Реферат: Теми рефератів та доповідей з курсу

Теми рефератів та доповідей з курсу

“ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ”Економічний розвиток старовинних цивілізацій.

Господарство Старовинної Греції.

Економічні причини розвитку і занепаду Старовинного Риму.

Література: 180 (с.10-23), 106,107, 108 (с.10-27), 193, 204 (с.19-32), 112, 67.


Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху середньовіччя (V-XV ст.).

Середньовічні міста. Ремесла. Цехи.

Внутрішня і зовнішня торгівля в епоху середньовіччя.

Література: 180 (с.28-52), 106,107, 108 (с.33-47, 53-64), 193, 204 (с.34-38, 44-49), 117, 94, 100 (кн.2, с.60-62).


Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566-1609 р.р.).

Англійська революція 1640-1660 р.р.: економічні причини і наслідки.

Особливості генези індустріального суспільства Франції.

Соціально-економічні передумови і наслідки війни північноамериканських колоній за незалежність.

Література: 180 (с.92-99), 106, 107, 108 (с.92-104), 193, 204 (с.62-68), 195.


Мануфактура: назва, типи і види.

Розвиток мануфактур Голландії.

Особливості мануфактурного виробництва Англії, Франції, Німеччини.

Значення мануфактурного періоду в історії людства.

Література: 180 (с.95-97), 106, 107, 108 (с.94-101), 193, 204, 19.


Великі географічні відкриття: передумови і наслідки.

“Революція цін” у Європі.

Внутрішня і зовнішня торгівля. Торговельні компанії в період формування світового ринкового господарства.

Зміцнення національних ринків. Створення світової колоніальної системи.

Література: 180 (с.91-92), 106, 1-7, 108 (с.93-94, 101, 103), 193, 117, 8.


Промисловий переворот в країнах Західної Європи.

Хід, етапи та особливості промислових переворотів.

Наслідки та значення промислового перевороту.

Література: 180 (с.210-217), 106, 107, 108 (с.189-200), 193, 204 (с.68-73), 195.


Громадянська війна в США: економічні причини та наслідки.

Промисловий переворот у США.

Література: 180 (с.216-217), 106, 107, 108 (с.196-200), 193,204 (с.91-101), 59.


Науково-технічні відкриття кінця ХІХ- початку ХХ ст. та їхній вплив на економічний розвиток світу.

Вплив науково-технічної революції на економіку світу.

Література: 180 (с.217-223), 106, 107, 108 (с.201-213), 193, 204 (с.110-114), 28.


Індустріалізація в США (кінець ХІХ- початок ХХ ст.).

Література: 180 (с.218-223_, 106, 107, 108 (с.203-213), 193, 204 (с.115-121), 202 (с.69-76), 59.

Економічне піднесення Німеччини кінця ХІХ- початку ХХ ст.

Прискорення розвитку промисловості та фінансово-банківської системи у Німеччині кінця ХІХ- початку ХХ ст.

Література: 180 (с.221-228), 106, 107, 108 (с.206-207, 212, 215-216), 193, 204 (с.111-128), 202 (с.69-76).


Економічний розвиток Англії в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.

Індустріалізація. Зміни в структурі виробництва в Англії.

Зовнішньоекономічні зв`язки Англії в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.

Література: 180 (с.218-232), 106, 107, 108 (с.207-208, 212, 214, 218-222), 193, 204 (с.128-133), 110.


Економічний розвиток Франції в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.

Література: 180 (с.220, 222, 224, 231), 106, 107, 108 (с.208-209, 212-215, 221-223), 193, 204 (с.133-138), 150 (с.76-93).


Становлення індустріального суспільства в Японії.

Реформи “Мейдзі” і передумови та наслідки.

Особливості промислового розвитку Японії.

Література:180 (с.222-223, 227-228), 106, 107, 108 (с.209-210, 213, 217-218, 221-224), 193, 204 (с.138-143), 145 (с.186-207), 154 (с.312-322), 209.


36.Завершення формування світового ринку. Міжнародний поділ праці.

Література: 180 (с.228-232), 106, 107, 108 (с.218-224), 193, 117.


Економічні наслідки першої світової війни.

Версальська система.

План Дауеса та його наслідки.

Література: 180 (с.296-299, 305-309), 106, 107, 108 (с.314-322), 193, 204 (с.145-151, 160-166, 171-175, 180-182), 147, 139.


Причини, ознаки та характер кризи 1929-1933 р.р..

“Новий курс” Ф.Рузвельта.

Подолання наслідків кризи 1929-1933 р.р. у країнах Західної Європи.

Література: 180 (с.309-315), 106, 107, 108 (с.322-330), 193, 204 (с.152-159, 166-171, 175-180, 181-185), 114.


Господарство світу в роки ІІ світової війни.

Література: 180 (с.326-330), 106, 107, 108 (с.364-369), 193, 204 (с.185-190, 209-211, 222-223, 253-255),147.


Економічний розвиток світу у повоєнні роки.

План Маршалла.

Прискорення розвитку економіки Японії та Німеччини: причини та наслідки.

Література:180 (с.328-330, 335-338), 106, 107, 108 (с.365-398), 193, 204 (с.187-190, 204-206,209-212, 222-226, 237-241, 244-245, 254-261), 75, 137, 32.


Господарство світу у 70-90-х р.р. ХХ ст.

Основні риси постіндустріального суспільства.

Література: 180 (с.359-361), 106, 107, 108(с.380-383, 385-388, 391, 394-395, 399-417), 193, 117, 33, 75, 191.


Нові індустріальні держави: становлення і розвиток.

Література: 106, 107, 108 (с.417-420), 193, 194, 12 (с.147-176), 7, 75, 191.


Господарське життя в Україні доісторичної доби.

Економічне життя слов`янських племен часів розселення на території України.

Господарство скіфів.

Трипільська культура.

Література: 180 (с.6-9, 23-26), 106, 107, 108 (с.5-10, 27-30), 193, 196 (с.213-225, 333-338), 44 (т.1, с.34-39, 47-59, 101-104, 247-326, 278-305).


Економічний розвиток Київської Русі.

Література: 180 (с.53-85), 106, 107, 108 (с.64-91), 193, 196 (с.342-358), 159 (с.5-74), 143 (т.1, с.225-232), 131.


Господарство Галицько-Волинської держави.

Література: 103, 180 (с.57, 72, 73, 80-88), 106, 107, 108, 193, 159 (с.50-74), 38 (с.23-37).


Господарство України Польсько-Литовської доби.

Література: 180 (с.108-119, 155-195), 106, 107, 108 (с.110-119, 147-157, 168-169), 193, 155, 123, 44 (т.6, с.1-234), 97.


57.Господарство Запорозької Січі.

Література: 208 (т.1, с.396-448), 180 (с.195-206), 106, 107, 108 (с.181-187), 193, 38 (с.104-116).


Економічне становище України в роки Хмельниччини.

Література: 99, 180 (с.118-127, 155-157, 184-185, 192-193), 106, 107, 108, 193, 149, 87, 38 (с.104-1130), 24, 167.


Господарство гетьманської України та Слобожанщини в другій половині ХVII-XVIII ст.

Становлення українського національного ринку.

Література: 180 (с.119-137, 147-180), 106, 107, 108 (с.127-141, 155-195), 193, 38 (с.131-148), 18, 51.


Господарство Правобережної та Західної України в другій половині ХVII-XVIII ст.

Література: 180 (с.141-148, 155-175, 176-195), 106, 107, 108 (с.137-141, 147-162, 162-178), 193, 38 (с.104-148), 4.


Промисловий переворот в Україні.

Значення промислового перевороту в Україні.

Література: 180 (с.235-247, 251-254),106, 107, 108 (с.225-233, 242-250), 193, 116, 54, 38 (с.239-251), 21.


Селянська реформа 1861 р. в Росії та Україні.

Література: 180 (с.255-276), 106, 107, 108 (с.266-276), 193, 38 (с.207-222), 10.


Індустріалізація в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ ст.).

Література: 180 (с.243-254), 106, 107, 108 (с.233-242), 193, 121, 38 (с.239-251).


Сталинінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.

Особливості та економічні наслідки талинінської аграрної реформи.

Література: 180 (с.276-281), 106, 107, 108 (с.276-280), 193, 10.

Місце України у системі європейського і світового ринкового господарства.

Література: 180 (с.281-295), 106, 107, 108 (с.293-303), 193, 50, 66, 40.


Фінансово-кредитна система в Україні (ХІХ- початок ХХ ст.).

Кредитні установи в Україні в ХІХ- початок ХХ ст.

Література: 180 (с.290-292), 106, 107, 108 (с.303-312), 193, 60, 133.


Економічна політика більшовиків в Україні (1919-1929 р.р.).

Література: 180 (с.303-304, 315, 319), 106, 107, 108 (с.339-347), 193, 56, 190, 168.


Індустріалізація в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.).

Література: 180 (с.319-321), 106, 107, 108 (с.347-350), 193, 11, 91.


Колективізація сільського господарства (20-30-ті роки ХХ ст.).

Література: 180 (с. 321), 106, 107, 108 (с.350-353), 193, 89 (с.98-213), 198, 55.


Економіка України в роки ІІ світової війни.

Література: 180 (с. 330-335), 106, 107, 108 (с.423-428), 193, 92.


Економічне становище України у 1945-1950-ті роки.

Голод 1946-1947 р.

Література: 180 (с.339-345, 350-353), 106, 107, 108 (с.429-435, 440-442), 193, 85, 113.


Наслідки економічних реформ в Україні в 50-60-х роках ХХ ст.

Література: 180 (с.344-347, 353-357, 362-363), 106, 107, 108 (с.435-438, 442-446), 193, 105, 11.


Господарство України “періоду застою”.

Література: 180 (с.361-363), 106, 107, 108 (с.366-369), 193, 105, 22, 129.


Господарство України на рубежі 1980-1990-х років.

Література: 106, 107, 108 (с.380-387), 193, 105, 23, 128.


Економіка незалежної України.

Література: 106, 107, 108 (с.458-470), 193, 122, 135, 146, 161.


 КІІМ

Автор та відповідальний за подання матеріалу ________________Бортнікова Л.П.__________

П.І.Б.
еще рефераты
Еще работы по разное