Реферат: Реферат на тему: Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покровів
РЕФЕРАТ

на тему:

Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покровів

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних покровів та медичні засоби використовуються в системі захисних заходів у зонах надзвичайних ситуацій, які повинні запобігати наднормативній дії на людей небезпечних і шкідливих аерозолів, газів і пару, що попали в навколишнє середовище при руйнуванні обладнання і комунікацій відповідних об'єктів, а також знижувати небажані ефекти дії на людину променевого, теплового та іонізуючого випромінювань, а також для надання само- і взаємодопомоги при ураженнях внаслідок НС.

В якості засобів індивідуального захисту органів дихання необхідно використовувати загальновійськові, цивільні і промислові протигази, що випускаються промисловістю, респіратори та простіші засоби (маски проти пилу із тканин і пов'язки).

В якості засобів індивідуального захисту поверхні шкіри необхідно використовувати загальновійськові захисні комплекти, різні захисні костюми промислового виробництва і простіші засоби захисту шкіри (виробничий і повсякденний одяг, при необхідності оброблений спеціальними розчинами).

Засоби індивідуального захисту органів дихання і поверхні шкіри та медичні засоби, що випускаються промисловістю, повинні бути направленими у першу чергу для забезпечення особового складу органів управління і формувань цивільної оборони, які підготовлені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а потім для працюючого персоналу, особливо на радіаційно, хімічно і біологічно небезпечних об'єктах господарської діяльності. Інше населення повинно використовувати простіші та підручні засоби.

Для захисту сил цивільної оборони і населення від дії факторів ураження радіоактивними і хімічними речовинами та бактеріальними засобами використовуються засоби індивідуального захисту.

Основними засобами захисту органів дихання є фільтруючі протигази, респіратори та ізолюючі протигази, які забезпечують захист органів дихання, очі та шкіру обличчя від ХНР.

^ Протигаз ГП-5 призначений для дорослого населення. Складається з фільтруючої коробки поглинання ГП-5; шлему-маски типу ШМ-62 або ШМ-62У. В комплект протигазу входить також сумка і коробка з незапотіваючими плівками. Розмір шлему-маски підбирається за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

^ Протигаз ГП-5М призначається для командного складу невоєнізованих формувань ЦО, а також для особового складу, який працює з переговорними апаратами. Він складається з фільтруючої коробки поглинання ГП-5; шолому-маски типу ШМ-66МУ (з переговорним пристроєм). В комплект протигазу входять також сумка, коробка з незапотіваючими плівками і коробка з мембранами. Розмір шолому-маски підбирається за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).Рис. 1. Протигаз ГП-5М


^ Протигаз (лицева частина)

Розмір лицевої частини і відповідний вертикальний обхват голови, см

0

1

2

3

4

ГП-5 (ШМ-62)

До 63

63,5-65,5

66-68

68,5-70,5

> 71

ГП-5М (ШМ-ббМу)

До 63

63,5-65,5

66-68

> 68,5

^ Протигаз ГП-7 (ГП-7В) призначений для командного складу невоєнізованих формувань ЦО, а також для особового складу, який працює з переговорними апаратами. Протигаз ГП-7 В дозволяє здійснювати приймання води у зараженій атмосфері. Протигаз складається з фільтруючої коробки поглинання з чохлом, шолому-маски, сумки, коробки з незапотіваючими плівками, утеплених манжет, спеціальної кришки для фляги і вкладишу.Рис. 2. Протигаз ГП-7


Розмір шолому-маски підбирається за обміром параметрів голови: вертикального (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя) і горизонтального (довжина замкнутої лінії, яка проходить через лоб, скроні і потилицю). Результати вимірювань закругляються до 0,5 см. За сумою двох вимірювань визначають типовий розмір (маски і номеру лямок наголовника зі сторони кінців) лицевої частини.

