Реферат: Реферат метод дослідження аналіз хімічного та бактеріального складу води після експериментальних досліджень впливу гідрокавітації на воду


25-011-07УДК 504; 504.75; 574 ДРНТІ 87


Дослідження впливу гідрокавітації на властивості води та її знезараження з розробкою конструкцій вібраційного обладнання


Гордєєв Анатолій Іванович, Карачун Віталій Яковлевич, Хмельницький національний університет, доцент кафедри технології машинобудування, кандидат технічних наук; помічник ректора з організаційних питань відповідно, телефон: (8-0382) 72-89-44.

Ключові слова: вода, гідрокавітація, властивості води знезараження, вібраційне обладнання, хімічне і бактеріальне забруднення, екологія, методи активації води, каватаційно- комунікативна дія, ударна хвиля, механічна дізентеграція, електричне та магнітне поле, дегазація, вакуумування.

РЕФЕРАТ

Метод дослідження - аналіз хімічного та бактеріального складу води після експериментальних досліджень впливу гідрокавітації на воду.

Проведено дослідження впливу на склад води гідрокавітаціїї, яка виникає при зворотньо-поступальному руху рідини крізь насадок із гострими крайками, з ціллю створення вібраційного обладнання резонасного типу.

Досліджувалась зміна у воді з часом обробки гідрокавітацією слідуючих величин: жорсткості, окислюваності, біологічної потреби в кисню, вміст азоту та нітратів, заліза, бактеріальний склад.

Розроблена орігінальна експериментальна вібраційна установка, з можливістю регулювання аплітуди та частоти коливань, визначено параметри режимів роботи привода у резонансному режимі.

Розроблені конструкції резонасних вібраційних установок для впливу на склад води та її знезараження їз невеликимі енерговитратами.

Результати рекомендовані для технології підготовки стічних та промислових вод для подальшої переробки з ціллю зміни їх властивостей та зменшеня ступея бактеріального зараження.


ОПИС ПРОЕКТУ


Мета проекту - визначення впливу гідрокавітації на властивості води та її знезараження з розробкою конструкцій вібраційного обладнання.

Вода - одне з найбільпих багатств у житті людини. Вона широко застосовується в різних галузях життєдіяльності. Оргаїізм людини на 70 - 80 % складається з води, це саме можна сказати і про тваринний та рослинний світ. Вона в повсякденному житті людини використовується для пиття, приготування їжі, задоволення санітарно-гігієнічних потреб.

Забезпечення водою населення України в повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води водних об'єктів. Якість води більшості з них за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна. Найгостріший екологічний стан спостерігається в басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця, річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, де якість води класифікується як дуже брудна.

Основними причинами забруднення поверхневих вод України є: скид неочищених та не досить очищених комунально - побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації; надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь; ерозія грунтів на водозабірній площі. Нині розроблено багато технологій очищення будь-яких стічних вод промисловості і комунального господарства. На превеликий жаль, більшість із них освоюються надзвичайно повільно або і зовсім не освоюються. Використання в промисловості різних методів активації води і водних розчинів становить значний інтерес і здобуває істотне народногосподарське значення. Особливе наукове і практичне значення мають питання вибору й оцінки методів активації, вивчення механізму фізичних процесів активації води. Активацію води та водних розчинів можна проводити різними способами: кавітаціно-кумулятивною дією і ударними хвилями, механічною дізентеграцією, дією електричного або магнітного поля, дегазацієй або вакуумуванням та інш. Багато методів очищення, насамперед пов'язане з хімічними та біологічними методами очистки. Хімічні методи використовують хлорування в якості фундаментальної реакції. Хлорування забезпечує обеззаражування. Але хлориди, розкладаючись в воді, створюють хімічні радикали, які впливають на здоров'я людини. Механічні та фізичні (накладення на потік рідини магнітних полів) способи очистки води вільні від цих недоліків тому механічні способи очистки води є дуже перспективними. Найбільший технологічний інтерес становлять гідродинамічні (ГД) кавітаційні пристрої, в яких в потоці оброблюваної рідини утворюється місцеве просторове зниження тиску і розвивається гідродинамічна кавітація за рахунок різкої зміни геометрії течії рідини. Енергія для збудження кавітації підводиться безпосередньо технологічним потоком рідини (ГД пристрою статичного типу), або кавітатором, який обертається (ГД пристрої динамічного типу).

Проаналізувавши переваги та недоліки різних кавітаційних пристроїв, запропоновано провести ряд досліджень по активації води на вібраційному обладнанні створеному на базі гідропульсатора застосовуючи гідрокавітаційний режим.

Авторами запропонований спосіб утворення пульсуючих струменів рідини, в якому використовується зворотно-поступальний рух рідини через насадок з гострими крайками на вході. При цьому на виході з насадка гідропульсатора отримується пульсуючий струмінь рідини з включеннями газових пухирців, що виділяються з рідини внаслідок кавітаційних явищ.

В результаті експериментальних досліджень впливу гідрокавітації при вібраційних коливаннях рідини встановлено зменшення біохімічного споживання кисню, що говорить про активацію процесів бродігня біологічних часток у воді, зменшення жорсткості води та вмісту заліза, підвищення окислювальної здатності води, зменшення кількості колоній бактерій різних видів в десятки разів.

На основі проведених досліджень розроблено ряд технологічного вібраційного обладнання для зміни властивостей води та її знезараження, захищенних патентами України.

Запропонована технологія вібраційної гідрокавітаційної обробки води може бути застосована на підприємствах сільського господарства для попередньої очистки та знезараження фекальних вод, для прискорення процесів бродіння у водоймах-відстойниках. Запропоноване обладнання можливо встановлювати у лінії підготовки води для тепломереж з ціллю зменшення солевого складу (зменшення жорсткості при випаданні в осадок сполук кальцію та магнію).

17.03.12
еще рефераты
Еще работы по разное