Реферат: Политические партии Украины

          Загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів №2

                м. Каховки Херсонської області 

 Обласний конкурснауково-дослідницьких робіт

                  “В сім’ї вольній новій”

  Сучасні політичні                     партії   України.                                                                      Роботу виконала                                                                     Доценко Анна Віталіївна                                                                      учениця   Х класу                                                                     ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                                                                     м. Каховки                                                                                  Науковийкерівник:                                                                     вчитель історії                                                                              ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                                                                      м.Каховки                                                                     Зубков Віктор Анатолійович               

КАХОВКА-2001

                                                                              Зміст

Вступ ______________________________________________3

РозділІ        Розвитокполітичної системи на Україні за часів                      їїнезалежності(1991-2001рр)________________ 4РозділІІ      Політичніпартії Каховщини________________6Висновки    _________________________________________8Списоквикористаних джерел та літератури________9

Додатки___________________________________________10

                                       ВСТУП  Десять років тому, після розпаду СРСР, колишні її республіки проголосилинезалежність. Україна – одна з них. Її самостійність підтверджує “Деклараціяпро державний суверенітет України” від 16 липня 1990 року [2] та “Актпроголошення незалежності України” від 24 серпня 1996 року <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">[1<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">].Для громадян новоутвореної держави, адже десять років для держави малий строкіснування, актуальною є проблема висловлення довіри до сучасних політичнихпартій на найближчих парламентських виборах. В даній ситуації, яка пов‘язана зкризою не тільки суспільно-політичного життя, а й в науковій сфері, це єважливим питанням.  Темою роботи є дослідження діяльності партій України на прикладі їхосередків на Каховщині. Адже, як партії є невід’ємною частиною політичноїсистеми України, так їх місцеві осередки є також частиною політичної системи.Держава визначила своїм політичним режимом демократію <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">[12;4<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">].Однією ж найхарактерніших рис демократії є розподіл влади на законодавчу,виконавчу та судову. Загалом, демократію створює законодавча гілка влади, якависловлює думку громадян держави, приймаючи закони для організації політичного,економічного та суспільного ладу. Влада, зосереджена у руках однієї партії,свідчить про тоталітарний режим, як це було у колишніх радянських республіках,що підтверджують ідентичні шості статті у Конституціях СРСР <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">[11;6<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">]та УРСР <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; font-weight:normal">[13;6<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]. Влада зосереджена у руках багатьох –неспроможність жодної реально керувати політичними процесами у країні. Отже,метою роботи є дослідження напрямків діяльності партій на прикладі їх осередківна Каховщині.  У цій роботі використана слідуюча література: “ІсторіяУкраїни”(Кульчицький С.В. та ін.)<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[24<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]; ”Мала енциклопедія етнодержавознавства”(РимаренкоЮ.І.)<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; font-weight:normal">[26<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]; “Політологічний енциклопедичнийсловник”(Горбатенко В.П.)<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[27<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]; ”Формування сучасних політичних структур всучасній Україні”(Рудич Ф.М.)<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[28<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]; ”На політичній арені України”(ЛитвинВ.М., Слюсаренко А.Г.)<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; font-weight:normal">[25<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">].  Для дослідження поставленої мети є достатня джерельна база. Це актовідокументи, Конституції України <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[12<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">], УРСР <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[13<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">], СРСР <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[12<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">], Декларація про державний суверенітет України <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">[2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">],Акт проголошення незалежності України <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[1<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">]; які дають можливість визначити державні форми,напрямки внутрішньої політики, розвиток держави та політичної системи.Джерелами є програми та статути партій <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">[3-10,18-20<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">], з яких можна зробити висновки про напрямкидіяльності цих партій, про їх форми та методи боротьби за владу.РОЗДІЛ ІРозвиток політичної системи на Україніза часів її незалежності(1991-2001).