Таблиця 1.
^ Сума вимірювань, см
Розмір лицевої частини

Номер упору лямок наголовника

Лобовий

Скроневий

Щічних

До 118,5

1

4

8

6

119- 121

1

3

7

6

121,5- 123,5

2

3

7

6

124- 126

2

3

6

5

126,5- 128,5

3

3

6

5

129- 131

3

3

5

4

> 131,5

3

3

4

3


^ Загальновійськові фільтруючі протигази МО-4у, РШ-4, ПМГ і ПМГ-2 складаються з фільтруючої коробки поглинання (МО-4у, РШ-4, ПМГ і ПМГ-2) і лицевої частини (ШМ-41М, ШМ-41М, ШМС або ММ-1, ПМГ і ШМ-66МУ), сумки, коробок з незапотіваючими плівками, мембранами та утеплених манжет.

Розмір лицевої частини визначається за обміром голови як для протигазу ГП-5 (для чотирьохрозмірного варіанту), так і за сумою між мочками вух по надбрівних дугах (для трьохрозмірного варіанту).


Таблиця 2.

^ Величина вертикального обміру голови, см

Розмір лицевої частини

Сума двох вимірів голови, см

Розмір лицевої частини

62,5-65,5

1

До 93

1

66-67,5

2

93,5-97

2

68-69

3

97,5 і більше

3

69,5 і більше

4
Комплект додаткового патрону (КДП) з лицевою частиною протигазу ГП-5 призначений для захисту органів дихання від окислу вуглецю (СО). КДП використовується при підвищеному вмісту окислу вуглецю у повітрі, при цьому об'ємний вміст кисню повинен бути не менше 18% в інтервалах температур від - 40 °С до + 40 °С. Час захисної дії патрону ДП-2 залежить від умов використання, особливо від температури навколишнього повітря (від 70 хвилин при - 20 °С до 360 хвилин при +15 °С). Для захисту від окислу вуглецю може використовуватися і гопкалітовий патрон ДП-1.

Для працюючих на підприємствах хімічної, гірничодобувної і металургійної промисловості та в інших галузях, які виробляють, використовують, зберігають і транспортують ХНР, для захисту органів дихання використовуються засоби індивідуального захисту фільтруючого типу промислового призначення.

^ Промислові фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, обличчя і очей людини від дії шкідливих домішок, які знаходяться в повітрі у вигляді газів, пару і аерозолів (пороху, диму, туману). Промислові протигази комплектуються фільтруючими коробками великих і малих габаритних розмірів, що спеціалізовані за призначенням.

У комплект промислового протигазу великих габаритних розмірів входять: фільтруюча поглинальна коробка, лицева частина, з'єднувальна трубка, комплект незапітнілих плівок, сумка та інструкція з користування.

У промисловості для захисту органів дихання від деяких ХНР використовуються малі протигазові коробки двох типів: з проти-аерозольним фільтром (МКПФ) і без нього (МКП), які класифікуються за марками А, В, Г, КД і С.

Таблиця 3.

Призначення коробок малих габаритних розмірів промислових фільтруючих протигазів

^ Марка коробки

Тип коробки і пізнавальні знаки

ХНР, від яких захищає коробка
А
МКП - корпус і дно коричневі

Пари органічних сполук (бензин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, спирти), пари фосфор- і хлорорганічних отрутохімікатів.
А
МКПФ- корпус коричневий, дно жовте

Те саме, а також пил, дим і туман

В

МКП - корпус і дно жовті

Кислі гази і пари (сірчаний газ, хлор, сірководень, синильна кислота, хлористий водень, фосген), пари фосфору і хлорорганічних отрутохімікатів

МКПФ - корпус жовтий, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман

ГМКП- корпус чорний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

МКПФ- корпус чорний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Те саме, а також пил, дим і туман

ГМКП- корпус чорний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

МКПФ- корпус чорний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Те саме, а також пил, дим і туман
КД
МКП - корпус і дно сірі

Аміак, сірководень та їх суміші

МКПФ - корпус сірий, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман
С
МКП - корпус і дно зелені

Сірчаний газ і окисли азоту

МКПФ - корпус зелений, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман


В комплект промислового протигазу малих габаритних розмірів входять: фільтруюча поглинальна коробка, лицева частина, комплект незапотіваючих плівок, сумка та інструкція з користування. Промислові протигази великих і малих габаритних розмірів комплектуються лицевими частинами ШМП двох типів: з клапанною коробкою типу І і типу II. Лицеву частину ШМП кожного типу виготовляють п'яти розмірів. Підбір лицевої частини проводять за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).


