Реферат: Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добо

--PAGE_BREAK--


3. Амортизаційні витрати
Амортизація – це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готову продукцію.
Амортизація розраховується за формулою:
А = Ба<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">На/100% (3.1)
А = 205200*33/100 = 67716 (грн.).

Де: Ба – балансова вартість (грн.);

На – норма амортизації (%);

А – сума амортизації (грн.).
Ба = Сп<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">Н<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">0.95 (3.2)
Ба = 270*800*0,95 = 205200 (грн.).

Де: Н – норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800 (тис. грн.).

Розрахункові дані по таблиці 3.1:

Загальна балансова вартість:

Ба заг = 270*33*0,95 = 8464,5 (грн.)

Балансова вартість груп основних фондів:

Ба буд. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба сп. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба п.з. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба тр. з. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інст. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інф.в. = 205200*0,2 = 41040 (грн.)

Ба м.обл. = 205200*0,25 = 51300 (грн.)

Амортизаційні витрати:

А буд.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А сп.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А п.з.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А тр. з.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інст.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інф.в.= 41040*15/100 = 6156 (грн.)

А м.обл.= 51300*6/100 = 3078 (грн.)
Таблиця 3.1. Амортизаційні витрати4. Вартість сировини


Вартість сировини визначається за формулами:
Вс = Рс<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">Цз (4.1)
Рс = Сп<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">Рп (4.2)


Вод = Вс<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">1%/100 (4.3)
Ввід =%видходів<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">Копт (4.4)
%від (%) = 100% – (Нв +%висівки) (4.5)
%від (т) = Рс<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">%від (%)/100 (4.6)
Взаг = Вс + Вод – Ввід (4.7)
Де: Вс – вартість сировини (грн.);

Рс – витрати сировини за рік (т);

Цз – закупочна ціна (грн.);

Вод – витрати на одержання сировини (грн.);

Ввід – вартість відходів (грн.);

Взаг – загальна вартість сировини (грн.).

Розрахункова до таблиці 4.1.

Рс = 270*215 = 58050 т.

Вс = 58050*1200 = 69660000 грн.

Вод = 69660000*1%/100 = 696600 грн.

%від (%) = 100% – (75% + 21%) = 4%

%від (т) = 58050*4/100% = 2322

Ввід = 2322*350 = 812700 грн.

Взаг = 69660000 + 696600 – 812700 = 69543900 грн.
Таблиця 4.1. Вартість сировини5. Вартість електроенергії


Для визначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність:
N= Pe<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">Pп<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">24<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037">cos<img width=«23» height=«27» src=«ref-1_893680760-223.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">(5.1)
Cos<img width=«23» height=«27» src=«ref-1_893680760-223.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">=0.95
Pe = Kт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">Wyд (5.2)
Ce = Pe<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">a+N<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">в (5.3)
Де: N– заявлена потужність, кВт;

Ре – витрати електроенергії на технологічні цілі кВт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043">г;

Wyд – норматив витрат електроенергії на одну тону борошна, кВт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">г;

Се – вартість електроенергії, грн.;

а – тариф за 1 кВт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">г, грн.;

в– тариф за 1 кВт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">г, грн.

Якщо заявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартість електроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені – по одноставочному тарифу:

а = 0,416 грн.

в = 25 грн.

Розрахункові дані по таблиці 5.1.

Ре = 43537,5*67,5 = 2938781,2 кВт*г;

N= 2938781,2/215*24*0,95 = 311647,47кВт;

Ce= 2938781,2*0,416 = 1222533грн.
Таблиця 5.1. Вартість електроенергії6. Вартість палива
Вартість палива:
Тум = Кт*Нп/1000 (6.1)
Тп = Тум/К (6.2)
Вп = Тп*Ц (6.3)
Де: Тум – кількість умовного палива, у. т;

Кт – борошно сортове, т;

Нп – норма витрат умовного палива, кг;

Тп – кількість натурального палива, т;

К – коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне;

Вп – вартість палива, грн.;

Ц – ціна за одну тону палива, грн.

Розрахункові дані до таблиці 6.1

Тум = 43537.5*117/1000 = 5093.88 у. т.

Тп = 5093.88/1.39 = 3664.66 т.

