Реферат: Перелік запропонованих тем рефератів


Перелік запропонованих тем рефератів.

Розкрийте сутність проблеми ділової етики.

Місце і роль етики бізнесу в сучасному суспільстві. Етичні аспекти бізнесу. Етика бізнесу як запорука успішної підприємницької діяльності.

Розкажіть про основні етичні погляди у сфері бізнесу та управління.

Наведіть приклади рішення етичної проблеми в бізнесовій сфері: умови, методологія, результат.

Етика ринку – «наша» ситуація. «Чесна» конкуренція. Моральні цінності ринку.

Економічна діяльність і її зв'язок з іншими областями людської діяльності: сім’я, політична влада, релігія.

Визначне місце та роль професійної етики в системі етичного знання.

Обґрунтуйте моральну цінність феномену професіоналізму.

Визначте моральні та позаморальні аспекти етики бізнесу.

Поясніть сутність моральних обов’язків керівника.

В чому полягають етичні проблеми відношення до грошей?

Обґрунтуйте значення ділового етикету в сучасному бізнесі.

Впливи Заходу на вітчизняну ділову культуру.

Еволюція концепції соціальної відповідальності в бізнесі.

Що таке спілкування і в чому полягає його гуманістична природа?

Чому на сучасному етапі важливо втілювати в бізнес норми і правила гуманістичної етики?

Антуан де Сент-Екзюпері сказав, що спілкування – це розкіш. У чому ж полягає цінність спілкування?

Що таке моральні цінності і чому вони визнаються основою ділового спілкування?

Як ви розумієте слова: поведінка – це дзеркало, в якому відбивається образ людського «Я»?

Як проявляється вплив однієї людини на інших через владу?

Чим мова ділового спілкування відрізняється від побутового?

Як навчитися «читати людину» як книгу і що для цього треба знати?

Моральне співвідношення мети та засобів під час ведення бізнесу. Чи виправдовує мета засоби, які Ви при цьому використовуєте?

Чому вважають, що без конфлікту (конфронтацій) неможливий розвиток суспільства, організації, особистості?

Бізнес і благочинність, моральний аспект. Благочинність як бізнес.

В яких межах є допустимий відхід від етичних норм в сучасному бізнесі і чи прийнятний він взагалі?

Співвідношення етики бізнесу та екологічної етики. Проблема взаємовпливу.
еще рефераты
Еще работы по разное