Реферат: Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Механічний факультет

Кафедра „Металорізальніверстати”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни „Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів”

на тему: ”Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило "

Виконавець,

Консультант,

Нормоконтролер,

Калафатова Л.П.

асистент

Донецьк 2008

Реферат

Об'єкт проектування: автоматична лінія для виготовлення заданої деталі.

Ціль роботи: закріпити знання, отримані при вивченні курсу «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів», придбати навички проектування автоматичних ліній.

У курсовій роботі розроблений технологічний процес обробки деталі в неавтоматизованому виробництві, визначена величина позациклових втрат і розраховане число позицій автоматичної лінії; технологічний процес адаптований під автоматичну лінію зроблений вибір варіантів структури автоматичної лінії.

Перехід, позиція, втрати внецикловые, автоматична лінія, гнучкий зв'язок.

Зміст

Вступ

1 Аналіз технологічності

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі

3Нормування технологічного процесу

4Синтез варіантів компонування автоматичних ліній.

5Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії.

6Уточнене визначення продуктивності ліній.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

8Розрахунок економічних показників.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

Заключення

Література

Вступ

Автоматизація виробничих процесів завжди була одним з найважливіших напрямків розвитку НТП. У розвинених країнах у цей час автоматизація займає провідне місце в розвитку промисловості, причому спостерігається тенденція до всі зростаючої її глобальності. Незважаючи на капітальні витрати, пов'язані з автоматизацією, вона дозволяє звільнити набагато більше засобів за рахунок підвищення продуктивності й економії живої праці. Автоматизація дає поштовх у розвитку найважливіших галузей промисловості, дозволяє знизити собівартість їхньої продукції.

Курс «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів» є одним із завершальних у системі профілюючих дисциплін. Його вивчення є важливим етапом підготовки інженерів-механіків.

1 Аналіз технологічності

Деталь водило представлена в курсовому проекті є деталлю планетарного редуктора бетонозмішувач СБ 138Б.

Деталь ставиться до класу втулки.

Виготовляє, водило зі сталі 45Л ДЕРЖСТАНДАРТ 977-88. Це якісна вуглицева конструкційна сталь зі змістом вуглецю 0,42...0…0,50%, марганцю 0,50...0…0,80%, кремнію 0,17...0…0,37%, хрому, міді, нікелю не більше 0,25%, сірки й фосфору не більше 0,04%. Ця сталь добре обробляється різанням. Коефіцієнт оброблюваності при обробці швидкорізальною сталлю 1,0, твердим сплавом 1,4. Межа міцності цієї сталі />

границя текучості />

Деталь являє собою цільну конструкцію. З метою підвищення твердості й міцності не технологічно виконувати деталь збірні.

На кресленні деталі є всі види, перетини й розрізи, необхідні для того, щоб представити конструкцію деталі.

Можливе застосування сучасних методів механічної обробки.

На кресленні проставлені всі розміри з відхиленнями й параметри шорсткості.

Виходячи з конструкції деталі, типу виробництва, заготівля отримана методом лиття.

Аналіз показує можливість часткової автоматизації.

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі Водило

10 Вертикально-фрезерна (вертикально-фрезерний 6642; пристосування спеціальне; фреза торцева (125; ШЦ — I — 125 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 47 (45 + 2).

20 Токарська зі ЧПУ(токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500; різець прохідний Т15ДО6; оправлення спеціальна; ШЦ — I — 125 — 0,1; ШЦ — III — 630 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець, витримавши розмір 175 (171 по кресленню)

Підрізати торець із (365 до (210+1

Проточити вибірку (305 до (210 на l = 6, витримавши (45про

Точити поверхня (170h6 до (174 на l = 90

Розточити отвір (133H9 до (130

30 Токарська зі ЧПУ (токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500 зі спеціальними кулачками; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ — I — 125 — 0,1; ШЦ — III — 630 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхня (365+3

Проточити бобишки по (355-1

Точити (165

Підрізати торець (143/(165, витримуючи розмір 62 (60 + 2)

Розточити отвір (143, витримавши розмір 40+1 до розміру 42

40 Токарно-гвинторізна (токарно-гвинторізний 163; патрон 3-х кулачковий (400; різець прохідний Т15ДО6; різець розточувальної Т15ДО6; різець підрізний Т15ДО6; різець канавковий; різець канавковий; МК150-175; ШЦ — I — 125 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець маточини, витримавши розмір 173 (171(0,5)

