Реферат: Автори: доцент кафедри машини та технологія ливарного виробництва (М та тлв) Наумик В. В., провідний науковий співробітник м та тлв бялік Г. А., професор кафедри м та тлв луньов В. В

Реферат до деклараційного патенту україни на винахід №4291 Автори: доцент кафедри машини та технологія ливарного виробництва (М та ТЛВ) Наумик В.В., провідний науковий співробітник М та ТЛВ Бялік Г.А., професор кафедри М та ТЛВ Луньов В.В. G01N25/18 Пристрій для визначення теплопровідності ЗРАЗКА МАТЕРІАЛУ

Корисна модель відноситься до галузі приладів для вивчення фізичних властивостей матеріалів і конкретно стосується конструкції приладу для визначення теплопровідності матеріалів при кімнатній і підвищеній температурах.

В основу корисної моделі поставлено завдання розроблення пристрою для визначення теплопровідності стаціонарним методом з підвищеною точністю вимірювання.

Вирішення цього завдання досягається тим, що пристрій для визначення теплопровідності зразка матеріалу, що містить піч опору, канал для установлення зразка, нагрівальний та охолоджувальний блоки, термопари для вимірювання температури зразка матеріалу і температури води на вході і виході охолоджувального блока, які під’єднані до пірометричних мілівольтметрів, радіаційний екран, який оточує зразок матеріалу і з’єднує нагрівальний та охолоджувальний блоки, який відзначається тим, що пристрій має замкнену систему охолодження, приєднану до входу й виходу охолоджувального блока, автоматичний регулятор температури зразка матеріалу і канал для установлення зразка матеріалу, розташований горизонтально

Пристрій за п. 1, який відзначається тим, що нагрівальний блок виготовлений з алюмінію.
еще рефераты
Еще работы по разное