^ Результат виміру голови, см
До 63
63,5-65,5

66-68

68,5-70,5

> 71
^ Розмір шолому-маски
0

1

2

3

4
Рис. 3. Респіратори РПГ-67, РУ-60М

Крім лицевої частини ШМП, промислові протигази можуть комплектуватися і лицевими частинами ШМ-41, ШМ-41М, ШМС і ШМГ.

Протигазові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ використовуються у промисловості для захисту органів дихання від ХНР у вигляді пару і газів при їх концентрації не більш 10-15 ГДК. Вони складаються з гумової маски, фільтруючих поглинальних патронів, пластмасових манжет з клапаном вдиху і клапаном видиху, трикотажного обтюратора, а також наголовника для закріплення респіратора на голові. Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок А, В, КД і Г, які спеціалізовані за призначенням залежно від фізико-хімічних і токсичних властивостей ХНР. Патрони розпізнаються за складом вбирача, і за зовнішнім виглядом - за допомогою маркування, яке нанесено в центрі перфорованої сітки патрону.

Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ заборонено використовувати для захисту органів дихання від високотоксичних речовин типу синильної кислоти, миш'якового і фосфористого водню, тетраетил свинцю та інших, а також від речовин, які в паро- і газоподібному стані можуть проникати в організм людини через шкіряні покрови. Для захисту від парів ртуті респіратори повинні використовуватися без трикотажного обтюратора.


Таблиця 4.
^ Призначення патронів респіраторів
Маркування патрону
ХНР, від якого захищає патрон РПГ-67
Органічні пари (бензину, гасу, ацетону, бензолу і їх гомологів, спиртів, ефірів та інших, окрім низькокиплячих і несорбуючих органічних речовин), парів хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів.

Маркування патрону

ХНР, від якого захищає патрон

РУ-60М-А або РУ-60МУ-А

Те саме і аерозолі

РПГ-67-В

Кислі гази (сірчистий ангідрид, сірководень та інші), пари хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів

РУ-60М-В або РУ-60МУ-В

Те саме і аерозолі
РПГ-67-КД
Аміак і сірководень

РУ-60М-КД або РУ-60МУ-КД

Те саме і аерозолі
РПГ-67-Г
Пари ртуті

РУ-60М-Г або РУ-60МУ-Г

Те саме і аерозолі^ Фільтруючі саморятівники СПП-2 (СПП-4) використовуються для захисту органів дихання від окислу вуглецю, пилу і диму при пожежах на шахтах і в рудниках. Вони складаються з фільтрувального патрону, на якому закріплені згубник з носовим затискувачем і система кріплення фільтрувального патрону на голові. Фільтруючий патрон з елементами зберігається в герметичній металевій упаковці, на кришці якого закріплена плечова тасьма для носіння саморятувальника.

^ Саморятівники СПП-2 (СПП-4) - це прилади разової дії і призначені тільки для виходу із загазованої зони.

Використання їх допускається в повітрі з об'ємною часткою кисню не менше 17% і об'ємною часткою окислу вуглецю не більше 1 %. Саморятівники мають фільтр попередньої очистки повітря від пилу і диму. При роботі саморятівники нагріваються, що характеризує їх справність. Для пониження температури повітря, що вдихається, саморятівник СПП-4 має спеціальний теплообмінник. Вони зберігають свої захисні якості протягом трьох років при зберіганні в умовах складу.

