Реферат: Ігрові прийоми навчання на уроках хімії

--PAGE_BREAK--Досягти поставлених цілей вчителю можуть допомогти сучасні  освітні технології, такі як технологія організації адаптаційно-розвиваючих діалогів, адаптивна система навчання, моніторинг. Сучасні технології дозволяють формувати та  розвивати предметні та навчальні знання та вміння в процесі активної різнорівневої пізнавальної діяльності учнів в умовах емоційно-комфортної атмосфери, розвивати позитивну мотивацію навчання. Наприклад, одним з елементів технології організації адапційно-розвивальних діалогів на уроках   хімії є використання хімічного тренажера, який  дозволяє  застосовувати предметні знання та вміння, розвивати навички використання хімічної номенклатури, класифікації, основних хімічних понять (найбільш ефективно його використання при вивченні  основних класів неорганічної та органічної хімії). Використання хімічного тренажера розвиває у дітей вміння приймати участь в загальному діалозі. Здійснювати само- та взаємоконтроль, самоперевірку, формувати адекватну самооцінку. Робота в  динамічних парах та малих групах дозволяє співвідносити свою діяльність з діяльністю інших, дитина може провести не  лише самооцінку, але і самокорекцію.
Урок. Граничні одноатомні спирти.
Цілі:
Освітні:
·                   Продовжити формування знань про класи органічних з’єднань, поняттях гомолог, ізомер;
·                   Ознайомити з граничними одноатомними спиртами: хімічною будовою, гомологією, ізомерією;
·                   Навчити складати структурні формули та назви гомологів та ізомерів.
Виховні:
·                Навчити приймати участь в загальному діалозі;
·                Розвивати здатність відстоювати власну точку зору;
·                Формувати адекватну самооцінку.
Розвиваючі:
·                   Формування основних учбових компетенцій: учбової, комунікативної, особистісної.
1. Мотивація.
З метою психологічного настою дітей на співробітництво,  проведемо оцінку настрою за допомогою невеличкого тесту “мордашка”.
Дітям пропонується намалювати усмішку на виданому малюнку:
<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«dopb59158.zip» o:><img width=«90» height=«90» src=«dopb59158.zip» v:shapes="_x0000_i1025">, якщо є бажання співробітничати з вчителем на уроці:
 <imagedata src=«dopb59159.zip» o:><img width=«59» height=«28» src=«dopb59159.zip» v:shapes="_x0000_i1026">; якщо бажання немає, то намалювати<imagedata src=«dopb59160.zip» o:><img width=«59» height=«28» src=«dopb59160.zip» v:shapes="_x0000_i1027">.  Урок проводиться з урахуванням отриманих даних від дітей.
Клас ділиться на 6 варіантів та пропонується робота з хімічним тренажером. З кожного варіанту просимо дати  відповідь на наступні питання (для цього називаємо координати потрібної нам речовини, всі діти мають можливість контролювати відповіді інших та їх корегувати):
-                 До якого класу органічних з’єднань відноситься ця речовина?
-                 Дайте назву речовині.
По закінченні роботи з хімічним тренажером, спеціально просимо дати назву речовині  з класу спиртів. Діти розуміють, що  для цього їх не вистачає знань.
-                 Чому ви не можете назвати дану речовину?
-                 Що хотіли б узнати про цю речовину та класі, до якого вона відноситься?
Діти самі формулюють (мимоволі) мету уроку.  Записуємо їх питання на дошці.  Повертаємося до хімічного тренажеру. Вказуючи на  спирти, питаємо:
·                   Що спільного в побудові між речовинами відомими вам і  речовинами під №6? (Відповідь: вуглеводневий радикал)
·                   Що особливого в побудові речовин ви бачите? (Відповідь: у всіх речовин є гідроксогрупа)
·                   Органічні речовини, що складаються з вуглеводневого радикалу,  який поєднаний з однією або кількома гідроксогрупами, називають  спирти.
ІІ. Орієнтація.
— Всі спирти – отрути. Наприклад, кілька грамів метилового спирту викликають втрату зору та смерть. Сьогодні в Україні масове  споживання етилового спирту – це національна проблема. В результаті  споживання  спирту порушуються функції  центральної нервової системи, відбувається деградація особистості.  Спирти – це великий клас органічних з’Єднань. Але ми  сьогодні почнемо знайомство з однією лише групою, яка зветься  граничні одноатомні спирти. Записуємо тему уроку:  “Граничні одноатомні спирти”. Чи всі слова в темі уроку вам зрозумілі?
Учні питають:
-                 Чому називають ці спирти граничними?
-                 Чому одноатомними спиртами?
Для цього пропоную розглянути таблицю.  В таблиці назви закриті, добре видно лише формули, по яким будується  бесіда за питаннями.
Таблиця1.