Підрізати торець (365, витримавши розмір 105 (173 — 68)

Точити поверхня &170h6 до 171/>на l = 92+0,5

Проточити канавку b = 2,8+0,15 до (139+0,63, витримавши розмір 6+0,5

Проточити канавку b = 3,4+0,3 до (165-0,63, витримавши розмір 87+0,4

Розточити отвір (133Н9

50 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ — I — 125 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхні (80h8 до (84 на 3-х бобишках

60 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ — I — 125 — 0,1; МК75-100; МК 325; скоба спеціальна)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 68(0,5

Точити поверхні (80h8 на l = 30+0,3 до (80,5

--PAGE_BREAK--

Точити фаски 1,6х45про

Точити поверхні на 3-х бобишках по (80h8 на l = 30+0,3

70 Вертикально-свердлильна зі ЧПУ (вертикально-свердлильний зі ЧПУ; пристосування спеціальне; патрон для свердла; свердел (6,3; свердел (8,5; мітчик М10-7Н; ШЦ — I — 125 — 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Свердлити 6 отворів (8,5 на l = 28)

Зенкерувати 6 отворів

Зенкувати 6 отворів

Нарізати різьблення М10-9Н у 6-ти отворах

3 Нормування технологічного процесу

Розрахунок машинного часу виконання операцій.

Параметри режимів різання (глибина різання, подача, швидкість різання, машинний час обробки) зведемо до таблиці 4.1

Таблиця 1– Розрахунок машинного часу виконання операцій

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання

/>, мм

/>, мм

/>, хв

Операції

переходу


/>, мм

/>, мм/об

/>, м/хв

/>, об/хв

/>, мм/хв
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Токарна

Підрізати торець Ø365 Проточити вибірку Ø305 Точити Ø170

Розточити Ø133

Різець прохідній

Т15К6

2

1

6

2

1,5

0,6

0,6

0,4

0,8

0,6

168

183

153

126

131

315

160

160

236

315

189

96

64

188

188

170170

130

85

75

45

90

40

0,43

0,83

0,66

0,61

0,25

Токарна

Точити Ø365

Про-тиØ355

Точити Ø165

Підрізати торець

Розточити Ø143

Різець прохідній

Т5К10Резец Т15К6подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5


2


0,6

0,2

0,6

0,6


0,6


143

200

103

141


168


125

200

200

315


315


75

40

120

189


189


365

355

165

165


143


23

45

3,4

15


    продолжение
--PAGE_BREAK--

67


--PAGE_BREAK--

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

--PAGE_BREAK--


0,4


0,8


0,6

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

--PAGE_BREAK--

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

--PAGE_BREAK--

0,06


0,24


1,49


1,49

1,49

2,1


2,74


1,49


0,007


0,002

0,0026

0,001


0,001


0,003

/>=0,016

2.Токарний автомат

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Стол

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,13

0,07


0,06


0,24


1,4


1,4

1,4

1,78


0,17


1,4


0,007


0,002

0,001

0,0012


0,0001


0,003

/>=0,014

3.Вертикально-фрезерна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Фрезерна бабка

3. Поворотний стол

4.Транспортер стружки


0,55


0,04

0,13

0,24


0,71


0,71

0,71

0,71


0,004


0,0002

0,0009

0,001

/>=0,006

4.Горизонтально- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55


0,18

0.24


1.8


1.8


0.009


0.0032

0.004

/>=0,01

5. Горизонтально — розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55


0,18

0.24


2.38


2.38

2.38


0.01


0.004

0.005

/>=0,015

6.Агрегатно- свердлильна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Силоваголовка

3.Транспортер стружки

0,55


0,32*3

0,24

0,76


0,76

0,76


0,001


0,003

0,0007

/>=0,004

Транспортна


Разом

1.Транспортер деталей

2.Гідравлічне обладнання

3.Електрообладнання

0,12*6

0,17+0,0636

0,50+1,4335


2,38

2,38

2,38

0,01

0,01

0,18

/>=0,265

Втрати по інструменту:

/>хв.