Респіратори, що знаходяться на забезпечення ЦО (Р-2 і Р-2Д) і в промисловості (ШБ-1, "Айстра-2", Ф-62П та інші), використовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу, ґрунтового і промислового пилу та ряду аерозолів. Розмір респіраторів визначається за обміром параметрів обличчя людини.

Таблиця 5.
^ Основні характеристики респіраторів
Марка респіратора

Призначення

^ Комплект респіратора
Р-2
Захист від РР для дорослих

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце

Р-2Д

Захист від РР для дітей від 7 до 17 років

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце

ШБ-1
^ Пелюсток -200
Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП

Пелюсток - 40

Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП

Пелюсток - 5

Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП
Айстра-9
Захист від високодисперсних аерозолів

Гумова напівмаска з клапаном видиху, поліетиленові патрони з клапанами вдиху і змінними фільтрами з матеріалу ФПП

Ф-62П

Захист від промислового пилу, окрім високодисперсного

Гумова напівмаска з клапаном видиху і пластмасова коробка з змінним фільтром з матеріалу ФПП
РП-К
Захист від промислового пилу, окрім високодисперсного

Гумова напівмаска з двох шарів (зовнішній-поліуретан, внутрішній - змінний матеріал ФПГ)
У-2К
Захист від різного пилу

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце


Ізолюючі дихальні апарати (ІДА) забезпечують органи дихання людини необхідною кількістю чистого повітря, вони використовуються незалежно від складу навколишньої атмосфери.

До них належать: * автономні дихальні апарати, що забезпечують органи дихання людини дихальною сумішшю з балонів зі стисненим повітрям чи стисненим киснем або за рахунок регенерації кисню за допомогою продуктів, що затримують кисень; * шлангові дихальні апарати, з допомогою яких чисте повітря подається до органів дихання за допомогою шлангу від повітродувок або від компресорних магістралей.

Ізолюючі дихальні апарати (ІДА) діляться на дві групи: протигази з хімічно зв'язаним киснем (ІП-4, ІП-46, ІП-46М) і протигази зі стисненим киснем (КІП-8).

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри обличчя і очей від будь-якої шкідливої домішки в повітрі незалежно від її концентрації при виникненні робіт в умовах недостачі або відсутності кисню.

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 складається з лицевої частини зі з'єднувальною трубкою, регенеративного патрону, дихального мішку, каркасу. У комплект також входять незапітнілі плівки, утеплювальні манжети і сумка.

Лицева частина ІП-4 призначена для ізоляції органів дихання від навколишнього середовища, направлення газової суміші, що видихається в регенеративний патрон, підведення очищеної від вуглекислого газу, водяного пару і збагаченої киснем газової суміші до органів дихання, а також для захисту очей і обличчя від будь-якої шкідливої суміші в повітрі.

Регенеративний патрон призначений для отримання кисню, необхідного для дихання, а також для поглинання вуглекислого газу і вологи, які знаходяться в газовій суміші, що видихається. Дихальний мішок є резервуаром для газової суміші, що видихається, і кисню, який виділяється регенеративним патроном. Клапан надмірного тиску призначений для випуску зайвого газу із системи дихання при роботі. Каркас призначений для розміщення в ньому дихального мішка, попередження стиснення мішка при експлуатації апарату і закріплення регенеративного патрону.

Сумка служить для зберігання і перенесення ізолюючого дихального апарату, а також для захисту його вузлів від механічних пошкоджень. Сумка виготовлена із спеціальної прогумованої тканини, яка стійка до агресивних рідин.

В основі роботи подібних ізолюючих дихальних апаратів лежить принцип хімічної регенерації повітря, що видихається, в регенеративному патроні, за рахунок поглинання вуглекислого газу і пари води та виділення кисню, який супроводжується виділенням тепла, тому з часом використання регенеративний патрон нагрівається.

