Реферат: Методика викладання в школі

--PAGE_BREAK--He
She
It
does not
live
In France
Question
Where
does
he
she
it
live?
Yes\No questions
does
he
she
it
live
in France?
In the mountains?
Short answers
Yes, he does
No, she doesn’t
Yes, it does

План уроку (з економіки)
Тема: «Конкуренція»
Мета:
Учні мають знати:
1.                Поняття конкуренція,
2.                Розрізняти види конкуренції, функції конкуренції,
3.                Недоліки і переваги конкуренції,
4.                 Вміння розрізняти досконалу та недосконалу конкуренцію.
Основні поняття:
·                   монополія;
·                   олігополія;
·                   дуополія;
·                   досконала та недосконала конкуренція.
Обладнання:
1.                висловлювання економістів; письменників;
2.                наглядний матеріал;
3.                перевірочна робота на закріплення матеріалу у вигляді тесту.
Хід уроку:
I.      ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ.
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
II.   МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Бесіда.
«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и наихудшие качества людей»
Давид Сарнофф.
·                   для чого потрібна конкуренція взагалі?
·                   які функції конкуренції на ринку відомі?
·                   тест за темою «Конкуренція»
III.          ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.                           Конкуренція.
Конкуренція – це суперництво між фірмами, територіями, які зорієнтовані на досягнення однакової мети.
Предмет конкуренції – товар, за для якого суперники хочуть заволодіти покупцем та його грошима.
Об’єкт конкуренції – це покупець, за якого конкурують зацікавлені сторони.
Види конкуренції:
·                   функціональна;
·                   видова;
·                   предметна.
Роль фірми на ринку:
1.                 Лідер (доля на ринку – 40%) відчуває себе впевнено або впевненіше інших.
2.                 Претендент на лідерство (доля на ринку – 30%) відчуває себе впевненіше, коли атакує першим.
3.                 Відомий (доля на ринку – 20%) слідкує за лідером, економить сили та кошти.
4.                 В ринковій ніші (доля на ринку — 10%) з цієї ролі бувають новачки.
Декілька типів ринкових структур:
·                   олігополія;
·                   монополія;
·                   досконала конкуренція;
·                   недосконала конкуренція– стан ринку, на якому багато покупців і мало продавців та навпаки.
IV. ОЦІНЮВАННЯ. ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ.
Оцінити виконані завдання учнів та зробити висновок: наскільки повно вони мають уявлення про розказані поняття.
ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР.
Метою функціонування будь-якої фірми є прибуток, як результат її діяльності. Розмір отримуваного фірмою прибутку залежить від якості внутрішнього менеджменту, а також від супіні конкуренції і від ступня впливу Фіми на ціну продукції.
Умови взаємодії фірм і ціноутворення на ринках залежать від типу ринкової структури, який визначається наступними характеристиками:
·                   часткою фірми в ринковому обсязі попиту і пропозиції;
·                   ступеням однорідності продукції на ринку;
Можливістю входження нових фірм на ринок и виходу з нього;
Умовами взаємодії продавців і покупців на ринку, можливість змови учасників;
Доступом до інформації, необхідної для визначення поведінки на ринку.
Існує декілька типів ринкових структур:
·                   досконала конкуренція,
·                   монополія,
·                   олігополія
·                   монополістична конкуренція.
ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ
Досконала конкуренція – такий тип ринкової структури, для якого характерні:
·                   велика кількість дрібних фірм, частка кожної з яких у загальному обсязі попиту і пропозиції незначна;
·                   абсолютна однорідність продукції фірми;
·                   можливість вільно входити на ринок і залишати його;
·                   відсутність взаємодії постачальників і споживачів між собою, поведінка учасників на ринку не є стратегічною;
·                   повна поінформованість всіх учасників ринку.
Порушення будь-якої з цих умов призводить до ринку з недосконалою конкуренцією.