/>— час роботи інструменту

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>— час на зміну інструменту

/>— середня тривалість простоїв

/>— стійкість інструменту.

Таблиця 6.-Втрати по інструменту варіант №1

п/п

Інструмент

/>, хвил.

/>,

хвил.

(/>+/>), хвил.

/>, хвил.

1.

Різець прохідній чорновий

Т15К6

0,61

45

1,7

0,02*2

2.

Різець підрізний чорновий

Т5К6

1,92

45

1,7

0,04*2

3.

Різець разточний чорновий

Т5К10

0,25

45

1,7

0,009*2

4.

Різець прохідній чистовий Т15К6

1,49

45

3,18

0,1

5.

Різець підрізний чистовий

Т5К6

1,46

45

3,18

0,1

6.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,25

45

3,18

0,017

7.

фреза торцова

Ø400 Т5К10

0,71

400

12,12

0,02

8.

Різець прохідній

Т5К10

1,8

45

1,7

0,06

9.

Різець прохідній

Т5К10

2,38

45

3,18

0,125

10.

Свердло Ø8 Р6М5


0,96

25

1,18

0,04

11.

Зенкер

1,6

30

1,18

0,06

12.

Зенковка

0,6

30

1,18

0,02

/>=0,68

Таблиця 7.- Втрати по інструменту варіант №2

п/п

Інструмент

/>, хвил.

/>,

хвил.

(/>+/>), хвил.

/>, хвил.

1.

Різець прохідній чорновий

Т15К6

0,43

45

1,7

0,016

2.

Різець прохідній чорновий

Т5К6

0,83

45

1,7

0,031

3.

Різець фасоний

Т5К10

0,66

120

3,18

0,017

4.

Різець разточний чорновий

Т5К10

0,25

45

1,7

0,009

5.

Різець прохідній чорновий

Т5К10

0,61

45

1,7

0,02

6.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Різець прохідній чистовий Т15К6

0,21

45

3,18

0,014

7.

Різець прохідній чистовий

Т5К6

1,25

45

3,18

0,08

8.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,25

45

3,18

0,017

9.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

1,49

45

3,18

0,1

10.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

1,4


45

3,18

0,09

11.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,38

45

3,18

0,02

12.

Різець фасоний

0,17

45

3,18

0,012

13.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

0,29

45

3,18

0,02

14.

фреза торцова

Ø400 Т5К10

0,71

400

12,12

0,02

15.

Різець прохідній

Т5К10

1,8

45

1,7

0,06

16.

Різець прохідній

Т5К10

2,38

45

3,18

0,125

17.

Свердло Ø8 Р6М5


0,32

25

1,18

0,01

18.

Зенкер

0,34

30

1,18

0,011

19.

Зенковка

0,2

30

1,18

0,007

/>=0,66

Таким чином продуктивність варіантів №1, №2, визначається:

/>/>

Із навединої вище разрахунків видно, що усі варіанти компоновок влаштовують вимогам продуктивності.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

Транспортні системи є одним з основних елементів автоматизованого виробництва в будь-якій галузі промисловості. Крім основних функцій — переміщення виробів і матеріалів, транспортні системи можуть змінювати орієнтацію, робити нагромадження й адресування виробів, здійснювати обробку виробів і матеріалів у процесі переміщення.

Тому що деталь має форму циліндра із середніми розмірами, то в якості транспортно — завантажувальної системи в даній лінії можна застосувати пластинчастий або стрічковий конвеєр .

Установку й зняття деталі із пристосування буде здійснюватися за допомогою напольного робота.

Вартість ТЗС визначимо по формулі:

/>;

Для 1. Варіанта:

де />– вартість даного типу транспортної системи лінії, транспортер />

/>– число робочих позицій, />;

/>– число верстатів-дублерів, />;

/>– число накопичувачів, />.

/>

Для 2. Варіанта:

де />– вартість даного типу транспортної системи лінії, транспортер />

/>– число робочих позицій, />;

/>– число верстатів-дублерів, />;

/>– число накопичувачів, />.

/>

8 Розрахунок економічних показників

Для наочності проведемо порівняння економічних показників автоматичних ліній. Наведені витрати автоматичної лінії перебувають по формулі:

/>;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

де />– вартість даного варіанта;

/>– нормативний коефіцієнт капіталовкладення (приймаємо />);

/>– собівартість річного випуску продукції при даному варіанті.