Час роботи в ізолюючому дихальному апараті визначається фізичним навантаженням і для ІП-4 складає при відносному спокої і легкому фізичному навантаженні біля 180 хв., при середньому фізичному навантаженні - 60 хв., а при важкому фізичному навантаженні - 30 хв., робочий інтервал температур складає від мінус 40 до плюс 40 °С. Попередня перевірка герметичності лицевої частини ІДЛ виконується на вдиху при одночасному притискуванні ніпеля з'єднувальної трубки до долоні. Якщо при вдиху повітря не проходить, то лицева частина герметична.

Заміна відпрацьованого регенеративного патрону в зараженому повітрі допускається лише в окремих випадках. Протигази ІП-4 і ІП-46 використовуються на суходолі, ІП-46М - для проведення легких робіт під водою. Підбір лицевої частини за розміром проводиться за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

^ Розмір шолому
Величина виміру голови, см

ІП-4, ІП-46

ІП-46М

1

До 64

До 63

2

64,5-68,5

63,5-66,5

3

69 і більше

67-68,5

4

-

69 і більше


Серед промислових ІДА слід виділити ізолюючі протигази, шахтні саморятівники, ізолюючі респіратори, киснево-ізолюючий протигаз КІП-8, дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2, які можуть успішно використовуватися для захисту органів дихання від ХНР.

^ Киснево-ізолюючий протигаз КІП-8 призначений для захисту органів дихання при газорятувальних роботах від шкідливої дії не придатної для дихання атмосфери, яка має отруйні речовини високої концентрації і збіднена киснем. Час захисної дії киснево-ізолюючого протигазу складає 2 години. Місткість балону - 1л; запас кисню в балоні - 200 л; маса протигазу складає 10 кг.Рис. 7. Киснево-ізолюючий протигаз КШ-8


Усі вузли КІП-8, за винятком клапанної коробки з маскою МІП-1 або шлемом-маскою, з'єднувальних трубок і манометру, розташовані в металевому корпусі: кисневий балон з запірним вентилем, блок легеневого автомату з редуктором і байпасом; дихальний мішок з запобіжним клапаном, звуковий сигнал; регенеративний патрон, поясний і плечовий ремні.

Після кожного використання КШ-8 чистять, провіряють і перезаряджають. Зберігають КШ-8 у зібраному вигляді в приміщенні при температурі повітря від 3 до 20 °С та відносній вологості 65-60%.


Таблиця 6.
^ Основні характеристики ізолюючих протигазів і приладів Характеристика Ізолюючий протигаз
КІП-8ІП-4

ІП-46

ІП-46М

Маса, кг

3,4

4,6

5,5

10
^ Лицева частина
ШІП-26

ШВСМ

ШВСМ

МІП-1

Регенеративний патрон

РП-4

РП-46

РП-46М

-

Час захисної дії при навантаженні (хв.):
Важкому
40

50

50

-

Середньому

75

60

60

-

Легкому

180

180

180

120

У воді (1 5-20° С)

-

-

120

-

У воді (15-20° С)

-

-

20

-


^ Шахтні саморятівники (малогабаритний ШСМ-1, ШСМ-7М, ШС-20М та їх аналоги) призначені для захисту органів дихання робітників вугільної, хімічної, металургійної промисловості при аваріях, вибухах і пожежах.

Ізолюючі респіратори призначені для захисту органів дихання від шкідливої дії не придатної для дихання атмосфери при виконанні гірничорятувальних і технічних робіт у вугільних шахтах і кар'єрах.

^ Дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2 призначені для захисту органів дихання при роботі в атмосфері, яка має високий рівень концентрації шкідливої речовини і збіднена киснем. Вони належать до типу резервуарних апаратів із запасом стисненого повітря і відкритою схемою дихання.

