Реферат: Назва реферату: Пристрій зварювального трансформатора Розділ


Назва реферату: Пристрій зварювального трансформатора
Розділ: Технічні науки

Пристрій зварювального трансформатора

ПРИСТРІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Зварювальний трансформатор перетворить перемінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для харчування зварювальної дуги. Трансформатор має сталевий сердечник (магнитопровод) і дві ізольовані обмотки Обметка, підключена до мережі, називається первинної, а обмотка, підключена до електродотримача і виріб, що зварюється, - вторинної. Для надійного запалювання дуги вторинна напруга зварювальних трансформаторів повинне бути не менш 60—65 В; напруга дуги при ручному зварюванні звичайно не перевищує 20—30 В.

Одним з найбільш розповсюджених джерел харчування перемінного струму є зварювальний трансформатор ТСК-500 (мал. 7) У нижній частині сердечника 1 знаходиться первинна обмотка 3, що складається з двох котушок, розташованих на двох стрижнях. Котушки первинної обмотки закріплені нерухомо. Вторинна обмотка 2, що також складається з двох котушок, розташована на значній відстані від первинної. Котушки як первинної, так і вторинної обмоток з'єднана паралельно Вторинна обмотка — рухлива і може переміщатися по сердечнику за допомогою гвинта 5, з яким вона зв'язана, і рукоятки 6, що знаходиться на кришці кожуха трансформатора.

Регулювання зварювального струму виробляється зміною відстані між первинною і вторинною обмотками. При обертанні рукоятки б по годинній стрілці вторинна обмотка наближається до первинного, магнітний потік розсіювання й індуктивний опір зменшуються, зварювальний струм зростає. При обертанні рукоятки проти вартовий стрілки вторинна обмотка віддаляється від первинної, магнітний потік розсіювання росте (індуктивний опір збільшується) і зварювальний струм зменшується Межі регулювання зварювального струму— 165—650 А. Послідовне з'єднання котушок первинної і вторинної обмоток дозволяє одержувати малі зварювальні струми з межами регулювання 40—165 А.

^ СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛІВ.

Система живлення дизелів має відповідати таким вимогам:

- створювати високий тиск упорскування палива в циліндр;

- дозувати порції палива відповідно до навантаження дизеля;

- впорскувати паливо в камеру згоряння в певний момент, протягом заданого проміжку часу із певною інтенсивністю;

- добре розпилювати й рівномірно розподіляти паливо по об'єму камери згоряння;

- забезпечувати початок упорскування й порції палива, що подаються насосом однаковими в усіх циліндрах;

- надійно фіксувати паливо перед його надходженням у насоси й форсунки.

Ці вимоги зумовлені тим, що на процес сумішоутворення в дизелі відводиться мало часу (близько 0,001с). Тому дуже важливо розпилити паливо на найдрібніші краплинки й рівномірно розподілити їх по всьому об'єму повітря в камері згоряння.

Паливо для дизелів має відповідати таким вимогам:

- добре прокачуватися, забезпечувати безперебійну роботу паливо подавальної апаратури;

- забезпечувати добре розпилювання сумішоутворення й випаровування, а також швидке самозаймання, повне згоряння та м'яку роботу без димлення, що залежить від його хімічного складу, який оцінюється установим тиском;

- не спричинювати підвищено нагар-й шлакоутворення на клапанах, поршневих кільцях, поршнях, закоксування розпилювача й звисання топки;

- не спричинювати корозії резервуарів, баків та деталей двигуна;

- бути стабільним під час транспортування й зберігання.

В'язкість - один із найважливіших показників якості дизельного палива. Від неї залежить однорідність складу робочої суміші, розпилюваність і випарність палива в циліндрі, надійність та довговічність паливної апаратури.

Паливо малої в'язкості добре розпилюється, випаровується й згоряє. Проте в цьому разі підвищується спрацьовування плунжерних пар паливного насоса що призводить до витікання палива через більші зазори. Якщо в'язкість висока, паливо погано розпилюється, погіршується процес згоряння, знижується економічність роботи та підвищується димність вихлопу дизеля.

До важливих експлуатаційних характеристик дизельного палива належить його низькотемпературні властивості, які характеризують рухливість палива за мінусових температур. У дизельному паливі містяться парафінові вуглеводні, які за високої температури перебувають у розчиненому стані, а в разі зниження її викристалізовуються. Низькотемпературні властивості оцінюються температурами помутніння й застигання.

Температурою помутніння називають температуру, за якої змінюється фазовий склад палива. При цьому паливо мутніє через виділення мікроскопічних пристроїв ходу й твердих вуглеводів.

