Реферат: Луцький Державний Технічний Університет Кафедра економіки та підприємництва реферат


Бізнес-план створення фірми фото послуг „Фуджі фото сервіс


Міністерство освіти і науки України

Луцький Державний Технічний Університет

Кафедра економіки та підприємництва

Реферат

з дисципліни “Основи бізнесу”

на тему:

“Бізнес-план створення фірми фото послуг „Фуджі фото сервіс”

Виконав: ст. гр. ФН-32

Зімич А.В.

Перевірив: викладач

Семенченко Л.В.

Луцьк 2002

Зміст

Анотація

Резюме

1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2 АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ

^ 3 ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Товари і послуги

3.2. Приміщення й устаткування

4 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

4.1. Місцезнаходження фірми

4.2. Опис виробничого процесу

4.3. Необхідне устаткування і виробнича потужність

4.4. Постачальники і ціни на сировину й устаткування

4.5. Оцінка можливих витрат виробництва

^ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

5.1. Форма власності і структура фірми

5.2. Організаційна структура керування фірмою

5.3. Робоча сила, не зв'язана з керуванням. Кадрова політика фірми

^ 6 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

6.1. Визначення точки беззбитковості

6.2. Джерела і використання коштів

7 ОЦІНКА РИЗИКУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХУВАННЯ

Анотація

Об’єктом дослідження даної роботи є бізнес-план створення фірми, що спеціалізуватиметься на наданні фотопослуг.

Метою роботи є:

Ознайомлення з ситуацією на ринку фотопослуг;

Ознайомлення з інвестиційним проектом;

Робота по складанню виробничого плану;

Розробка маркетингового плану – майбутніх дій на ринку;

Робота по розробці організаційного плану;

Розробка фінансового плану.

Результатом реферату є план майбутніх дій по завоювання визначеного сегменту ринку фотопослуг.

Резюме

Мета бізнесу. Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг фотодруку, редагування і відновлення фотознімків і продажу супутніх товарів. У виробництві планується використовувати машину для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок "Frontіer", що забезпечує високу продуктивність друку – 5 тис. фотознімків у годину, дозволяє працювати як з цифровими файлами, так і з фотоплівками і забезпечує висока якість фотознімків. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 5,5 років, (у тому числі 6 місяців – підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в перший рік – 21 чоловік ( до кінця 6-го року – 45 чоловік). Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 954 тис. грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6000 тис. грн. Необхідна виробнича площа – 80 кв. метрів, приміщення під офіс і торговий зал – 120 кв. метрів. Приміщення планується узяти під оренду.

Можливості бізнесу і стратегія реалізації. В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фотофірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користатися популярністю, тому що фотографії стали невід'ємною частиною життя будь-якої родини. Потенційними споживачами фірми є як постійно проживаюче населення міста Житомира, так і гості міста. Цільовим сегментом для фірми є всі родини і самотні люди, крім пенсіонерів. Потенційна місткість ринку складе 541 тис. плівок у рік – попит на фотоплівку і проявлення, 19476 тис. у рік на печатку фотознімків, а також близько 8,5 тис. фотоапаратів у рік (вважаючи, що кожна десята родина буде купувати раз у рік новий фотоапарат). Крім того, послуги цифрового друку, ринок яких перебуває в стадії формування, будуть користатися великим попитом з ростом добробуту населення. Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10%, що приблизно дорівнює 584,28 тис. фотознімків у рік.

Конкурентні переваги. В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами і достатньо сформувався. У даний момент на ринку м. Житомира працюють близько 10 фірм, що надають фотопослуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 2-3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фотофірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати знімки високої якості. Крім того, у Житомирі не існує великого спеціалізованого центра по наданню комплексних недорогих фотопослуг, дуже малий асортимент фототоварів.

Основними конкурентними перевагами даного проекту є:

використання нового високопродуктивного обладнання;

обладнання великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрової печатки;

основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

зниження витрат за рахунок високої продуктивності устаткування, підвищення якості обслуговування, зниження цін, більш повного задоволення споживачів за рахунок розширення спектра послуг і введення гнучкої системи знижок.

Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту складають 972,23 тис. грн. (176,8 тис. доларів США), у тому числі власні кошти ініціаторів проекту 312,23 тис. грн. Іншу суму планується одержати шляхом придбання машини для проявлення і друкування фотознімків (120 тис. доларів США) по лізингу. Лізингові платежі будуть здійснюватися щорічно. Бажана сума оплати послуг лізингу складає 50% від вартості устаткування (60 тис. доларів США).

Строк окупності проекту, розрахований шляхом визначення чистої поточної вартості наростаючим підсумком, складає 2,5 роки. При розрахунках була використана прогнозована реальна ставка відсотка по кредитах – 22% річних.

Прогнозовані фінансові результати. Чистий прибуток за п'ять з половиною років складе 3358 тис. грн. (611 тис. доларів США за курсом 5,5 грн. за 1 долар), при цьому середня рентабельність активів складе 201,75%.

Бажана організаційно-правова форма реалізації проекту – товариство з обмеженою відповідальністю.

Коротка характеристика підприємства

1.1. Повна та скорочена назва підприємства: ТзОВ “Фуджі фото сервіс”.

1.2. Юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Л. Українки (Центр побутового обслуговування). Банківські реквізити: розрахунковий рахунок – 1231910034063 у Житомирському відділення регіональному управлінні “Правекс-банку” України. МФО – 503456, телефон: 22-72-99, факс: 22-72-99.

1.3. Код: за ЗКПО 32371556.

1.4. Номер та дата державної реєстрації: ТзОВ “Фуджі фото сервіс” є новоствореним малим підприємством, яке діє на основі державної реєстрації №228.

1.5. Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю, засноване на приватній власності, у якому засновники мають право розпоряджатися рухомим та нерухомим майном підприємства в межах частки, затвердженої в установчому договорі підприємства. У разі невдачі засновник несе повну відповідальність за стан підприємства.

1.6. Засновники: Петров А. В., Сидорова М.В., Іванов О.В.

1.7. Структура управління:

Вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно до розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Установчі збори здійснюють нагляд і контроль за діяльністю підприємства.

1.9. Спеціалізація діяльності:

Фотопослуги.

1.10. Керівники підприємства та їх службові телефони:

Директор ТзОВ “Фуджі фото сервіс” – Петров А.В., тел. 22-92-77;

Технічний директор – Сидорова М.В., тел. 22-92-78.

Аналіз ситуації на ринку

В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фотофірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користатися популярністю, тому що фотографії стали невід'ємною частиною життя будь-якої родини.


Потенційними споживачами фірми є як постійно проживаюче населення міста так і гості міста. На кінець 1999 року в населення Житомирського регіону склало приблизно 390 тис. чоловік, з яких 94,7% проживає в містах. Динаміка приросту населення свідчить про неблагополучну демографічну ситуацію в регіоні: якщо в 1990 році загальний приріст населення (природний і міграційний) складав 7,2 тисяч чоловік, то з 1995 року він перемінився збитком. З усього населення міста користатися послугами фірми будуть, імовірніше всього, молодь і молоді родини, а також інше працездатне населення у віці до 50 років. Частка людей пенсійного віку – 21,3%, тоді як частка людей у працездатному віці дуже велика і складає 61,2%, тобто більш половини населення регіону. Таким чином, цільовим сегментом для фірми є всі родини і самотні, крім пенсіонерів. Виходячи з цього, можна приблизно визначити місткість ринку послуг проявлення і друку фотографій. У місті проживає приблизно 110 тис. родин і близько 25 тис. чоловік самотніх, 27% – пенсіонери. Якщо одна родина (крім пенсіонерів) знімає і друкує біля 4-х 36-кадрових плівок плюс у літній період 200 тис. плівок (300 тис. чоловік, якщо родина складає 3 чоловіки, що проявляють і друкують по 2 плівки), то потенційна місткість ринку складе 541 тис. плівок у рік – попит на фотоплівку і проявлення, 19476 тис. у рік на друк фотознімків, а також близько 8,5 тис. фотоапаратів у рік (вважаючи, що кожна десята родина буде купувати раз у рік новий фотоапарат). Крім того, послуги цифрового друку, поки користуються невеликим попитом, але з ростом добробуту будуть користатися значним попитом у населення. Припускаючи, що в зв'язку з низьким рівнем доходів населення лише близько 30% потенційних споживачів зможуть дозволити собі користатися фотопослугами, потенційний обсяг продажів фотознімків складе близько 5 842 тис. у рік. З огляду на, те що в останні роки спостерігаються негативні тенденції приросту населення і зміни у віковій і соціальній структурі населення для прогнозування обсягів попиту необхідно щорічно відслідковувати демографічні і соціальні процеси в місті.

