Реферат: Самостійна робота для студентів групи бс – 71 з курсу «Операції з пластиковими картками»


Самостійна робота для студентів групи БС – 71 з курсу «Операції з пластиковими картками»

За результатами самостійної роботи студент зобов’язаний представити реферат, в якому повно викладено питання для самостійної роботи по одній із тем курсу. Реферат має бути оформлений належним чином, містити вступ, основний текст з посиланням на літературу, практичні приклади по темі дослідження, власні висновки студента, список використаних джерел. Теми не повинні повторюватися.

Завдання банків з організації операцій з пластиков им и картками;

Здійснення електронних платежів за допомогою пластикових карток;

Нормативно-правова база роботи з платіжними картками;

Оцінка ефективності платіжних карток в систем і електронних платежів;

Призначення банківських платіжних карток;

Класифікація банківських платіжних карток за схемою розрахунків;

Призначення корпоративних платіжних карток;

Відмінність в дії механізму та наслідках розрахунків за магнітними та електронними пластиковими картками;

Принципи роботи мікропроцесорного чіпу платіжної картки;

Поняття та значення емісії платіжних карток для національних та міжнародних платіжних систем;

Порядок укладення договору про надання та використання платіжних карток: предмет договору, права та обов'язки клієнта та емітента;

Порядок зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб;

Основні положення договору про надання та використання платіжних карток;

Особливості відкриття карткового рахунку фізичним особам-підприємцям;

Права та обов'язки емітента платіжної картки;

Характеристика нормативної бази для емісії платіжних карток та проведення операцій з їх використанням у межах України;

Характеристика платіжних карток з дебетовою схемою розрахунку;

Правила укладання договору між еквайром іторговцем;

Порядок визначення прав та обов'язків еквайрата клієнтів.

Основні положення договору між еквайром та торговцем, та умови укладення договору;

Права та обов'язки довірених осіб клієнтів-фізичних та юридичних осіб;

Поняття „стоп-лист", характеристика та умови виникнення;

Спосіб авторизації та авторизаційний ліміт;

Порядок проведення сум за операціями, що опротестовані клієнтами, емітентами або платіжною системою;

Порядок вилучення платіжних карток з платіжної системи;

Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням платіжних карток;

Обов'язкові реквізити сліпу, квитанції платіжного терміналу, що складаються торговцями;

Обов'язкові реквізити сліпу, квитанції платіжного терміналу, що складаються в раз і здійснення операцій з видачі готівкових коштів у касах банків і пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків;

Характеристика, типи та форми документів за операціями із застосуванням платіжних карток в платіжних системах;

Операції держателів платіжних карток;

Обов'язкові реквізити чека банкомата;

Порядок проведення розрахунку із застосуванням пластиковоїкартки;

Поняття та функції реєстратора розрахункових операцій;

Алгоритм розгляду претензій клієнта емітенту платіжної картки;

Загальні умови організації та особливості здійснення міжбанківських розрахунків між членами платіжної системи;

Особливості вирішення нетипових ситуацій при розрахунках за операціями з
платіжним и карткам и.

Характеристика та алгоритм проведення міжбанківського переказу між банками- членам и платіжних систем;

Клірингова схема здійснення міжбанківських розрахунків між членами платіжних систем;

Функції розрахункового банку платіжної системи;

Функції принципового (асоційованого) члена платіжної системи;

Оцінка ефективності платіжних карток в систем і електронних платежів;

Характеристика технічних засобів, що використовуються в платіжній системі;

Методика визначення розмірів страхового фонду внутрішньодержавної платіжної системи;

Основні засади функціонування внутрішньодержавних платіжних систем;

Алгоритм криптографічного захисту інформації внутрішньодержавних платіжних систем;

Особливості створення та функціонування страхового фонду з покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками;

Порядок виведення з обігу платіжних карток;

Поняття та завдання реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

Порядок розроблення Положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила її діяльності;

Нормативно-правові база, що регулює здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток;

Порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем;

Орган, який здійснює контроль за діяльністю банків з виконання операцій емісії та еквайрінгу платіжних карток;

Особливості проведення контролю за використанням коштів із картрахунків;

Структура та основні характеристики ідентифікаційного номеру платіжної картки;

Напрямки розвитку ринку пластикових карток в Україні;

Основні тенденції карткової індустрії на ринку України;

Тенденції розвитку ринку карткових послуг в Україні;

Позитивні та негативні особливості розвитку ринку пластикових карток в Україні;

Характеристика елементів платіжних систем;

Характеристика основних учасників системи карткових рахунків;

Поняття та характеристика страхового депозиту, як важливого елементу платіжної системи.
еще рефераты
Еще работы по разное