Реферат: Методика написання реферату. Загальні правила оформлення результатів наукових досліджень. Оформлення допоміжних матеріалів: ілюстрації


ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри психології, соціології та права

01.09. 2011 р. протокол №12


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»Поняття, зміст і функції науки.

Наукознавство як система знань. Класифікація наук.

Основні етапи становлення науки.

Організація наукової діяльності в Україні.

Наукова школа: види, основні ознаки.

Наукова комунікація: структура, види.

Загальнонаукові методи наукових досліджень.

Конкретно-наукові (емпіричні) прийоми дослідження.

Методика роботи над друкованими літературними джерелами (план, анотація, конспект, тези).

Методика написання реферату.

Загальні правила оформлення результатів наукових досліджень.

Оформлення допоміжних матеріалів: ілюстрації,

Оформлення допоміжних матеріалів: таблиці.

Оформлення допоміжних матеріалів: формули.

Оформлення додатків в науковій роботі.

Оформлення посилань в науковій роботі.

Сутність та основні етапи організації досліджень.

Вибір теми дослідження та вимоги до неї.

Види і форми науково-дослідної роботи студентів.

Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.

Планування наукового дослідження.

Наукова інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі, види. Бази даних та пошукові системи.

Бібліографічні джерела економічної наукової інформації.

Керівництво науковою роботою студента.

Рецензування студентської наукової роботи.

Бібліографічні джерела економічної інформації.

Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.

Впровадження результатів закінчених наукових досліджень та їх ефективність.

Етичні норми і цінності науки.

Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. Види каталогів.

Загальна характеристика курсової роботи.

Дипломна робота (бакалаврська, магістерська) як кваліфікаційне дослідження.

Наукова публікація: поняття. Функції, основні види.

Наукова стаття.

Тези наукової доповіді.Викладач Котик І.О.
еще рефераты
Еще работы по разное