В даний час на ринку фотопослуг у місті працюють десять фірм, що надають послуги по проявленню і друку фотоплівок, послуги фотосалонів (2-3 фірми), послуги цифрового реставрування, редагування і печатки фотографій (1 фірма).

Для оцінки порівняльних переваг фірм-конкурентів можна використовувати метод сегментації ринків по основних конкурентах.

Цю інформацію зручно представити у вигляді таблиці:

Фактори

конкурентноспроможності Фуджі фото сервіс Головні конкуренти


Кодак плюс Фуджі Колор Коніка Колор

Товари


1.1 Якість 4 4 2 3

1.2 Асортимент 5 4 2 2

1.3 Рівень післяпродажного обслуговування 5 4 3 3

1.4 Гарантійний термін 5 4 4 4

Послуги


2.1. Якість 5 5 3 4

2.2.Час виконання замовлень 5 5 4 4

2.3. Асортимент 5 4 3 3

2.4. Рівень обслуговування 5 4 2 3

Ціна


2.1 Продажна 5 3 3 3

2.2 Процент снижки з ціни 5 2 2 2

Просування товару на ринку


4.1 Реклама 5 4 0 3

4.2 Індивіуальний продаж:


4.2.1 стимулювання споживачів 5 3 2 1

4.2.2 Особистий продаж 5 3 2 2

4.2.3 Показ зразків товару 5 5 4 2

4.2.4 Підготовка персоналу збутових служб 4 4 3 2

Загальна кількість балів 73 58 39 41


Таблиця, що наведена вище, була отримана шляхом узагальнення думок трьох експертів, у якості яких виступали економіст – маркетолог створюваного підприємства; генеральний Директор аудиторської фірми; головний фахівець інвестиційного відділу комерційного банку. Кожен фактор у таблиці одержав оцінку від 0 (найбільш слабкі позиції) до 5 (домінуючі позиції). Оцінки проставлялися в кожному зі стовпців таблиці, а потім сумувалися. З приведеної таблиці видно, що найбільш сильним конкурентом буде виступати фірма „Кодак плюс”, хоча інтегральна оцінка проектованої фірми вище, що зв'язано з передбачуваним введенням знижок на продукцію, підвищенням рівня обслуговування і продажем дорогих товарів на виплат. Слабкими сторонами проектованої фірми є слабке охоплення ринку, недостатність досвіду роботи і більш низька норма прибутку за рахунок більш низьких цін.

У таблиці представлені найбільш серйозні конкуренти, що займають значні частки ринку збуту. Відповідно до експертних оцінок фірми "Кодак плюс" і "Фуджі Колор" займають близько 40% ринку збуту. Таким чином, у даній ситуації ринок фотопослуг можна охарактеризувати як ринок олігополії, тому що на ринку існують лише кілька великих фірм-лідерів. Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і підвищенні рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширенню обсягу продажів.

Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10%, що приблизно дорівнює 584,28 тис. фотознімків у рік.

Опис інвестиційного проекту

2.1. Товари і послуги

Фірма планує надавати наступні послуги:

1. Проявлення фотоплівок;

2. Друк фотознімків розміром від 2х3 см до 30х45 см, як з цифрових, так і зі звичайних фотокамер;

3. Друк фотознімків з відеокасет і цифрових відеокамер;

4. Реставрація і редагування фотознімків, розробка листівок, запрошень, віньєток, візиток і т.д.;

5. Виготовлення візиток, бейджів, віньєток, листівок, календарів і т.д.;

6. Зйомка у фотостудії;

7. Продаж супутніх товарів (фотоапаратів, фотоальбомів, фотоплівок, батарейок і т.д.).