  

   Держава – це складне утворення політичноїсистеми та політичної організації суспільства, яке створюється для налагодженняжиттєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючоючастиною населення <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[

27;97<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Отже, невід’ємною частиною держави є політична система. Політична система – цесукупність передбачених Конституцією державних та представницьких органів іорганізацій, що здійснюють керівництво суспільством. Складовими елементамиполітичної системи є:

  — політико-територіальна організація влади;

— громадські організації;

— політичні партії;

— громадські рухи;

— трудові колективи.<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[

26;580<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]

   Політичні партії, громадські рухи таорганізації, програмні цілі яких мають на меті ліквідацію незалежності України,зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету ітериторіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захопленнядержавної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної,расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’янаселення, забороняються <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

12;16<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]. Отже, метою створення партії має бути лише захист та висловлення думкигромадян України. Існує також політична система суспільства, головним елементомякої, є влада, і до якої також входять політичні партії, рухи, громадськіорганізації <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[27;267<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   За визначенням, партія політична – цедобровільне об’єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, яківони поділяють; частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликанависловлювати і захищати інтереси цієї спільноти <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

27;248<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Партії політичні в Україні – сукупність організованих політичнихоб’єднань на основі спільності інтересів та політичних переконань. Політичніпартії в Україні являють собою молодий інститут. Це один з базових інститутівсучасного суспільства в Україні, без якого неможливе функціюванняпредставницької демократії <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[27;242<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

   Розвитокполітичної системи нової держави України, а з нею і політичних партій, проходивповільно. Заважала багаторічна традиція однопартійної влади Комуністичноїпартії Радянського Союзу. КПРС не була партією, вона була політичнимутворенням. Новоутворені політичні партії не відмічалися багато чисельністю. Упартіях відбувалася боротьба за лідерство, що призводило до розколів. Громадяниперенесли свою недовіру до КПРС на новостворені партії. Більш-менш масовимиорганізаціями залишалися соціалісти та комуністи, з однієї сторони, танаціонально-демократичні сили, з іншої <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

24;364,375<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]. Що ж стимулювало появу громадсько-політичних структур? У статті шостійКонституції СРСР говорилося: ”Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром егополитической системы, государственных и общественных организаций являетсяКоммунистическая партия Советского Союза…” <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[11;6<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. В березні 1990року на ІІІ з’їзді Рад СРСР були відмінені 6 та 7 статтіКонституції СРСР (1977), а пізніше ці статті були вилучені і з республіканськихКонституцій. Це прискорило розвиток демократії та появи нових політичнихпартій, організацій, рухів. Незважаючи на усі політичні та історичні традиції,недовіру громадян та слабке становище країни, у 90-х роках відбуваються масовіз’їзди партій, установчі збори. У 1991 році з’являються Ліберальна,Соціалістична та Селянська партії України. Загалом до проголошення незалежностіУкраїни було зареєстровано 4 партії, після проголошення – 27 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[25;43<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. На 20 травня 1996 року зареєстровано 39 політичних партій <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[27;243<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Формування політичних партій продовжується і по сьогоднішній день. Напочаток 2001 року зареєстровано 113 партій.

   Усі партії поділяються на групи занапрямками своєї діяльності. Таких напрямків існує декілька.(Дод.№2). Цецентристська(прагматична) спрямованість, націонал-радикальна спрямованість,соціал-комуністичне спрямування та націонал-демократичний напрямок діяльностіпартій <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[

14-17<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Партії центриської спрямованості об’єднують у своїх програмнихцілях декілька напрямків, тому дати їм точну характеристику неможливо <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[17<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Соціал-комуністичний напрямок єднає партії, цілі яких спрямовані назнищення приватної власності, створення безкласової держави <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[16<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Націонал-демократичний напрямок єднає партії, програмні цілі якихбазуються на демократичних засадах, створенні повного народовладдя, визнаннянароду джерелом та носієм влади <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[14<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

   Отже, багатопартійна система, це система,яка може висловити інтереси усіх верств населення. Але ж, якими б темпамиУкраїна не йшла до створення справжньої правової демократичної держави, вонавсе ж таки, ще далека від цього. Зараз лідери партій борються за владу вдержаві, а не за інтереси громадян. Україна та її партійна система ще не готовідо пропорційного виборчого принципу. Про це говорить малочисельність партій,зневірення громадян у партіях, слабка політична культура населення, слабкідемократичні традиції в державі.

РОЗДІЛ ІІ

Політичніпартії Каховщині.