Температурою застигання називають температуру, за якої паливо втрачає рухливість. До системи живлення дизелів відносимо:

- паливний бак;

- фільтри грубої та тонкої очистки палива;

- паливо проводи;

- паливний насос високого тиску;

- всережимний регулятор частоти обертання;

- автоматична муфта випередження впорскування палива;

- форсунка;

- підкачувальний насос.

Паливно підкачувальний насос 10 дизеля КамАЗ-740 засмоктує паливо з бака 1 крізь фільтри грубої 4 й тонкої 18 очистки паливопроводами низького тиску 2,7,11 і 13 паливо надходить до насоса високого тиску 12, який розміщено між рядами циліндрів. Відповідно до порядку роботи циліндрів дизеля насос 12 подає паливо паливопроводами 8 високого тиску до форсунок 6, розташованих в головках циліндрів форсунки розпилюють і впорскують паливо в камери згоряння. Паливопідкачувальний насос 10 подає до насоса 12 більше паливо, ніж потрібно для роботи дизеля. Тому надлишкове паливо, а з ним і повітря, що потрапило до системи, дренажними паливопроводами 17 і 20 відводяться з насоса і 12 і фільтра тонкої очистки 18 назад у паливний бак. Паливо, що просочилось крізь зазор між корпусом розпилювача та голкою форсунки заливається в бак паливопроводами 5, 15, і 21.

Паливний бак автомобіля КамАЗ місткістю 125, 170 або 250 л має заливну горловину, яку обладнано з висувною трубою із сітчастим фільтром. Горловина закривається герметичною кришкою. В нижній частині бака є кран для зливання відстою. Рівень палива можна контролювати за покажчиками, сигнали до якого надходять від реостатного датчика розташованого в баці.

Фільтр грубої очистки автомобіля КамАЗ, який попередньо очищає паливо, встановлено з лівого боку автомобіля на рамі. Фільтр складається з корпусу 7, стакана 2 фільтрувальної сітки 4, заспокоювача 3 й відбивача 5 для ущільнення між корпусом і стаканом ставиться кільце знизу в стакані 2 є змивальна пробка 1. паливо з бака надходить фільтр провідним штуцером і стікає в стакан . великі сторонні частинки й вода збираються в нижній частині стакана.

З верхньої частини паливо крізь фільтрувальну сітку 4 подається відвідним штуцером до паливопідкачувального насоса.

Фільтр тонкої очистки остаточного очищення палива переж його надходженням у насос високого тиску його встановлено в найвищій точці системи живлення для збирання й відведення в бак крізь спеціальний клапан-жиклер 10 повітря, що потрапило до системи разом із частиною палива Фільтр автомобіля КамАЗ складається з двох секцій, що мають спільни? корпус 1. До кожної секції входить ковпак 6 із привареним до ньогс стержнем 9 і паперовим фільтрувальний елемент 5. Знизу в стержень вкручено зливальну пробку 8. Ковпаки з'єднано з корпусом болтами 2 й ущільнено шайбами 3. У фільтрів є зливальний клапан, відрегульований на тиску 0,15 Мпа. Клапан регулюється добиранням регулювальних шайб, розташованих у середині клапана Розняггя фільтрів ущільнено прокладками.

Паливо проводи високого тиску між насосом високого тиску й форсунками виготовлено зі сталевих трубок, кінці яких мають конус і притиснуті накидними гайками через шайби до конусних гнізд штуцерів насоса й форсунок. Щоб запобіг™ помилкам паливпроводів унаслідок вібрації, їх кріплять скобками і кронштейнами.

Паливний насос високого тиску призначається для надавання в циліндри двигуна в певні моменти часу потрібних порцій палива. Цей насос найскладніший вузол системи живлення дизеля.

Паливний насос дизеля КамАЗ-740 складається з восьми однакових секцій відповідно до кількості циліндрів двигуна. До секцій входять корпус І, втулка 9 плунжера, плунжер 6, поворотна втулка 4, капітальний клапан 11, який штуцером 12 притиснутий до втулки плунжера. Під дією вала й пружини 5 плунжер здійснюється зворотно-поступальний рух.