Варто зазначити, що реальних ринків, де одночасно і в повному обсязі виконуються всі ці умови, не існує. Мова йде про ідеальну модель ринку, своєрідний еталон, відхилення від якого можуть призвести до певних суспільних втрат.
Серед існуючих ринків до умов ринкової конкуренції наближаються деякі сільськогосподарські ринки, валютні ринки, фондові біржі.
Основна відмінність недосконало конкурентних ринків від досконало конкурентних ринків полягає у можливості учасників неконкурентних ринків в тій чи іншій мірі впливати на ринкові ціни, в той час як учасники повністю конкурентного ринку приймають ціну як задану (price-takers).
ПРИКЛАДИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ:
1.           Виробництво сільськогосподарської продукції:
По-перше, виробництво продукції не буде вигравати, якщо його здійснювати в великій фірмі.
По-друге, витрати на «вхід» в таке підприємство відносно невеликі, тому що, фермерський капітал включає в себе вартість відносно недорогих інструментів.
По-третє, велика кількість продуктів с/г дійсно однорідні. Пшениця вирощена в Краснодарському краї, не відрізняється від пшениці вирощеної в Курській області.
2.                Транспортні послуги:
Ринок приватних таксі.
Коли з «приватником» вступає в конкуренцію таксопарк. Якщо «приватник» здатен забезпечити більш дешеве обслуговування, у нього буде виграш, в затратах він зможе y назначити низькі ціни.
Ринок вантажних перевозок.
Крупні транспортні компанії вони займаються довгостроковими перевозами та великими контрактами з крупними виробниками, постійно залежними в відправці великого вантажу.

Роздатковий матеріал №1
ПЕРЕВІРОЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.
ТЕСТ ЗА ТЕМОЮ:
«Конкуренція»
1.                Які типи ринкових структур вам відомі?
2.                Що таке конкуренція?
3.                Що є предметом конкуренції?
4.                Що є об’єктом конкуренції?
5.                Напишіть модель монополії.
6.                Що таке досконала конкуренція?
7.                Що таке олігополія?
8.                Що таке недосконала конкуренція?
9.                Якою може бути роль фірми на ринку?
10.           Які, на вашу думку, функції конкуренції?
11.           Спробуйте знайти приклади досконалої конкуренції в реальному господарстві (крім фермерів и водіїв).
МОНОПОЛІЯ.
Монополія – це такий тип ринкової продукції, де:
·                   Весь галузевий випуск постачає одна фірма, а частка кожного споживача в загальному ринковому обсязі незначна;
·                   Наявність бар'єрів для входження на ринок нових фірм;
·                   Споживачі не взаємодіють між собою;
·                   продукція фірми унікальна, не має близьких замінників;
·                   Немає доступу до інформації.
Умови і особливості виникнення монополій
Причини виникнення монополій.
Монополії отримують високі прибутки, які приваблюють і інші фірми. Яким же чином монополісти стримують натиск інших фірм? Є три основні причини існування монополій: природна монополія, володіння важливими ресурсами, державна політика.
Якщо виробництво довільного обсягу продукції одній фірмі обходиться дешевше, ніж його виробництво двома або більше фірмами, то говорять, що галузь є природною монополією.
Наглядний приклад№ 1
<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«1.files/image001.png» o:><img width=«347» height=«293» src=«dopb439037.zip» v:shapes="_x0000_i1025">
Монопольній ціні (малюнок 1) і обсягу випуску відповідає точка А, при цьому обсягу MR=MC. В точці А монополія отримує прибуток у розмірі (Pm-ALm)*Qm. Якщо би дана галузь була конкурентною, точкою рівноваги була би точка С (оскільки в умовах конкуренції справедливою була би рівність Р=МС). Але у даній ситуації ціна продажу є нижчою за середні витрати (АС), тобто фірма несла би збитки у розмірі GC за кожну одиницю товару. Монополія в даному випадку є природною, бо вона являє собою ринкову структуру, що зводить витрати до мінімального рівня.
