Реферат: Теми рефератів з дисципліни «Організація та планування підприємств»


Теми рефератів з дисципліни «Організація та планування підприємств»


Види виробничих процесів. Характеристика типів організації виробництва.

Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Організація енергетичного та інструментального господарства.

Організація ремонтного господарства.

Організація транспортного та складального господарства.

Класифікація норм та нормативі. Система економічних норм та нормативів.

Зміст і завдання оперативно-календарного планування

Розробка плану продажу продукції та виробничої програми.

Виробнича потужність та фактори її розрахунку.

Валова продукція та незавершене виробництво. Оптимізація виробничої програми.

Планування кількості персоналу, фонду оплати і продуктивності праці.

Класифікація витрат на виробництво. Види собівартості продукції.

Зміст і завдання фінансового плану. Планування потреби у фінансових ресурсах.

Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції.

Планування технічного та організаційного розвитку.

Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Характеристика основних розділів бізнес-плану.
еще рефераты
Еще работы по разное