Реферат: План Вступ Роль етики бізнесу у вирішенні соціальних проблем в економіці країни. Перші практики економічої етики: Г. Форд І
РЕФЕРАТ

З банківської справи


“ Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі”


План


Вступ

Роль етики бізнесу у вирішенні соціальних проблем в економіці країни.

Перші практики економічої етики: Г.Форд і М.Вебер.

Стан етики бізнесу в економіці нашої країни.

Форми поведінки, яким в США даютьрізні етичні оцінки

Роль банкіра в ступені благополуччя всіх учас­ників економічних відносин.

Соціальна і юридична відповідаль­ність, як складова сучасної моделі бізнесу.

Висновок.Вступ


У нинішніх високодинамічних умо­вах розвитку цивілізації підприєм­ництво покликане враховувати людські та соціальні аспекти впливу бізнесу на працівників, споживачів, а також сприяти вирішенню проблем суспільства в цілому. Люди, як прави­ло, очікують від бізнесу не тільки ви­соких економічних результатів, а й істотних досягнень з точки зору соціальної мсти і соціальних інтересів. Підприємці повинні активно діяти в таких сферах, як захист довкілля, охо­рона здоров'я і суспільна безпека, гро­мадянські права, захист інтересів спо­живача тощо. Бізнес має бути соціаль­не відповідальним. Таке бачення йо­го ролі вельми актуальне в умовах України.
еще рефераты
Еще работы по разное