<imagedata src=«dopb59161.zip» o:><img width=«546» height=«252» src=«dopb59161.zip» v:shapes="_x0000_i1028">
-                 Чим відрізняються спирти 1-ї та 2-ї колонки? (Кількістю гідроксогруп)
-                 Які спирти називають одноатомними? (Ті, що містять одну гідроксогрупу).
-                 Правильно, (знімаємо папірець, де написана класифікація спиртів)  за числом гідроксогруп спирти діляться на одноатомні та  багатоатомні, а також спирти, що складаються з бензольного кільця з’єднаного з гідроксогрупою  звуть – феноли. Існує ще одна група спиртів, які називаються – ароматичні, але в  середній школі вони не вивчаються. Ці речовини більш складні за будовою.  Якщо вам цікаво, то можна прийти на факультатив та я  вам розповім більш докладно про них.
Діти, як ви думаєте, з чого ми почнемо вивчати новий клас  органічних з’єднань? Учні самі пропонують план вивчення теми:
1.                Хімічна будова
2.                Номенклатура
3.                Гомологи
4.                Види ізомерії.
Перевертаємо дошку, де ще до уроку написаний план вивчення теми.
— Подивіться наша мета уроку та план роботи у нас спільні: почати  знайомство з граничними  одноатомними спиртами,  вивчити їх будову, гомологію, види ізомерії, номенклатуру. Розглянемо таблицю 2.
Таблиця2.
<imagedata src=«dopb59162.zip» o:><img width=«598» height=«313» src=«dopb59162.zip» v:shapes="_x0000_i1029">
-                 подивіться на перших трьох представників групи граничних одноатомних спиртів.  Як ви вважаєте, ким вони є по відношенню один до одного? (Гомологами).
-                 Які речовини називають гомологами? За міжнародною номенклатурою   граничним одноатомним  спиртами, дають назви (розглядаємо на прикладі з таблиці):
1.                Знаходимо в номенклатурі найдовшу вуглеводневий ланцюг, пов’язаний з гідроксильною групою.
2.                Пронумеруємо атоми вуглецю в цьому ланцюгу так, щоб атом “С”,  пов’язаний з групою – ОН, мав найменший номер.
3.                Називаємо алкан, що відповідає  найдовшому ланцюгу, вказавши  положення всіх  заступників.
4.                Позначаємо гідроксильну групу суфіксом – ОЛ.
5.                Цифрою вказуємо положення групи – ОН.
-                 Ким є ці речовини по відношенню один до одного? (Ізомерами).
-                 Які речовини називають ізомерами? В ході  бесіди відкриваю поняття “гомолог”, “ізомер”.
-                 Подивіться на речовини бутанол-1 та бутанол-2, назвіть вид ізомерії.
-                 Подивіться на речовини бутанол-1 та  2-метилпропанол-1, який вид ізомерії тут?
-                 Який можна зробити висновок?
Діти відповідають.
— Запишемо до зошитів схему як в таблиці (по якій будувалась бесіда).  Для спиртів  характерний ще один вид ізомерії – це між класова, з простими ефірами (розглядаємо приклад).
ІІІ. Певний етап.
Діти в динамічний парах. Кожна пара за 4 хвилини, почергово виконує 4 картки. Картки під номерами, вони залишаються  на столі,  пересуваються лише діти. Номер картки відповідає  номеру столу на цьому ряду. За одну хвилину необхідно дати відповідь письмово в зошиті, на зворотному боці картки є правильна відповідь (для самоперевірки), взявши із собою ручку та зошит пересісти учням  зі своїх столів за схемою: 1 стіл переходить на 2, 2 на 3, 3 на 4, 4 на 1. Пересаджуються за сигналом вчителя.
Картка №1.
Назвіть спирт за міжнародною номенклатурою:
<imagedata src=«dopb59163.zip» o:><img width=«156» height=«56» src=«dopb59163.zip» v:shapes="_x0000_i1030">
Картка №2.
Назвіть спирт за міжнародною номенклатурою:
<imagedata src=«dopb59164.zip» o:><img width=«127» height=«97» src=«dopb59164.zip» v:shapes="_x0000_i1031">
Картка №3.
Назвіть спирт за міжнародною номенклатурою:
<imagedata src=«dopb59165.zip» o:><img width=«102» height=«93» src=«dopb59165.zip» v:shapes="_x0000_i1032">
Картка №4.
Назвіть спирт за міжнародною номенклатурою:
<imagedata src=«dopb59166.zip» o:><img width=«181» height=«96» src=«dopb59166.zip» v:shapes="_x0000_i1033">
Картка №5.
Назвіть спирт за міжнародною номенклатурою:
<imagedata src=«dopb59167.zip» o:><img width=«231» height=«92» src=«dopb59167.zip» v:shapes="_x0000_i1034">
Обговорення результатів протягом 1 хвилини.
IV.  Енергетичний етап.
Клас ділиться на групи по  четверо. Кожна група обирає  консультанта, який буде представляти роботу групи, аналізуючи ї. Кожній групі видається аркуш ватману, на якому  написане завдання.