Під час плунжера вниз в порожнині втулки виникає розрідження, й коли відкривається впускне вікно 2 порожнина заповнюється паливом. Під час руху плунжера вгору в над плунжерному просторі різко підвищує тиск й паливо крізь нагнітальний ковпак 4, що відкрився, подасться в паливопровід високого тиску. При цьому мінімальний зазор між втулкою ті плунжером дорівнює приблизно 1 мІкм, тиск подачі палива досягає 20 Мпа. Коли скісна кромка 5 плунжера відкриває відсічне вікно 1, тиск палива у втулці плунжера різко знизиться нагнітальний клапан 4 під дією пружини швидко закривається, й подача палива припиниться. Оскільки в цей момент плунжер ще рухається вгору, то паливо, яке витискається ним, крізь осьову 3 й радіальну просвердлини в плунжері перетікає у відсічне вікно 1, минаючи виточку на плунжері. Кількість палива, що подається секцією паливного насоса високого тиску до форсунки, регулюється повертанням плунжера, за допомогою зубчастої рейки 8 втулки 4 та повідка, що зв'язує їх. Обидві зубчасті рейки переміщуються вздовж корпуса насоса або регулятора частоти обертання колінчастого вала.

Залежно від кута повороту плунжера змінюється відстань, яку він проходить від моменту перекриття впускного вікна 2 до моменту відкриття скісною кромкою 5 відкісного вікна 1. У результаті змінюється тривалість впорскування, а отже, порція палива, що подається в циліндр. Для зупинки двигуна треба перекрити подачу палива. Для цього плунжер установлюють рейкою в таке положення, щоб радіальна просвердлина в ньому виявлялась в ньому повернутою до відкісного вікна. Коли плунжер переміщатиметься вгору, все паливо з над плунжерного простору просверлиною 3 й виточкою на плунжері перетікатиме до вікна 1, а потім у паливний бак і у циліндр паливо не подається.

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частину обертання колінчастого вала зміною кількості впорскування в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса високого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що відповідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрової сили тягарців регулятора, долаючи. Якщо навантаження на двигун зменшиться, то частина обертання колінчастого вала почне зростати, тягарці регулятора долаючи опір пружини, трохи розійдуться й перемістять рейку паливного насоса - подача палива зменшиться, що не дасть змоги дизелю істотно збільшити частоту обертання вала.

Автоматична муфта випередження впорскування палив призначається для зміни моменту початку впорскування палива залежно від частоти обертання колінчастого вала, що поліпшує пускові якості дизеля й підвищує його економічність. Веде пів муфта 13 кріпиться на конічній поверхні переднього кінця кулачкового валика паливного насоса шпонкою і гайкою, а ведуча пів муфта 1 - на маточині веденої. Між маточною та пів муфтою 1 установлено втулку 3. Ведуча півмуфта приводиться в дію розподільною проміжкою шестернею через вал із гнучними муфтами ведену пів муфту обертання передається двома тягарцями 11, які коливаються в площині перпендикулярній до осі обертання муфти, на осях 16, запресованих у введену пів муфту проставка 12 ведучої пів муфти.

Форсунка - призначається для впорскування й розпилювання палива. Паливопроводом високого тиску паливо проходить у штуцер 8 і пройшовши крізь фільтр 9, просверлинами в корпусах форсунки 6 і розпилювача 1 потрапляє в порожнину голки 14. Коли плунжер секції насоса створить достатній тиск, він, діючи на голку знизу вгору, долає зусилля пружини 13 і відштовхує голку, після чого починається впорскування палива крізь 4 отвори в розпилювачі. Після відсічення подачі палива в насос тиск його в форсунці знижується й голка знову спускається, припиняється вихід палива з розпилювача, відводиться з форсунки каналами в її корпусі. Форсунку встановлюють в головці циліндра й закріплюються скобою.

Підкачувальні насоси призначаються для подавання палива до насоса високого тиску в подібній кількості і підтримання перед ним достатнього тиску. Паливопідкачувальний насос поршневого типу дизеля КамАЗ установлюється на задній кришці регулятора частоти обертання й приводиться в дію від ексцентрика кулачкового валика насоса високого тиску. Коли штовхач 7 опускається, поршень 1 під дією пружини 5 рухається вниз, створюючи розрідження в порожнині А. Впускний клапан 4, стискаючи пружину 3, піднімається й пропускає паливо в цю порожнину. Водночас із порожнини в паливо витісняється в нагнітальну лінію. Під час руху поршня 1 вгору паливо з порожнини А крізь нагнітальний клапан надходить у порожнину В. Для заповнення системи паливом і видалення з неї повітря на автомобіля КамАЗ є два ручних підкачувальних насоси, один закріплено до фланця паливо підкачувального насоса, а другий установлено на кронштейні на корпусі згущення з правового боку автомобіля.
еще рефераты
Еще работы по разное