При розрахунку дана формула приймає вид:

/>,

де />– виробнича заробітна плата.

/>;

де />– вартість основного встаткування;

/>– вартість транспортно-завантажувальної системи.

Результати розрахунку зведемо в таблицю 8.

Таблиця 8. – Розрахунок витрат варіант АЛ №1.

обор.

Наименование оборудования

Вартість обладнання

Кількість

обладнання

Сумарна вартість обладнання

1

Верстат токарный 16К20Ф3

9450

5

47250

2

Верстат горизонтально-расточний

70000

2

140000

3

Верстат вертикально-свердлильний

6000

1

6000

4

Верстат вертикально-фрезерний


5000

1

5000

ТЗС

12240


210490

Таблиця 9. – Розрахунок витрат варіант АЛ №2.

обор.

Наименование оборудования

Наименование

узла

Стоимость узла, у.е.

Количество

узлов в

оборудовании

Стоимость

оборудования

1

Токарный автомат

-

15000

2

30000

2

Агрегатний верстат

Стол поворотный

240

1

240Силовая головка

1000

3

3000Насадка

500

3

1500

3

Верстат горизонтально-расточний

-

70000

2

14000

4

Верстат вертикально-фрезерний


-

5000

1

5000

ТЗС

16800


196540

Таблиця 10 – Розрахунок неповних наведених витрат варіантів АЛ

Вариант

q

/>

m

/>, у.е.

/>, у.е.

1

9

1

210490

73671

2

14

196540

68789

Із таблиці видно, що найбільш вигідним є варіант автоматичної лінії №2

Для цього варіанта виконаю ціклограму, загальний вид автоматичної лінії і карти наладок.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

До складу автоматичної лінії входить шести шпиндельний токарний полуавтомат 1, чотирьох шпиндельний токарний полуавтомат 2, вертикально-фрезерний верстат 6А59 3, горизонтально – розточний 4-5. Біля кожного верстата розташовується по 1 напольному роботу 8, що виконують функцію завантаження та розвантаження верстатів.

При обслуговуванні металорізальних верстатів промислові роботи (ПР) виконують наступні допоміжні операції: установку заготовок до робочої зони верстата та зняття обробленої деталі, можливо з послідуючою орієнтацією, установка деталі на конвеєр або до магазину, контроль розмірів деталей, очищення робочих поверхонь вид технологічної рідини та стружки, заміну пристосування, ріжучого та допоміжного інструменту тощо.

Для даних умов обробки деталі потрібен спеціальний промисловий робот з грузопід´ємністю 30 кг. До складу робота повинні входити наступні елементи: корпус з одним ступенем волі (поступове переміщення у вертикальній площині), кисть з одним ступенем волі (обертання у горизонтальній площині) та маніпулятор із поступовим переміщенням у горизонтальній площині.

Для переміщення заготовок від одного верстату до іншого використовується конвеєр 9.

Заключення

В результаті роботи була розроблена структурно-компонувальної схеми автоматичної лінії для виробу деталі „Водило”

В курсовому проекті проведен аналіз базового техпроцесу, аналіз технологічності деталі, обрани операції для автоматизації, розглянуто два варіанти структурної схеми автоматичної лінії, обран оптимальний варіант за критерієм максимальної виробничості при мінімальної технологічної собівартості, розроблені карти наладок на всі операції.

В додатках виконані креслення деталі, компонувальна схема автоматичної лінії, циклограма роботи обладнання і карт наладок.

Література

1. Металлорежущие станки: В 2-х тт/| Под ред. Ачеркана Н.С. Т 2.- М.: Машиностроение, 1965. – 628 с.

2. Нормативы режимов резания при работе на станках с ЧПУ /режимы резания при сверлении, зенкеровании и развертывании/ Днепропетровск. 1985г.-174с.

3. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ ІІ том 1990

4. Роботизированные производственные комплексы. Ю.Г.Козырев, А.А. Кудинов, В.А. Булатов и др., Под ред. Ю.Г.Козырева, А.А. Кудинова. – М.: Маш-е, 1987, — 272с.

5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т., т.1/Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Машиностроение, 1986г.-496с.


еще рефераты
Еще работы по производству