Наявність на монопольному ринку вхідних бар'єрів унеможливлює дію конкурентного механізму на цьому ринку. Такими бар'єрами можуть виступати: абсолютна перевага в вартості продукції, єкономія від масштабу, потреба більшого початкового капіталу, диференціація продукції, високі транспортні витрати, монопольне володіння всім обсягом пропозиції певного ресурсу.
Бар'єри може створювати і державна влада у вигляді патентів, ліцензій, авторського права, привілегій на здійснення певного виду діяльності лише однією фірмою. Іноді сама державна влада виступає монополістом.
Типи монополій:
1.     Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.
2.     Природня монополія – галузь, в якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму лише тоді, коли одна фірма обслуговує повністю весь ринок. В такій галузі мінімальний ефективний масштаб виробництва продукції близький до того обсягу, на який ринок предявляє попит за будь-якої ціни, достатньої для покриття витрат виробництва. В даній ситуації розподіл випуску між між двома і більше фірмами призведе до того, що масштабі виробництва кожної з фірм будуть неефективно малими. З природніми монополіяим, а основі яких лежить економія від масштабу виробництва, тісно пов'язані монополії, що базуються на володінні унікальними природними ресурсами.
3.     Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.
Така класифікація монополій є умовною. Деякі фірми можуть належати одразу до декількох видів монополії. Це, наприклад, фірми телефонного зв'язку, електричні і газові компанії, які можуть бути віднесені як до природньої монополії( присутній ефект економії від масштабу), так і до закритої монополії ( існують бар'єри для конкуренції).
Можна також класифікувати монополії з урахуванням часового періоду. Так, наприклад, патентне свідоцтво перетворює фірму в закриту монополію у короткостроковому періоді, але така монополія може бути відкритою на довгостроковому часовому інтервалі. Останнє пояснюється не тільки обмеженим строком дії патента, а й можливістю конкурентів придбати нові продукти.
Фактично, всі монополії можуть вважатися відкритими. Законні бар'єри можуть бути скасовані в судовому порядку. Переваги в витратах природніх монополій можна звести нанівець змінами в технології. Всі монополії піддані ударам конкуренції з боку товарів-замінників (субститутів).
ОЛІГОПОЛІЯ.
Олігополія – це тип ринкової структури, де:
·        на ринку функціонує від 2 до 10 продавців;
·        продукція фірм може бути як однорідною, так і диференційованою;
·        існують певні бар'єри, що ускладнюють вхід нових фірм на ринок;
·        виробники повинні враховувати поведінку конкурентів, тобто діяти стратегічно;
·        існують певні перепони на шляху отримання інформації.
Олігополія – ринок, на якому декілька великих конкуруючих фірм монополізують виробництво і збут основної маси продукції в галузі. Це ринкова структура, за якої на ринку домінує незначна кількість продавців, а поява навих фірм ускладнена чи неможлива. Природня монополія має місце тоді, коли декілька фірм можуть постачати продукцію для всього ринку при більш низьких середніх витратах, ніж тих, що були б у великої кількості фірм ( переробка нафти, виплавка сталі, пивоваріння).
    продолжение
--PAGE_BREAK--Головна риса, притаманна олігополії, ‑ це стратегічна поведінка виробників: фірма-олігополіст повинна обирати стратегію своїх дій на ринку з урахуванням потенційних зустрічних дій конкурентів.
Розрізняють олігополію І виду, коли декілька фірм виробляють майже ідентичні товари;
олігополію ІІ виду, коли декілька великих фірм виробляють диференційовані товари.
МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ.
Монополістична конкуренція – тип ринкової структури, де:
·                   на ринку функціонує багато продавців і і покупців, частка кожного з яких в обсягах ринкових продаж незначна;
·                   продукція виробників неоднорідна, диференційована;
·                   вільний вхід і вихід на ринок;
·                   виробники не взаємодіють між собою;
·                   існує повна поінформованість з приводу ринкових цін, обсягів, попиту.