Планується також надання сервісних послуг: гарантійне обслуговування фотоапаратів, продаж на виплат і замовлення дорогих фототоварів по каталогу. На сьогоднішній день на ринку працюють фірми, що надають аналогічні послуги, однак, основними недоліками конкурентних товарів і послуг є стабільно високі ціни на супутні товари, а також низька якість продукції. Основними перевагами проектованої фірми є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту послуг. Проектується устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку.

2.2. Приміщення й устаткування

Проектується використання наступного виробничого устаткування:

Машина для проявлення плівок і печатки фотографій Frontіer 525;

Касовий апарат Mіnі 600;

4 комп'ютери Pentіum ІІІ;

фотокамера й устаткування для фотосалону;

принтер;

кондиціонер;

меблі.

Необхідна виробнича площа – 80 кв. метрів, приміщення під офіс і торговий зал – 120 кв. метрів. Приміщення планується взяти в оренду.

Виробничий план

3.1. Місцезнаходження фірми

Специфіка діяльності в сфері надання фотопослуг вимагає особливої уваги до місця розташування майбутньої фірми. Для фотоцентра необхідно, щоб його місце розташування було як можна більш зручним для жителів міста – його потенційних клієнтів. У той же час, необхідно враховувати також і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування фотоцентра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.

Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде центр міста – Центр побутового обслуговування, що знаходиться поблизу Торгівельного центру. Недоліком такого розміщення є безпосередня близькість від конкурентів. Передбачається взяти приміщення розміром 200 кв. метрів в оренду. Договір оренди передбачає виконання капітального ремонту приміщення і зовнішнього ремонту будинку на суму 30 тис. доларів США і щомісячну орендну плату в розмірі 1000 гривень. Договір укладається терміном на 20 років. Крім того, планується взяти під оренду склад по вулиці Хлібній площею 50 кв. метрів.

3.2. Опис виробничого процесу

Виробничий процес друку фотознімків складається з наступних операцій:

Прийом замовлення (2 хв);

Проявлення фотоплівки (13 хв);

Друк фотознімків (в залежності від кількості, з розрахунку 0,02 хв на фотознімок);

Контроль якості, оформлення і видача замовлень (5 хв).

Зйомка у фотосалоні займає від 7 до 20 хв в залежності від кількості і складності зйомки. Послуги цифрового друку в залежності від складності можуть займати від 10 хв. до декількох годин.

Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко скласти єдину схему технологічного процесу.

3.3. Необхідне устаткування і виробнича потужність

Таблиця 3.1.

Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002.

Найменування обладнання Кількість одиниць Ціна за одиницю, у.о.

Основне устаткування:


Машина для проявки фотоплівок і друку фотокарток Frontier 525 1 120000

комп’ютер Pentium III 2 1600

Фотокамера та устаткування для фотосалону 1 1000

Слайд – сканер 2 5000

Допоміжне устаткування:


принтер 1 150

кондиціонер 1 600

меблі

5000

Касовий апарат Mini 600 1 100

комп’ютер 1 1200

РАЗОМ, вартість основного та виробничого устаткування

=120000+1600*2+1000+5000*2+150+600+5000+1*100+1*1200 141250


3.4. Постачальники і ціни на сировину й устаткування

Проектується, що основними постачальниками видаткових матеріалів і супутніх товарів будуть фірми:

1. Вест м.Вінниця;

2. Фотопринт м. Житомир;

3. Fujі м. Київ;

4. Kodak м. Київ;

5. Konіca м. Київ.

Фірми, розташовані в місті Києві будуть поставляти супутні товари (фотоапарати, фотоплівки, фотоальбоми, рамки і т.д.). фірми в Житомирі та Вінниці будуть поставляти основні видаткові матеріали для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок. Так як видаткові матеріали і фото аксесуари виробляються за рубежем, то ціни на них залежать від курсу долара стосовно національної валюти, зважаючи на це в системі керування запасами варто передбачити зміну нормативу запасів в залежності від очікуваного підвищення (зниження) курсу долара стосовно гривні. Планується, що постачання видаткових матеріалів, фотоапаратів і іншої фотопродукції будуть здійснюватися один раз на місяць. Виходячи з інтервалу між постачаннями розраховується поточні, страхові і транспортні норми запасів. Середня норма запасів для підприємства встановлюється в розмірі 11 днів.