  Сила будь-якої партії у її масовості. Зазвичай управління партієюздійснюється у столиці, але масовість партії створюється місцевими осередками уобласних центрах, районах, містах, селах. Осередки сприяють приверненню увагигромадян до своєї діяльності. У місті Каховка та у Каховському районі такожіснують партійні осередки. У кожному з них обирають керівника.

   У місті Каховка налічується вісім партій. Доних належать:

1.<span Times New Roman"">    

Народна демократична партія(НДП).

2.<span Times New Roman"">    

Прогресивно-соціалістичнапартія України (ПСПУ).

3.<span Times New Roman"">    

Всеукраїнське об’єднання“Громада” (ВОГ).

4.<span Times New Roman"">    

Соціалістична партія України(СПУ).

5.<span Times New Roman"">    

Партія “Демократичний союз”(ПДС).

6.<span Times New Roman"">    

“Міжрегіональний блок реформ”(МБР).

7.<span Times New Roman"">    

Комуністична парія України(КПУ).

8.<span Times New Roman"">    

Партія комуністів (більшовиків)України (ПК(б)У) <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   Лідером НДП є Володимир Пустовойтенко, колишнійпрем’єр-міністр України. Партія належить до націонал-демократичного напрямкудіяльності. Метою партії є побудова в Україні демократичного, справедливого,солідарного суспільства. Цілі партії: створення соціально ринковогогосподарства. Своїм фундаментом вважає Україну, людину, родину, добробут <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

18;2,4,8<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Керівником у Каховці є Володимир Волков <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   Лідером ПСПУ є народний депутат УкраїниНаталія Вітренко. Партія активно висловловлює негативне ставлення до сучасногопрезидента Леоніда Кучми. Організовує акції протесту. Діє у соціалістичномунапрямку <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[

8;2,4<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Каховським осередком партії керують: Кочерженко Наталія Костянтинівна,Шахова Тетяна Миколаївна та Мироненко Олександр Костянтинович<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   Лідером ВОГ є Павло Лазаренко. Партіязареєстрована 22 березня 1994 року. Програма партії передбачає припиненнядержавного, економічного та адміністративного свавілля, суттєве зменшенняподаткового гніту та стимулювання зовнішньоекономічної активності підприємств <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

4;1,3<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Керівником місцевого осередку є Оніщенко Іван Андрійович <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   Олександр Мороз є лідером СПУ. Головноюпрограмною ціллю є затвердження в країні системи відносин демократичногосоціалізму; забезпечення переорієнтації країни на зміцнення засад соціалізму;надання соціалістичним відносинам ведучої ролі <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

20;8<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Партія належить до соціал-комуністичного спрямування <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[16;1-2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Керівником у місті Каховка є Сисоенко Олександр Федорович <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   Партією “Демократичний союз” у місті Каховкакерує Куліда Олег Васильович  <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Партія пройшла перереєстрацію 28 січня 1993 року. Метою партії є повнавідкритість влади. Своїм обов’язком вважає захист прав виробників та підприємців,запровадження права власності на землю, реструктуризацію народногогосподарства, ліквідацію масового безробіття <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[19;2-6<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

     Пономаренко Віктор Павлович та Скороход В.Д.є керівниками місцевого осередку “Міжрегіонального блоку реформ” <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Партію зареєстровано 31 січня 1995року.Основнимисвоїми завданнями партія бачить сприяння проведенню глибоких та рішучих реформу всіх сферах політичного та економічного життя. Виступає за вивільненняекономіки від адміністративно-державного впливу. Пропонує введення другоїдержавної мови – російської <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[27;246,247<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

   Петро Симоненко – лідер Комуністичної партіїУкраїни. Партія належить до соціал-комуністичного напрямку діяльності.Зареєстровано 15.11.1991 року, перереєстрована 28 січня 1993 року <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

16;2-4<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Мета Компартії: усунення від влади буржуазно-націоналістичних,антисоціалістичних сил і прихід до влади Рад депутатів трудящих; рішуча змінаполітичного курсу в країні; відродження союзу рівноправних братніх народів <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[6;2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Мельничук Володимир Сергійович очолює Каховський осередок Компартії <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

   ПК(б)У існує з 12 жовтня 1993 року. Її лідер– Опярев Едуард. Метою партії є побудова комунізму на основі ідеймарксизму-ленінізму, совєтізація держави, соціалізація економіки, більшовизаціякомуністичних ідей, тобто орієнтація не на парламентські реформи, а насоціалістичну революцію <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

7;1-2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]. Партія належить до соціал-комуністичного напрямку. Керує осередком РабазСтепан Сипович <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[22<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].      

