Реферат: Ікурс написання І проведення комплексу ранкової гімнастики. ІІ курс написання реферату на оздоровчо-фізкультурну тематику. ІІІ курс розробка проведення комплексу фізичних вправ для корекції відстаючих фізичних якостей


Методична робота оздоровчо-фізкультурного спрямування


Для груп загальної фізичної підготовки

І курс – написання і проведення комплексу ранкової гімнастики.

ІІ курс – написання реферату на оздоровчо-фізкультурну тематику.

ІІІ курс – розробка проведення комплексу фізичних вправ для корекції відстаючих фізичних якостей.

ІVкурс – написання і проведення комплексу виробничої гімнастики.

Максимальна сума балів – 5.

Критерії оцінки:

Написання комплексів згідно взірця за наступною схемою:

титульні сторінка, де вказується: назва комплексу, інвентар, якщо він необхідний, місце проведення (наприклад – кімната, спортивний майданчик, стадіон), прізвище та ім’я виконавця, група, курс, факультет.

зміст повинен містити наступну інформацію:п/п

Вихідне

положення

Зміст вправи

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки
враховується правильна послідовність вправ, дотримання спортивної термінології, дозування і розстановка акцентів у організаційно-методичних вказівках.

Під час написання реферату враховується повнота розкриття теми, вміння автора зробити висновки і висловити власну думку з приводу проблематики.

Проведення комплексів – вміння правильно показати вправу, правильна послідовність вправ, вміння надати методичні вказівки.


Для спеціальних медичних груп

І курс – написання і проведення комплексу ранкової гімнастики.

ІІ курс – розробка і проведення комплексу фізичних вправ, які не протипоказані до виконання, враховуючи особисті вади здоров’я.

ІІІ курс – розробка і проведення комплексу корегуючих фізичних вправ.

ІV курс – оволодіння комплексом дихальної гімнастики.

Критерії оцінки:

Написання комплексів оцінюються згідно вимог, розроблених для груп ЗФП із врахуванням особливостей нозології студента.

Оволодіння комплексом дихальної гімнастики передбачає знання її методики, вплив на власне захворювання та практичні навички застосування.

Максимальна сума балів – 10.

Для груп спортивного вдосконалення

І курс – розробка комплексу вправ спеціальної фізичної підготовки

ІІ курс – розробка комплексу вправ для розвитку провідних фізичних якостей в обраному виді спорту.

ІІІ курс – складання індивідуального плану річного циклу тренування.

ІV курс – вміння написання та проведення одного тренувального заняття (під наглядом викладача).

Критерії оцінки:

У комплексах враховується дотримання спортивної термінології та доцільність підбору вправ для обраного виду спорту.

В індивідульному плані річного тренування оцінюється чергування мікроциклів, набуття піку форми до відповідальних змагань, оптимальність навантаження і відпочинку.

Максимальна сума балів – 5.
Диференціація завдань методичної роботи по курсах для груп загальної фізичної підготовки


Курс ^ Вимоги до самостійної роботи Бали
І
Написати комплекс ранкової гімнастики
0–2

Провести комплекс ранкової гімнастики

0–3

ІІ
Написати реферат на оздоровчо-фізкультурну тематику
05


ІІІ

Розробити комплекс фізичних вправ для корекції відстаючих фізичних якостей

0–2

Провести комплекс фізичних вправ для корекції відстаючих фізичних якостей

0–3

ІV
Написати комплекс виробничої гімнастики
0–2

Провести комплекс виробничої гімнастики

0–3
Диференціація завдань методичної роботи по курсах для спеціальних медичних груп Курс Вимоги до самостійної роботи Бали
І
Написати комплекс ранкової гімнастики
0–5
Провести комплекс ранкової гімнастики
0–5

ІІ

Розробити комплекс фізичних вправ, які непротипоказані до виконання враховуючи особисті вади здоров’я, або написання реферату


0  10

ІІІ

Розробити комплекс корегуючих фізичних вправ

0–5

Розробити комплекс корегуючих фізичних вправ

0–5

ІV

Оволодіти комплексом дихальної гімнастики

0  10Диференціація завдань методичної роботи по курсах для груп спортивного вдосконалення


Курс ^ Вимоги до самостійної роботи Бали
І
Розробити комплекс спеціально-фізичної підготовки


0  5

ІІ

Розробити комплекс фізичних вправ для розвитку провідних фізичних якостей в обраному виді спорту

ІІІ

Скласти індивідуальний план річного циклу тренування

ІV

Проведення тренувального заняття (під наглядом викладача)
еще рефераты
Еще работы по разное