3.5. Оцінка можливих витрат виробництва

З метою спрощення розрахунків вся продукція фірми була умовно поділена на чотири групи: фотознімки, фотоплівки, фотоапарати й інша продукція. До групи "фотознімки" відносяться всі види фотографій всіх форматів, що умовно зведені до одному – 10 х 15 см за ціною 0,8 грн. за знімок. За основну калькуляційну одиницю в групі "фотоплівки" була взята плівка марки "Konіca" 200 одиниць чутливості 36 кадрів. Основною калькуляційною одиницею в групі "фотоапарати" є фотоапарат "Samsung" FІNO 20S. До інших товарів відносяться всі види послуг цифрового друку. Собівартість кожного конкретного виду продукції розраховується шляхом коректування собівартості групи на конкретні споживчі і технічні характеристики кожної одиниці.

Витрата матеріалів розраховувалася виходячи з норм витрат по технічній документації. Заробітна плата розраховувалася виходячи з відрядних і погодинних ставок персоналу (див. розділ 5). Річні накладні витрати на даний вид продукції визначалися шляхом віднесення частки витрат, обумовленої відповідно до частки річного фонду оплати праці по даному виді продукції в загальному річному фонді оплати праці. Накладні витрати на одиницю продукції визначалися шляхом розподілу загальної суми накладних витрат на плановий обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні.

Розрахунки проводилися виходячи із середніх цін на матеріали і товари у передбачуваних постачальників на момент розробки бізнес-плану в умовних одиницях (доларах США) і перераховувалися в гривні за поточним курсом – 5,5 грн. за 1 долар США.

Таблиця 3.3.

Калькуляція собівартості фотознімків.

Статті затрат роки

2002 2003 2004 2005 2006

Затрати на одиницю, грн

папір 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Хімічні складники 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

конверт 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Всього,затрати на матеріали 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

електроенергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заробітна плата 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

відрахування 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Разом, технологічна собівартість 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

накладні витрати 0,29 0,09 0,06 0,05 0,04

разом витрат 0,65 0,44 0,42 0,42 0,42

прибуток 0,07 0,19 0,17 0,15 0,13

ціна без ПДВ 0,71 0,64 0,59 0,56 0,55

ПДВ 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05

ціна 0,80 0,71 0,65 0,62 0,60

Таблиця 3.4. – Калькуляція собівартості фотоплівки.

Статті витрат роки

2002 2003 2004 2005 2006

Витрати на одиницю, грн

матеріали 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76

ТЗВ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

зарплата 0,09 0,04 0,06 0,05 0,06

Накладні витрати 0,50 0,15 0,11 0,09 0,08

Разом витрат 8,41 8,01 7,98 7,95 7,95

прибуток 1,88 0,99 1,02 1,05 1,05

ціна без ПДВ 10,29 9,00 9,00 9,00 9,00

ПДВ 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

ціна 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80


Таблиця 3.5. – Калькуляція собівартості фотоапаратів.


Статті витрат роки

2002 2003 2004 2005 2006

Витрати на одиницю, грн

матеріали 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

ТЗВ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

зарплата 0,45 0,20 0,28 0,25 0,28

накладні витрати 2,40 0,74 0,52 0,41 0,36

разом витрат 112,91 110,99 110,85 110,71 110,70

прибуток 7,09 9,01 9,15 9,29 9,30

ціна без ПДВ 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

ПДВ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

ціна 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00


Таблиця 3.6. – Калькуляція собівартість інших послуг.


Статті витрат роки

2002 2003 2004 2005 2006

Витрати на одиницю, грн

матеріали 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

накладні витрати 2,82 0,86 0,61 0,49 0,42

зарплата 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Накладні витрати 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

разом 3,76 1,81 1,56 1,43 1,37

прибуток 0,47 2,43 2,68 2,80 2,87

ціна без ПДВ 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

ПДВ 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

Ціна 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


План маркетингу

Головною метою проектованого підприємства є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія по наданню послуг більш високої якості і більш низьким цінам, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу фірми. Головними конкурентними перевагами даного проекту є: використання нового високопродуктивного обладнання, що дозволить підвищити якість і знизити вартість наданих послуг; устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку; введення системи накопичувальних знижок і індивідуального підходу до потреб кожного клієнта.

