Реферат: Виникнення людини

Виникненнялюдини.

Питання про те, чи існує світ, що нас оточує , а в тому числі і людина, сама по собі, чи є продуктом діяльності розуму(що належить якійсь вищій істоті або ж кож-ному окремому індивіду)складає сутністьосновного філософського питання, що класично формулюється у вигляді дилеми про первісну матерію або розуму. В залеж-ності від відповіді на задане питання філософирозподі-ляються наматеріалістів (признають об`єктивне існу-ванняоточующого нас світу ,що виник в результаті са-морозвитку матерії) , об`єктивних ідеалістів (приз-нають об`єктивне існуванняоточуючого нас світу ,що виник в результаті діяльності вищого розуму) та суб`єктивних ідеалістів(вважають, що оточуючий нас світ не існує реально, а є плід уяви окремого індивіда). Здається ,неможливо дати експериментально обоснованої відповіді на основне питання філософії, але більшість вчених є прихильниками матеріалістичних концепцій.

Через те, що матеріалістична концепція нам більш-менш відома, я б хотіла спершу розглянути питання виникнення і розвитку людини з точки зору релігії.
Кожна релігія дивиться на це питання по різному, але більшість з них ,в тому числі і православна, християнська, вважає , що людина є створінням божим.
Ось наприклад в Месопотаміївірили, що існує бага-то різних богів, але людину створила богиня-матір (Ару-ру, Мамі, Нунтуд, Нинсурсаг)або іноді бог Еа, вона створила людину з глини з домішкою божественної крові, тобто людина мала божественний початок ,для того, щоб це творіння задовольняло усі примхи і потреби богів. А вони тим часом жили безтурботним життям. Боги були добрими, справедли-вими та страшними, людина ма-ла прислуговувати і кори-тися богам, а вони за це могли виконати деякі бажання людини.
В Древньому Китаї вважали, що бог не створював людей за власною подобою і людина -це власно ніщо.
А осьяпонці мали дуже цікаву религію, яка складалася з п`яти концепцій:
1.світ зародився сам собою,ніхто його не створював.
2.сила життя, початок сексу поклали боги:`все що природньо, те не огидне`
3.едність природи та історії
4.багато богів
5.Бог Сінто створив тільки японців.
В Древньому Єгипті, вважали, що людиутворилися зі сліз богаСонця -Хепра, чи Ра.
Люди ,що жили в давнину у Північній Америці гадали, що люди могли походити від ведмедів, а у Індонезії - що від людиноподібних мавп .Саме там до мавп відносились як до рівних, як до якогось лісного народу.

Поряд різних версій щодо винекнення і розитку життя на землііснує і така, що життя розвилося у космічному просторі, а вже потім було занесено на Землю.
Теорія Еволюції.
Теорія Дарвіна не є досконалою, як і всі інші теоріівинекнення життя і людини на землі. Ця теорія базується в основному на викопних залишків. Але найсправді досі ще не було знайдено жодного вагомого викопного залишку, жодної « перехідної ланки» від мавпи до людини .Але впродовж історіі прихильноки еволюціі видавали бажане за дійсне, тобто вигадували неіснуючі «перехідні ланки».Ось у прикладі з пилтаунською людиною у 1912 році. Приблизно впродовж 40 років більшість прихильників еволюції признавало її справжність, але у 1953 році підробка була розкрита. Завдяки сучасним методам дослідження виявили, що людськи і мавпячі кістки були складені разом і підвергнуті штучному старінню.
В іншому випадку мавпоподібна «ланка»була намальо-вонаі подана до друку. Пізніше, однак, знайшлося,що «доведення» складалося лише з одного зуба, що належав вимерлому виду свіней.

Одним їз найбільш ранніх ссавців вважається маленька , гризуноподібна істота ,що жила біля 70-и млн. років тому,так званий «крисоподібний примат».
Після періода близько 40 млн. років родословна продовжується залишками, що були знайдені в Египті, египтотеком( жив біля 30млн. років тому).
Потім, після гигантського пробілу, було представлено інша людиноподібна істота. Про неї казалося, що вона жила приблизно 14млн. років тому, і називали іі рамапітеком. Її викопні залишки були знайдені в Індії десь біля полутора століття тому. По цім залишкам було відображеномавпоподібну, двуногу, прямоходібну істоту. Хоча ціми викопними залишками були лише залишки верхньої та нижньої щелепи плюс декілька зубів. Але потім було виявлено, що раміпітек дуже схожий на представників сучасних людиноподібних мавп.
Пізніше було знайдено австралопітека, чиї залишки були знаідені в південій Африці. Він мав маленьку черепну коробку та міцні щелепи. Його теж було поставлено як пращура людей.Але в кінці кінців було виявлено, що «череп австралопітека більше схожий на мавпячий,і відрізня-ється від людського не лише за об`ємом мозку».