^ Шлангові ізолюючі дихальні автомати забезпечують органи дихання чистим повітрям через з'єднувальні шланги. До них також належать пневмокостюми, які забезпечують захист не тільки органів дихання, а й всього тіла. Шлангові ЇДА поділяються на два типи: самовсмоктуючі шлангові апарати, в яких повітря до органів дихання поступає з чистої зони за рахунок зусиль людини; шлангові апарати з примусовою подачею чистого повітря у лицеву частину за допомогою повітродувок, вентиляторів або від компресора після його попереднього очищення.Рис. 8. Дихальний апарат АСВ-2


^ Шлангові ІДА використовуються, як правило, при виконанні робіт для ремонту та очистці різних ємностей (цистерн, котлів), при ремонті колодязів, димоходів, підвальних та інших приміщень, де можуть скупчуватися газоподібні шкідливі суміші.

^ Протигаз шланговий ПШ-1 є засобом захисту безнапірного типу і має призначення для одного працюючого. Складається із шлему-маски (трьох розмірів: 1, 2, 3-го), двох з'єднувальних трубок, рукава для підведення повітря, фільтруючої коробки для очистки повітря, що вдихається, від пилу, рятувального поясу з плечовими тасьмами, сигнальної рятувальної мотузки і штиря для закріплення кінця рукава з фільтруючою коробкою в зоні чистого повітря. Протигаз ПШ-1 рекомендовано використовувати при малих і середніх навантаженнях в тих випадках, коли чисте повітря можливо забирати на відстані не більше 10 м від робочого місця.

Опір вдиху і видиху при витраті повітря 30 л/хв. складає 196 і 100 Па відповідно. Маса апарату - не більше 8 кг. У зв'язку з великим опором диханню протигаз ПШ-1 рекомендовано використовувати при короткочасних роботах.

^ Шланговий протигаз ПШ-2 є засобом захисту з примусовою подачею чистого повітря і призначений на одночасне забезпечення захисту органів дихання двох працюючих на відстані 20 м від повітродувки або одного працюючого на відстані 40 м. В апараті передбачена подача повітря за допомогою електродвигуна, а також шляхом обертання повітродувки вручну.

Комплектність і призначення протигазу ПШ-2 аналогічні протигазу ПШ-1, тільки додаткові елементи є в двох комплектах, довжина рукавів для підведення повітря складає 20 м, а сигнальних мотузків - 25 м. Кількість повітря, що подається під кожну лицеву частину при 60 об./хв. складає 50 л/хв. Опір вдиху відсутній, а опір видиху складає 119 Па. Маса апарату - не більше 46,7 кг.

Шланговий апарат ДПА-5 аналогічний апарату ПШ-2, відрізняється тільки конструкцією повітродувки. Мінімальний тиск повітря 3000 Па, кількість повітря, що подається, складає 200 л/хв.

Пневмокостюми ЛГ-4 і ЛГ-5 призначаються для ремонтних і аварійних робіт при значному забрудненні і повітря, і обладнання приміщень радіоактивними і токсичними речовинами. Вони забезпечують ізоляцію органів дихання і поверхні тіла працюючого від зовнішнього середовища.

Пневмокостюми виготовлені із поліхлориду пластикату, причому ЛГ-5 з більш міцнішої армованої плівки марки 80АМ. Спереду комбінезону є лаз для входу в костюм і виходу з нього.

Система подачі повітря у пневмокостюм включає повітровід, який розташований у шлемі, пластмасовий штуцер з пневмо-костюмом та поясні повітроводи. Пневмокостюми виготовляються трьох розмірів: 3 розмір (М- малий) - від 160 до 170 см; 4 розмір (С - середній) - від 171 до 180 см; 5 розмір (B-великий) - від 181 до 190 см.

Робота у пневмокостюмі допускається при температурі від мінус 30 до плюс 45 °С. Повітря подається з використанням 250 л/хв. При температурі навколишнього повітря 16-27 °С пневмокостюм може використовуватися працюючим й без погіршення самопочуття протягом 4-6 годин. Маса пневмокостюму без шлангів складає 3 кг.