Монополістична конкуренція має місце тоді, коли велика кількість виробників продають диференційований товар, який є недосконалим замінником товару інших фірм.
Важливою ознакою монополістичної конкуренції є диференціація продукції при досить значній кількості постачальників і майже необмежених можливостях входження в галузь нових фірм.
Попит на продукцію окремої фірми уже не абсолютно еластичний, хоча й залишається високо еластичним. Це означає, що фірми мають певну ринкову владу і можуть змінювати ціни без ризику втрати всіх споживачів.
Граничний дохід і граничні витрати монополій.
У корпорації «Акме» є патент, який дає їй виключне право на виробництво деяких товарів. Щоб розрахувати об’єм випуску, що максимізує її прибуток, «Акме» повинна пройти через такий же граничний аналіз, яким користується конкурентна фірма для визначення оптимального позитивного випуску. Якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в більшій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно збільшувати, і навпаки, якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в меншій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно зменшувати. Іншими словами «Акме» повинна порівняти граничні витрати з граничним доходом.
Граничний дохід – це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага.
Наглядний приклад № 2.
<imagedata src=«1.files/image003.png» o:><img width=«419» height=«235» src=«dopb439038.zip» v:shapes="_x0000_i1026">
Теоретично, концепція досконалої конкуренції сприяє найбільш ефективному для суспільства розподілу обмежених ресурсів. На практиці, ділове життя суспільства в більшості випадків відповідає умовам недосконалої конкуренції.
Наглядний приклад№ 3
<imagedata src=«1.files/image005.png» o:><img width=«275» height=«228» src=«dopb439039.zip» v:shapes="_x0000_i1027">

Два основні розділи Закону Шермана носять такий же невизначений характер, як і багато частин Конституції США.
<imagedata src=«1.files/image007.png» o:><img width=«439» height=«410» src=«dopb439040.zip» v:shapes="_x0000_i1028">
Наглядний приклад № 4
Монополії інших країн

<imagedata src=«1.files/image007.png» o:><img width=«380» height=«356» src=«dopb439041.zip» v:shapes="_x0000_i1029">
<imagedata src=«1.files/image010.png» o:><img width=«381» height=«196» src=«dopb439042.zip» v:shapes="_x0000_i1030">
Наглядний приклад № 5
Чотири основних типи конкурентів:
Припустимо, що президент з маркетингу захоче виловити всіх конкурентів фірми «ШВІН». Найкращий спосіб це зробити – провести розшук, яким чином люди приймають рішення про покупку велосипеду.

Таблиця №1.
Яку примху я хочу
задовольнити?
Що я хочу купити, щоб покращити свої транспортні можливості?
Який тип велосипеда я хочу придбати?
Яку марку велосипеда я хочу придбати?
БАЖАННЯ –КОНКУРЕНТИ
·     придбати транспортний засіб;
·     придбати стереосистему;
·     з’їздити в Єгипет.
ТОВАРОРОДОВІ КОНКУРЕНТИ
·     придбати авто;
·     придбати мотоцикл;
·     придбати велосипед
ТОВАРОВИДОВІ КОНКУРЕНТИ
·     трьох-швидкісний;
·     п*яти-швидкісний;
·     десяти швидкісний.
МАРКИ – КОНКУРЕНТИ
·     «ШВІН»;
·     «РАЛЛІ»;
·     «СПІРС»;
·     «АЗУКІ»;
·     «ГИТАН».
Наглядний приклад № 6
Методика розрахунку вихідної ціни
НА МАЛЮНКУ ПРЕДСТАВЛЕНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦІН, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ШЕСТИ ЄТАПІВ.
Таблиця№2
Постановка задач ціноутворення
Визначення попиту
Оцінка витрат
Аналіз цін та товарів конкурентів
Вибір ціноутворення
Встановлення кінцевої вартості

Самооцінка проведеного залікового уроку з англійської мови у 6-А класі
Під час проходження педагогічної практики я проводила заліковий урок в 6 – а класі на тему: "Traveling. PresentContinuous; PresentSimple".
