Реферат: Організація та методика проведення уроку з теми Створення і редагування макросів в інтерактивних 2

--PAGE_BREAK--Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:
• виховання інформаційної культури;
• практичне застосування вивченого матеріалу;
• закріплення знання загальних відомостей про текстовий процесор MS Word та його можливості;
• формування уявлення про роботу з макросами як основним елементом підвищення ергономіки при роботі з MS Word.
1.4 Міжпредметні зв’язки
Міжпредметні зв’язки мають особливе значення для здійснення органічного зв’язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Таблиця 1.2 – Типи і види міжпредметних зв’язків
Тип зв'язку
Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що вивчається за змістом
1. По використовуванню знань з інших предметів.
2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.
3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.
4. По відбору матеріалу, що вивчається.
5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.
2. По формованих уміннях
1.    По уміннях планування.
2.    По інтелектуальних уміннях.
3.    По практичних уміннях.
4.    По уміннях працювати з книгою.
5.    По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.
1.    По методах і методичних прийомах.
2.    По засобах навчання.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 – Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»
Дисципліна
Питання
1. Програмне забезпечення інтелектуальних систем
1. Програмне забезпечення інформаційних систем і його основні характеристики.
2. Прикладні програми
1. Робота з файлами та папками.
Створення, копіювання, перенесення, видалення файлів і ярликів. Відновлення видалених файлів. Пошук файлів і папок.
3. Основи інформаційних технологій.
1. Знакомство с DOS и оболочками NORTON COMMANDER и WINDOWS.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичнийплан. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема уроку – це його головна думка; зміст – основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.
Метауроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4–5 років.
Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу.
Тема: «Професійне оформлення документа».
Кількість годин на дисципліну: 81 година.
Підтема теоретичного навчання: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».
Таблиця 1.5 – Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
Урок №1
1.       Економія часу за допомогою шаблонів і макросів.
2.       Створення та редагування макросів в інтерактивних документах засобами MS Word.
Познайомити з перевагою використання макросів та базовим знанням щодо їх створення.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв.)
2. Мотивація (5 хв.)
3. Актуалізація (10 хв.)
4. Повід.лекційного матеріалу (20 хв.)
5. Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок №2
3.       Організація інформації в таблицях.
4.       Робота з таблицями і формулами.
Формування навиків роботи з таблицями у MS Word.
Комбінований урок
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація знань (7 хв).
4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25–30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування
Дошка, індивідуальні завдання.
Урок №3
5.       Використання MS Word для роботи з веб-сторінками.
6.       Створення гіперпосилань, веб-сторінок за допомогою Майстра веб-сторінок.
Познайомити з можливостями роботи з DOS.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація (10 хв)
3. Повід. лекційного матеріалу (20 хв.).
4. Видача д/|з (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок №4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі.
Урок контролю знань:
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Вхідний інструктаж (10 хв.)
3. Контрольна робота (45 хв.)
4. Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»
1. Підручники:
а) Клименко Б., Розенберг М. Microsoft Word: комфортная работа с помощью макросов, Серия «Самоучитель» – СПб.: БХВ-Петербург, 2006, 496 с.
Самовчитель призначений для всіх, хто використовує Microsoft Word у своїй роботі і бажає істотно підвищити ефективність своєї праці за допомогою макросів. Розповідається про автоматичному режимі запису макросів, описуються різноманітні прийоми налаштування робочого середовища, що полегшують виконання стандартних повсякденних завдань. Пояснюється, як розуміти тексти програм, створених при записі макросів в автоматичному режимі, і вносити в ці програми невеликі зміни, які значно підвищують ефективність їх застосування. Викладаються основи програмування мовою VBA, що дозволить читачам самостійно створювати прості й ефективні макроси. Навчання побудоване на простих і наочних прикладах, які відразу ж можна застосувати на практиці.
Для широкого кола користувачів
Тема розглянута у частині 1 «Файловая система: термины и понятия» у главі 1 «Удобные инструменты – залог успешной работы» та главі 4 «Объявляется розыск».
б) Леонтьев Ю. Office Word 2003. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2004. – 288 с.
Ця книга допоможе освоїти найбільш поширений в наші дні текстовий редактор Microsoft Word навіть самому недосвідченому користувачеві. На початку кожного заняття перед читачем ставиться мета і далі автор по кроках пояснює, як її досягти. Прочитавши цю книгу, ви зможете впоратися практично з будь-яким завданням, пов’язаним з оформленням документів у Word.
Прочитавши цю книгу, Ви навчитеся:
·  створювати, зберігати, редагувати документи;
·  використовувати меню й панелі інструментів;
·  працювати з шаблонами, стилями і макросами.
Тема розглянута у главі 12 «Створення і редагування макросів».
2. Навчальний посібник:
Дир. О. Microsoft Word 2003 (русская версия). Учебный курс. – Питер; 2005. – 352.
У посібнику описано популярний текстовий процесор Microsoft Word 2003. Автор ділиться з читачами власним досвідом багаторічного використання програми Word. Глибокі знання в області програмування і комп’ютерних технологій та досвід викладання інформатики дозволили автору докладно, дохідливо і точно розкрити найбільш складні нюанси використання програми і пояснити причини різноманітних проблем, що виникають у процесі створення документів. У книзі на безлічі простих і наочних прикладів демонструються основні правила і прийоми створення документів і описується широкий спектр допоміжних засобів Word, застосування яких дозволяє істотно прискорити і полегшити роботу.