Вп = 3664.7*800 = 2931760 грн.
Таблиця 6.1. Вартість палива
--PAGE_BREAK--


7. Вартість води
Вартість води визначається за формулами:
Рв = Кт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053">Н вод (7.1)
Св = Рв<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">с (7.2)
Рг = Кт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">Нг (7.3)
Сг = Рг<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">с (7.4)
Вк = (Рв + Рг)<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057">0.9 (7.5)
Ск = Вк<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058">d(7.6)


В заг = Св + Сг + Ск (7.7)
Де: Рв – витрати води на технічні цілі, м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059">;

Кт – борошно сортове, т;

Н вод – норма витрат води, м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">;

Св – вартість води, вартість води витраченої на технологічні цілі, грн.;

с – тариф за 1 м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061">, грн.;

Рг – витрати води на господарсько-побутові потреби, м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062">;

Нг – норма витрат води на господарсько-побутові потреби, м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">;

Сг – вартість води витраченої на господарсько-побутові потреби, грн.;

Вк – відпуск у каналізацію, м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">;

Ск – вартість води за відпуск у каналізацію, грн.;

d– тариф за відпуск у каналізацію, грн.;

В заг – загальна вартість води, грн.

Розрахунки до таблиці 7.1.

Рв = 43537,5*0,025 = 1088 м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">;

Св = 1088*5,87 = 6386,5 грн.;

Рг = 43537,5*0,1 = 4353,75 м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">;

Сг = 4353,75*5,87 = 25556,5 грн.;

Вк = (1088 + 4353,75)*0,9 = 4897,5 м<img width=«9» height=«20» src=«ref-1_893682701-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">;

Ск = 4897,5*3,2 = 15672 грн.;

В заг = 6386,5 + 25556,5 + 15672 = 47615 грн.
Таблиця 7.1. Вартість води8. Вартість допоміжних матеріалів
Вартість допоміжних матеріалів приймаємо 0.5% від загальної вартості сировини.
Вд.м. = 0.5<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">Взаг<img width=«16» height=«16» src=«ref-1_893683886-92.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">100 (8.1)
Де: Вд.м. – вартість допоміжних матеріалів, грн.;

В заг – загальна вартість сировини, грн.

Вд.м. = 0,5*69543900/100 = 347719,5 грн.
9. Фонд заробітної плати
Таблиця 9.1. Чисельність персоналу підприємства
--PAGE_BREAK--

Чисельність персоналу підприємства визначається:
Ч ппп = Сп<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">Нч (9.1)
Де: Чппп – чисельність персоналу підприємства, чол.;

Нч – норматив чисельності на 1 м добової продуктивності, чол.

Добова продуктивність менше 200 м/добу, значить Нч = 0.25

Чппп = 270*0.25 = 68 чол.
ФЗПо = ГТС<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">Т<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">Кр (9.2)
Де: ФЗПо – фонд заробітної плати, грн.;

ГТС – годинно-тарифна ставка, грн.;

Т – річний фонд робочого часу, год. Т = 2002;

Кр – кількість робочих даного розряду, чол.
ФЗПсп = Ставка<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">12<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">Ксп (9.3)
Де: Ксп – кількість спеціалістів, чол.;
Д =%д<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">ФЗП<img width=«20» height=«20» src=«ref-1_893684452-98.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">100 (9.4)
Пр =%пр<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">ФЗП<img width=«20» height=«20» src=«ref-1_893684452-98.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083">100 (9.5)
Де: Д – доплата, грн.;

Пр – премія, грн.;

%д – відсотки доплати, %;

%пр – відсотки премії, %.

Для робочих технологічних цехів та допоміжних робітників % д = 12.

Відсотки премії:

Для спеціалістів % пр = 50 грн.;

Для робітників % пр = 25 грн.;

Для допоміжних робітників% пр = 20 грн.;

Для навантажників % пр = 20 грн.;

Для охорони % пр = 10 грн.;
ФЗП заг = ФЗП о + Д + Пр (9.6)
Де: ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.

Розрахуємо заробітну плату:

ФЗП дир. =2500*12 = 30000 грн.;

Пр дир. = 30000*50/100 = 15000 грн.;

ФЗП заг =30000+15000 = 45000 грн.;

ФЗП ап. роб = 3.38*2002*8 = 54134 грн.;

Д ап. роб =54134*12/100 = 6496 грн.;

Пр ап. роб =54134*25/100 = 13534 грн.;

ФЗП заг ап. роб =54134+6496+13534 = 74164 грн.;

ФЗП доп. роб =8.08*2002* = 113233 грн.;

Д доп. роб =113233*12/100 = 13588 грн.;

Пр дп. роб =113233*20/100 = 22647 грн.;

ФЗП заг ап. роб =113233+13588+22647 = 149468 грн.;

ФЗП нав. = 1500*12*7 = 126000 грн.;

Пр нав. = 126000*20/100 = 25200 грн.;

ФЗП заг. нав. =126000+25200= 151200 грн.;

ФЗП ох. = 800*12*7 = 67200 грн.;

Пр ох. = 67200*10/100 = 6720 грн.;

ФЗП заг. ох. =67200+6720 = 73920 грн.;
Таблиця 9.2. Фонд заробітної плати10. Калькуляція собівартості продукції
Собівартість продукції– це витрати грошової форми на виробництво та реалізацію продукції.

Витрати розподіляються:

1.                 По економічним елементам;

2.                 По калькуляційним статтям.

