Реферат: Рекомендації щодо проведення зборів. Природа стресів та управління ними


Теми рефератів

з курсу “Основи менеджменту”


І семестр

Історія формування науки про менеджмент, розвиток управлінської науки в Україні.

Сутність управління господарським механізмом на сучасному етапі.

Види організацій в Україні.

Класифікація функцій менеджменту за Файолем, Месконом, Альбертом та Хедоурі.

Характеристика окремих аспектів реалізації стратегії в США та Японії.

Бізнес-планування.

Принципи побудови різноманітних структур управління.

Організаційні структури управління підприємством, товариством та іншими формами підприємницької діяльності.

Основні характеристики змістових теорій: Тугай-Барановського, Маслоу, Мак-Клепланда, Герцберга.

Формування та управління системами матеріальних стимулів праці.

Система контролю виробничих процесів.

Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту.

Удосконалення міжособових та організаційних комунікацій.


ІІ семестр

Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

Формальні та неформальні методи прогнозування.

Підвищення ефективності діяльності колективів працівників.

Рекомендації щодо проведення зборів.

Природа стресів та управління ними.

Етика бізнесу на міжнародному рівні.

Блейк, Моутон, Терещенко та інші про керівництво.

Теорії лідерства.

Управлінська сітка Блейка та Моутона.

Особливості японської системи керівництва.

Німецька система “смертних гріхів” Вольфганга Хойера.

Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.

Упровадження передових методів управлінської праці.

Підвищення кваліфікації управлінських працівників.

Культура та мистецтво управління.
еще рефераты
Еще работы по разное