Виходячи з цілей і стратегії маркетингу, а також з урахуванням сезонного характеру попиту і його високої еластичності в зимовий період часу і більш низької еластичності в літній період часу, установлення цін буде здійснюватися методом "витрати плюс прибуток", з урахуванням величини очікуваного попиту і поводження конкурентів. З метою розширення ринку збуту і стимулювання попиту на товари і послуги планується встановлення мінімальних надбавок у ціні на фотоапарати (у межах 5% до повної собівартості), а також продаж дорогих фотоапаратів постійним клієнтам на виплат. Ціни на фотоплівку і фотоаксесуари будуть розраховуватися виходячи з рівня попиту і витрат та цільового прибутку. Головним елементом цінової політики фірми має стати введення комп'ютерного обліку всіх клієнтів фірми з метою надання накопичувальних знижок з ціни. Це дозволить залучати і зберігати постійних клієнтів та стабілізувати обсяг попиту.

Післяпродажне обслуговування клієнтів буде включати гарантійне обслуговування фототоварів, що продаються.

Для досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію з метою ознайомлення споживачів із продукцією фірми і цінами на неї.

Таблиця 4.1. – Прогноз обсягу продажу, тис. шт.

2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4


Ріст ринку у процентах до попереднього періоду Максимальній 30 50 100 50 21 19 17 16

Середній 15 35 85 35 17 14 13 11

Мінімальний 10 30 80 30 10 0 0 0

доля ринку, % Максимальна 5 7 10 11 30 50 80 100

Середня 3 5 9 10 20 30 40 50

Мінімальна 1 2 5 8 10 15 17 18

прогнозує мий об’єм продаж фотоплівок Максимальный 1,99 3,22 6,12 1,68 58,86 96,38 152,14 188,24

Середній 1,29 2,52 6,21 1,31 37,87 55,65 73,04 90,17

Мінімальний 0,40 0,94 3,25 0,87 17,92 24,16 27,38 28,99

прогнозуємий об’єм продажу фотознимків Максимальний 71,66 115,76 220,49 60,63 2119,09 3469,88 5477,13 6777,03

Середній 46,34 90,67 223,65 47,01 1363,37 2003,31 2629,35 3246,11

Мінімальний 14,28 33,76 116,86 31,16 838,88 669,06 985,70 1043,61

прогнозуємий об’єм продажу фотоапаратів Максимальний 0,10 0,17 0,32 0,09 3,20 5,34 8,54 10,68

Середній 0,07 0,13 0,33 0,07 1,98 2,91 3,83 4,72

Мінімальний 0,02 0,05 0,17 0,05 0,90 0,90 1,02 1,08


Дані про ріст ринку були визначені шляхом побудови 3-х сценаріїв: ріст ринку по максимальному варіанту розраховувався виходячи з незмінності чисельності населення, збільшення частки покупців у загальній чисельності населення з 30 до 50%. Середній варіант передбачає незмінність чисельності населення і збільшення частки покупців у загальному числі покупців з 30 до 50%. Мінімальний варіант передбачає збереження всіх пропорцій (числа пенсіонерів і частки покупців у загальній чисельності населення) і зміна чисельності населення відповідно до намітившихся тенденцій. Прогнозування чисельності населення розраховувалося за допомогою методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції. У результаті обчислень було отримане рівняння виду y = -4,3155 x + 9017, де y – чисельність населення, х – рік (коефіцієнт детермінації складає 95%). Статистичні дані про чисельність і структуру населення міста й опис потенційних покупців описані в розділі 2. Прогнозована частка ринку була визначена методом експертних оцінок. Таким чином, прогнозовані обсяги продажів можуть значно коливатися в залежності від соціально-економічних, демографічних і інших факторів. Побудова варіантного прогнозу дозволяє передбачити різні варіанти розвитку подій без використання складної математичної моделі.