Формули для обчислень:
Пв = статеві витрати <img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">100<img width=«26» height=«26» src=«ref-1_893684806-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">загальну собівартість (10.1)
Вт = повна собівартість<img width=«26» height=«26» src=«ref-1_893684806-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">Кп (10.2)
Де: Пв – питома вага статей собівартості, %;

Вт – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Інші витрати:

·                   Платежі по обов’язковому страхуванню майна (0.5 від балансової вартості основних фондів);

·                   На реалізацію продукції (10% від перших чотирьох елементів витрат);

·                   На управління підприємством (20.5 від загального фонду заробітної плати);

·                   Аудиторська перевірка, відсотки за кредит, послуги комерційних банків, реклама, ярмарок, канцелярські витрати (умовно приймаємо 0.87% від загальної вартості сировини).
Пос = 0.5<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087">Ба<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">100 (10.3)
Врп = 10<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089"><img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090"><img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">100 (10.4)
Вуп = 20<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">ФЗП заг<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">100 (10.5)


Вап = 0.87<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">Вс заг<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">100 (10.6)
Ів = Пос + Врп + Вуп + Вап (10.7)
В на 1т = сума витрат<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">Кп

Де: Пос – платежі по обов’язковому страхуванню майна, грн.;

Ба – балансова вартість основних фондів, грн.;

Врп – витрати на реалізацію продукції, грн.;

Вуп – витрати на управління підприємством, грн.;

ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.;

Вап – витрати на аудиторську перевірку, грн.;

Вс заг – загальна вартість сировини, грн.;

В на 1т – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Розрахункові дані до таблиці 10.1:

Пос =0.5*205200/100 = 1026 грн.

Врп =10*73745808/100 = 7374581 грн.

Вуп =20,5*1345951/100 = 275920 грн.

Вап =0.87*69543900/100 = 605032 грн.

Ів = 1026 +7374581 + 275920 + 605032 = 8256559 грн.

Пв сировини = 69543900*100/84262833 = 82,5%

Пв палива = 2931760*100/84262833= 3,47%

Пв ел. =1222533*100/84262833= 1,45%

Пв води = 47615*100/84262833=0,05%

Пв доп. мат.=347720*100/84262833 = 0,41%

Пв зар. пл.=1345951*100/84262833 = 1,59%

Пв начислень = 499079*100/84262833 = 0,59%

Пв амортизації =67716*100/84262833 = 0,08%

Пв інших витрат =8256559*100/84262833 = 9,79%

Вт сировини = 69543900/55728=1248

Вт палива = 2931760/55728=52,6

Вт ел. = 1222533/55728=22

Вт води = 47615/55728=0,85

Вт доп. мат. = 347720/55728=6,23

Вт зар. пл. = 1345951/55728=24,1

Вт начислень = 499079/55728=8,95

Вт амортизації = 67716/55728=1,21

Вт інших витрат = 8256559/55728=14,85

Вт пов. соб. = 84262833/55728 =1512
Таблиця 10.1. Калькуляція собівартості продукції
    продолжение
--PAGE_BREAK--

11. Собівартість однієї тони продукції
Таблиця 11.1. Собівартість однієї тони продукціїРозрахункові дані до таблиці 11.1

Визначаємо кількість продукції в умовних тонах:
Кт у.т = Кт<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">Кпер (11.1)
Де: Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т;

Кпер – коефіцієнт переведення.

Кт у.т = 20317,5*11 = 223492,5 у. т.

Визначаємо вартість однієї умовної тони:
В1у.т = Спов.<img width=«26» height=«26» src=«ref-1_893684806-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">Кт у.т (11.2)
Де: Спов – повна собівартість, грн.;

В1у.т = 84262833/223492,5 = 377 грн.

Визначаємо вартість умовної продукції:
Ву.т = В1у.т<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">Кт у.т (11.3)


Де: В1у.т – вартість однієї умовної тони;

Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т.

Ву.т =377*223492,5 = 84256672 грн.

Визначаємо собівартість однієї тони:
С1т = Ву.т<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">Кт (11.4)
Де: Ву.т – вартість умовної тони, грн.;

Кт – кількість продукції, т.

С1т =84256672/20317,5 = 4147 грн.
12. Розрахунок цін на продукцію
Знаходимо прибуток з однієї тони продукції:
П1т = С1т<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">Нп<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">100 (12.1)
Де: П1т – прибуток з однієї тони, грн.;

С1т – собівартість однієї тони, грн.;

Нп – норма прибутку, %;

Для вищого сорту Нп = 15,0%;

Для інших Нп =10%.

П1т = 4147* 15%/100 = 622 грн.

П1т = 4144* 10%/100 = 414 грн.

П1т = 29030* 10%/100 = 2903 грн.

П1т = 6912* 10%/100 = 691 грн.

