Реферат: Реферат на тему
Реферат на тему:

Механізм та методи банківського кредитування

Процес кредитування можна умовно розділити на ряд етапів, кожний з яких окремо забезпечує розв'язання конкретних завдань, а всі вони в сукупності спрямовані на досягнення мети банківського кредитування-отримання банківського прибутку.

Процес кредитування складається з таких етапів:

- підготовка та подання пакета документів у банк для отримання кредиту;

- оцінка   кредитоспроможності   клієнта   й   ризику,   пов'язаного   із видачею позички;

- підготовка кредитного договору: розробка умов кредитної угоди,визначення   основних   параметрів   позички   (структурування  її), проведення переговорів про умови кредиту, прийняття рішення про надання позички й підписання кредитної угод й;

- контроль   за   виконанням   договірних   відносин   та   погашенням кредиту, банківські санкції.

Для одержання кредиту позичальник звертається в банк із клопотанням, в якому зазначає цільове призначення кредиту, його суму, строк користування, включаючи конкретні строки погашення, форми забезпечення кредиту, а також додає коротку характеристи­ку заходу, що кредитується, і розрахунок економічної ефективності від його запровадження.

Разом із заявкою на кредит позичальник надсилає в банк для розгляду пакет документів.

1. Документи,  що засвідчують право клієнта на отримання кредиту:

- засвідчені   нотаріально   копії   установчих   (засновницьких)   документів (статутів, положень, реєстраційних
еще рефераты
Еще работы по разное