Під час уроку учні засвоїли такі поняття, як:
·                              Present Continuous;
·                              Present Simple;
·                              new words.
За допомогою вивчених понять учні з’ясували нові слова з тексту, з’ясували для чого потрібне вживання часів у реченнях, проявили практичні навички стосовно викладеного матеріалу. Спробували виконати усно найлегші завдання з роздаткового матеріалу. Урок пройшов, як на мою думку, вдало. Мені вдалося досягти мети уроку, визначити основні поняття, дати учням конкретні означення, а також, закріпити все вивчене за допомогою вправ в роздатковому матеріалі та запитань поставлених учням.
Мені дуже сподобалось працювати з класом. Учні не порушували дисципліну, ставилися до мене з повагою, що дало змогу краще викладати матеріал і не витрачати часу на зауваження.
Мені сподобався емоційний настрій учнів, як вони прагнули дізнатися про щось нове. Після уроку учні просили, щоб я лишилася працювати в школі, і наступного року взяла на навчання їх клас.
Основними недоліками проведеного уроку вважаю, що не досить приділяла увагу індивідуальним особливостям кожного учня.
Подолати цей недолік можна за допомогою більш конкретного вивчення вікової психології та закріплення ії на практиці.

Самооцінка пробного уроку з англійської мови у 6-А класі
Під час проходження педагогічної практики я проводила заліковий урок в 6-А класі на тему "Traveling. PresentContinuous; PresentSimple". Метою мого уроку було ознайомити учнів з такими поняттями, як:
·                          Present Continuous;
·                          Present Simple;
На мою думку, урок пройшов в дружній та теплій атмосфері взаєморозуміння. Я розповіла та виклала основні поняття, тези запланованого уроку. Більшу увагу приділяла визначенню основних понять теми уроку.
Мені дуже сподобалося те, як я змогла чітко висловити зацікавити учнів. Учні самостійно виконала декілька завдань, що дало змогу мені зрозуміти наскільки вдало вони зрозуміли тему.
За допомогою запитань, які ставили учні, урок можна назвати не безпосереднім викладанням матеріалу, а бесідою і завдяки цьому на уроці вели себе активно, а також краще освоювали нові поняття, відповідали на запитання інших.
Психолого-педагогічна характеристика
колективу 6-го класу
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №165 Харківської міської ради Харківської області
складена студенткою ІV курсу 44 групи
економічного факультету ХНДПУ ім… Г. С. Сковороди
УНГУРЯН ОЛЬГОЮ
В період з 13 січня по 13 лютого я проходила практику в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165 Харківської області Харківської міської ради і була закріплена за 6-а класом. Протягом цього часу я спостерігала за поведінкою учнів на уроках та перервах, під час позакласних занять, крім цього вивчала документацію та результати діяльності колективу. Загальна кількість учнів в класі – 24 чоловіка, з них 10 дівчат та 14 хлопчиків. Вік дітей 11-12 років.
Класний керівник слідкує за успішністю і дисципліною учнів класу та проводить виховні заходи з учнями та їх батьками.
Клас загалом дисциплінований, але декілька учнів, які порушують дисципліну на уроках, на них слід звернути особливу увагу. В класі чітко розподілені обов’язки між учнями. Формального лідера в класі немає. Клас складається з окремих угрупувань, але в цілому колектив дружній, можна сказати, що клас вихований, ввічливий по відношенню до вчителів та учнів інших класів.
На уроках учні уважні, і старанно готуються до уроків загальноосвітніх предметів. До предметів свого профілю старанно зацікавлені, особливо на уроках з англійської мови. Взагалі успішність досить висока: преважна кількість учнів хорошисти, також багато відмінників.
У школі та класі часто проводяться різні курси. Це дуже зацікавлює та згуртовує дітей. Об’єднання в класі під час позакласних заходів базується на спільних інтересах та дружбі в колективі, а також авторитетові класного керівника.