^ Тканинні маски проти пилу ПТМ-1 складаються з корпусу і кріплення. Корпус виготовляється з 4-5 шарів тканини. Навпроти очей робляться прорізи, в які вставляються скельця або прозора плівка. На голові маска закріплюється за допомогою смуги тканини, гумки або зав'язок. Розмір маски залежить від висоти обличчя.

Для верхніх шарів маски найбільш підходить бязь, штапельне або трикотажне полотно, мадаполам, міткаль, шотландка та ін. Внутрішні шари можуть бути з байки, бумазеї, бавовняно-паперової, шерстяної та інших тканин.

^ Ватяно-марлева пов'язка виготовляється з марлі розміром 100x50 см, на середину якої накладається шар вати розміром 30x20 см і товщиною 1-2 см. Марля з обох сторін загинається і накладається на вату. Кінці розрізуються вздовж середини, в результаті чого виникають зав'язки.

Індивідуальними засобами захисту шкіри є: * захисні комплекти, * спеціальний захисний одяг, * загальновійськовий комплексний захисний костюм, * побутовий, * виробничий і спортивний одяг. Вони за типом захисної дії поділяються на ізолюючі (плащі і костюми), матеріал яких покривається спеціальними газо- і вологонепроникними плівками, і фільтруючі, що становлять костюми з звичайного матеріалу, який насичується спеціальним хімічним складом для нейтралізації або сорбції парів ХНР.

^ Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) складається зі захисного плаща ОП-1 (виготовляється 5-й розмірів із спеціально прогумованої тканини), захисних панчіх і захисних рукавичок. Маса комплекту - 3 кг.

^ Легкий захисний костюм Л-1 складається із сорочки з капюшоном, штанів, зшитих з панчохами, двопалих рукавичок і підшоломника. Окрім того, в комплект входить сумка і пара рукавичок. Виготовляється трьох розмірів з прогумованої тканини. Маса - 3 кг.

^ Захисний костюм (комбінезон) складається з куртки і штанів (в комплект входять і Гумові рукавички, гумові чоботи і підшоломник). Виготовляється трьох розмірів із прогумованої тканини. Маса - 6 кг.

^ Захисний фільтруючий одяг (ЗФО) складається з бавовняного комбінованого костюму, насиченого пастою К-4, гумових рукавичок, чобіт, підшоломника, двох онуч (одна насичена).

Для захисту шкіри від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів можуть використовуватися спортивні, робочі або шкільні костюми (штани і куртки). При цьому одяг необхідно герметизувати за допомогою нагрудника, капюшонів, клапанів низу рукавів і штанів.

Герметичний одяг для забезпечення захисту від парів і аерозолів отруйних речовин необхідно насичувати мильною масляною емульсією (300 г господарського мила, 0,5 л рослинного масла і 2 л води).

^ Комплект захисний плівковий (КЗП) складається з плаща з капюшоном, панчіх з поліетиленової плівки і Гумових рукавичок. Маса комплекту складає 1 кг.

Костюми проти лугів і кислот (ПЛК), призначені для роботи з їдким натрієм, його розчинами з концентрацією до 35 % і розчинами кислот з концентрацією до 22 %. Виготовляються вони з однобічної прогумованої тканини. В комплект входять: куртка, штани, чоботи, гумово-трикотажні рукавички, шолом-маска, виготовляються двох розмірів.

^ Костюми чолові і жіночі для захисту від кислот призначені для захисту поверхні шкіри від різних концентрацій кислот. У комплект входять: куртка, штани і головний убір. Костюми поділяються на чотири підгрупи і виготовляються з різних фільтруючих тканин.

^ Для захисту рук від ХНР промисловістю випускаються рукавички Гумові технічні двох типів (тип І товщиною 0,3 мм, тип II товщиною 0,7 мм), які призначені для виконання точних і грубих робіт.

Крім того, промисловістю випускається ціла гама рукавичок для захисту рук від різних кислотних і лужних розчинів середньої концентрації з використанням різних фільтруючих матеріалів на основі тканин.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ

Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.

Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.

Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.

Демв
еще рефераты
Еще работы по разное