Виходячи з того, що на ринку присутнє значне число конкурентів, і агресивна політика цін може привести до негативних наслідків, основною ідеєю стратегії ціноутворення фірми в області встановлення цін на фотознімки і послуги цифрового друку є поступове зниження цін на підставі накопичувальних знижок постійним клієнтам і незначне загальне зниження цін. Така стратегія буде сприяти залученню постійних клієнтів як за рахунок знижок, так і за рахунок високої якості обслуговування покупців.

Ціна на послуги для постійних клієнтів буде залишатися постійної, але в залежності від кількості надрукованих фотознімків будуть вводитися знижки. Крім того, будуть вироблятися знижки і загальні ціни для всіх споживачів. Планується також введення пільг для фотозйомки в салоні на документи для пенсіонерів, школярів і студентів.

Таблиця 4.2. – Система накопичувальних знижок.

Послуга Накопичу вальна кількість фотознімків

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Скидка, %

друк фотознімків 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

послуга цифрового друку 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

Витрати на маркетинг планується фінансувати за рахунок собівартості (10 тис. грн. щорічно) і за рахунок фонду розвитку виробництва (5% від щорічних відрахувань). План витрати засобів приводиться в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. – Бюджет маркетингу.

Показники, тис.грн. роки

2002 2003 2004 2005 2006

Надходження тис. грн доля, % тис. грн доля, % тис. грн доля, % тис. грн доля, % тис. грн доля, %

за рахунок собівартості продукції 10,00 84,37 10,00 25,91 10,00 21,43 10,00 17,75 10,00 15,51

з фонду розвитку виробництва 1,85 15,63 28,60 74,09 36,66 78,57 46,35 82,25 54,48 84,49

РАЗОМ, надходжень 11,85 100,00 38,60 100,00 46,66 100,00 56,35 100,00 64,48 100,00

Витрати на маркетинг:


реклама 8,30 70,00 13,51 35,00 9,33 20,00 8,45 15,00 9,67 15,00

маркетингові дослідження 1,19 10,00 5,79 15,00 9,33 20,00 14,09 25,00 16,12 25,00

розробка нових послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 15,00 8,45 15,00 9,67 15,00

мироприємства „Паблік Рилейшнз”

0,00 0,00 3,86 10,00 9,33 20,00 11,27 20,00 12,90 20,00

Новорічні подарунки постійним клієнтам 2,37 20,00 7,72 20,00 7,00 15,00 8,45 15,00 9,67 15,00

Конкурси 0,00 0,00 3,86 10,00 2,33 5,00 2,82 5,00 3,22 5,00

Підвищення якості обслуговування клієнтів 0,00 0,00 3,86 10,00 2,33 5,00 2,82 5,00 3,22 5,00

^ РАЗОМ ВИДАТКІВ 11,85 100,00 38,60 100,00 46,66 100,00 56,35 100,00 64,48 100,00


Організаційний план

5.1. Форма власності і структура фірми

Виходячи з потреби в капіталі й умов створення приватних підприємств і господарчих товариств в Україні, регульованих законами України "Про підприємства" і "Про господарчі товариства", найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю. Надалі з метою морального і матеріального стимулювання працівників планується перетворення підприємства в Закрите акціонерне товариство.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до установчого договору виступають:

Петров А. В. – 45% від суми заявленого статутного фонду;

Сидорова М.В. – 20% від суми заявленого статутного фонду;

Іванов О.В. – 35% від суми заявленого статутного фонду.

Петров А.В. і Іванов О.В. мають вищу технічну освіту і значний досвід роботи у фотофірмі, Сидорова М.В. має вищу економічну освіту. Таким чином, така стратегія створення фірми дозволить на першому етапі її існування забезпечити їй ефективне керування і контроль над діяльністю.

Структурні підрозділи фірми:

Головний офіс і торговий павільйон;

Склад.

До 2004 року планується відкрити додатковий пункт прийому фотознімків в Центральному універмазі, а до 2005 року – пункт прийому замовлень в ЖІТІ та Агроекологічній академії.

5.2. Організаційна структура керування фірмою

Планується наступна схема керування фірмою:

Схема 1. – Організаційна структура керування підприємством.

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками – функціональні взаємозв'язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:

1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій економіста – маркетолога відносяться:

1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій головного бухгалтера відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Таблиця 5.2.

Штатний розклад адміністративно-управлінського персоналу.