Завдання. Складіть як можна більше можливих ізомерів речовин  склад якого С7Н16О.  Дайте назву речовинам.
Кожний консультант вішає на дошку творчу роботу своєї  групи, аналізує, коментує, всі разом виправляють помилки.  За підсумками роботи група оцінує діяльність кожного на спеціальному аркуші та віддає вчителю. Разом діти роблять висновок  самостійно (граничними одноатомними спиртами називають ...).
V.  Оцінюючий етап.
Оцінюється та коментується діяльність кожного вчителя.
Домашнє завдання.
— Якщо бажаєте отримати оцінку “4” – прочитайте параграф та виконайте  №1 в кінці. Якщо бажаєте отримати оцінку “5” – припустіть, який вплив  здійснює атом  кисню в молекулах спиртів.  Припустіть, як це  відіб’ється  на хімічних властивостях спиртів. 
Рефлексія.
— Яку мету ми ставили на уроці? Чи досягли ми поставленої  мети? Чому ви навчилися? Чи були моменти нерозуміння?  Чи змогли ми їх вирішити в ході розмови? Чи було результативним  наше співробітництво?
А зараз покажіть ваш настрій наприкінці уроку. Якщо ваш настрій  гарний, урок пройшов для вас вдало, то намалюйте усмішку  на виданому аркуші, якщо настрій поганий, то намалюйте вигин донизу, якщо вам все одно намалюйте пряму лінію.
<imagedata src=«12930.files/image011.png» o:><img width=«621» height=«386» src=«dopb59168.zip» v:shapes="_x0000_i1035">

Розділ 2. Експериментально-дослідна частина Експериментальна робота з використанням ігрової діяльності була проведена в середній школі м. Миколаєва №3 в 10 класі.
Узагальнюючі уроки з органічної хімії в ігровій формі
Якість знань учнів в багатому визначається їх інтересом до хімії  інтерес до предмету можна розвивати у позакласній та учбовій  діяльності, удосконалюючи методи та форми роботи. Оскільки урок  — основна форма навчання, не можна недооцінити його можливості в  розвитку пізнавального інтересу учнів[6].  Прагнучи зробити  навчання більш цікавим, вчителі все частіше йдуть від традиційного  проведення уроків, збільшуючи їх різноманіття  (уроки-ігри, уроки диспути, уроки-конкурси та ін.). Уроки-ігри  спрямовані на розвиток творчих здібностей, фантазії, уваги  та пам’яті учнів, розширення кругозору, набуття нових  знань та вмінь. У грі дитина розкріпачується, зникають  скованість та невпевненість у своїх силах, а при досягненні  певного успіху з’являється бажання грати знову та знову[7]. Тому на цей час актуальні методи, основані  на використанні ігрових технологій при навчанні хімії. Основна  задача ігор складається з підвищення ефективності навчання за рахунок  збільшення інтересу до уроку та придання йому емоційного забарвлення[8].
В залежності від учбово-виховних задач ігри доречні як при  поясненні нової теми, так і при закріпленні, повторенні,  узагальненні, контролі знань учнів, а також у позакласній роботі.  Безумовно, кожний учитель вправі внести у гру свої зміни,  що враховують конкретні умови та ситуацію.
Урок-гра “Рейн-ринг” (Х клас)
Місце уроку в учбовому плані. Цю гру можна провести на  завершальному уроці за темою “Спирти” в Х класі, коли учнями засвоєні основні поняття даної теми.
Цілі уроку: повторити пройдений матеріал органічної хімії та  систематизувати основні теоретичні положення теми, збільшити  інтерес школярів до курсу хімії.
Обладнання:
·                  Емблеми команд та журі;
·                  Набір питань;
·                  Плакати із завданням;
·                  Секундомір;
·                  Олівці;
·                  Папір;
·                  Іграшки-піщалки;
·                  Гонг;
·                  Призи гравцям.
Підготовчий етап. Клас заздалегідь ділиться на три групи; командам  дається домашнє завдання:
·                  Підготувати емблему своєї команди;
·                  Зробити заготівлю підсумкової таблиці.
Хід гри.
Ведучий зачитує питання гри, та, для того щоб відповісти на нього,  у кожної команди є 1 хвилина. Та команда, у якої готова відповідь,  подає сигнал, та з дозволу ведучого дає відповідь. Якщо відповідь, даної  команди, невірна, а хвилина не закінчилася, у інших двох команд є можливість продовжити обговорення та спробувати відповісти  правильно. Якщо вірна відповідь так і не буде дана жодною командою, питання знімається. Кожна відповідь приносить команді 1 бал.
Питання гри.
1.                Карболова кислота? (Фенол)
2.                Трьохатомний спирт? (Гліцерин)
3.                Шестиатомний спирт, продукт відновлення глюкози? (Сорбіт)
4.                Чим обумовлена гарна розчинність у воді перших членів гомологічного ряду спиртів?  (Утворенням міжмолекулярного водневого зв’язку)
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по педагогике