   Проаналізувавши напрямки діяльності партій вмісті Каховка, робимо висновки, що більшість з них соціал-комуністичногоспрямування.

   У Каховському районі ж зареєстровано дев’ятьвідділень всеукраїнських партій. Це:

1.<span Times New Roman"">    

Районна організаціяВсеукраїнського об’єднання “Громада”. Керівник – Медвідь Г.В.

2.<span Times New Roman"">    

 Міськрайорганізація Комуністичної партіїУкраїни.                               Керівник – Мельничук В.С.

3.<span Times New Roman"">    

МіськрайорганізаціяПрогресивно-соціалістичної партії України.   Керівник – Шахов М.І.

4.<span Times New Roman"">    

Районна організація Аграрноїпартії України. Керівник – Горбунко А.І.

5.<span Times New Roman"">    

Районна організаціяСоціал-демократична партія України (онов.). Керівник -  Кавун В.М.

6.<span Times New Roman"">    

Селянська партія України.Керівник – Джиквас В.М.

7.<span Times New Roman"">    

Партія “Демократичний союз”.Керівник – Гузь З.Я.

8.<span Times New Roman"">    

Ліберальна партія України(об’єднана). Керівник – Клименко Л.Л.

9.<span Times New Roman"">    

Демократична партія України.Керівник – Валейко Ю.А.<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[21<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].   Лідером Аграрноїпартії України є Катерина Ващук. За мету АПУ ставить підтримку пріоритетнихгалузей господарства, введення єдиного податку на землю, підтримку наукомісткихвиробництв <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">[3;1-3<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

  Соціал-демократична партія (о.) була зареєстрована 1 липня 1996 року.Лідером є Василь Онопенко. СДПУ(о) прагне побудови в Україні суспільствасоціальної справедливості; виступає за здійснення економічних реформ, за рівніправа всіх форм власності, за державну підтримку експортних галузей економіки,за реальну участь громадян в управлінні державою, за ліквідацію безробіття, задержавну турботу про сім’ю, материнство й дитинство <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

10;2-5<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">]. СДПУ(о) відноситься до центриськогонапрямку діяльності <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">[17;5<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

  Лідером Селянської партії України (СелПУ) є Сергій Довгань. Партіязареєстрована 12 січня 1993 року <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

9;1-2<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]. Цілями партії є: багатопартійність, повна демократизація виборів,визнання як необхідного механізму економічної діяльності, розвиток орендних тафермерських господарств, створення виробничої інфраструктури на селі <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[17;6-7<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">].

  Ліберальна партія України (ЛПУ), була зареєстрована 9 лютого 1992 року.Метою ЛПУ є створення правової держави. Цілі: децентралізація державногоуправління територіями, приведення законодавства України у відповідність зміжнародними угодами прав людини, підтримка обдарованої молоді, вихід з кризичерез консолідацію всіх центриських сил. ЛПУ належить до центриської групипартій <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">[

17;4-5<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">].

  Демократична партія України (ДемПУ) належить до націонал-демократичноїспрямованості партій <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">[

14;6<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]. Лідером єВолодимир Яворівський. ДемПУ зареєстрована 30 березня 1993 року. Головнимипріоритетами для партії є права людини, сі’мя,нація, держава. ДемПУ відстоює унітарність тасоборність держави; виступає за президентсько-парламентську республіку з чіткимрозподілом гілок влади, за активну зовнішню політику, за реформуфінансово-банківської сфери, за розвиток фермерства, за соціальне партнерство,за співробітництво з НАТО <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[5;1-3<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">].