Посада

оклад, грн. річний ФОП, грн. Відрахування, грн.

Генеральний директор 1 900 10800 4050

Технічний директор 1 800 9600 3600

Економіст – маркетолог 1 800 9600 3600

Головний бухгалтер 1 750 9000 3375

Консультант 3 500 6000 2250

Фотограф 2 550 6600 2475

Оператор 1 173 2076 778,5

Прибиральниця 2 150 1800 675

РАЗОМ 12

55476 20803,5


5.3. Робоча сила, не зв'язана з керуванням. Кадрова політика фірми

Так як проектоване підприємства відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період (із травня по жовтень) з 9.00 до 21.00. Таким чином, відповідно до вимог „Кодексу законів про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день, без перерв. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики устаткування. Режим роботи фотографа – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – з 9 до 18 ч з перервою на обід, п'ять днів у тиждень.

Устаткування і характер роботи обумовлює наступні кваліфікаційні вимоги до працівників:

Касири – освіта середня спеціальна чи вища з досвідом роботи в сфері обслуговування, вміння працювати з касовими апаратами.

Оператори – освіта вища технічна чи середня спеціальна, вміння працювати на персональному комп'ютері, бажано досвід роботи у фотофірмах.

Найом співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.

Відповідно до норм витрат часу на друк фотознімків і плановим обсягом продажу планується наступна чисельність працівників.

Таблиця 5.2.

Планова трудомісткість виробництва продукції.

№ Наймен.показника роки


2002 2003 2004 2005 2006


1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт


1. Плановий об’єм реалізації, шт:

фотознімків

фотоплівок

46340

1290

90670

2520

223650

6210

47010

1310

1363370

37870

2003310

55650

2629350

73040

3246110

90170

2. Середня кількість замовлень 2370 4635 11430 2405 69683 102393 134390 165913

3. Витрати часу касира на обслуговування, год. 182 309 500,06 105,23 3048,64 4479,7 5879,56 7558,70

4. Витрати часу на друк фотознімків, год. 46,3 90,67 223,65 47,01 1363,37 2003,31 2629,35 3246,11


Таблиця 5.3.

Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на один робітника.п/п Найменування показника дні години В % від номінального фонду роб.часу

1. Плановий номінальний фонд робочого часу для робочих, працюючих позмінно 163 1650 100

2. Цілодобові втрати:


2.1. Чергова відпустка 12 120 7,2

2.2. Лікарняні 3 30 1,8

3. Внутрішньо змінні втрати:


3.1. Плановий ремонт і профілактика обладнання 6 60 3,6

4. РАЗОМ, втрат 21 210 12,7

5. Ефективний фонд робочого часу 142 1440 87,3


Таблиця 5.4.

Планова чисельність працюючих.

№ Найменування показника роки


2002 2003 2004 2005 2006


1 квартал 2 квартал 3

квартал 4 квартал


1. Явочна чисельність касирів на зміну 1 1 2 1 2 3 4 5

2. Явочна чисельність операторів 1 1 1 1 1 2 2 2

3. Середньосписочна чисельність касирів 2 3 6 3 5 7 10 12

4. Середньосписочна чисельність операторів 2 3 3 2 3 5 5 5

5. Середньосписочна чисельність операторів цифрового друку 1 2 3 1 5 6 7 9

РАЗОМ, середньосписочна чисельність 7 10 15 8 16 23 28 33


Планова явочна чисельність працівників визначалася виходячи з планової трудомісткості і номінального фонду робочого часу на одного робітника. Планова облікова чисельність робітників визначалася виходячи з трудомісткості й ефективного фонду робочого часу на одного робітника (номінального фонду за винятком втрат – див. таб. 6.3.).

Таблиця 5.5.

Штатний розпис персоналу, що працює по змінах на 2002 рік.

№ п/п Посада Середньоспис. кількість працівників Форма оплати праці

Відрядна розцінка на знімок, грн. Часова тарифна ставка, грн.

1. оператор 3 відрядна 0,08 12,35

2. Оператор цифрового друку 2 відрядна 0,5 29,70

3. касир 4 погодинна

3

РАЗОМ 9


Таким
еще рефераты
Еще работы по разное