Реферат: Реферат за допомогою винаходу удосконалюється спосіб підживлення посівів люцерни, в якому шляхом впливу на процеси метаболізму в рослинах люцерни, які сприяють кращій підготовці їх до перезимівлі,


25-022-08


УДК 633.2.031/.033 ДРНТІ 68.35.47


Спосіб підживлення посівів люцерни


Дерев'янський В.П., зав. лабораторією сої Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції, кандидат с.-госп. наук; телефон: (8-3854) 4-41-41, факс: (8-3854) 4-41-34; e-mail: elita@sk.km.ua.

Ключові слова: посіви, догляд, фосфорно-калійні добрива, врожайність, зелена маса, щільність, грунт, агрегація, механізований обробіток, опади, вологість, повітря, вегетаційний період, тепловий режим, агротехніка, підживлення, мінеральні добрива.


РЕФЕРАТ

За допомогою винаходу удосконалюється спосіб підживлення посівів люцерни, в якому шляхом впливу на процеси метаболізму в рослинах люцерни, які сприяють кращій підготовці їх до перезимівлі, а отже – на формування високопродуктивного травостою на слідуючий рік досягається підвищення врожайності зеленої маси люцерни.

При вирощуванні люцерни на зелену месу а умовах західного Лісостепу України для створення оптимальних умов, що сприяють успішній перезимівлі рослин люцерни, а отже - закладанню високопродуктивного травостою після весняного відростання, що забезпечує високу стабільну урожайність зеленої маси необхідно підживлення фосфорно-калійними добривами проводити восени після зняття отави, доза добрив - Р60К60.


ОПИС ПРОЕКТУ


Винахід відноситься до галузі сільського господарства. Найбільш близьким технічним рішенням до того, який заявляється є спосіб внесення фосфорно-калійних добрив, який заключається в тому, що мінеральними добривами (Р60К60) травостій люцерни підживлюють навесні по маломерзлому грунті.

Недоліком відомого способу є низька врожайність зеленої маси люцерни.

Задачею даного винаходу є удосконалення способу підживлення посівів люцерни, в якому шляхом впливу на процеси метаболізму в рослинах люцерни, які сприяють кращій підготовці їх до перезимівлі, а отже – на формування високопродуктивного травостою на слідуючий рік досягається підвищення врожайності зеленої маси люцерни.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі підживлення посівів люцерни, який включає внесення фосфорно-калійних добрив Р60К60, згідно винаходу, фосфорно-калійні добрива вносять восени після зняття отави люцерни.

Спосіб, який пропонується, здійснюється слідуючим чином. Восени, після скошування отави люцерни проводять підживлення травостою фосфорно-калійними добривами із розрахунку Р60К60.

Приклад. Досліджували ефективність осіннього (а після зняття отави та пізно восени), весняного (по маломерзлому грунті і під боронування) та осінньо-весняного підживлення люцерни фосфорно-калійними добривами.

Досліди закладали в трьохразовій повторності. Розмір ділянки 200 м . Грунт під дослідом - чорнозем опідзолений суглинистий з вмістом гумусу 3,4 -4,2%. Агрохімічні показники орного шару слідуючі: рН сольової витяжки - 5,6-6,3. ступінь насиченості основами - 91-94%, загальний азот - 0.22 0,27%, поживні речовини, мг на 100 г сухого грунту і гідролітичний азот по методу Корнфільда - 1.3, рухомий фосфор - 8,9, рухомий калій - 10,2.

Умови зволоження в роки досліджень були задовільні як по кількості опадів, так і по підносній вологості повітря. Несприятливим був лише вегетаційний період 2006 р. Тепловий режим в період вегетації і перезимівлі люцерни був в основному сприятливий.

Агротехніка - загальноприйнята в зоні. Встановлена перевага раннього осіннього (в жовтні після зняття отави) підживлення посівів люцерни фосфорно-калійними добривами перед весняним. Добрива включаються а процеси метаболізму і сприяють кращій підготовці рослин до перезимівлі, що находить своє відображення, зокрема, в збільшенні накопичення запасних поживних речовин в кореневій шийці - крохмалю (на 3,16%) і загальної суми запасних вуглеводів (на 2,76%). Збільшенні кількості бруньок відростання на кореневій шийці (3-4 шт. на рослину) і, як наслідок. — в кращому відростанні і густоті стеблистою (736 стебел из 1 м2 проти 581-624 при весняному підживленні).

Утворення бруньок мало місце не лише в осінній або весняний та літній періоди. Воли утворюються і зимою, в період відлиг. Хоч рослини находяться в стані анабіозу, все ж має місце обмін речовин і ростові процеси, внаслідок яких утворюються бруньки на кореневій системі та в пазухах міжвузлів зимуючої розетки. На контролі без осіннього підживлення їх кількість з 4-5 збільшувалась до весни до 11-12 шт. на рослину, при внесенні Р60К60 - с 4-7 до 14-17 шт. При цьому помітно збільшувалась і суха маса коренів - перед входом в зиму на 3,20 г в шарі 0,15 см на 1 рослину, весною - на 2,13 г. Все це є важливим аргументом на користь осіннього підживлення фосфорно-калійними туками.

Весняне підживлення люцерни фосфорно-калійними добривами забезпечило приріст урожайності повітряно-сухої маси (в порівнянні до контролю) на 21,7-36,4%.

Внесення дози добрив Р60К60 у два прийоми - восени і весною не мало переваг перед одноразовим осіннім підживленням повною дозою - урожайність повітряно-су-хоТ маси становила 38,3 ц/ra та 41,3 ц/га відповідно.

Таким чином, при вирощуванні люцерни на зелену месу а умовах західного Лісостепу України для створення оптимальних умов, що сприяють успішній перезимівлі рослин люцерни, а отже - закладанню високопродуктивного травостою після весняного відростання, що забезпечує високу стабільну урожайність зеленої маси необхідно підживлення фосфорно-калійними добривами проводити восени після зняття отави, доза добрив - Р60К60.


^ Вплив строків внесення фосфорно-калійного добрива при підживленні люцерни та її продуктивність в першому укосі (ц/гa повітряно-сухої маси)


Варіант

Врожайність

Приріст

2006

2007

середня

ц/га

%

Без добрив

Р60К80 восени після зняття отави

Р60К80 восени по мерзлому грунті

Р60К80 весною по тало-мерзлому грунті

Те ж під боронування

Р60К80 восени після зняття отави і весною під боронування

НСР0.95

М, %

25,1


39,5


33.1


30.6

34,5


36.9 2,84 2,66

20,3


43.2


36,1


34,4 30,3


39,7 3,00 2,62

26 7


41,3


34.6


32,5 36 4


383

0


14.6


7,9


5,8 9,7


11,6

-


54,7


29.4


21,4

36,4


43,3
16.03.12
еще рефераты
Еще работы по разное