  Отже, партії України створюють місцеві осередки, працюють за своїмипрограмними цілями, організовують різноманітні громадські заходи. Це робитьсядля набуття партіями масовості, бо саме масовість є запорукою приходу партії довлади. Місцеві осередки партій повністю орієнтуються на свої програми, статутита дії своїх політичних лідерів у Києві, представників у Верховній РадіУкраїни. Тобто у діяльності місцевих осередків партій простежуються рисиавторитаризму, коли вони повністю підкоряються рішенням своїх лідерів і дужемало вирішують питань самостійно з урахуванням місцевих умов.

ВИСНОВОК

  Шлях України до створення багатопартійної системи важкий та довгий інаша країна ще довго буде йти по ньому, але добре що свою подорож вонарозпочала рішуче та впевнено.

   Настворення сучасної політичної системи значний вплив мала колишня тоталітарнасистема СРСР. Але, не зважаючи на це, утворилося багато партій, які за десятьроків набули деякої масовості, та незначної, бо на цей час у партіяхзнаходиться лише 4% від усього дієздатного населення. Україна за десять роківпройшла шлях від 4-х партій до 113-ти.

   ВУкраїні існують партії різного характеру та напрямку діяльності, які ведутьборотьбу за владу та благополуччя держави. Наявність декількох політичних течійсвідчитьпро спроможність утворення опозиції.

   НаКаховщині знаходиться мала кількість представництв партій, але та кількість, щоіснує, представляє усі політичні течії. Отже, жителі Каховщини мають повнийаспект вибору у своїх політичних уподобаннях.

  Приходимо до висновку, що партійна система є важливим утворенням, якезначно впливає на політичне життя країни і є одним з найвидатніших досягнень зачасів існування людства. Якщо Україна буде базувати свою діяльність надемократичних засадах, то вона зможе швидко інтегруватися у Європейськудержаву.        

       

            

            

                              СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ІДжерела:

1.<span Times New Roman"">    

Акт проголошення незалежності України// Грабовський С. Нариси з історіїукраїнського державотворення. – К.; Генеза.- С.592.

2.<span Times New Roman"">    

Декларація про державний суверенітет України// Грабовський С. Нариси зісторії українського державотворення. – К.; Генеза.- С.585.

3.<span Times New Roman"">    

З програми Аграрної партії України//Інтернет. – 4с.

4.<span Times New Roman"">    

З програми Всеукраїнського об’єднання “Громада”//Інтернет. – 7с.

5.<span Times New Roman"">    

З програми Демократичної партії України//Інтернет. – 3с.

6.<span Times New Roman"">    

З програми Комуністичної партії України//Інтернет. – 6с.

7.<span Times New Roman"">    

З програми Партії комуністів (б) України//Інтернет. – 2с.

8.<span Times New Roman"">    

З програми Прогресивно-соціалістичної партії України//Інтернет. – 5с.

9.<span Times New Roman"">    

З програми Селянської партії України//Інтернет. – 3с.

10.<span Times New Roman"">                      

З програми Соціал-демократичноїпартії України (о)//Інтернет. – 7с.

11.<span Times New Roman"">                      

 Конституція(Основний закон) СРСР.–М.: Юридичналітература,1987. – 48с.

12.<span Times New Roman"">                      

Конституція (Основний закон)України. – К.: Преса України, 1997. – 80с.

13.<span Times New Roman"">                      

Конституція (Основний закон)УРСР. – К.: Політіздат України, 1987. – 48с.

14.<span Times New Roman"">                      

 Політичні партії та громадські організаціїУкраїни: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальні орієнтації.Партії і громадські рухи націонал-демократичного спрямування//Інтернет. – 15с.

15.<span Times New Roman"">                      

 Політичні партії та громадські організаціїУкраїни: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальні орієнтації.  Партії і громадські рухинаціонал-радикального спрямування//Інтернет. – 7с.

16.<span Times New Roman"">                      

Політичні партії та громадськіорганізації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальніорієнтації. Партії і громадські рухи соціал-комуністичногоспрямування//Інтернет. – 6с.

17.<span Times New Roman"">                      

Політичні партії та громадськіорганізації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальн
еще рефераты
Еще работы по политологии, политистории