11,

From the history of Ukraine 8/

Практика показує, що старшокласникам до вподоби уявні зустрічі з їхніми ровесниками за кордоном. Вони є прекрасним стимулом для спілкування між учнями, які мріють про майбутнє навчання, про одержання професії, і молоддю Англії, які вже зробили вибір.

Рольові ігри здебільшого проводжу в парах або групах. Учні отримують картки для роботи в парах з рольовими завданнями, які допомагають їм підготуватися до спілкування, що сприяє розвитку непідготовленого діалогічного мовлення. Використовую такі види завдань для навчання говоріння.

· Працюйте в парах. Поставте якомога більше запитань своєму товаришеві про міста, інформацію про які ви маєте на картці. Скажіть, яке із міст, на вашу думку, є найбільшим. На картці немає інформації про ваше рідне місто. Знайдіть інформацію і заповніть таблицю:

London

New York

Kyiv Horodnia

Population

6,754,000

7,000,000

2,600,000

Area

1,580 kms2

956 kms2

800 kms2

Attractions

The Tower

The Statue of Liberty

Khreschatyk

Big Ben

Skyscrapers

The Lavra

· Складіть діалог з окремих частин реплік в логічній послідовності (в парах або групах).

· Заповніть пропуски в діалозі даними репліками.

· Складіть свої діалоги (опора: перша та остання репліки діалогу).

Навчаючи аудіювання та читання, великого значення надаю передтекстовим комунікативним завданням, які передбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. Учням пропоную висловити своє ставлення до описаних у тексті фактів, подій, героїв, визначити ідею тексту, з'ясувати, як ставиться автор до проблеми, назвати позитивні та негативні риси героїв, причини їхніх дій.

Для контролю розуміння учнями прослуханого чи прочитаного тексту використовую такі завдання:

— Запропонуйте свій заголовок тексту.

— Придумайте й розіграйте кінцівку оповідання по ролях.

— Послухайте текст і заповніть таблицю.

— Виправте інформацію у реченнях, якщо необхідно.

— Уявіть, що ви… Що б ви зробили на його місці?

— Розташуйте твердження у такій послідовності, в якій вони подані в тексті.

— Представте оповідання у формі діалогу.

— Які запитання ви хотіли б поставити головним героям цього тексту?

Вправи для навчання писемного мовлення повинні бути тематично спрямованими, комунікативними.

Наприклад:

— Напиши коротеньке оповідання про те, як… .

— Напиши твір про проблеми освіти в Україні.

— Напиши допис у газету про стан екології у вашому місті.

— Напиши твір «Якби я був мером міста, то я ...».

— Напиши текст доповіді "Історичні та культурні місця Великобританії".

— Напиши твір, порівнюючи рослинний і тваринний світ Великобританії та України.

Таким чином рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі життєвого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняттю, пам’яті, мисленню, уяві, виникненню емоцій, а також таких рис як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

Рольова гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому просторі, що може вирішити проблему природного впровадження іноземної мови у світ дитини.

Творчий підхід і зацікавленість породжує творчість. Моя небайдужість викликає інтерес до вивчення англійської мови, а моє натхнення – успіхи моїх учнів.

еще рефераты
Еще работы по педагогике