Дарвін навів багато фактів походження людини від тварин:
1.Данні порівняльної анатомії і фізіології людини і тварин показали подібність людини до твариняк у загальному плані так і у окремих деталях. При порівнянніскелету і м`язів таких тварин як кінь, собаки і мавпи були знайдені ті самі кістки і м`язи ,що відрізнялися від людських лише за розмірами та деякими деталями. Дивовижна подіб-ність і внутрішніх органів-серця, легень, органів трав-лення, а також ембріонального розвитку. Дуже велика подібність людиноподібних мавпдо людини за біохіміч-ними показниками. Так , у шимпанзе, як і у людини є 4 гру-пи крові і людську кров відповідної групи можна перелива-ти шимпанзе.
У людини є рудиментарні органи, які не пов`язані з вико-нанням якихось суттєвих функцій. В той самий час ці ор-гани виконують важливі функції в організмах тварин.
2.В своєму розвитку ембріон людини проходить ті ж самі етапи ,що і ембріон тварини.
Одним з найважливіших факторів розвитку людини є її оточуючесередовище, тобто суспільство . Без суспільства людина не могла б розвитися. Еволюція пояс-нює багато чого в поведінці людини. Так от здібність до вивчання мов в людині є уродженою. Все, починаючи від можливості осягати світ до здібності вибирати партнера. Схильність до насильства і вбивств теж є природженою, так само як і бажання вести війни (відомо, що мавпи іноді утворюють угруповування проти своїх сусідів). Схильність до насильства з одного боку пояснюється бажанням мати партнера. І менш приваб-ливі і сильні особипроявляють свою силу у насильстві над особами жіночої статі.

Суттєвою морфофізіологічною відміною людини від мавпи є об`єм головного мозку. У людини він в середньому становить 1400-1600 см 3 , а у мавпи близько 600 см 3.
Поверхня півкуль переднього мозку у людини - 1250 см , а у людиноподібних мавп - менше в 3,5- 4 рази. Найважливі-шою якісною особливістю людини як біологічного виду є її здатність до праці.

Але постає питання, чому саме людина, а неякась інша істота досягла вершини еволюції ? Чому саме людський мозок ,а не чиїсь інший розвивався?
Видатний біолог і письменник - фантаст І. Єфремов каже, що для того щоб розвивався мозокпотрібно:
1. Могутні органи почуттів - перш за все зір, зір двоокий,стереоскопічний, такий, що може охопити простір, точно фіксувати предмети, що в ньому знаходяться , дати точну уяву про їх форму і місце розташування.
2. Голова має міститися на передньому кінці тіла, що першим стикається з оточенням і несе на собі органи почуттів.
3. Органи почуттів мають знаходитись максимально близько до мозку для економії в передачі подразнення.
4. Мисляча істота має добре рухатись, мати складні кінцівки, здатні виконувати роботу.
5. Розміри не можуть бути дуже маленькими, бо нема місця для розвитку могутнього мозку, нема достатнього запасу енергії, не можуть бути дуже великими, бо порушаться оптимальні умови розмірності і стійкості організму, необхідні для втримання ваги мозку.
6. Мозок може розвиватися тоді, коли голова не є знаряддям , не обтягнута рогами, тощо
7. Кінцівки мають мати таку будову, щоб забезпечувати свободу рухів, здатність тримати, користування та виготовлення знарядь. Отже функції кінцівок мають бути розділеними - одні для переміщення, інші для хапання.
Періоди взаємодії людини і природнього середовища.
П е р ш и й ,давній період включає палеоліт, мезоліт і нео-літ.
У палеоліті (від майже 2млн. років до 30-33 тисяч років
тому) жили збирачі та перші мисливці- пе-
тикантропи, синантропи, кроманйольці.
У мезоліті - (від 30-10 тисяч рокі тому) до збирання і по-
лювання людей додається рибальство, з`явля-
ються більш досконалі знаряддя з кісток, ка-
міння, рогу, дерева.
У неоліті -(8-4 тисячі років тому) з`являється землероб-
ство, свердлування, шліфування, першібудин-
ки, святилища.
І період характеризується: накопиченням знань про природу, пристосуванням людини до природи та дуже незначним впливом на неї. Основне джерело енергії - це мускульна сила людини, повна залежність від природи.

Д р у г и йперіод- рабовласницький лад і феодалізм. Активно розвивається :землеробство, скотарство, ви-никають ремесла, розвивається будівництво сіл, міст, фортець.
Людство завдає природі помітної шкоди, особливо після появи і розвитку хімії, одержання перших кислот , поро-ху, фарб, мідного купоросу.
Чисельність населення у XV-XVII столітті нараховує 500млн.
І-ІІ п е р і о д и : основний фактор впливу людини на природу - вогонь. Використання штучних пожеж для палбвання на диких звірів, розширення пасовиськ.

Т р е т і й період (XVIII cm. - nepшa половинаXXcm.)- час бурхливого розвитку фізики, техніки, винайденняпарово-го двигуна, електричного мотору, атомної енергії, стрім-кого зросту населення (понад 3,5 млрд.)
Це період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз, протистояння природи і людського сус-пільства, страшних за екологічними наслідками воєн, хижацької експлуатації всіх природніх ресурсів.
Принцип розвитку- боротьба з природою, іі підкорення, впевненість, що природні ресурси невичерпні.
Ч е т в е р т и й(останні 40-50 років) розвиток глобальної екологічної кризи і посилення парникового ефекту,поява озонової дири та кислотних дощів, суперіндустріалізація, супермілітаризація, суперхімізація, суперспоживання, суперзабруднення усіх геосфер.
Чисельність людства на 1992 рік- більше 5,4 млрд.
- Виникнення і поширення в усіх цивілізованих країнахсвіту громад руху за охорону природи.

Список використаної літератури

1.Біологія (підручник) за редакцією Мотузного
Київ «Вища школа» 1995
2.Жизнь- как она возникла -Бруклин-Нью-Йорк 1992
3.Религии мира - Щапов Я. Н. , Осипов А. И. Корнев В. И. и др. Москва1994
4.Мифологии и верования народов Восточной и Южной Азии - отв. редактор Г. Г. Стратанович1973
5.Злобин - Основи екології -Київ, «Лібра», 1998
6.Фадеев - Екологія
еще рефераты
Еще работы по проблемам экологии