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
·                   учбово-виробничі майстерні;
·                   учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
·                   учбові полігони;
·                   учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»
Таблиця 1.6 – Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу
Кабінети
Лабораторії
1. Інформатики.
2. Інженерної графіки.
3. Теоретичної механіки.
4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Курсового та дипломного проектування.
6. Стандарт. та метрології.
1. Інформаційних та комп’ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп’ютерної графіки.
3. Теоретичних основ електротехніки.
4. Електроніки і мікропроцесорів.
5. Автоматизації ПК та АСУ.
6. Електричних вимірів.
7. Технічних засобів ІС.
1.8 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
·                   аналіз учбового плану;
·                   аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
·                   розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»

2.Організація і методика уроку обраної теми
Тема: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»
Ціль:
1) Дидактичні:
• практичне застосування вивченого матеріалу;
• закріплення знання загальних принципів роботи з Word;
• формування вмінь та навичок створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word.
2) Розвиваючі:
• розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;
• розвинути вміння застосовувати отримані знання для створення власних макросів.
3) Виховні:
• виховання інформаційної культури;
• виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати;
• професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: урок повідомлення нових знань.
Методи навчання: словесний, наочний.
• наочні: ілюстрації на дошці, плакати;
• словесні: розповідь, бесіда.
Дидактичне забезпечення:
• персональний комп’ютер;
• плакати;
• пакет офісних програм MS Office.
План уроку:
I. Організаційний момент (5 хв.):
• привітання;
• перевірка присутніх;
• перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація (5 хв.).
III. Актуалізація знань (10 хв.):
• оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;
• пояснення нового матеріалу.
IV. Повідомлення лекційного матеріалу (20 хв.).
V. Видача домашнього завдання (5 хв.).
Література:
1)                Клименко Б., Розенберг М. Microsoft Word: комфортная работа с помощью макросов, Серия «Самоучитель» – СПб.: БХВ-Петербург, 2006, 496 с.
2)                Леонтьев Ю. Office Word 2003. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2004. – 288 с.
3)                Дир. О. Microsoft Word 2003 (русская версия). Учебный курс. – Питер; 2005. – 352.
Хід уроку:
I. Організаційний момент.
• привітання;
• перевірка присутніх;
• перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація.
Microsoft Word – потужний текстовий процесор, призначений для виконання всіх процесів обробки тексту: від набору і верстки до перевірки орфографії, вставки в текст графіки, роздруківки тексту. Він працює з багатьма шрифтами, як з російським, так і з будь-якими з двадцяти однієї мови світу. В одну з багатьох корисних властивостей Word входить автоматична корекція тексту по межах, автоматичний перенос слів і правка правопису слів, зберігання тексту у певний встановлений проміжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, що дозволяють у лічені хвилини створити діловий лист, факс, автобіографію, розклад, календар і багато чого іншого.
III. Актуалізація знань.
Незалежно від операційної системи і програмних додатків користувач часто виконує одну і ту ж послідовність команд для багатьох рутинних завдань. Замість повторення послідовності команд кожного разу, коли необхідно виконати будь-яку задачу, можна створити макрос, який буде виконувати цю послідовність. Макроси дозволяють вводити одиночну команду, що виконує те ж завдання, для реалізації якої було б необхідно вводити кілька команд вручну.
Записані макрорекордером послідовності команд спочатку називалися макрокомандами. Зараз цей термін скоротився до більш простого слова – макрос. Стосовно до інформатики та програмним додаткам під словом макрос завжди мається на увазі макрокоманда.
Макроси, крім зручності, мають і інші переваги. Оскільки комп’ютери більше пристосовані для виконання повторюваних завдань, ніж люди, запис макрорекордером неодноразово виконуваних команд підвищує точність і швидкість роботи. Іншою перевагою використання макросів є те, що при їх виконанні зазвичай немає необхідності в присутності людини-оператора. У випадку, якщо макрос дуже довгий або виконує операції, що вимагають значного часу, можна залишити працюючий комп’ютер і робити що-небудь інше, або переключитися на інший додаток. Макрорекордер (або просто «рекордер») записує всі дії користувача, включаючи помилки і неправильні запуски. Коли програма відтворює макрос, вона виконує кожну записану рекордером команду точно в такій послідовності, в якій вона виконувалася під час запису. Перші макрорекордери мали серйозний недолік. Якщо під час запису довгої послідовності дій була допущена помилка, то єдиною можливістю видалити цю помилку був повторний запис макросу. Крім того, якщо треба було внести невелику зміну в довгий макрос, то також доводилося перезаписувати весь макрос. Перезапис довгого макросу часто призводив до додаткових помилок у новому запису. З цих причин розробники програмного забезпечення додали макрорекордерам можливість редагування макросів, щоб можна було легко виправляти невеликі помилки або вносити інші зміни в макрос без його повної перезапису.
IV. Повідомлення лекційного матеріалу.
У загальному випадку макрос – це невелика програма на мові Visual Basic, яка виконує якісь дії над документом Microsoft Word.
Фірма Microsoft розробила можливість для користувачів Word створювати макроси, не вивчаючи мови Basic. Після включення запису макросу Word буде фіксувати всі наші дії щодо активізації пунктів меню, натискання кнопок у діалогах, заповнення різних полів діалогів або просто натиснення клавіш і комбінацій клавіш. Все це автоматично буде переведено на мову Basic і записано у вигляді макросу, поки ми не зупинимо запис макросу.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по педагогике