Зауважу, що завжди враховується думка та бажання учнів.
Самоаналіз проведення залікового уроку з економіки у 10 класі
Головна ідея уроку включала поняття конкуренція, ії види та функції. Під час уроку вона була повністю розкрита. Найбільше мені сподобалися такі моменти:
·        вдале поєднання теоретичного матеріалу з практикою;
·        використання перевірочних у вигляді тесту. Для закріплення матеріалу.
 Основним недоліком у своєму уроці вважаю неуважність учнів. Щоб подолати цей недолік треба більш активніше залучати учнів до обговорення.

Перевірка:
Дуже добре
Добре
Треба поправити
1) Подача матеріалу
А) чиста вимова
+
Б) змінний тон, наголоси, не монотонно
+
2) Ентузіазм стосовно теми
+
А) з боку слухачів
+
Б) з боку викладача
+
3) Врівноваженість і впевненість
А) впевнений природний
+
Б) відсутність манірності
+
В) хороший очний контакт із слухачами
+
4) Викладацька майстерність
А) зв’язність пояснення
+
Б) хороше використання прикладів
+
В) хороше використання дошки або технічних засобів
+
Г) добре володіння предметом
+
Д) розбірливе письмо (наявність роздаткового матеріалу)
+
Е) хороший темп викладу
+
5) Майстерність ведення дискусії
А) вдалі запитання слухачам
+
Б) вдалі запитання у розвиток
+
В) ефективно викликані запитання з боку слухачів
+
Г) уважність при вислуховуванні
+
6) Планування
А) добре організований урок
+
Б) наголошені основні ідеї, дотримання певного плану ведення розмови
+
Самооцінка проведення пробного уроку у 10 класі
Тема мого уроку включала основні питання:
o        для чого потрібна конкуренція взагалі?
o        які функції конкуренції на ринку відомі?
o        знайомство з невідомими термінами конкуренції в економіці.
Протягом уроку я повністю вилила запланований матеріал. Стосовно цього уроку я можу сказати, що найбільше мені сподобалось:
·                   викладення основних понять;
·                   обговорення перевірочного тесту;
·                   швидка реакція учнів на нову тему.
Основний недолік в уроці – недостатня кількість практичних завдань. Для того, щоб подолати ці проблеми необхідно більш ґрунтовано підходити до розробки методичних матеріалів.
Перевірка
Дуже добре
Добре
Треба поправити
1) Подача матеріалу
А) чиста вимова
+
Б) змінний тон, наголоси, не монотонно
+
2) Ентузіазм стосовно теми
+
А) з боку слухачів
+
Б) з боку викладача
+
3) Врівноваженість і впевненість
А) впевнений природний
+
Б) відсутність манірності
+
В) хороший очний контакт із слухачами
+
4) Викладацька майстерність
А) зв’язність пояснення
+
Б) хороше використання прикладів
+
В) хороше використання дошки або технічних засобів
+
Г) добре володіння предметом
+
Д) розбірливе письмо (наявність роздаткового матеріалу)
+
Е) хороший темп викладу
+
5) Майстерність ведення дискусії
А) вдалі запитання слухачам
+
Б) вдалі запитання у розвиток
+
В) ефективно викликані запитання з боку слухачів
+
Г) уважність при вислуховуванні
+
6) Планування
А) добре організований урок
+
Б) наголошені основні ідеї, дотримання певного плану ведення розмови
+
Самоаналіз проведення пробного уроку у 6 класі
Тема мого уроку включала основні питання:
·                              Present Continuous;
·                              Present Simple;
Протягом уроку я повністю вилила запланований матеріал. Стосовно цього уроку я можу сказати, що найбільше мені сподобалось:
·                              викладення основних понять;
·                              обговорення перевірочного матеріалу;
·                              швидка реакція учнів на нову тему.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по педагогике