Знаходимо оптові ціни однієї тони продукції:
Ц опт. 1т = С1т + П (12.2)


Де: Ц опт. 1т – оптова ціна однієї тони, грн.

Ц опт. 1т = 4147+12637485 = 12641632 грн.

Ц опт. 1т = 4144+8411445 = 8415589 грн.

Ц опт. 1т = 29030+8425957,5 = 8454987,5 грн.

Ц опт. 1т = 6912+8423635,5 = 8430547,5 грн.

Знаходимо податок на добавлену вартість (ПДВ):
ПДВ = 20%<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103">Ц опт. 1т<img width=«25» height=«25» src=«ref-1_893680502-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1104">100 (12.3)
ПДВ = 20%*12641632 /100 = 2528326,4 грн.

ПДВ = 20%*8415589/100 = 1683118 грн.

ПДВ = 20%*8454987,5 /100 = 1690997,5 грн.

ПДВ = 20%*8430547,5 /100 = 1686109,5 грн.

Знаходимо відпускну ціну однієї тони продукції:
Цв 1т = Цопт + ПДВ (12.4)
Де: Цв 1т – відпускна ціна однієї тони продукції, грн.;

Цв 1т = 12641632+2528326,4 = 15169958 грн.

Цв 1т = 8415589+1683118 = 10098707 грн.

Цв 1т = 8454987,5 +1690997,5 = 10145985 грн.

Цв 1т = 8430547,5 +1686109,5 = 10116657 грн.
Таблиця 12.1. Ціни на продукцію


Знаходимо суму прибутку:
П = П1т<img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">Кт (12.5)
Де: П – сума прибутку, грн.;

П = 622* 20317,5 = 12637485 грн.

П = 414*20317,5 = 8411445 грн.

П = 2903*2902,5 = 8425957,5 грн.

П = 691*12190,5 = 8423635,5 грн.

Знаходимо вартість продукції в оптових цінах:
Вц опт. = Ц опт. <img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">Кт (12.6)
Де: Вц опт. – вартість продукції в оптових цінах, грн.;

Кт – кількість продукції, т;

В цопт = 12641632*20317,5 = 256846358160 грн.

В цопт = 8415589*20317,5 = 170983729507 грн.

В цопт = 8454987,5*2902,5 = 24540601219 грн.

В цопт = 8430547,5*12190,5 = 102772589299 грн.

Знайдемо вартість у відпускних цінах:
Вцв = Вцв 1т*Кт (12.7.)
Де: Вц – вартість у відпускних цінах, грн.

Вцв = 15169958*20317,5 = 308215621665 грн.

Вцв = 10098707*20317,5 = 205180479473 грн.

Вцв = 10145985*2902,5 = 29448721463 грн.

Вцв = 10116657*12190,5 = 123327107159 грн.

Знаходимо вартість продукції в оптових цінах, всього:

ΣВц. опт. = 555143278185 грн.

Знаходимо вартість продукції у відпускних цінах, всього:

ΣВцв = 666171929760 грн.

Знаходимо прибуток, всього:

ΣП =37898523 грн.
Таблиця 12.2. Вартість продукції13. Основні показники виробничої діяльності
Таблиця 13.1. Показники діяльності підприємстваR= <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">П/С пов. <img width=«12» height=«12» src=«ref-1_893679712-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">100% (13.1)
Де: R– рівень рентабельності, %;

<img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">П – повний прибуток, грн.;

С пов. – повна собівартість, грн.
Фо = С пов. / Ба (13.2)
Де: Фо – фондовіддача.
Е = 1 / Фо = Ба / С пов. (13.3)
Де: Е – фондомісткість.
Фр = <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">П / Ба (13.4)
Де: Фр – Фондорентабельність.
ПП пр. = <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">Кт / Чппп (13.5)


Де: ПП пр. – продуктивність праці працівників, т/чол.;

Ч ппп – чисельність всього персоналу, чол.
ПП пр. = <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">Вц опт. / Чппп (13.6)
Де: ПП пр. – продуктивність праці працівників, грн./чол.
ПП роб. = <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116">Кт / Ч роб (13.7)
Де: ПП роб. – продуктивність праці робітників, т/чол.;

Ч роб. – чисельність робітників, чол.
ПП роб. = <img width=«19» height=«24» src=«ref-1_893685264-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">Вц опт. / Ч роб. (13.8)
Розрахункові дані до таблиці 13.1

R=37898523/84262833*100% = 44,9%

Фв = 84262833/205200 = 410,6

Е =1/410,6 = 0

ПП пр. = 55728/68 = 819,5 т/чол.

ПП пр. = 555143278185/68 = 8163871738 грн./чол.

ПП роб. = 55728/14 = 3980,5 т/чол.

ПП роб. = 555143278185/14 = 39653091299 грн./чол.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству