Реферат: Соціологія конфлікту”Реферат


на тему


“Соціологія конфлікту”
(на прикладі Російської Федерації)


Аналіз соціальних конфліктів у вітчизняній соціології поки в основному має характер прикладних досліджень, на базі яких робляться перші спроби узагальнення проблеми і формування концепцій. Основні задачі програми осмислення конфлікту як соціального феномена, його раціоналізація і додання йому цивілізованих, творчих форм.

Разом з тим виявилися обставини, що утрудняють аналіз соціальних конфліктів, розробку концепції соціальної згоди. В  перших, позначається нездатність суспільної системи сприймати конфлікт будь-якого рівня. “Радянське мислення”, як відзначає А.К. Зайцев, допускає тільки фіскальну культуру, виражену у формі скарг і міфологічних надій на їхнє задоволення “зверху”. У дійсності ж реальний механізм дозволу конфліктів, що виникають, наприклад, у процесі трудової діяльності, працював проти скаржника, сила була на боці апарата придушення. В  других, соціальну напруженість і конфликтность не можна пояснити, тільки недостачею чи товарів відчуженням праці, відсутністю демократії. Потрібно інша якість організації суспільства, у якому конфлікт буде розглядатися не як щось екзотичне чи заборонне, а як нормальний елемент суспільства, у якому суперечні один одному інтереси соціальних груп постійно зіштовхуються, але вміло регулюються законом. У  третіх, спостерігається недолік (і навіть відсутність) знань у сферах політичної, економічної і соціальної культури. Немає надійної опори у виді інформації про життя світу, про різні культури, про історію, про майбутнє, зате розвиті звички випливати за: “ідеологічними поводирями”, уповати на всемогутність керівництва замість того, щоб розібратися в ситуації і діяти самостійно.

У таких умовах важко виділити чітку структуру рівнів конфлікту. Конфлікт навіть між двома людьми (наприклад, робітником і начальником цехи) може бути визначений не тільки як міжособистісний, але і як соціальний (оскільки вони представники різних соціальних шарів). І навпаки, навіть страйку в деяких випадках означають не стільки соціальний конфлікт, скільки засіб досягнення особистих цілей керівника, у тому числі і політика. (Були випадки, коли керівники підприємств виступали прямими чи непрямими організаторами страйків).

Як підставу класифікації конфліктів можна припустити їхньої причини, але треба враховувати, що социокультурные особливості конфліктів у Росії не дають можливості строго класифікувати їхній і пророчити можливості їхнього розвитку. Це утрудняє і їхній дозвіл. І проте в дослідженнях соціальних конфліктів можна виділити наступні основні сфери.

1. ^ Міжособистісні конфлікти в процесі спільної діяльності. Фактором, що охороняє (чи, навпаки, що підштовхує) людини до конфлікту з навколишніми, стає його самооцінка (чи оцінка своєї діяльності, статусу, престижу, соціальної значимості). “Світ валиться остаточно для людини тоді, коли валиться внутрішній світ, коли людин починає погано відноситися до внутрішнього “Я”, коли він знаходиться в полону стійко заниженої самооцінки”. Якщо ж взаємини з колегами і сприйняття своєї частки участі в загальній праці мають високий ступінь значимості, то збережеться внутрішня позитивна установка на конструктивну діяльність у рамках даного колективу, групи, суспільства.

2.^ Трудові конфлікт
еще рефераты
Еще работы по разное