Реферат: Реферат аналогами корисної моделі є апарати, які використовуються для визначення концентрації со


25-025-06УДК 615.9 ДРНТІ 34.47.15


Спосіб та пристрій для визначення концентрації вуглекислого газу


Шаплавський М.В., Огороднік А.Д., Пішак В.П., Коломієць М.Ю., Остафійчук Д.І., Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завкафедрою; доцент; ректор; проректор; асистент, відповідно, телефон: 8-0372-544078, факс: 8-0372-553754.

Ключові слова: концентрація, протон, опір електричного струму, дистилят, реєструюча частинка, імпульсний струм, осцилограф, парціальний тиск.

РЕФЕРАТ

Аналогами корисної моделі є апарати, які використовуються для визначення концентрації СО2 у газі, що видихається людиною. Вони застосовуються переважно для вивчення газообміну людини, контролю стану дихальної та серцево-судинної систем в анестезіології та реаніматології. Реєстрація СО2 проводиться з допомогою капнографів - апаратів, технічні рішення яких розроблені на основі способів інфрачервоної спектрофотометрії або мас-спектрометрії.

Недоліками названих способів реєстрації СО2 є складна конструкція аналітичних систем, що забезпечують їх здійснення, необхідність монтажу пристроїв термостабі-лізації датчиків газоаналізаторів для запобігання утворення конденсату при розміщенні їх безпосередньо біля дихальних шляхів тощо. Такі апарати, що виробляються закордонними фірмами, відрізняються значною собівартістю, що. зрештою, обмежує їх використання в експериментальній та практичній медицині.


ОПИС ПРОЕКТУ

Пристрій відноситься до галузі медицини і може бути використаний в експерименті при дослідженні газообміну біологічних мікрооб'єктів та у практичній медицині для спостереження виходу вуглекислого газу (СО2) при диханні.

Аналогами корисної моделі є апарати, які використовуються для визначення концентрації СО2 у газі, що видихається людиною. Вони застосовуються переважно для вивчення газообміну людини, контролю стану дихальної та серцево-судинної систем в анестезіології та реаніматології. Реєстрація СО2 проводиться з допомогою капнографів -апаратів, технічні рішення, яких розроблені на основі способів інфрачервоної спектрофотометрії або мас-спектрометрії.

Недоліками названих способів реєстрації СО2 є складна конструкція аналітичних систем, що забезпечують їх здійснення, необхідність монтажу пристроїв термостабілізації датчиків газоаналізаторів для запобігання утворення конденсату при розміщенні їх безпосередньо біля дихальних шляхів тощо. Такі апарати, що виробляються закордонними фірмами, відрізняються значною собівартістю, що, зрештою, обмежує їх використання в експериментальній та практичній медицині.

Прототипом способу є спосіб визначення концентрації вуглекислого газу шляхом реєстрації концентрації протонів на підставі реєстрації первинних змін парціального тиску (Ра) СО2 (напруги СО2 в артеріальній крові) коли його ріст чи падіння викликає, відповідно, зниження чи підвищення рН (від'ємний логарифм концентрації іонів водню – Н+ за реакцією СО2+Н2О->Н++НСО3-. Недоліками прототипу-способу є те, що зазначений спосіб має низьку чутливість. Так, за нашими вимірюваннями, при повному насиченні 1см3 дистиляту потоком газу, що містить 6% СО2, за даними сучасного рН-метра мілівольтметра типу рН-150, кислотність зростає з 5,8 до 5,4. Тобто, крутизна функції перетворення (Z) складає Z=0,067pH/%CO2.

Прототипом пристрою є пристрій для визначення концентрації вуглекислого газу за вищезазначеною реакцією, який складається з комірки з дистилятом, проточної подачі СО2 та реєструючої частини (рН метр). Недоліком пристрою є те, що він має низьку чутливість (Z=0,067pH/%CO2).

Нами пропонується рішення, що усуває вказані недоліки.

В основу корисної моделі поставлене завдання удосконалити спосіб та пристрій для визначення концентрації вуглекислого газу, заснований на вимірюванні рівня рН шляхом вимірювання падіння омічного опору дистиляту, через який проводиться перфузія газової суміші, що містить зазначений газ для забезпечення простоти та об'єктивності вимірювання концентрації вуглекислого газу.

Поставлене завдання вирішується тим, що у способі визначення концентрації вуглекислого газу шляхом реєстрації концентрації протонів, згідно до корисної моделі, реєстрацію протонів проводять у пристрої для визначенні концентрації вуглекислого газу при вимірюванні перепадів опору електричного струму, який проходить через дистилят. Поставлене завдання вирішується тим, що у пристрої для визначення концентрації вуглекислого газу, який складається з комірки з дистилятом, проточної подачі СО2 та реєструючої частини, згідно до корисної моделі, на комірку подається імпульсний струм від генератора і реєструється осцилографом, газова суміш подається в комірку з дистилятом через мікротрубку з постійною швидкістю.29.03.12
еще рефераты
Еще работы по разное